Energiatootmine ja lahendused

 • Me toodame energiat puhtama maailma heaks ja loome jätkusuutikke energialahendusi linnadele. Meie tegevuspiirkondadeks Eestis on Tartu ja Pärnu.

 • Põhitegevused

  Tartus ja Pärnus toodame energiat – elektrit ja soojust –  ühes jaamas, ühe protsessi käigus. Energia tootmiseks kasutame peamiselt kohalikke kütuseid – hakkepuitu, mis on toodetud väheväärtuslikest metsajäätmetest, ning vastavalt vajadusele turvast. Elektri müüme NordPool börsil. Soojusega varustame Pärnu ja Tartu kodusid, ettevõtteid, koole, lasteaedu, munitsipaal- ja riigiasutusi ning paljusid teisi hooneid. Lisaks arendame mõlemas linnas kaugjahutuse teenust avalikele ning ärihoonetele.

  • 2600+

   Klienti

  • 115

   Töötajat

 • Panustame tõhususse ja jätkusuutlikkusse

  Näiteks koostootmisprotsessis hakkepuidu kasutamisel, alates selle saamisest kuni tarbijale edastamiseni, läheb energiast kaduma ainult 10-15%, mis tähendab, et tarbija saab kätte 85-90% puidu primaarenergiast. Samas kondensatsioonijaamast, kus kasutatakse elektri tootmiseks kivisütt või põlevkivi, jõuab tarbijani vaid 20%-30% kütuses sisalduvast energiahulgast.

   

  Rajame tõhusa kaugkütte- ja jahutussüsteemi

  Näeme, et kaugküttesüsteem ei ole ainult katlamaja ja kaugküttevõrk – see on midagi enamat. Kui kaugküttele lisada kaugjahutus, moodustavad need ühtse ja tõhusa süsteemi. Kaugküttevõrku on võimalik toimima panna nutika energiaakumulaatorina, kuhu suunatakse erinavatest tootmistest tekkinud jääksoojus, olgu selleks koostootmine, kaugjahutus või mõne muu tööstuse tootmine. Tootmisest tekkivat soojust on võimalik salvestada, mis lisab väärtust kogu kaugkütte ja -jahutussüsteemi.

   

  “Me panustame ja investeerime uutesse tehnoloogiatesse, teenustesse ja toodetesse, et muuta puhtamaks Pärnu ja Tartu linna. Me ei saa seda teha üksinda – selle eesmärgi saavutamine seisneb koostöös. Meil on heameel tõdeda, et meid toetavad ja aitavad sellel teekonnal meie praegused ja tulevased kliendid, nutikad ja töökad kolleegid ning lojaalsed koostööpartnerid.”

  –  Margo Külaots, Gren Eesti AS ja AS Gren Tartu juhatuse esimees.

 • Meie eesmärgid

  Gren põhieesmärgiks on toota energiat puhtama elu heaks ning luua jätkusuutlikke energialahendusi klientidele, olla vastustutundlik ettevõtte ja kogukonna liige ning täita omanike ootusi.

  Selle saavutamiseks on meie peamised eesmärgid:

  Töötajate heaolu ja ohutus on üks olulisematest prioriteetidest meie tegevuses.Meie tegevus peab tagama kõigil Greni töötajatel (k.a. töövõtjatel meie objektidel) tulla tööle rõõmuga ja teadmisega, et nende heaolu ja ohutus on meile kõige tähtsamad. Ohutuse ja turvalisuse korraldamist arendatakse süstemaatiliselt kõikides meie tööprotsessides. Turvalisuse jälgimist ning vastavate tegevuste rakendamist kontrollitakse regulaarselt, et garanteerida pidevalt arenev ohutuskäitumine.

   

  Me tagame kõrge energiatõhususe koostöös klientidega. Me investeerime parimatesse energia tootmise tehnoloogiatesse, kasutame kohalikku taastuvkütust, tagame ja tõstame kaugkütte varustuskindlust, arendame uut teenust tõhusat kaugjahutust, parendame ja laiendame kaugkütte- ja kaugjahutusvõrku, arendame ja toome turule uusi efektiivseid lahendusi, koostöös klientidega ning vastavalt nende vajadustele. Kogu energiatõhususe tagamises on klient kesksel kohal. Loome koostöös mugava, jätkusuutliku ja puhta elukeskkonna Pärnu kogukonnale.