Me oleme Gren

 • Gren – Põhja-Euroopa rohelise energia ettevõte, mille peamised tegevused on energia tootmine biokütustel ja jäätmetel põhinevates koostootmisjaamades ning kaugkütte- ja -jahutusteenuste ning tööstuslike lahenduste pakkumine klientidele.

  Viime ellu tulevikuvaatega energialahendusi juba täna jätkusuutlikul ja tõhusal viisil. Oleme klientidele, äridele, koostööpartneritele ja linnadele arengu võimaldajaks. Sest julgeme vabandustele öelda “ei” ja tegutsemisele “jaa”.

  Gren on siin, et pakkuda mugavust. Inimestele, ettevõtetele, kogukondadele.

  Meie peamised tegevuspaigad hetkel on Eestis Pärnu ja Tartu, Lätis Jelgava ja Daugavpils ning Leedus Klaipeda, Kaunas, Joniškis ja Švenčionys.

Meie tegevused Eestis

 • Pakume Tartus ja Pärnus klientidele kaugkütte- ja -jahutusteenust ning üle Eesti tööstuslikke energialahendusi.

  Meie kaugkütte- ja jahutusüsteemid on mõlema linna energiasüsteemi alustalad. Me kasutame taastuvkütuseid ja kaasaegseid tootmisseadmeid energia tootmisel, panustame energiatõhususse, varustuskindlusesse, jätkusuutlikkusse, arendame klientidele uusi teenuseid ja lahendusi. Meie klientideks on korterelamud, eramud, ärid, tööstused, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused – koolid, lasteaiad, kontorid – ja paljud teised.

  • 3000

   klienti

  • 110

   töötajat

  Tegevused Tartus

  • Gren Tartu põhitegevuseks on soojuse, elektri  ja jahutuse tootmine ning kaugkütte- ja jahutusteenuse osutamine. Põhitegevuse toetamiseks tegeleme ka kohalike kütuste tootmise ja varumisega. Me loome jätkusuutlikke lahendusi klientidele ning panustame rohelisemasse Tartusse. Meie tegevused aitavad linnal saavutada oma kliimaneutraalsusega seotud eesmärke.

   •  

    2009. aastal valminud Tartu elektrijaam on energiatõhus koostootmisjaam, kus ühe protsessi käigus toodetakse nii elektrit kui ka soojust. Elekter suunatakse elektrivõrku ja müüakse NordPool börsile, soojus suunatakse Tartu kaugküttevõrku, varustades ligi 1700 klienti ja 72 000 lõpptarbijat. Talvisel ajal aitavad tagada varustuskindlust tipukatlamajad.

   •  

    Tartu Kesklinna jahutusjaam toodab külma ning varustab jahutust vajavaid suurhooneid sh ostukeskuseid, raamatukogu, kontorihooneid. Jaam avati 2015. aastal ning on esimene jahutusjaam Baltikumis. Loodusliku jahutusallikana kasutab jaam jahutuse tootmiseks külma Emajõe vett.

   •  

    Aardla jahutusjaam, mis valmis 2017. aasta juunis, asub Aardla linnaosas. Jahutusjaama esialgne võimsus on arvestatud hetke põhikliendi Lõuna-Eesti suurima kaubandus- ja vabaajakeskuse, Lõunakeskuse ja selle lähikonna hoonete vajadusi arvestades.

  Tegevused Pärnus

  • Gren Eesti tegutseb Pärnu kaugkütte- ja jahutusturul ning toodab elektri- ja soojusenergiat Pärnu elektrijaamas ning jahutust Pärnu jahutusjaamas. Me loome jätkusuutlikke lahendusi klientidele ning panustame rohelisemasse Pärnusse. Meie tegevused aitavad linnal saavutada oma kliimaneutraalsusega seotud eesmärke.

   •  

    2011. aastal valmis Pärnu koostootmisjaam, kus kasutatakse kohalikku päritoluga kütust. Kütuseks kasutame hakkepuitu, mis on toodetud väheväärtuslikest metsajäätmetest, et toota elektrit ja soojust. Elekter suunatakse elektrivõrku ja müüakse NordPool börsile, soojus suunatakse Pärnu kaugküttevõrku, varustades ligi 900 klienti ja 19 000 lõpptarbijat. Talvisel ajal aitavad tagada varustuskindlust tipukatlamajad.

   •  

    Pärnu jahutusjaam valmis 2019. aastal. Jaamas kasutame nii traditsioonilisi tööstuslikke seadmeid kui Pärnu jõe külma vett loodusliku jahutusallikana.