Vee soojendamise hind Pärnus

 • Esitame oma klientidele igakuiselt hoone soojusarvestiga mõõdetud tarbitud soojuse (MWh) arve, mis sisaldab kütte-, sooja tarbevee-, ventilatsiooni- ja muude kaugküttega toodetud tarbimisliikidega seotud kulusid. 

  Igas hoones kehtestavad konkreetse hoone sooja vee hinna kaasomanikud ise, kas üldkoosolekul või muul kokkulepitud viisil sõltuvalt hoone vee mõõtmise, tarbimise koguste, veetarbimisel tekkivate mõõtjate vahe või muu teguri mõju arvestamisega. Soovitame hoone omanikel kokku leppida hoones sooja vee m3 -e hinnas, mis soodustab tarbijatele sooja vee tarbimist. Igas hoones kehtestatud €/m3 ja muude kulude hinna kohta saab informatsiooni hoone valitsejalt, korteriühistus kas KÜ juhatuselt või muul kokkulepitud viisil. 

  Sooja tarbeveevee (soovituslik) arvutuslik hind kehtivate tariifidega 1 m3 vee soojendamiseks:   

  • 5°-st – 55 °C –ni = (55-5) * 1,163* 10 -3= 0,05815 MWh. 
  • kehtiv soojuse hind (alates 25.11.2022) à 86,57 + km = 103,884 €/MWh. 
  • 1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind €/MWh à 0,05815 * 103,884 = 6,04 €/MWh. 

  Hind sisaldab ainult külma vee soojendamise energiakulu MWh-des, millele lisandub juurde energiakulu ka seadistatud vee temperatuuri tagamiseks torustikus ringleva veega kaasneva energiakulu võrra: 

  1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind oletatava 30 %-se arvestusliku soojuskuluga torustikus €/MWh à 0,05815 * 103,884 = 6,04 * 1,3 = 7,85 €/MWh.  

  Vee soojendamiseks ostetava Pärnu Vesi AS-i külma vee hind km-ga on 3,72 €/m3. 

  Pane tähele! Hoones jaguneb soojaveetorustiku kaudu tarbitav soojus igas hoones erinevalt, sõltudes konkreetse hoone eripärast, hoones tarbitud sooja vee kogusest, välisõhu temperatuurist jm teguritest. Torustiku isoleerimisega on võimalik vähendada torustike kulu. Kui elamus on vähe soojaveetarbijaid ja/või tarbitavad kogused on väikesed, võivad torustikult eralduvad kaod suuremad olla.