Gren Jelgavā

Gren Jelgava

Jelgavā strādā divi Gren uzņēmumi: Gren Jelgava un Gren Latvija, kuri cieši sadarbojas, lai nodrošinātu jelgavniekiem labāko, ērtāko un piemērotāko siltumapgādes pakalpojumu.

Gren Latvija nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un pārvadi. Jau 92% no jelgavniekiem nepieciešamā siltuma tiek saražoti Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā, atjaunojamā resursa – enerģētiskās šķeldas.

Gren Jelgava – piegādā saražoto siltumu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem – vairāk nekā 16 000 mājsaimniecībām un ap 200 juridiskajiem klientiem – uzņēmumiem, iestādēm, skolām un bērnudārziem, kā arī nodrošina 75 km garā Jelgavas centralizētās siltumapgādes tīkla uzturēšanu un apkalpošanu.

Gren Jelgava piedāvā klientiem arī ēku individuālo situmpunktu apkalpošanu,  tiešu norēķinu pakalpojumu katram dzīvokļa īpašumam un profesionālu un atsaucīgu klientu apkalpošanas servisu.

  • Klientu apkalpošanas centrs

   Gren Jelgava

   Klientu ērtībām Jelgavā darbojas Gren Klientu apkalpošanas centrs, kurā var vērsties ikviens Gren klients, lai atrisinātu ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem saistītus jautājumus. Klientu apkalpošanas centrā gaidām arī tos, kuriem ir interese par Gren piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, un kuri vēlas kļūt par Gren klientiem.

   Gren Klientu apkalpošanas centrs atrodas Jelgavā, Pasta ielā 47, 4.stāvā.

   Mūs var sasniegt pa tālruni 63007055 vai, rakstot uz e-pastu: [email protected]

  • Gren ražotne

   Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā ir pirmā un joprojām vienīgā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā, kura enerģijas ražošanai izmanto vietējos atjaunojamos energoresursus – pārsvarā enerģētisko šķeldu. Tehnoloģiski ir iespējams izmantot arī lauksamniecības produktu atlikumus, piemēram, sēnalas, kā arī kūdru. Šāda elastība kurināmo resursu izmantošanā ļauj ātri reaģēt un pielāgoties situācijai kurināmā tirgū, izvēlēties kurināmo, kas ir gan labāk pieejams, gan cenas ziņā izdevīgāks klientiem.

   Ražotne ir uzlabojusi pilsētas centralizētās siltumapgādes efektivitāti un piegādes drošību klientiem, un samazinājusi CO2 izmešus no siltuma ražošanas pilsētā par 90%, salīdzinājumā ar 2010. gadu, tādejādi sekmējot Jelgavas vides mērķu izpildi arī Pilsētu Mēru Pakta ietvaros.
   Gadā ražotnē tiek saražots ap 230 GWh siltumenerģijas, kas tiek nodota Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklā, bet elektroenerģija tiek pārdota Nord Pool biržā.

  • Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas dati, 2021. gads

   Kurināmā struktūra – 94,2% no fosilā CO2 brīva biomasa (šķelda, lauksaimniecības augu atlikumi), 5,8% dabasgāze.

   • Kopā 2021.gadā emitētas 2841,24 tonnas fosilā CO2
   • Uz 1 MWh saražotās siltumenerģijas tiek emitētas 0,009 tonnas fosilā CO2
   • 2137 tonnas fosilā CO2 emitētas no iekārtām, kas ietvertas Eiropas SEG tirdzniecības sistēmā un norēķini par emitēto apjomu tiek segti ar emisijas kvotām.
   • 1 kvotas (ekvivalents 1 tonnai CO2) vidējā cena 2021.gadā – 39,9 EUR, 2022.gada prognoze – 85,22 EUR.
   • 682,69 tonnas fosilā CO2 emitētas no iekārtām, kas nav ietvertas Eiropas SEG  tirdzniecības sistēmā un par emitētajiem apjomiem tiek maksāts dabas resursu nodoklis 12 EUR/tonna (2021.gadā), 15 EUR/tonna (2022.gadā).
   • 94,2%

    no fosilā CO2 brīva biomasa (šķelda, lauksaimniecības augu atlikumi)

   • 5,8%

    dabasgāze

  • Kurināmā struktūra Jelgava 2021