Mēs esam Gren

 • Mēs, Gren, esam Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums.

  Mūsu uzņēmumā pieredze satiekas ar domu par rītdienu un jau šodien tiek gādāts par resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu nākotni. Mēs radām enerģiju, kas palīdz mūsu klientiem, sadarbības uzņēmumiem un pilsētām augt, attīstīties un īstenot savas ieceres. Jo mums patiesi nozīmīgi esat jūs – mūsu klienti, svarīgas ir jūsu vajadzības un jūsu mērķi.

  Gren ir šeit, lai rūpētos par  komfortu, kas nepieciešams cilvēkiem, uzņēmumiem, pašvaldībām, pilsētām un mūsu planētai.

 • Mēs piedāvājam videi draudzīgus, drošus un ilgtspējīgus enerģijas ieguves risinājumus, kas nodrošina klientiem ērtības un komfortu. Pakalpojumu klāstā, ko šobrīd piedāvājam mūsu klientiem Latvijā, ir siltumenerģijas ražošana, centralizētā siltumapgāde un centralizētās siltumapgādes tīklu uzturēšana un apkalpošana, individuālie siltumapgādes risinājumi juridiskajiem klientiem, ēku individuālo siltumpunktu apkalpošana, kā arī tiešu norēķinu pakalpojums tām mājām, kuras to izvēlējušās.

 • Latvijā mēs strādājam  Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā, piedāvājot saviem klientiem centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, veicam ēku individuālo siltumpunktu apkalpošanu Jelgavā, kā arī  ražojam elektroenerģiju.

 • Mūsu mērķis un virziens

  Mūsu mērķis sniedz atbildi uz vissvarīgāko jautājumu: kāpēc mēs pastāvam kā uzņēmums?

  Mūsu virziens parāda, kur mēs vēlamies doties un ko mēs vēlamies sasniegt.

  Ceļš uz mērķi ir kā ceļojums. Un šajā ceļojumā mēs vēlamies doties visi kopā. Vienā virzienā. Pareizajā virzienā.

Mūsu mērķis: Nākotnes enerģija top šodien

Mēs ražojam enerģiju un piedāvājam enerģijas risinājumus cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai.

Mēs domājam par mūsu kopīgo nākotni un nākamajām paaudzēm – par labākiem, ilgtspējīgiem uzņēmumiem, par labākām pilsētām un par labāku dzīves kvalitāti.

Un mēs to darām tagad – jo nākotne tiek veidota šodien.

Mūsu virziens: Ilgtspējīgi panākumi

Mēs ticam, ka saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi dod labumu cilvēkiem, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai.

Tie ir panākumi, no kā ieguvēji ir visi, un mēs tos saucam par ilgtspējīgiem panākumiem. Tie sekmē mūsu klientu, partneru un sabiedrības attīstību.  Vienkārši ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Tāpēc:

Atrunas pie malas! Sākam rīkoties! Un mēs gūsim ilgtspējīgus panākumus.

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības ir principi, kas vada mūs kā uzņēmumu, kā komandu un kā indivīdus.

Četras vienkāršas vērtības, kuras mēs esam apņēmušies ievērot:

 • Uzticēšanās

  Uzticēšanās ir pamatā visam, ko mēs darām.

  Uzticēšanās vairo uzticēšanos. Cilvēkiem, komandām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Tāpēc uzticēšanās ir mūsu darbības pamatā.

  Uzticēšanās nozīmē godīgumu, atklātību un drosmi. Mēs ticam, ka ir svarīgi paust savu viedokli, runāt patiesību un rīkoties pareizi. Būt godīgiem pašiem pret sevi.

  Vienmēr.

 • Cieņa

  Mūs un mūsu rīcību vada patiesa cieņa vienam pret otru.

  Mēs cienām cilvēkus, viņu uzskatus un idejas, viņu labbūtību un drošību. Neatkarīgi no tā, vai tie ir mūsu darbinieki, mūsu klienti vai mūsu sadarbības partneri.

  Un tikpat svarīgi ir tas, ka mēs cienām vidi, sabiedrību un mūsu planētu.

  Vienmēr cenšamies būt labāki. Visā, ko darām.

 • Risinājumu meklēšana

  Mūsu uzņēmējdarbību raksturo uz risinājumu vērsta domāšana.

  Patiess partneris ceļā uz attīstību ir tāds, kurš ir orientēts atrast risinājumus. Tāds, kurš iedvesmo un mudina virzīties uz priekšu.

  Mēs strādājam dinamiski, ātri un elastīgi pielāgojamies jaunajām tendencēm. Saskaroties ar izaicinājumiem, mēs neslēpjamies un nebēgam, bet izmantojot izdomu un atjautību, zinātkāri un iniciatīvu, meklējam jaunus risinājumus un jaunas, inovatīvas iespējas. Jo mūsu darbs ir mūsu sirdslieta.

  Mēs zinām, ka varam to paveikt. Lai kas tas arī būtu.

 • Rūpes par klientu

  Mūsu klienti ir pelnījuši nedalītu uzmanību.

  Mēs cenšamies būt kopā ar katru klientu ceļā uz viņa panākumiem.

  Ieklausoties, atrodot labākos risinājumus un piedāvājot jaunas iespējas. Katru dienu.

  Veicot savus pienākumus, atbalstot un palīdzot, mēs sniedzam klientiem vairāk, nekā viņi no mums sagaida.

  Mūsu klienti ir pelnījuši tieši tādu attieksmi.

 • Mūsu stratēģija

  Mūsu uzņēmuma stratēģijas pamatā ir uzņēmuma mērķis un vērtības, kas palīdz mums  virzīties izvēlētajā  virzienā uz ilgtspējīgiem panākumiem.

  Mūsu uzņēmuma stratēģijas virzītājspēks ir mūsu darbinieki – tieši darbinieki īsteno mūsu stratēģiju. Viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm ir darba drošība, kā arī vide un sabiedrība. Mēs vienmēr cenšamies būt labākie. Visā, ko darām.

  Mūsu stratēģijas centrā ir mūsu klienti. Mēs tiecamies attīstīt un paplašināt esošo darbību, nodrošinot labākos siltumapgādes un aukstumapgādes risinājumus mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā.

  Mēs esam apņēmības pilni augt. Tādēļ aktīvi meklējam jaunus, efektīvus risinājumus un  jaunas izaugsmes iespējas.