ESG-raportit

Vuonna 2023 Gren teki merkittäviä toimenpiteitä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan kannalta.

ESG-raportti 2023

Gren julkaisi ensimmäisen ESG-raporttinsa 11.4.2024. Raportissa kuvaamme sitoutumistamme ympäristöön, sosiaalisen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan sekä ESG strategian teemoihin.

Lue lisää:

Gren ESG report 2023