Sveicināti, mēs esam Gren.

Par mums

 • Prieks iepazīties! Mēs esam jauns enerģētikas uzņēmums Gren.

 • Gren – Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums.

  Šeit pieredze satiekas ar domu par rītdienu. Mūsu uzņēmumā jau šodien tiek gādāts par resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu nākotni.

  Mēs radām enerģiju, kas palīdz mūsu klientiem, sadarbības uzņēmumiem un pilsētām augt, attīstīties un īstenot savas ieceres. Jo mums patiesi nozīmīgi esat jūs – mūsu klienti, svarīgas ir jūsu vajadzības un jūsu mērķi.

  Gren ir šeit, lai rūpētos par  komfortu, kas nepieciešams cilvēkiem, uzņēmumiem, pašvaldībām, pilsētām un mūsu planētai.

 • Latvijā mēs strādājam un nodrošinām saviem klientiem  centralizēto siltumapgādi Jelgavā un Daugavpilī, individuālo siltumpunktu apkalpošanu – Jelgavā, kā arī  ražojam elektroenerģiju.

  Mēs strādājam saskaņā ar uzņēmuma īpašnieka Partners Group – ētikas kodeksu.

  Šobrīd mēs attīstām un pilnveidojam jauno uzņēmumu.  Pavisam drīz mēs jums pastāstīsim vairāk par mūsu uzņēmuma stratēģiju, vērtībām un aktivitātēm.

  Sekojiet līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā!

Mēs piedāvājam

 • Mēs piedāvājam videi draudzīgus, drošus un ilgtspējīgus enerģijas ieguves risinājumus, kas nodrošina klientiem ērtības un komfortu. Pakalpojumu klāstā, ko šobrīd piedāvājam mūsu klientiem Latvijā, ir siltumenerģijas ražošana, centralizētā siltumapgāde un centralizētās siltumapgādes tīklu uzturēšana un apkalpošana, individuālie siltumapgādes risinājumi juridiskajiem klientiem, ēku individuālo siltumpunktu apkalpošana, kā arī tiešu norēķinu pakalpojums tām mājām, kuras to izvēlējušās.

  Piedāvājot savus pakalpojumus mēs izvērtējam klienta vajadzības, viņa īpašuma atrašanās vietas specifiku un piemeklējam atbilstošāko risinājumu kvalitatīva siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai.

 • Centralizētā siltumapgāde

  Centralizētā siltumapgāde

  Centralizētā siltumapgāde ir efektīvi un videi draudzīgi saražots siltums ēku apsildei un iekštelpu klimata uzturēšanai. Centralizētā siltumapgāde ir piemērotākais, ērtākais un videi draudzīgākais  mājokļa apsildes veids daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām un komercēkām pilsētās un citās blīvi apbūvētās teritorijās.

  Centralizētās siltumapgāde ir ērts, drošs, videi draudzīgs un tīrs apkures veids ar visaugstāko piegādes drošību un stabilu un konkurētspējīgu cenu.

 • Siltumpunktu apkalpošana

  Gren Siltumapgādes servisa komanda veic profesionālu un kvalitatīvu ēku Individuālo  siltumpunktu apkalpošanu, apkopi un ieregulēšanu, atbilstoši ēkas tehniskajam stāvoklim un klienta vajadzībām.  ISP apkopes speciālisti  seko līdzi siltumpunkta mehānismu stāvoklim, lai tā kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un saņemtais siltumapgādes pakalpojums – kvalitatīvs.

  Ja jums ir kādi jautājumi par siltumpunktu apkalpošanu, lūdzu, vērsieties Gren Klientu apkalpošanas centrā.

  • Izvēlieties centralizēto siltumapgādi un mēs parūpēsimies par siltumu un komfortu jūsu īpašumā!

  • Ja vēlaties savu mājokli, biroja vai ražošanas telpas pievienot Gren Jelgava centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes  iespējas jebkuram objektam Jelgavas pilsētā.

   Iespēja pieslēgt ēku centralizētās  siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.

   Lai noskaidrotu iespēju ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai, jārīkojas sekojoši:

   • Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot Gren Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai.

   Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: info.jelgava@gren.com

   • Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo Gren Tehniskās daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.
   • Saņemot Gren izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.
   • Projekts jāsaskaņo ar Gren Tehnisko daļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem un Jelgavas pilsētas Būvvaldi.
   • Noslēdzot vienošanos ar Gren Jelgava par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves darbiem, noteiktajā termiņā Gren Jelgava veic siltumtīklu izbūvi līdz ēkas ievadam un klients nodrošina ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.
   • Izbūves darbiem noslēdzoties, Gren Jelgava Tehniskās daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, izsniedz klientam skaitītāju, ko uzstāda pats klients.
   • Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.
  • Lai vienkāršotu uzņēmuma un klientu saziņu, esam izveidojuši iesniegumu formas, kuras palīdzēs klientam vienkāršāk pieteikt pakalpojuma nepieciešamību, vai saņemt atzinumu saistībā ar Gren sniegtajiem pakalpojumiem.

   Mēs, protams, pieņemam arī klientu brīvā formā rakstītus iesniegumus, bet gatavās iesniegumu formas vienkāršos klientam iespēju noformulēt savu interesi par piedāvājumu.

   Lai pieteikuma iesniegšana  Jums būtu ērtāka,  mēs piedāvājam iesniegumu un pieteikumu veidus, kurus varat aizpildīt un atsūtīt mums e-pastā: info.jelgava@gren.com

  • Jelgavā strādā divi Gren uzņēmumi: Gren Jelgava un Gren Latvija, kuri cieši sadarbojas, lai nodrošinātu jelgavniekiem labāko, ērtāko un piemērotāko siltumapgādes pakalpojumu.

   Gren Latvija nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un pārvadi. Jau 92% no jelgavniekiem nepieciešamā siltuma tiek saražoti Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā, atjaunojamā resursa – enerģētiskās šķeldas.

   Gren Jelgava – piegādā saražoto siltumu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem – vairāk nekā 16 000 mājsaimniecībām un ap 200 juridiskajiem klientiem – uzņēmumiem, iestādēm, skolām un bērnudārziem, kā arī nodrošina 75 km garā Jelgavas centralizētās siltumapgādes tīkla uzturēšanu un apkalpošanu.

   Gren Jelgava piedāvā klientiem arī ēku individuālo situmpunktu apkalpošanu,  tiešu norēķinu pakalpojumu katram dzīvokļa īpašumam un nodrošina 24/7 profesionālu servisu klientiem.

  Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā

  Klientu ērtībām Jelgavā darbojas Gren Klientu apkalpošanas centrs, kurā var vērsties ikviens Gren klients, lai atrisinātu ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem saistītus jautājumus. Klientu apkalpošanas centrā gaidām arī tos, kuriem ir interese par Gren piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, un kuri vēlas kļūt par Gren klientiem.

  Gren Klientu apkalpošanas centrs atrodas Jelgavā, Pasta ielā 47, 4.stāvā.

  Mūs var sasniegt pa tālruni 63007055 vai, rakstot uz e-pastu: klienti.jelgava@gren.com

  Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā

  Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā ir pirmā un joprojām vienīgā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā, kura enerģijas ražošanai izmanto vietējos atjaunojamos energoresursus – pārsvarā enerģētisko šķeldu. Tehnoloģiski ir iespējams izmantot arī lauksamniecības produktu atlikumus, piemēram, sēnalas, kā arī kūdru. Šāda elastība kurināmo resursu izmantošanā ļauj ātri reaģēt un pielāgoties situācijai kurināmā tirgū, izvēlēties kurināmo, kas ir gan labāk pieejams, gan cenas ziņā izdevīgāks klientiem.

  Ražotne ir uzlabojusi pilsētas centralizētās siltumapgādes efektivitāti un piegādes drošību klientiem, un samazinājusi CO2 izmešus no siltuma ražošanas pilsētā par 90%, salīdzinājumā ar 2010. gadu, tādejādi sekmējot Jelgavas vides mērķu izpildi arī Pilsētu Mēru Pakta ietvaros.
  Gadā ražotnē tiek saražots ap 230 GWh siltumenerģijas, kas tiek nodota Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklā, bet elektroenerģija tiek pārdota Nord Pool biržā.

  • Daugavpilī darbojas uzņēmums Gren Daugavpils, kurš piegādā siltumenerģiju, kas ražota gan no vietējā atjaunojamā resursa – enerģētiskās šķeldas, gan no dabasgāzes, Daugavpils pilsētas Pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils Siltumtīkli”, nodrošinot ap 40% no pilsētas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamā siltuma.

 • Uzņēmumos Gren Jelgava, Gren Latvija un Gren Daugavpils ir ieviesta Integrētās vadības sistēma, kas apliecina uzņēmumu darbības atbilstību kvalitātes un labas pārvaldības prasībām.

  • Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

   Sertifikāts ISO 9001:2015 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientiem un sadarbības partneriem tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

  • Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

   Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

  • Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma OHSAS 18001:2007

   Sertifikāts OHSAS 18001:2007 apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības.

  • Energopārvaldības sistēma EN ISO 50001:2012

   Sertifikāts EN ISO 50001:2012 apliecina, ka uzņēmums savā darbībā padara enerģijas izmantošanu efektīvāku, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus, uzlabo darbības efektivitāti, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.

   ISO logo

Klientiem

 • Klientu apkalpošanas centrs turpina darbu attālināti.

  Rūpējoties par mūsu klientu un darbinieku veselību un drošību, esam pieņēmuši lēmumu uz laiku slēgt Gren Klientu apkalpošanas centru apmeklētājiem klātienē.

  Mūsu darbinieki joprojām ir sasniedzami attālināti: zvanot pa tālruni 63007055

  Aicinām izmantot saziņu ar Gren elektroniski – tieši klientu saziņai izveidotā e-pastā: klienti.jelgava@gren.com

  Paldies par sapratni un Prieks sadarboties!

 • Gren Klientu centrs

  • Paldies, ka esat izvēlējušies Gren siltumapgādes pakalpojumu!

   Gren Centralizētā siltumapgāde ir:

   • siltumenerģijas piegādes drošība un stabilitāte;
   • prognozējamas un konkurētspējīgas izmaksas;
   • nelielas sākotnējās investīcijas siltumapgādes izveidē;
   • minimālas uzturēšanas izmaksas;
   • droša un ērta lietošana;
   • videi draudzīgs apkures risinājums ar visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāti un viszemāko kaitīgo izmešu līmeni;​​
   • iespēja ieregulēt klienta izvēlētu iekštelpu apkures un karstā ūdens padeves temperatūras režīmu;
   • augsts klientu apkalpošanas standarts, ko visu laiku uzraugām un uzlabojam.
  • Siltuma tarifs

   Siltumenerģijas ražošana Latvijā ir noteikta kā regulējams pakalpojums un to regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), jeb Regulators. Viena no Regulatora funkcijām ir noteikt pakalpojuma cenas, jeb tarifa aprēķināšanas metodiku un noteikt un apstiprināt konkrētā ražotāja siltumenerģijas cenu jeb tarifu. Tarifi ir noteikti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

   Siltuma tarifs, jeb maksa par 1 MWh siltumenerģijas, jelgavniekiem ir

   55.94 EUR/MWh bez PVN.

   SIA “Gren Jelgava” siltumapgādes pakalpojuma gala tarifu ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

   Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts.

   Ja siltumenerģijas ražošanā izmanto kurināmo, kura izmaksas uz noteikto laika periodu ir fiksētas, piemēram, tikai koksnes šķeldu ar konkrētu cenu no šķeldas piegādātāja visai apkures sezonai, tad arī siltumenerģijas tarifi ir fiksēti.

  • Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju veidojas, kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Individuālajā rēķinā klientam norāda aprēķināto maksu atsevišķi par apkuri un karsto ūdeni.

   To, cik liela būs maksa par siltumenerģiju, nosaka kopējais ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

  • Maksa par siltumu

   Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

   Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās) nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz tos Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.

   Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā mājā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Abus šos siltumenerģijas daudzumus nosaka siltumenerģijas skaitītāji ēkas siltumpunktā.

   Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šī metodika ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.

   Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē  Gren Jelgava Klientu apkalpošanas speciālistus.

  • Ēkas Individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju. Siltumpunkta iekārtu pareiza regulēšana ļauj optimizēt izdevumus ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai un pagarināt iekārtu kalpošanas ilgumu.

   Gren piedāvā kvalitatīvu ēku Individuālo siltumpunktu apkalpošanu.

   Profesionāla Siltumservisa speciālistu komanda parūpesies, lai iekārtas siltumpunktā strādātu kvalitatīvi un nodrošinātu klientiem nepieciešamās siltumenerģijas saņemšanu.

   Siltumpunkta apkalpošanas un remonta izdevumi daudzdzīvokļu mājās ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure, vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu.

  • Ēku Individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma un maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir noteikta kā konstants klienta ikmēneša maksājums visa gada garumā. Izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

   Ja apkures sistēmas iekārtas un iekārtas siltumpunktos ir vecākas par 20 gadiem, tuvāko 5 gadu laikā tās būtu jānomaina. Siltumpunktu iekārtu nomaiņa nepieciešama, ja ar pārtikas krāsvielu zaļi iekrāsotais siltumnesējs nonāk apkures vai karstā ūdens sistēmā. Uz to norāda regulāra siltumnesēja papildināšana mājas iekšējā apkures sistēmā vai karstā ūdens zaļgana nokrāsa.

   Siltumpunkta uzturēšanas un apkalpošanas jautājumos, lūdzu, sazinieties ar sava nama apsaimniekotāju vai Gren Klientu apkalpošanas centru.

  • Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

   Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās), nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.

   Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums. Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Gren Jelgava”.

   Centralizētās siltumapgādes rēķins tiek izrakstīts, ņemot vērā reālo siltuma patēriņu saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem. Rēķins tiek izrakstīts reizi mēnesī un klientiem ir iespējama izvēlēties vai to saņemt drukātā vai elektroniskā formā.

   To nokārtot ir pavisam vienkārši! Lūdzu, atsūtiet mums: info.jelgava@gren.com e-pasta vēstuli brīvā formā ar piekrišanu turpmāk rēķinus no Fortum saņemt elekroniski. Vēstulē norādiet vienu vai divas e-pasta adreses un klienta numuru, un mēs tās reģistrēsim savā sistēmā. Tad mūsu ziņas un rēķini Jūs sasniegs, tiklīdz būs sagatavoti!

  • Klienta rēķins

   Gren Jelgava piegādā saviem klientiem siltumenerģiju, sagatavo karsto ūdeni, pēc klientu pieprasījuma apkalpo ēku individuālos siltumpunktus, kā arī  sagatavo rēķinu par siltumenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem.

   Iespējams izvēlēties vai nu vienu rēķinu mājai, vai katram dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā, ja tā lēmuši mājas dzīvokļu īpašnieki.

   Gren Jelgava izrakstītajos rēķinos par siltumenerģiju iekļauti:

   • maksājums „Apkure”
   • maksājums „Ūdens uzsildīšana”
   • maksājums „Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)”
   • maksājums „Rēķina sagatavošana”
   • maksājums „Individuālā siltumpunkta apkalpošana”
   • maksājums “Elektrība individuālajā siltumpunktā”

   Maksājums „Apkure”

   Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts karstā ūdens uzsildīšanai.

   Maksājums „Ūdens uzsildīšana”

   Maksas lielumu nosaka pēc mājas uzstādītā siltā ūdens skaitītāja rādījumiem un aprēķina, reizinot ūdens patēriņu ar siltumenerģijas daudzumu uzsildīšanai un reizinot ar siltumenerģijas tarifu. Šo maksājumu sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam.

   Maksājums „Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)”

   Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā, jeb cirkulācija, ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados. Kā atsevišķs maksājums rēķinā tiek parādīts tikai vasaras periodā, kad nav apkures.

   Maksājums  „Rēķina sagatavošana”

   ir maksājums par to, ka uzņēmums Gren Jelgava veic siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši metodikai „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un, pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā.

   Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, Gren Jelgava siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu un sadalīšanu katram dzīvoklim. Tādēļ Gren Jelgava ir noteikusi maksu pakalpojumam „Rēķina sagatavošana”1.27 EUR/mēnesī + PVN.

   Ja Gren Jelgava izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums “Rēķina sagatavošana” netiek iekasēts, jo šīs izmaksas viena rēķina sagatavošanai mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā.

   Maksājums „Individuālā siltumpunkta apkalpošana”

   ir maksājums par apkopes un remonta darbiem, ko Gren Jelgava veic mājas individuālajā siltumpunktā, saskaņā ar noslēgto līgumu. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta apkalpošanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

   Individuālo siltumpunktu apkopes un remontu darbi ir atsevišķs pakalpojums un Gren cena mēnesī ir EUR 0,05 (pieci euro centi) par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru + PVN.

   Katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei ir tiesības izvēlēties un lemt par cita pakalpojuma sniedzēja izvēli un tad Gren Jelgava rēķinos šī pozīcija netiek iekļauta.

   Maksājums “Elektrība individuālajā siltumpunktā”

   ir maksājums, ko klients maksā par koplietošanas elektroenerģiju (elektrību), kas patērēta mājas individuālā siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai.

   Tad, kad namu pārvaldnieki pārņems šo elektrības uzskaiti no Gren, klienti šo maksājumu veiks kopā ar mājas koplietošanas elektroenerģijas (elektrības) maksājumu, kā tas ir paredzēts noslēgtajā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā.

   Elektroenerģijas patēriņu vienam dzīvoklim izrakstītajā rēķinā aprēķina, kā noteikts LR Civillikumā par kopīpašumu, sadalot kopējo mēnesī siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai patērēto elektroenerģiju uz dzīvokļa 1 m2. Siltumpunkta darbības nodrošināšanai izlietotās elektroenerģijas uzskaite un parādīšana rēķinos ir ar mēneša nobīdi, jo Gren rēķinu sagatavošanas periodā vēl netiek saņemti dati no elektroenerģijas tirgotāja.

  • Rēķina apmaksa

   Rēķinus par patērēto siltumenerģiju klientiem piegādā pa pastu vai  e-pastā.

   Apmaksāt saņemtos rēķinus var dažādi:

   • Internetbankā;
   • Bankās vai citās maksājumu pieņemšanas vietās;
   • Gren Jelgava klientu apkalpošanas nodaļā (tikai ar bankas karti)

   Rekvizīti – SIA „Gren Jelgava” klientiem – norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem:

   SIA „Gren Jelgava”
   Reģ.nr.: 50003549231
   PVN reģ.nr.: LV50003549231
   Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

   • SEB bankā:
    Bankas kods: UNLALV2X
    Konta nr.: LV35UNLA0050005018710
   • Swedbankā:
    Bankas kods: HABALV22
    Konta nr.: LV32HABA0551000838491
    Konta nr.: LV91HABA0551027049836 (skaidras naudas iemaksām)
   • Citadele bankā:
    Bankas kods: PARXLV22
    Konta nr.: LV19PARX0007720380001
  • Energoefektivitāte nozīmē enerģijas lietderīgu un gudru izmantošanu.

   Lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, kādi ir ēkas siltuma zudumi, kāpēc tie rodas un kādi energoefektivitātes pasākumi būtu jāveic.

   Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai būs atšķirīgi. Gren aicina pievērst uzmanību siltuma taupīšanai un tās lietderīgai izmantošanai.

  • Būtisks siltuma taupīšanas veids, kas samazinātu apkures izmaksas, ir iedzīvotāju paradumi.

   Gren iesaka vienkāršas lietas, ko apdomājot un pamainot savus ieradumus, var būtiski ietaupīt:

   • atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai citiem priekšmetiem, kas traucē radiatoru optimālu siltuma atdevi;
   • apkures sezonā telpas vēdināt īsu brīdi, bet intensīvi – pilnībā atverot logu, nevis ilgstoši turot to vēdināšanas režīmā;
   • bez vajadzības neturēt atvērtus logus un durvis kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās;
   • noblīvēt bēniņu lūkas;
   • iestiklot bēniņu un pagrabu logus;
   • nodrošināt kāpņu telpas ar dubultajām durvīm un mehāniskajiem durvju aizvērējiem;
   • noblīvēt logu spraugas, ievietojot siltinošu blīvējumu, bet vislabāk – nomainīt nekvalitatīvus un bojātus logus pret jauniem;
  • Mājas saimnieki ir mājas dzīvokļu īpašnieki, kam ir jādomā un jārūpējas par visu māju kopumā, saglabājot un taupot siltumu savā mājā.

   Otra ļoti iedarbīga siltuma taupīšanas un rēķinu samazināšanas metode ir ēku siltināšana.

   Siltināšanas rezultātā iedzīvotāji var iegūt pat uz pusi mazākus maksājumus par siltumu.

   Vidēji nerenovētai tipveida mājai siltumenerģijas patēriņš gadā uz m2 sastāda vidēji 180 kilovatstundas (kWh). Pēc kvalitatīva renovēšanas procesa siltumenerģijas patēriņš var samazināties vairāk, kā uz pusi – līdz pat 70 kWh/m2 gadā.

   Siltumenerģijas patēriņš dažādas renovācijas pakāpes mājās 2020./2021. gada apkures sezonā.

  • Energoefektivitātes padomi klientiem

   Šeit Jūs varēsiet atrast Gren ieteikumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas taupīšanai.

   Maijs, 2021

   Jūnijs, 2021

   Septembris, 2021

   Oktobris, 2021

   Novembris, 2021

  • 12.01.2022.

   Saistībā ar nepieciešamajiem remonta darbiem 12.janvārī, mājās zemāk minētajās adresēs un laikos tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde:

   • no 09:00 –  10:00 –    Satiksmes 35a
   • no 10:00  – 13:00 –  Lāčplēša 23
   • no 13:00 – 17:00Raiņa 21

   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  • 13.01.2022.

   Saistībā ar nepieciešamajiem remonta darbiem 13.janvārī, mājās zemāk minētajās adresēs un laikos tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde:

   • no 08:30 – 10:00Svētes 33
   • no 11:00 – 17:00Lielā 15

   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  • 14.01.2022.

   Saistībā ar nepieciešamajiem remonta darbiem 14.janvārī, mājās zemāk minētajās adresēs un laikos tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde:

   • no 08:30 – 10:00  –  Katoļu 8a
   • no 10:00 – 12:00Zirgu 9
   • no 13:00     16:00 –  Kastaņu 2a

   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  • Uzmanīnu! Karstā ūdens piegāde var tikt atjaunota tūlīt pēc darbu pabeigšanas, tādēļ, lūdzu, esiet uzmanīgi un neatstājiet ūdens krānus atvērtus!

   Jautājumu, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādi, gadījumos, lūdzu, sazinieties ar Gren Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālruni: 63007055

  • Kāpēc nepieciešamas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes?

   • Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir efektīvs veids, lai pārliecinātos par siltumtīklu hermētiskumu un drošību, un samazinātu iespējamos siltumtīklu bojājumus apkures sezonas laikā.
   • Hidrauliskās pārbaudes laikā siltumnesēja spiediens siltumtīklos ir paaugstināts. Tādēļ drošības nolūkos, uz hidrauliskās pārbaudes veikšanas laiku, siltumenerģijas piegāde klientiem tiek pārtraukta.
   • Lai iespējamo siltumtīklu bojājumu gadījumā, kuri varētu tikt konstatēti hidrauliskās pārbaudes laikā, apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs un nenodarītu kaitējumu ne cilvēkiem, ne videi, pirms hidrauliskās pārbaudes siltumnesēju atdzesē līdz + 45C. Tādēļ karstā ūdens temperatūra ēkās, kuras skars hidrauliskā pārbaude, pakāpeniski samazināsies jau iepriekšējās dienas vakarā.
   • Ja hidrauliskās pārbaudes laikā bojājumi siltumtīklos netiks konstatēti, siltumenerģijas piegāde ēkām var tikt atjaunota pirms informatīvajā paziņojumā norādītā laika.
   • Gadījumā, ja kāds siltumtīklu posms hidraulisko pārbaudi neizturēs un būs nepieciešami remontdarbi, konkrēto ēku pārvaldnieki un iedzīvotāji tiks par to informēti papildus, un siltumenerģijas piegāde tiks atjaunota pēc bojājuma novēršanas.
   • Gadījumā, ja hidraulisko pārbaužu veikšanas laikā, iedzīvotāji novēro zaļganas krāsas ūdens noplūdes ( jo siltumnesējs ir iekrāsots ar videi un cilvēka veselībai nekaitīgu pārtikas krāsvielu), lūdzam nekavējoties ziņot Gren Klientu apkalpošanas centram pa tālruni: 63007055

Vakances

 • Aicinām pievienoties mūsu profesionāļu komandai!

 • CHP operators

   • Jūs strādāsiet biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā par tehniķi.
   • Jūs darbosieties ar automātikas un kontrolmēraparātu iekārtām, kuras nodrošina koģenerācijas stacijas darbu.
   • Jūsu pienākumos ietilps iekārtu apsekošana, bojājumu konstatēšana un novēršana, kā ari citu darbu veikšana, kuri ir saistīti ar iekārtu ikdienas uzturēšanu un remontu.

   Uzziniet vairāk

Jaunumi

 • Jauki, ja Tava Ziemassvētku eglīte turpinās Tevi priecēt arī pēc svētkiem dārzā vai mežā.
  Bet, ja Tev tā jāizmet atkritumos, atnes to mums un mēs to pārvērtīsim šķeldā, ar ko apsildīt Jelgavu.
  Eglīti vari atvest uz speciālu konteineru, kas atradīsies stāvlaukumā pie Gren biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā, laikā no 2022. gada 2. janvāra līdz 2022. gada 16. janvārim.
  Eglītes konteinerā lūdzam ievietot bez svētku rotājumiem un bez transportēšanas laikā izmantotajiem iepakojuma materiāliem. Paldies! Par tīrāku Jelgavu!
 • Priecīgus svētkus!

  Godātie Gren klienti un sadarbības partneri!

  Sirsnīgs paldies par sadarbību, atsaucību, izpratni un atbalstu 2021. gadā!

  Lai nāk veselīgs, veiksmīgs un skaistu piedzīvojumu pilns Jaunais gads!

  Paldies, ka varam būt Jūsu siltumenerģijas piegādātājs, Gren.

  • Ņemot vērā pēdējos mēnešos publiski izskanējušo informāciju par SIA “Gren Daugavpils” darbību, esam sagatavojuši informāciju par “Gren” darbību Daugavpilī un tās būtisko ietekmi, lai saglabātu siltumenerģijas gala tarifus pēc iespējas zemākā līmenī.

   SIA “Gren Daugavpils” uzsāka darbu centralizētās siltumapgādes jomā 2018. gadā. Visa mūsu saražotā lietderīgā siltumenerģija, izmantojot siltumtīklus, tiek aizvadīta līdz patērētājiem un tiek izmantota Daugavpils iedzīvotāju mājokļu, veikalu, skolu, bērnudārzu un citu objektu apsildīšanai. Visu mūsu darbības laiku Daugavpilī esam bijuši konkurētspējīgi un esam spējuši piegādāt siltumenerģiju par zemāku cenu nekā PAS “Daugavpils siltumtīkli”, un tā rezultātā siltumenerģijas gala tarifs patērētājiem ir bijis attiecīgi zemāks.

   SIA “Gren Daugavpils” rīcībā ir vairākas siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kuras optimāli tiek izmantotas efektīvai enerģijas ražošanai. Dabas gāzes siltumenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz  8 MW, tajā skaitā koģenerācijas stacijas, kuras jau kopš 2019. gada vasaras vairs nesaņem pilnīgi nekādu valsts atbalstu par saražoto elektroenerģiju (kas pazīstams kā OIK), un  šķeldas katlumāja ar jaudu 15 MW, kura uzsāka savu darbību 2014. gadā.

   Savas darbības laikā esam pierādījuši sevi kā uzticamu siltumenerģijas piegādātāju, piegādājot siltumenerģiju PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ievērojot līgumu noteikumus un cenas, kā arī vairākos gadījumos esam piedāvājuši būtiski zemākas cenas, nekā līgumos sākotnēji noteikts. Piemēram,  2019. gada ziemā, kad būtiski pieauga dabasgāzes cena, kā rezultātā siltumenerģijas gala cena Daugavpilī sasniedza 59 EUR/MWh bez PVN.  Ņemot vērā to, ka šķeldas cenu kāpums nebija tik liels kā dabasgāzei, piedāvājām papildu atlaidi siltumenerģijai, kura tiek saražota SIA “Gren Daugavpils” 15 MW šķeldas katlumājā.  Siltumenerģiju par vēsturiski zemāko cenu piegādājām arī 2020. gada ziemā un 2021. gadā katru mēnesi līdz oktobrim, kad sāka būtiski pieaugt šķeldas cena. Tieši mūsu sekmīgajai darbībai un sadarbībai ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir bijusi nozīmīga loma, ka situācijā, kad dabasgāzes cena būtiski pieauga jau kopš 2021. gada pavasara, PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas gala tarifa pieaugums Daugavpils iedzīvotājiem ir bijis salīdzinoši neliels un tarifs ir ticis noturēts 56,96 EUR/MWh līmenī arī oktobrī un novembrī.

  • SIA “Gren Daugavpils” darbības pamatā vēsturiski bija divi ilgtermiņa līgumi,  par ko ir publiski izskanējusi informācija Daugavpils reģionālajos medijos. Ilgtermiņa līgumi ir vispārpieņemta prakse, lai piesaistītu investīcijas un nodrošinātu investēto līdzekļu atpelnīšanu, gan privātā kapitāla piesaistīšanai, gan valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības investīciju projektiem. Viens ilgtermiņa līgums (par 8 MW siltumenerģijas jaudu) beigsies 2024. gadā. Otra līguma  (par 15 MW siltumenerģijas jaudu) noteikumi paredz līguma termiņa pagarināšanu uz nākamajiem 5 gadiem, gadījumā, ja tiek piedāvāta zemāka siltumenerģijas cena starp iesniegtajiem piedāvājumiem, tomēr PAS “Daugavpils siltumtīkli” izvēlējās līgumu nepagarināt, neskatoties uz to, ka “Gren Daugavpils” ir spējusi piedāvāt būtiski izdevīgāku cenu. Tā vietā PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izvēlējusies stratēģiju slēgt īstermiņa siltumenerģijas piegādes līgumus uz vienu apkures sezonu vai vienu mēnesi, kā tas ir bijis šī gada oktobrī un novembrī. Īstermiņa līgumu gadījumos siltumenerģijas cena tiek pakļauta īstermiņa kurināmā cenas svārstībām un būtiski sadārdzinās apkures sezonas laikā, kā rezultātā pieaug siltumenerģijas ražošanas izmaksas un gala cena. Īstermiņa līgumu gadījumā nav iespējams optimāli plānot arī katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus, kā arī investēt līdzekļus ražošanas efektivitātes uzlabošanā.

   Kā jau esam skaidrojuši, SIA “Gren Daugavpils” ir tikai viens  ilgtermiņa līgums ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” par siltumenerģijas piegādi ar jaudu līdz 8 MW un atbilstošu siltumenerģijas daudzumu esam nepārtraukti piegādājuši, izmantojot mūsu rīcībā esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kuras izmanto gan dabasgāzi, gan šķeldu. Uzsveram – “Gren Daugavpils” nav spēkā esošo ilgtermiņa līgumu saistību piegādāt summāro siltumenerģijas apjomu 8 MW + 15 MW, kā tas ir bijis agrāk, tādēļ nav pamatoti jebkādi pārmetumi, ka “Gren Daugavpils” nav pildījusi savas saistības pret PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Turklāt vairākos gadījumos, vairāku mēnešu garumā esam siltumenerģiju piegādājuši, vienojoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” par būtiski lielākām atlaidēm nekā ilgtermiņa līgumā noteiktā atlaide – 16,6%, īpaši šī gada vasarā un septembrī, oktobrī un novembrī. Iepirktā lētākā siltumenerģija no SIA “Gren Daugavpils” šajā gadā, kad dabas gāzes cena ir pieaugusi vairākas reizes, ir bijis būtisks finansiāls ieguvums PAS “Daugavpils siltumtīkli”, kas ļāvis pagaidām siltumenerģijas gala tarifu Daugavpilī saglabāt 56,96 EUR/MWh līmenī.

  • Šobrīd turpinās sarunas starp SIA “Gren Daugavpils” un  PAS “Daugavpils siltumtīkli” par siltumenerģijas piegādi decembrim un pārējiem ziemas mēnešiem ar jaudu līdz 15MW. Mēs esam iesnieguši savu piedāvājumu, skaidri norādot, ka piedāvājums ietver arī siltumenerģijas apjomu, kurš noteikts ilgtermiņa līgumā, par zemāku cenu, nekā noteikts esošajā līgumā, maksimāli noslogojot mūsu rīcībā esošās konkurētspējīgās siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Ceram noslēgt līgumu tuvākajā laikā, lai varam turpināt siltumenerģijas piegādi arī decembrī un nākamajos ziemas mēnešos.

   Aicinām PAS “Daugavpils siltumtīkli” ņemt vērā Enerģētikas likumā ietverto ekonomiskā pakāpeniskuma principu, kā arī ievērot Konkurences likumā noteikto regulējumu, it īpaši attiecībā uz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu un aizliegumu publiskās personas kapitālsabiedrībai ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci.

   Pēdējā mēneša laikā medijos ir izskanējuši plāni Daugavpilī būvēt vēl vienu šķeldas katlumāju, lai vēl vairāk samazinātu dabasgāzes izmantošanu Daugavpils siltumapgādes vajadzībām. Aicinām izvērtēt privātā kapitāla piesaistīšanu šāda projekta realizēšanai. Rodas jautājums – kādēļ tas būtu nepieciešams? Atbilde, mūsuprāt, ir vienkārša – vēl vienas šķeldas katlumājas būvniecībai nepieciešamās investīcijas sasniegtu aptuveni 20 miljonus EUR. Piesaistot privāto kapitālu, pašvaldība šīs investīcijas varētu ieguldīt citās prioritātēs – ēku siltināšanā, skolās, bērnudārzos, kultūras attīstības centros, ielu un ceļu rekonstrukcijā, nodrošinot pilsētai straujāku izaugsmi. Mēs, SIA “Gren Daugavpils”, aicinām Daugavpils pašvaldību plašāk izmantot sadarbības iespējas ar investoriem. Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas kopējo finanšu saistību apjoms ir viens no lielākajiem Latvijā un tuvākajos gados pārsniegs pat 15% no gada budžeta ieņēmumiem, privātā kapitāla piesaistīšana Daugavpils pilsētas kopējai attīstībai ir īpaši aktuāla.

   Andris Vanags, “Gren” biznesa vadītājs Latvijā

  • Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmai, kas ir viena no zaļākajām Eiropā, ik gadu tiek pieslēgti 5 līdz 6 jauni klienti, kuri, izvēloties apkures risinājumu, ir lēmuši par labu priekšrocībām, ko nodrošina mūsdienīga centralizētā siltumapgāde. Šogad, ņemot vērā kraso energoresursu cenu kāpumu, interese par pieslēgšanos Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmai ir pieaugusi un jauno pieslēgumu skaits līdz gada beigām varētu pārsniegt 10. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad aktīvu interesi par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei izrāda tie uzņēmumi un iedzīvotāji, tostarp arī individuālo māju īpašnieki, kuri līdz šim apkurei izmantojuši dabasgāzi.

   Kā stāsta Valdis Rieksts-Riekstiņš, SIA “Gren Jelgava” pārdošanas vadītājs: “Šobrīd turpinās darbs pie vairāku jaunu klientu pieslēgšanas Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmai. Esam atvērti sadarbībai un tādēļ vēlos aicināt gan Jelgavas uzņēmējus, gan daudzdzīvokļu un privātmāju īpašniekus, kuriem ir interese par pieslēgumu centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazināties ar SIA “Gren Jelgava” pārdošanas nodaļu un noskaidrot iespējas saņemt no atjaunojamiem energoresursiem saražotu siltumenerģiju – apkuri un karsto ūdeni par konkurētspējīgu cenu. Tāpat vēlos kliedēt bažas un mītu par centralizēto siltumapgādi kā par kaut ko vecmodīgu un smagnēju. Tas jau sen tā vairs nav. Jelgavas centralizētā siltumapgāde ir līdzvērtīga citiem moderniem apkures risinājumiem. Tas ir mūsdienīgs, drošs un videi draudzīgs apkures risinājums ar minimālām uzturēšanas izmaksām un nelielām sākotnējām investīcijām pieslēguma izveidē. Turklāt, centralizētā siltumapgāde ir klientiem ļoti ērts risinājums ar augstu klientu servisa līmeni, kas ļauj tiem nedomāt par apkures iekārtu  uzturēšanu, regulārām apkopēm un kurināmā sagādāšanu.”

   Laiks, lai izveidotu pieslēgumu centralizētās siltumapgādes sistēmai un varētu saņemt drošu, ērtu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: kur atrodas konkrētais objekts, cik tuvu tam ir centralizētās siltumapgādes tīkli, vai objektā jau ir izveidota iekšējā apkures sistēma, u.c. Vidēji, no intereses izrādīšanas par pieslēgšanos centralizētās siltumapgādes sistēmai līdz pakalpojuma saņemšanai, paiet apmēram 2 līdz 3 mēneši. Gadījumos, ja centralizētās siltumapgādes infrastruktūra atrodas ļoti tuvu, šis laiks var būt arī īsāks. “Precīzāku informāciju par iespējām izveidot pieslēgumu un laiku, kādu tas aizņems, ikvienam interesentam sniegs mūsu pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas speciālisti,” piebilst V. Rieksts-Riekstiņš.

   Jelgavā centralizēto siltumapgādi izmanto ap 16 000 mājsaimniecības jeb 420 dzīvojamās ēkas, tostarp individuālās dzīvojamās mājas, un 173 juridiskie klienti – iestādes, sabiedriskās ēkas, bērnudārzi, skolas un uzņēmumi. Siltumenerģiju, kas tiek piegādāta centralizētās siltumapgādes klientiem Jelgavā, var saražot gan no vietējā, atjaunojamā resursa – šķeldas, gan no dabasgāzes. Šāda elastība kurināmo resursu izmantošanā ļauj ātri reaģēt un pielāgoties situācijai kurināmā tirgū, izvēlēties kurināmo, kas ir gan pieejams, gan cenas ziņā izdevīgāks centralizētās siltumapgādes klientiem. Pēdējā gada laikā dabasgāzes cena ir pieaugusi aptuveni 6 reizes jeb tuvu pie 600%, tikmēr šķeldas cena šogad valstī ir pieaugusi vidēji par 12%. Tādēļ vietējā, atjaunojamā resursa – šķeldas, izmantošana siltumenerģijas ražošanā, ko Jelgavā nodrošina Gren, ir konkurētspējīgākais un efektīvākais risinājums klientiem.

   Domājot par to, lai jelgavniekiem arī turpmāk piedāvātu konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā dažādību, Gren turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. Šāda kurināmā izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu mēs varēsim lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.

 • Ilkka Nīranens

  No šodienas, 2021. gada 8. novembra, Ilka Nīranens (Ilkka Niiranen) sāk pildīt Gren – vadošā Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmuma, galvenā izpilddirektora pienākumus. Šajā amatā viņš tika iecelts 2021. gada 8. jūlijā.

  Pēdējos 10 gadus Ilka Nīranens strādājis Adven Group, kur ieņēmis dažādus vadošos amatus, tostarp bijis uzņēmuma galvenais izpilddirektors Zviedrijā un Norvēģijā. Ilkam Nīranenam ir liela pieredze centralizētājā siltumapgādē un aukstumapgādē, elektroenerģijas ražošanā un enerģijas risinājumos rūpnieciskajiem klientiem, kuros viņš ir bijis atbildīgs par pārdošanas un investīciju projektiem. Ilkam Nīranenam ir pieredze arī uzņēmumu apvienošanā, iegādē, atdalīšanā un integrēšanā.

   

  • Mati Viljo (Matti Viljo), Gren valdes priekšsēdētājs, priecājas par Ilkas Nīranena pievienošanos Gren komandai: “Tuvojas brīdis, kad 2022. gada sākumā mēs kļūsim par pilnīgi neatkarīgu uzņēmumu. Es sagaidu, ka Ilkam būs nozīmīga loma Gren stratēģijas izstrādē, kura būs balstīta ne tikai uz šā brīža Gren spēcīgo biznesa platformu, bet ietvers arī jaunus un interesantus izaugsmes elementus, kas sekmēs Gren attīstību un kļūšanu par neatkarīgu, uz klientiem orientētu enerģijas ieguves risinājumu piedāvātāju mājsaimniecībām un rūpnieciskajiem klientiem.”

   Ilka Nīranens, komentējot savus stāšanos amatā, saka: “Jūtos pagodināts uzņemties atbildību vadīt šī lieliskā uzņēmuma attīstību. Ar nepacietību gaidu tikšanos ar Gren profesionālo komandu, lai uzsāktu kopīgu darbu. Šis būs interesants laiks, kurā mēs kļūsim par pilnībā neatkarīgu vadošo Ziemeļvalstu zaļās enerģijas uzņēmumu.”

   Ilka Nīranens ir studējis enerģētikas tirgus, stratēģiju un starptautisko biznesu Helsinku Tehnoloģiju universitātē un ieguvis zinātņu maģistra grādu tehnoloģijās.

Projekti

  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

   Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

   Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

   Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

   Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

   Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

   No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, 28.oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17.novembrim.

   SIA „Fortum Latvia“ ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

   Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA „Fortum Latvia“ nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

   Ir sagatavots pārstrādāts un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

   IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA „Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

   Ziņojuma saturs pieejams šeit: https://failiem.lv/u/rm2hz38gz

 • Domājot par to, lai jelgavniekiem arī turpmāk piedāvātu konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā elastību, Gren turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.

Kontakti

  • Gren Klientu apkalpošanas centrs

   Jelgavā, Pasta ielā 47, 4. stāvā

   Tālrunis 24/7+371 63007055

   Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

   • Pirmdiena 08:00 – 19:00
   • Otrdiena 08:00 – 17:00
   • Trešdiena 08:00 – 17:00
   • Ceturtdiena 08:00 – 17:00
   • Piektdiena 08:00 – 16:00
   • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās KAC nestrādā

   E-pasts: klienti.jelgava@gren.com

  • Rekvizīti SIA „Gren Jelgava” klientiem – norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem:

    

   SIA „Gren Jelgava”
   Reģ.nr.: 50003549231
   PVN reģ.nr.: LV50003549231
   Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

   • SEB bankā:
    Bankas kods: UNLALV2X
    Konta nr.: LV35UNLA0050005018710
   • Swedbankā:
    Bankas kods: HABALV22
    Konta nr.: LV32HABA0551000838491
    Konta nr.: LV91HABA0551027049836 (skaidras naudas iemaksām)
   • Citadele bankā:
    Bankas kods: PARXLV22
    Konta nr.: LV19PARX0007720380001
  • Gren Jelgava

   Pasta iela 47, Jelgava

   LV-3001, LATVIJA

   Tālr. +37163007055

   info.latvija@gren.com

  • Rekvizīti SIA „Gren Jelgava” piegādātājiem:

   SIA „Gren Jelgava”
   Reģ.nr.: 50003549231
   PVN reģ.nr.: LV50003549231
   Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

   NORDEA BANK Abp
   FI78 1660 3001 0530 35
   NDEAFIHH

  • Gren Latvija

   Rūpniecības iela 73a, Jelgava

   LV-3008 ,  LATVIJA

   Tālr. +37163007055

   info.latvija@gren.com

  • Rekvizīti:

   SIA “Gren Latvija”
   Reģ.nr.: 40103854352
   PVN reģ.nr.: LV40103854352
   Rūpniecības iela 73a, Jelgava, LV-3008

   NORDEA BANK Abp
   FI64 1660 3001 0794 77
   NDEAFIHH

  • Gren Daugavpils

   Reģistrācijas adrese: Pasta iela 47, Jelgava

   LV-3001, LATVIJA

   Tālr. +371 63007055

   info.latvija@gren.com

  • Rekvizīti:

   SIA ”Gren Daugavpils”
   Reģ.nr.: 40003823074
   PVN reģ.nr.: LV40003823074
   Reģ.adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

   Nordea Bank Abp
   NDEAFIHH
   FI62 1660 3001 1397 50