Labas, nuo šiol mes - Gren.

Apie mus

 • Džiaugiamės galėdami susipažinti! Mes esame nauja energetikos įmonė „Gren“.

 • Gren – tai žaliosios energetikos įmonė. Nors visiškai nauja, bet jau puikiai pažįstama.

  Mūsų įmonėje patirtis susitinka su ateities iniciatyvomis. Mes nesustodami judame pirmyn ir tvariai bei patikimai tiekiame energiją savo klientams.

 • Žaliosios energetikos įmonė Gren telkia dėmesį į tvarius, gamtą tausojančius energetikos sprendimus, naudodama atsinaujinančius ir vietinius išteklius. Didžiausias dėmesys skiriamas centralizuotam šilumos tiekimui, vietos bendruomenių poreikių tenkinimui ir komforto kūrimui kasdieniame gyvenime.

 • Šiuo metu kuriame mūsų naują įmonę. Netrukus daugiau papasakosime apie įmonės strategiją, vertybes ir veiklą.

  Likite su mumis ir sekite mūsų naujienas!

  • „Gren“ įmonių grupės veikla yra laisvai prieinama visuomenei. Darbuotojai ir įmonių grupei atstovaujantys asmenys yra supažindinami su šiomis nuostatomis bei privalo jomis vadovautis. Mūsų įmonės veikia pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus, todėl nuolat tobuliname savo kokybės, aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemas.

Energija iš atliekų

 • UAB Gren Klaipėda, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias, komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą.

  Termofikacinė jėgainė Klaipėdoje veiklą vykdo nuo 2013 m. ir atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Jėgainė, naudojanti nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvų energinės vertės iš atliekų išgavimą bei efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą.

 • Dioksinai ir furanai

  MetaiMatavimas
  2021Gegužės 25 d.
  2020Spalio 23 d.
  2020Birželio 23 d.

  Gyvsidabris

  Sunkieji metalai

  Bendrieji matavimai ir temperatūra

   • 02 01 03 – augalų audinių atliekos: žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos (nepavojingos);
   • 02 01 07 – miškininkystės atliekos: miško tvarkymo liekanos (nepavojingos);
   • 02 02 03 – vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos: mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
   • 03 01 01 – medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
   • 03 01 05 – pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
   • 03 03 01 – medžio žievės ir medienos atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
   • 03 03 07 – mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
   • 03 03 08 – perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
   • 04 02 21 – neperdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
   • 04 02 22 – perdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
   • 07 02 12 – nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11: nuotekų valymo dumblas (nepavojingos);
   • 07 05 14 – kietosios atliekos nenurodytos 07-05-13: medikamentų GMTN atliekos (nepavojingos);
   • 15 01 01 – popieriaus ir kartono pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 02 – plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 02 01 – PET pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 02 02 – kitos plastikinės pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 03 – medinės pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 05 – kombinuotos pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 05 01 – kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) (nepavojingos);
   • 15 01 05 02 – kita kombinuota pakuotė (nepavojingos);
   • 15 01 06 – mišrios pakuotės (nepavojingos);
   • 15 01 09 – pakuotės iš tekstilės (nepavojingos);
   • 15 02 03 – absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02: absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai (nepavojingos);
   • 16 01 22 – kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (nepavojingos);
   • 16 01 22 01 – vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai (nepavojingos);
   • 16 01 22 02 – kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (nepavojingos);
   • 16 03 04 – neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03: netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
   • 16 03 06 – organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
   • 17 02 01 – medis: statybinės ir griovimo atliekos (nepavojingos);
   • 18 01 04 – atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos: žmonių tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai (nepavojingos);
   • 18 01 07 – cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06: žmonių sveikatos priežiūros priemonės, išskyrus vaistus (nepavojingos);
   • 18 01 09 – vaistai, nenurodyti 18 01 08: žmonių vaistų atliekos (nepavojingos);
   • 18 02 03 – atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos gyvūnų tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai (nepavojingos);
   • 18 02 06 – cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05: mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos (nepavojingos);
   • 18 02 08 – vaistai, nenurodyti 18 02 07: gyvūnų vaistų atliekos (nepavojingos);
   • 19 02 03 – iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
   • 19 02 06 – fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05: nuotekų dumblas (nepavojingos);
   • 19 02 10 – degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09: atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
   • 19 02 99 – kitaip neapibrėžtos atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekų (nepavojingos);
   • 19 05 01 – nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos (nepavojingos);
   • 19 08 01 – rūšiavimo atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
   • 19 08 05 – miesto buitinių nuotekų valymo dumblas: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
   • 19 08 14 – kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
   • 19 12 07 – mediena, nenurodyta 19 12 06: mediena po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 07 01 – mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 07 02 – mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 07 03 – kita mediena (nepavojingos);
   • 19 12 08 – tekstilės dirbiniai: tekstilės dirbiniai po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 08 01 – tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 08 02 – tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 08 03 – tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 08 04 – kiti tekstilės gaminiai (nepavojingos);
   • 19 12 10 – degiosios atliekos: (iš atliekų gautas kuras, KAK) degiosios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11: įvairios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 01 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 02 – smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 03 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 04 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 05 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 06 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 07 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
   • 19 12 12 08 – kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos (nepavojingos);
   • 20 02 03 – kitos biologiškai nesuyrančios atliekos: sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) (nepavojingos);
   • 20 03 07 – didžiosios atliekos: stambiagabaritinės atliekos (nepavojingos).
  • UAB Gren Lietuva tvarko po atliekų deginimo susidariusius dugno pelenus ir šlaką.

  • UAB Gren Lietuva inicijuoti tyrimai

   • Įgyvendintas Buitinių atliekų deginimo pelenų (šlako) savybių tolygumo ir poveikio aplinkai tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas ir Aplinkos apsaugos institutas, Statybos fakulteto Statinių konstrukcijų mokslo institutas ir Termoizoliacijos mokslo institutas.
   • Įgyvendintas Komunalinių atliekų deginimo pelenų (šlakų), panaudojant automobilių kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui, vertinimo modelis. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas.
   • Vykdomas Šlako rišančiųjų savybių kitimo laike nustatymas priklausomai nuo šlako frakcijos, šlako kiekio ir grunto rūšies bei šlako mišinių (su pridėtinėmis medžiagomis ir be jų) tinkamumo apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti nustatymas. Tyrimą atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas.
   • Įgyvendinti Komunalinių atliekų deginimo pelenų ir šlako panaudojimo kelio dangai aplinkosauginiai tyrimai. Tyrimus atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas.
   • Įgyvendintas Bendrojo atliekų deginimo įrenginyje susidariusių dugno pelenų ir šlako stabilizavimas natūraliomis sąlygomis tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas.
   • Pasirašyta ir vykdoma bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl apdoroto nepavojingo šlako tiekimo, reikalingo įrengti eksperimentines dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1705 Mikutaičiai I – Vertimai ruože nuo 0,000 iki 3,770 km.
  • Aplinkosauginiai reikalavimai

   Pagrindiniai reikalavimai pelenams, naudojamiems civilinėje ir statybos inžinerijoje:

   • cheminių elementų ir jų junginių išplovimo vertės neturi viršyti ribinių verčių;
   • spalvotųjų ir juodųjų metalų kiekis ≤5 %;
   • bendros organinės anglies kiekis ≤ 3 %;
   • iškaitinimo nuostolis ≤ 6 %.
  • Pelenų sendinimas

   Apie tris mėnesius pelenai laikomi kaupuose – atvirose aikštelėse. Pelenai turi būti veikiami oro ir kritulių.

  • Rekomendacijos dėl pelenų panaudojimo keliuose

   Komunalinių atliekų išvalyti ir frakcionuoti pelenai, tenkinantys aplinkosauginius reikalavimus, gali būti naudojami:

   • inžinerinių tinklų tranšėjų užpylimui (išskyrus geriamojo vandens tiekimo ir su metaliniais vamzdžiais);
   • pylimų iki 3,0 metrų aukščio įrengimui;
   • kvalifikuotam gruntų pagerinimui įrengiant žemės sankasą;
   • žemės sankasos įrengimui;
   • šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimui;
   • apsauginio ir šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui (tik pagrindus eksperimentiniais tyrimais bandomuosiuose ruožuose ir atliekant individualų vandens surinkimo ir nuvedimo projektavimą);
   • skaldos pagrindo sluoksnio įrengimui (taikytina tik pelenų fr. 2/6; kitų pelenų frakcijų panaudojimas galimas tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose);
   • žvyro pagrindo sluoksnio įrengimui;
   • dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui laikinuose keliuose, įrengiamuose statybos objektuose, tačiau vėliau turi būti tvarkoma užtikrinant nuostatas dėl aplinkos apsaugos (pavyzdžiui, uždengiama kitais sluoksniais);
   • asfalto mišinio AC 16 PD gamybai (tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose).

   Pelenų panaudojimas padidinto drėkinimo bei vandens poveikio, periodinio užšalimo -atšilimo ciklų zonose yra ribotas ir turėtų būti vertinamas individualiai rengiant statinio techninio projekto konstrukcijų dalį.

  • UAB Gren Klaipėda jėgainėje nuolatos organizuojamos nemokamos virtualios ekskursijos moksleiviams, studentams, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms.

   Dėl ekskursijų prašome kreiptis elektroniniu paštu ingrida.kriviciute@gren.com į Ingridą Krivičiūtę.

  • UAB Gren Klaipėda gamina ir tiekia šilumą Klaipėdos miestui.

  • Šilumos gamybos (produkto) bazinė kaina

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. O3E-566 nustatė UAB Gren Klaipėda šilumos gamybos bazinės kainos dedamąsias iki 2025 m. liepos 31 d. Nutarimas

   UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. IV-20-11 nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

   Šilumos gamybos kaina pirmiesiems metams yra išreiškiama formule 2,36 + THG, KD (ct/kWh, be pridėtinės vertės mokesčio) ir ją sudaro šios dedamosios:

   – vienanarė kainos pastovioji dedamoji – 2,36 ct/kWh;

   – vienanarė kainos kintamoji dedamoji – THG, KD , kuri išreiškiama formule:

   THG,KD = 0,26 + (20 627,5 x pHG,b) / (251 550 000 / 100), kur pHG, b – biokuro kaina (Eur/tne).

   Taryba 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. O3E-726 patvirtino, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems metams įmonėje nustatytos be pažeidimų. Nutarimas

  • Šilumos gamybos (produkto) perskaičiuota kaina

   UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d.  įsakymu Nr. IV-21-07 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

   Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 2,39 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):

   – vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,39 euro ct/kWh;

   – vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

   THG, KD = 0,28+ (20627,5 x pHG,b) / (251 550 000/100), kur pHG,b – biokuro kaina (EUR/tne).

   Taryba  2021 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. O3E-805 patvirtino, kad perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems metams, dedamosios, įsigaliosiančios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., įmonėje nustatytos be pažeidimų. Nutarimas

  • Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina

   Nuo sausio 1 d.

  PavadinimasMato vnt.Kaina
  Vienanarės kainos pastovioji dedamojict/kWh2,39
  Vienanarės kainos kintamoji dedamojict/kWh2,16
  Iš visoct/kWh4,55
  • Nuo gruodžio 1 d.

  PavadinimasMato vnt.Kaina
  Vienanarės kainos pastovioji dedamojict/kWh2,39
  Vienanarės kainos kintamoji dedamojict/kWh2,04
  Iš visoct/kWh4,43
  • Šilumos kiekis

   2021 metais pagamintas šilumos kiekis

  LaikotarpisMato vnt.Šilumos kiekis iš AEIŠilumos kiekis iš iškastinio kuroŠilumos kiekis iš atliekųVisas pagamintas šilumos kiekis
  SausisMWh3069201970250394
  VasarisMWh2231432336045677
  KovasMWh262052792221248696
  BalandisMWh2243602563148067
  GegužėMWh1386501514729013
  BirželisMWh216113922744574
  LiepaMWh78980775815656
  RugpjūtisMWh82220937517598
  RugsėjisMWh942521075220179
  Spalis MWh2124931981241064
  LapkritisMWh2371422749251209
  GruodisMWh2577003238458154
  • Pastaba: visas pagamintas šilumos kiekis – tai šilumos kiekių, patiektų į AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklus ir į administracinio pastato šildymo sistemą, suma (įskaitant šilumos sąnaudas technologijai bei šilumos nuostolius tinkluose).

  • 2020 metais pagamintas šilumos kiekis

  LaikotarpisMato vnt.Šilumos kiekis pagamintas iš AEIŠilumos kiekis iš iškastinio kuroŠilumos kiekis iš atliekųVisas pagamintas šilumos kiekis
  SausisMWh2954703085760404
  VasarisMWh2682502901155836
  KovasMWh1991002295142861
  BalandisMWh2904602406453110
  GegužėMWh90831937118464
  BirželisMWh1039301468325076
  LiepaMWh154190908024499
  RugpjūtisMWh43401127447094
  RugsėjisMWh104671171243823022
  SpalisMWh1463502308637721
  LapkritisMWh1513901030125440
  GruodisMWh2562902530650935
  • Pastaba: visas pagamintas šilumos kiekis – tai šilumos kiekių, patiektų į AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklus ir į administracinio pastato šildymo sistemą, suma (įskaitant šilumos sąnaudas technologijai bei šilumos nuostolius tinkluose).

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Šilumos gamybos veiklos sąnaudos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos metinė atskaitomybė

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties ataskaita

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita
  • UAB Gren Klaipėda, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias, komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą. UAB Gren Lietuva valdo 95% UAB Gren Klaipėda akcijų.

  • UAB Gren Klaipėda įkurta 2007 m., įmonėje dirba 34 darbuotojai. Investicija – 130 milijonų eurų. Jėgainės šiluminė galia – 65 MW, elektrinė – 20 MW.

  • Termofikacinė jėgainė Klaipėdoje veiklą vykdo nuo 2013 m. ir atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Jėgainė, naudojanti nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias didžiausią kuro sunaudojimą ir efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą.

  • Bendri kontaktai

   Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

   Telefonas: +370 46 49 34 02

   Elektroninis paštas: info.klaipeda@gren.com

  • Rekvizitai

   UAB Gren Klaipėda

   Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

   Įmonės kodas: 301276531

   PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

   Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275

Šiluma Joniškyje

 • Šiluma

  Kainos nuo sausio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalisct/kWh4,474,875,41
Kintamoji dalisct/kWh4,044,414,89
Iš visoct/kWh8,519,2810,30
 • Kainos nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh4,474,875,41
Kintamoji dalis ct/kWh3,583,904,33
Iš viso ct/kWh8,058,779,74
 • Karštas vanduo

  Kainos vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina) nuo sausio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalisEUR/m31,091,191,32
Kintamoji dalisEUR/m37,127,768,61
Iš visoEUR/m38,218,959,93
 • Kainos vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina) nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalisEUR/m31,091,191,32
Kintamoji dalisEUR/m36,947,568,40
Iš visoEUR/m38,03 8,759,72
 • Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/butui per mėn.0,94-1,14
  • Atsiskaitymo tvarka

   • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
   • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
   • Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
   • Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vis tiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

   Už paslaugas galite sumokėti „Joniškio kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Luminor Banke”, „Medicinos banke” „Swedbanke”, loterijos „Perlas” terminaluose, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu.

   Įmokos kodas mokant internetu – 192337.

  • Kompensavimo tvarka

   Kompensavimo tvarką nustato:

    • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymas; Įstatymas
    • Joniškio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T-54.
    • Kompensacija už būsto šildymą 2022 m. Informacija

   Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Joniškis klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

  • Sutarčių sudarymas

   Su gyventoju, norinčiu pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartys. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB Gren Joniškis Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas).

   Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
   • buto inventorinė knyga;
   • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

   Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonais +370 426 52 293 ir +370 426 55 134.

   Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

   Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis

  • Šilumos kokybė

   Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297. Įsakymas

  • Kainos apskaičiavimo tvarka

   Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Metodika

   Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliojusius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

   Visą paskirstymo metodų tekstą galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje. Žiniatinklis

  • Atsakomybės ribos

   UAB Gren Joniškis atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę bei šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą, šilumos punktų priežiūrą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.

   Už šildymo kokybę ir racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo
   šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė (prižiūrėtojas). Visais namo vidaus šilumos ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – klientai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus (namo administratorių, bendrijos pirmininką).

   UAB Gren Joniškis atlieka šilumos punktų priežiūra daugiabučiams gyvenamiesiems namams pagal šiuos adresus:

   • Medžiotojų g. 5a, Joniškis;
   • Miesto a. 7, Joniškis;
   • Parko g. 8, Joniškis;
   • Spaudos g. 36-38, Joniškis;
   • Spaudos g. 44-46-48, Joniškis;
   • Statybininkų g. 4a, Joniškis;
   • Upytės g. 15, Joniškis.

   Už ką atsako prižiūrėtojas?

   Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

   – už reikiamą temperatūrą butuose;

   – už karšto vandens temperatūrą;

   – už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;

   – už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;

   – už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

   Norint pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į
   daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

   Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?

   1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinę sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
   2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją
    pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos atskirai.
   3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
   4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos
    pristatymo buitiniams vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartį.
  • Susiję dokumentai

   VERT nutarimai:

   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. Nutarimas
  • Tvarkos:

   Įstatymas

   Šilumos ūkio įstatymas

   Taisyklės

   Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės

   Informacija vartotojams

   • Šiluminių trasų hidraulinių bandymų grafikas 2021 m. Grafikas
   • Katilinių stabdymo grafikas 2021 m. Grafikas

  Šildymo sąnaudų analizės

  MetaiMėnuo
  2021Gruodis
  2021Spalis
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis
  2020Gruodis
  2020Lapkritis
  2020Spalis
  2020Balandis
  2020Kovas
  2020Vasaris
  2020Sausis

  Kiti dokumentai

  • Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

   • Pirmas patarimas

   Pastatų būklė turi tiesioginės įtakos sunaudojamam šilumos kiekiui. Renovuotų daugiabučių namų sąskaitų už šilumą dydis ir sunaudotas šilumos kiekis yra daugiau nei dvigubai mažesnis už nerenovuotų namų.

   • Antras patarimas

   Daugiabutis namas nusidėvi, todėl, siekiant pratęsti jo tarnavimo laiką ir norint efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Atlikus kompleksinę namo renovaciją, daugiabutis ne tik atsinaujina, bet ir sutaupoma šiluma, kuri buvo tiesiog prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus. Apšiltinus namą ir atnaujinus pastato šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą sumažėja dvigubai.

   • Trečias patarimas

   Energetikos specialistai pastatą renovuoti rekomenduoja tuo atveju, jeigu buto kvadratiniam metrui šildyti vidutinis sunaudojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 25 kWh ir daugiau.

   • Ketvirtas patarimas

   Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuojant šilumos naudojimą: ant radiatorių sumontuojami termostatai – prietaisai, padedantys reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos kiekį. Visiškai renovuotame name pertvarkius pastato šildymo sistemą, o butuose įrengus šilumos apskaitos prietaisus arba šilumos daliklius, tuo pačiu reguliuojama ir patalpos temperatūra.

   • Penktas patarimas

   Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažėja ir pagerėja šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas.

   • Šeštas patarimas

   Taupyti energiją padeda ir tokios paprastos priemonės, kaip rūsio patalpų, laiptinių langų, durų užsandarinimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, šiaurinės buto sienos užstatymas baldais, šilumą atspindinčios plėvelės įtvirtinimas už radiatorių. Patariama neužstatyti baldais ir neuždengti užuolaidomis radiatorių bei, išeinant iš namų, visuomet uždaryti langus. Visa tai padės tausoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas už šildymą.

  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

  • Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

   Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

   Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Joniškis patvirtintoje tvarkoje. Tvarka

  • UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų įmonėms ir įstaigoms.

   Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, o prašymus teikia Joniškio rajono savivaldybei. Taisyklės

   Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaromos dviejų tipų sutartys:

   • Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis – kai vartotojas vartoja tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai; Sutartis
   • Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – kai vartotojas vartoja šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Sutartis

   Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Joniškis Realizacijos ir prevencijos skyriuje (Bažnyčios g. 4, 1-as aukštas). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

   • prašymas sudaryti sutartį;
   • įmonės registravimo pažymėjimas;
   • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
   • patalpų šiluminės dalies projektas;
   • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonais: +370 426 52 293, +370 426 55 134.

  Išteklių pirkimo planai

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl reguliuojamos veiklos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliavimo apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita
  • UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus

   UAB Gren Joniškis eksploatuoja Joniškio miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 66,2% UAB Gren Joniškis akcijų.

   UAB Gren Joniškis įkurta 2000 m., įmonėje dirba 23 darbuotojai.

   Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas Joniškio miesto, Joniškio rajono Žagarės miestelio ir Gataučių kaimo gyventojams, daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra. Įmonė nuolat investuoja ir modernizuoja centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, katilines ir šilumos punktus.

   Administracijos darbuotojų 2020 metų vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto) buvo 1901,62 eurai.

  • Kuro struktūra

   Per 2021 m. išmesta 760 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2).

  • Suvartotos šilumos vidurkis, 2021 m.

  • Bendri kontaktai

   Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

   Telefonai: +370 426 52 293+370 426 55 134

   Elektroninis paštas: info.joniskis@gren.com

   Darbo laikas: I-IV 08:00 – 17:00, V 08:00 – 16:00

   Pietų pertrauka: 12:00 – 12:48

  • Karšto vandens kontrolė ir techniniai klausimai

   Karšto vandens kontrolė:

   Telefonas: +370 426 52 308

   Techniniai klausimai:

   Telefonas: +370 426 52 502

  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

   Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB Gren Lietuva telefonu +370 5 243 0043.

   Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: info.lietuva@gren.com.

  • Rekvizitai

   UAB Gren Joniškis

   Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

   Įmonės kodas: 157687636

   PVM mokėtojo kodas: LT576876314

   Atsiskaitomoji sąskaita: LT417300010002498329

Šiluma Švenčionyse

 • Kainos nuo vasario 1 d. iki 28 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalisct/kWh3,714,044,49
Kintamoji dalisct/kWh5,235,706,33
Iš visoct/kWh8,949,7410,82
 • Šiluma

  Kainos nuo sausio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Pastovioji dalisct/kWh3,714,045,01
Kintamoji dalisct/kWh4,144,514,49
Iš visoct/kWh7,858,559,50
 • Karštas vanduo

  Kainos nuo vasario 1 d. iki 28 d. (Švenčionių ir Švenčionėlių miestų vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/m36,246,807,55
 • Kainos nuo sausio 1 d. iki 31 d. (Švenčionių ir Švenčionėlių miestų vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/m35,916,447,15
 • Kainos nuo vasario 1 d. iki 28 d. (Pabradės miesto vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/m37,067,708,54
 • Kainos nuo sausio 1 d. iki 31 d. (Pabradės miesto vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/m36,737,348,14
 • Apskaitos prietaisų aptarnavimas

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVMSu 21% PVM
Iš visoEUR/butui0,91-1,10
  • Atsiskaitymo tvarka

   Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
   Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
   Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
   Už paslaugas galite sumokėti „Ignalinos kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu. Įmokos kodai mokant internetu: „Swedbank”- 2850; „Luminor Bankas” – 432015.

   Atsiskaityti galima ir per bet kurį kitą Lietuvos banką, atlikus paprastą pavedimą. Pavedime būtina nurodyti įmonės rekvizitus ir informaciją apie patį mokėtoją, t. y. mokėtojo kodą, adresą, karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

  • Kompensavimo tvarka

   Kompensacijų tvarką nustato:

   • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas Nr. IX-1675; Įstatymas
   • Kompensacija už būsto šildymą 2022 m. Informacija
   • Kiti poįstatyminiai aktai.

   Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Švenčionys klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

  • Sutarčių sudarymas

   Gyventojai, norintys pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms turi sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį ar (ir) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

   Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis

   Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

   Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus 16a, Švenčionys.

   Sutarčių sudarymui reikalingi šie dokumentai:

   • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
   • Pažyma iš seniūnijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, jeigu klientas tuo adresu iš tiesų deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymą teikiama telefonais +370 387 52 266 ir +370 387 44 783.

  • Šilumos kokybė

   Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimus ir atsakomybę už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297. Įsakymas

  • Susiję dokumentai

   VERT nutarimai:

   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainų dedamųjų; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VERT nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų antriems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK 2018-12-13 nutarimas dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VERT 2019-10-03 nutarimas dėl šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo; Nutarimas
   • VERT 2020-04-09 nutarimas dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. Nutarimas
   • VERT 2021-05-28 nutarimas dėl šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo. Nutarimas
   • VERT 2021-07-12 nutarimas dėl karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. Nutarimas

  Pabradė

  MetaiMėnuo
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis

  Švenčionys

  MetaiMėnuo
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis

  Švenčionėliai

  MetaiMėnuo
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis
  • Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

   • Pirmas patarimas

   Pastatų būklė turi tiesioginės įtakos sunaudojamam šilumos kiekiui. Renovuotų daugiabučių namų sąskaitų už šilumą dydis ir sunaudotas šilumos kiekis yra daugiau nei dvigubai mažesnis už nerenovuotų namų.

   • Antras patarimas

   Daugiabutis namas nusidėvi, todėl, siekiant pratęsti jo tarnavimo laiką ir norint efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Atlikus kompleksinę namo renovaciją, daugiabutis ne tik atsinaujina, bet ir sutaupoma šiluma, kuri buvo tiesiog prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus. Apšiltinus namą ir atnaujinus pastato šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą sumažėja dvigubai.

   • Trečias patarimas

   Energetikos specialistai pastatą renovuoti rekomenduoja tuo atveju, jeigu buto kvadratiniam metrui šildyti vidutinis sunaudojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 25 kWh ir daugiau.

   • Ketvirtas patarimas

   Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuojant šilumos naudojimą: ant radiatorių sumontuojami termostatai – prietaisai, padedantys reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos kiekį. Visiškai renovuotame name pertvarkius pastato šildymo sistemą, o butuose įrengus šilumos apskaitos prietaisus arba šilumos daliklius, tuo pačiu reguliuojama ir patalpos temperatūra.

   • Penktas patarimas

   Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažėja ir pagerėja šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas.

   • Šeštas patarimas

   Taupyti energiją padeda ir tokios paprastos priemonės, kaip rūsio patalpų, laiptinių langų, durų užsandarinimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, šiaurinės buto sienos užstatymas baldais, šilumą atspindinčios plėvelės įtvirtinimas už radiatorių. Patariama neužstatyti baldais ir neuždengti užuolaidomis radiatorių bei, išeinant iš namų, visuomet uždaryti langus. Visa tai padės tausoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas už šildymą.

  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotoją apie savo teisių ir atsakymų į kylančius klausimus klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris bus parengtas Europos Komisijos inicijuotų energijos vartotojų informacijos sąraše. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

  • Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

   Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

   Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Švenčionys patvirtintoje tvarkoje. Tvarka

  • UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės įmonėms ir įstaigoms.

   Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. , patvirtintomis Energetikos ministro, Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, prašymus teikia Švenčionių rajono savivaldybei. Taisyklės

   Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaromos dviejų tipų sutartys:

   Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Švenčionys (Vilniaus g. 16A). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

   • prašymas sudaryti sutartį;
   • įmonės registravimo pažymėjimas;
   • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
   • patalpų šiluminės dalies projektas;
   • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonu +370 387 52 266.

  • Dokumentai

   Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:

   • Informacija apie šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį bei faktinį pagamintą šilumos kiekį; Informacija
   • Temperatūrinis grafikas automatizuotai šildymo sistemai; Grafikas
   • Termofikacinio vandens parametrai; Parametrai
   • Katilinių stabdymo grafikas. Grafikas

  Išteklių pirkimo planai

  Išteklių pirkimo dokumentai, ataskaitos

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Šilumos gamybos veiklos sąnaudos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Nepriklausomo audito išvada

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Nepriklausomo audito išvada dėl reguliuojamos veiklos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Kiti dokumentai

  • UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams. UAB Gren Švenčionys eksploatuoja Švenčionių miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 50% UAB Gren Švenčionys akcijų.

   UAB Gren Švenčionys įkurta 2001 m., įmonėje dirba 26 darbuotojai.

   Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas gyventojams, įmonėms ir įstaigoms Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose. Įmonė investavo į biokuro ir dujų katilų atnaujinimą.

   Administracijos darbuotojų per 2020 m. IV-ą ketvirtį priskaičiuotas vidutinis mėn. atlyginimas 1802 eurai.

  • Kuro struktūra

   Per 2021 m. išmesta 2019 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2).

  • Suvartotos šilumos vidurkis, 2021 m.

  • Bendri kontaktai

   Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

   Telefonas: +370 387 51 593

   Elektroninis paštas: info.svencionys@gren.com

   Darbo laikas: I – IV: 07:00 – 16:00, V: 07:00 – 14:20

   Pietų pertrauka: 11:00 – 11:40

  • Rekvizitai

   UAB Gren Švenčionys

   Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

   Įmonės kodas: 178860251

   PVM mokėtojo kodas: LT788602515

   Atsiskaitomoji sąskaita: LT607300010002589458

  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

   Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB Gren Lietuva telefonu +370 5 243 0043.

   Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą, prašome kreiptis elektroniniu paštu info.lietuva@gren.com.

Dujos

 • Avarinė tarnyba +370 612 44 705

 • Kainos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. vartotojams, per metus suvartojantiems nuo 301 iki 20000 mdujų

PavadinimasMato vnt.Su 21% PVM
Pastovioji dalisEUR3,94
Kintamoji dalisEUR/m30,89
 • Kainos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. vartotojams, per metus suvartojantiems nuo 301 iki 20000 mdujų

PavadinimasMato vnt.Su 21% PVM
Pastovioji dalisEUR3,94
Kintamoji dalisEUR/m30,55
  • Prijungimas

   UAB Gren Lietuva  taikomi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinti prijungimo įkainiai. Nuo 2020 m. vasario 18 d. įsigaliojo LR energetikos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-24 patvirtinti naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo pakeitimai. Šiuo įsakymu pakeistos naujų vartotojų prijungimo sąlygos bei įtvirtintos nuostatos, kad:

   1. Buitiniai vartotojai, kurie patenka į pradėto įgyvendinti naujo kvartalo teritoriją, prijungiami taikant naujų kvartalų vartotojų prijungimo sąlygas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo;
   2. Jeigu naujo kvartalo įgyvendinimas nebuvo pradėtas iki šio įsakymo įsigaliojimo, tai iki šio įsakymo įsigaliojimo prašymus pateikę buitiniai vartotojai prijungiami pagal šiuo įsakymu nustatytą tvarką (kaip pavieniai arba bendros vartotojų grupės vartotojai).

   Pageidaujantys įsivesti dujas, prašome užpildyti prašymą „Dėl naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie dujų sistemos“. Prašymas

   Čia galite susipažinti su:

   • Naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos paslaugos sutarties bendrosiomis sąlygomis; Sąlygos
   • Joniškio miesto dujų inžinerinės infrastruktūros planu; Planas
   • Kaštonų gatvės kvartalo schema; Schema
   • Pakluonių-Saulėtekio-Žiemgalių gatvių kvartalo schema; Schema
   • Saulės gatvės kvartalo schema; Schema
   • B. Dauguviečio, Putinų, Šermukšnių, Audruvės gatvių kvartalo schema. Schema

   Savo sklypo ribose dujų sistemą įsirengia pats klientas. Vidinės dujų sistemos darbų kaina į prijungimo mokestį neįskaičiuota.

   Į prijungimo kainą įskaičiuota:

   • dujotiekio iki vartotojo sklypo ribos projektavimo ir statybos darbai;
   • įvairių leidimų gavimai;
   • darbams naudojamos medžiagos.
  • Kaina vartotojams, suvartosiantiems daugiau nei 300 mdujų per metus arba dujas naudosiantiems vandens ir patalpų šildymui

   Galioja nuo gegužės 1 d.

  PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 21% PVM
  Prijungimo kaina, nepriklausanti nuo atstumoEur414,21501,19
  Prijungimo kaina, priklausanti nuo dujotiekio ilgioEur/m26,6432,23
  • Kaina vartotojams, suvartosiantiems iki 300 mdujų per metus arba dujas naudosiantiems buitinėms dujų viryklėms.

  PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 21% PVM
  Prijungimo kaina, nepriklausanti nuo atstumoEur962,461164,58
  Prijungimo kaina, priklausanti nuo dujotiekio ilgio Eur/m41,1749,82

  Gamtinių dujų vartojimo analizė

  MetaiDokumentas
  2020Ataskaita
  • Efektyvus gamtinių dujų naudojimas turi daug privalumų: mažina sąskaitas, padeda išlaikyti švarią aplinką ir tausoti gamtą. Gyventojai, norėdami taupyti gamtines dujas, dažnai neįvertina visų aspektų ar turi klaidingų įsitikinimų, todėl kartais ne tik nesutaupoma, bet netgi priešingai – patiriama nuostolių. Daugiausia dujų gyventojai sunaudoja namui ar butui šildyti, todėl siekiant sutaupyti svarbu patalpas šildyti kuo efektyviau.

   • Pirmas patarimas

   Visų pirma pasirūpinkite šildomų patalpų sandarumu, nes tai turi tiesioginės įtakos šilumos sunaudojimui.

   • Antras patarimas

   Visų pirma pasirūpinkite šildomų patalpų sandarumu, nes tai turi tiesioginės įtakos šilumos sunaudojimui.

   • Trečias patarimas

   Vien tik iki vidutinės pagerinus prastą šiluminę atitvarų (sienų, stogo, grindų, langų) varžą, galima sutaupyti iki 40 proc. energijos.

   • Ketvirtas patarimas

   Vėdinkite patalpas: per didelė drėgmė iki 30 proc. padidina šildymo sąnaudas.

   • Penktas patarimas

   Įsirenkite jūsų poreikius atitinkančią šildymo sistemą: pasirinkite tinkamo galingumo katilą. Įrengus per didelio galingumo katilą didėja kuro sąnaudos, trumpėja katilo eksploatavimo laikas.

   • Šeštas patarimas

   Šiuolaikiniai katilai yra labai efektyvūs: išmetamųjų dujų šilumą panaudojanti kondensacinių katilų technologija didina kuro panaudojimo efektyvumą iki 111 proc.

   • Septintas patarimas

   Pasirinkite patikimą katilo tiekėją – taip bus užtikrinta greita ir kokybiška katilų priežiūra.

   • Aštuntas patarimas

   Atkreipkite dėmesį į šilumos reguliavimo efektyvumą. Paprastai gyventojai nakčiai ar trumpam išvykdami smarkiai sumažina ar visai išjungia šildymą, bet po to norint sušildyti jau atvėsusias patalpas sunaudojama gerokai daugiau energijos. Efektyviausia yra palaikyti ne didesnį nei 2°-3° C skirtumą.

   • Devintas patarimas

   Turėkite omenyje, kad šildymo sistemoje susikaupę nešvarumai smarkiai mažina jos efektyvumą.

   • Dešimtas patarimas

   Šilumos sistemos eksploatavimas yra toks pat svarbus kaip ir jos įrengimas. Skirkite dėmesio ir laiko jos priežiūrai, ypač prieš pradėdami šildymo sezoną: galite patys laiku atlikti reikalaujamas procedūras, bet galite iškviesti ir specialistus, kurie profilaktiškai patikrins visą sistemą.

  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

  • UAB Gren Lietuva vykdo gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo veiklą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.

  • Kaina

   Gamtinių dujų skirstymo kaina vartotojams nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

  Skirstymo kainos grupė Per metus suvartojamas dujų kiekis, kWh Skirstymo kaina (kintamoji kainos dalis) be PVM, mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį, Eur
  IINuo 3120 iki 207980 14,13
  IIINuo 207980 iki 1040000 9,44
  IVNuo 1040000 iki 10399000 7,70
  • Gamtinių dujų skirstymo kaina vartotojams nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

  Skirstymo kainos grupė Per metus suvartojamas dujų kiekis, kWh Skirstymo kaina (kintamoji kainos dalis) be PVM, mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį, Eur
  IINuo 3120 iki 207980 9,25
  IIINuo 207980 iki 1040000 8,28
  IVNuo 1040000 iki 10399000 8,14
  • Dokumentai

   Taisyklės:

   • Naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės. Taisyklės
  • Prašymai:

   • Prašymas dėl pasinaudojimo skirstymo sistema; Prašymas
   • Prašymas dėl naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie dujų sistemos; Prašymas
   • Prašymas prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį prie dujų skirstymo sistemos; Prašymas
   • Prašymas dėl skirstymo sutarties sudarymo. Prašymas
  • Sutartys:

   • Dujų pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis įmonėms; Sutartis
   • Standartinė gamtinių dujų skirstymo sutartis įmonėms. Sutartis
  • Tvarka:

   • Prašymų ir skundų registravimo sprendimų priėmimo tvarka. Tvarka
  • Metodika:

   • Gamtinių dujų skirstymo kainų nustatymo metodika. Metodika

  Gamtinių dujų vartojimo analizė

  MetaiDokumentas
  2020II pusmetis
  2020I pusmetis
  2019II pusmetis
  2019I pusmetis
  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos metinė atskaitomybė

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninių užduočių ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2020Ataskaita
  2019Ataskaita
  • Šiaulių rajono dujotiekių teritorijų planas:

  • UAB Gren Lietuva vykdo gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo veiklą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.

   UAB Gren Lietuva valdo Gren įmones Lietuvoje, skirsto ir tiekia dujas Joniškio rajone bei tvarko dugno pelenus ir šlaką. Įmonėje dirba 8 darbuotojai.

  • Bendri kontaktai

   Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

   Telefonas: +370 5 243 0043

   Elektroninis paštas: info.lietuva@gren.com

  • Vartotojų aptarnavimas

   Avarinė tarnyba +370 612 44 705

   Atsiskaitymo klausimai:

   Telefonas: +370 5 231 0424

   Techniniai klausimai:

   Telefonas: +370 5 231 0434

  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

   Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB Gren Lietuva telefonu +370 5 243 0043.

   Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: info.lietuva@gren.com.

  • Rekvizitai

   UAB Gren Lietuva

   Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

   Įmonės kodas: 111679436

   PVM mokėtojo kodas: LT116794314

   Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673

Darbo skelbimai

 • Žaliosios energetikos įmonė „Gren“ telkia dėmesį į tvarius, gamtą tausojančius energetikos sprendimus, naudodama atsinaujinančius ir vietinius išteklius. Didžiausias dėmesys skiriamas centralizuotam šilumos tiekimui, vietos bendruomenių poreikių tenkinimui ir komforto kūrimui kasdieniame gyvenime.

 • UAB Gren Klaipėda į savo komandą kviečia JAUNESNĮJĮ AUTOMATIKOS INŽINIERIŲ

  Pagrindinės Jūsų atsakomybės sritys:

  • Saugus ir patikimas kontrolės, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos eksploatavimas bei gedimų šalinimas;
  • Valdymo kontūrų optimizavimas ir derinimas;
  • Eksploatuojamų kontrolės ir matavimo prietaisų atitikimo normatyvinių dokumentų reikalavimams užtikrinimas;
  • Naujų idėjų automatinio valdymo proceso optimizavimui ir tobulinimui teikimas, jėgainėje įgyvendinamų naujų projektų automatikos dalies diegimas.

  Mes tikimės, kad Jūs:

  • Turite ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą automatikos inžinerijos specializacijoje ir bent 2 metų darbo patirtį automatinio procesų valdymo srityje (patirtis eksploatuojant paskirstyto valdymo sistemas būtų privalumas);
  • Gebate skaityti elektrines ir proceso schemas;
  • Gebate diagnozuoti sutrikimus automatinio valdymo kontūruose ir juos pašalinti;
  • Gebate skaityti valdiklių programas (valdiklių programavimo įgūdžiai būtų privalumas);
  • Išmanote automatinio valdymo sistemas, automatinio procesų valdymo algoritmus, kontrolės ir matavimo prietaisų tipus, veikimą ir priežiūrą, kompiuterines technologijas;
  • Mokate lietuvių ir anglų kalbas;
  • Turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius;
  • Gebate greitai reaguoti ekstremaliose situacijose;
  • Pasižymite puikiais analitiniais įgūdžiais, mėgstate dirbti komandoje, norite ir gebate greitai mokytis bei tobulėti, esate atviras naujovėms ir turite pozityvų požiūrį į darbą.
 • Mes siūlome saugias ir stabilias darbo sąlygas modernioje tarptautinėje įmonėje, darbą dinamiškoje, kūrybingoje, iniciatyvumą palaikančioje komandoje, galimybes mokytis ir tobulėti. Mėnesinis atlygis (bruto): 1924-2200 Eur.

 • Susidomėjote? Savo CV kviečiame siųsti nedelsiant adresu ruta.mikneviciute@gren.com su nuoroda „Jaunesnysis automatikos inžinierius“. Iškilus klausimams galite kreiptis telefonu +37068675228. Konfidencialumas garantuojamas. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Baigus atrankos procesą, kandidatų informacija toliau nėra saugoma.

 • UAB Gren Klaipėda į savo komandą kviečia PROCESO INŽINIERIŲ

  Pagrindinės Jūsų atsakomybės sritys:

  • Jėgainės veiklos gamybinių rodiklių analizė bei veiklos optimizavimo pasiūlymų teikimas, bendradarbiaujant su kitais padaliniais;
  • Jėgainės technologinio proceso monitoringas ir optimalaus režimo užtikrinimas kartu su operatyvinio valdymo komanda;
  • Procesų analizė ir optimizavimas siekiant išlaikyti mažiausią galimą poveikį aplinkai;
  • Dalyvavimas jėgainės veiklose ar veiklos tobulinimo projektuose, kuriuose reikalingos gamybos proceso analizės, darnaus gamybos valdymo, procesų automatizavimo, žaliavų ir energijos optimizavimo žinios;
  • Jėgainės veiklą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų, taisyklių ir kitų normatyvinių dokumentų išmanymas.

  Mes tikimės, kad Jūs:

  • Turite ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą inžinerinėje specializacijoje ir bent 2 metų susijusio darbo patirtį;
  • Išmanote šiuolaikinio automatinio ir kompiuterinio gamybos valdymo principus ir domitės jų tendencijomis;
  • Išmanote technologinius įrenginius ir jų darbo principus, gamybos planavimą ir procesų optimizavimą;
  • Mokate lietuvių ir anglų kalbas;
  • Pasižymite puikiais analitiniais įgūdžiais, mėgstate dirbti komandoje, norite ir gebate greitai mokytis bei tobulėti, esate atviras naujovėms ir turite pozityvų požiūrį į darbą.
 • Mes siūlome saugias ir stabilias darbo sąlygas modernioje tarptautinėje įmonėje, darbą dinamiškoje, kūrybingoje, iniciatyvumą palaikančioje komandoje, galimybes mokytis ir tobulėti. Mėnesinis atlygis (bruto): 1910-2295 Eur.

 • Susidomėjote? Savo CV kviečiame siųsti nedelsiant adresu ruta.mikneviciute@gren.com su nuoroda „Proceso inžinierius“. Iškilus klausimams galite kreiptis telefonu +37068675228. Konfidencialumas garantuojamas. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Baigus atrankos procesą, kandidatų informacija toliau nėra saugoma.

Naujienos

  • Jurbarko rajone baigtas tiesti unikalus kelio ruožas, kuriame panaudotas po nepavojingų atliekų vertimo energija susidaręs šlakas. Tai pirmas toks projektas Lietuvoje, kurio tikslas – išsamiai ištirti kelią ir nustatyti, kokią įtaką kelio eksploatacijai daro šlakas. Atlikus tyrimus bei įvertinus pasiektus rezultatus bus galima spręsti dėl tolesnio šlako naudojimo Lietuvos keliuose.

   Vieno kilometro ilgio bandomajame ruože sunaudota 9000 tonų šlako, kuris susidarė UAB Gren Klaipėda atliekų vertimo energija jėgainėje ir buvo paruoštas naudojimui. Projekto užsakovas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, rangovas – AB „Kauno tiltai“, o kelio įrengimo ir eksploatacijos metu tyrimus vykdo VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH).

   Tiksli eksperimentinio ruožo vieta – Jurbarko rajone esantis valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1705 Mikutaičiai I–Vertimai nuo 1,8 iki 2,8 km. Šiame ruože įrengtos 5 eksperimentinės dangų konstrukcijos. Projektas vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas – eksperimentinio ruožo įrengimas, antrasis etapas – šlako panaudojimo kelyje galimybės vertinimas sumontuotų daviklių pagalba. Antrasis etapas tęsis iki 2024 m. balandžio, tačiau eksploatacijos rezultatus, tikėtina, bus galima pamatyti jau po pirmos arba dviejų žiemų.

   „Pirmasis Lietuvoje vykdomas bandymas – tiesiant kelius panaudoti nepavojingų atliekų deginimo metu susidarantį šlaką – puikus žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo pavyzdys. Pasiteisinus šiam eksperimentui, gautume visokeriopą naudą – aplinka būtų švaresnė, o kelių infrastruktūrai plėsti turėtume Lietuvoje gaunamą perdirbtą žaliavą. Susisiekimo sektoriuje tai būtų naujas žingsnis, atveriantis platesnes perspektyvas keliams panaudoti aplinkos atžvilgiu tvarias medžiagas“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

   Rugsėjo mėnesį Aplinkos ministerija patvirtino naujus pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimus, kurie leidžia po atliekų deginimo likusį šlaką naudoti keliams tiesti, pastatų pamatams įrengti, šalinamų atliekų sluoksniams dengti, sąvartynų uždarymui ir laikiniems keliams juose įrengti.

   Aplinkos ministras Simonas Gentvilas tikisi, kad eksperimentui pasiteisinus ateityje keliams tiesti pavyks panaudoti visą šalyje sukuriamą antrinę žaliavą – pelenus ir šlaką, kuri pakeis įprastai importuojamą granitą. „Pro Vertimų kaimą važiuojančius vairuotojus kviečiu atkreipti dėmesį, kad šį ruožą profesionalai pavertė keliu, panaudoję medžiagą, kuri kadaise buvo mūsų atliekos. Pelenų ir šlako panaudojimas sudaro sąlygas kurti naują vertę, užuot be reikalo naudingą medžiagą vežus į sąvartynus“, – sako aplinkos ministras.

   Pasak VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, esant teigiamiems tyrimo rezultatams bei nustačius, kad Lietuvoje galimas tinkamas atliekų deginimo įrenginiuose susidariusio šlako panaudojimas Lietuvos mastu, galėtų mažėti utilizuojamo šlako kiekiai bei jo utilizavimo kaštai.

   Pasak UAB Gren Lietuva generalinio direktoriaus Vitalijaus Žutos, tai yra dar vienas seniai lauktas atliekų panaudojimo etapas. „Nuo tada kai Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji atliekų vertimo energija jėgainė Klaipėdoje, mes aktyviai ir nuosekliai dirbome, kad šlakas būtų pripažintas naudinga medžiaga ir būtų ne išmetamas, o panaudojamas. Per tą laiką su Vilniaus Gedimino technikos universiteto įvairiais padaliniais atlikome penkis ilgalaikius tyrimus ir įrodėme, kad mūsų šlakas yra patikima ir naudinga medžiaga. Šiame projekte tai tapo realybe“, – teigė Vitalijus Žuta.

   Lietuvoje šiuo metu veikia trys atliekų vertimo energija jėgainės, kurių bendras pajėgumas – 615 tūkstančių tonų atliekų per metus. Po energijos atgavimo, t. y. sudeginus atliekas, apie 20% šio kiekio iškrenta šlako pavidalu. Taigi Lietuvoje per metus susidaro apie 120 tūkstančių tonų šlako. Šlakas susidaro deginant nepavojingas atliekas aukštoje, maždaug 1000C, temperatūroje ir yra kieta, korėto akmens pavidalo medžiaga.

  • Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus galutinę ir neskundžiamą nutartį, baigėsi beveik dvejus metus trukęs UAB Gren Klaipėda ir Aplinkos apsaugos departamento ginčas dėl to ar metalas ir kitos inertinės medžiagos turi būti leistino energijai gauti atliekų kiekio dalimi. Paaiškėjo, kad bendrovė 2018 metais neviršijo leistino atliekų kiekio, skirto energijai gauti.

   Nepavojingos atliekos į „Gren Klaipėda“ atliekų vertimo energija jėgainę patenka jau išrūšiuotos, tačiau jose yra nemažas kiekis juodųjų ir spalvotojų metalų, kurie nedega, iš jų energija negaunama ir jie yra atskirai surenkami degimo proceso pabaigoje. „Gren Klaipėda“ turimame TIPK leidime yra nustatytas 255 tūkstančių tonų galimas kiekis per metus energijai gauti. 2018 metais į UAB Gren Klaipėda priklausančią jėgainę buvo pristatyta apie 259 tūkstančius tonų atliekų, tačiau energija virto tik apie 253 tūkstančius tonų, t.y. neviršijant leistino kiekio.

   Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos neatsižvelgė į tai jog ne visas į jėgainę patenkantis atliekų kiekis virsta energija ir skyrė UAB Gren Klaipėda baudą. Bendrovė apskundė šį sprendimą teismui ir, nors Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai buvo priėmę priešingą sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė neskundžiamą nutartį UAB Gren Klaipėda skundą patenkinti.

   Pasak UAB Gren Klaipėda direktoriaus Donato Petronio, šis sprendimas svarbus ne tik jo vadovaujamai jėgainei, bet ir visoms trims Lietuvoje veikiančioms nepavojingų atliekų vertimo energija jėgainėms. „Įrodėme, atrodytų, akivaizdų faktą, kad metalas nedega ir kad iš jo negalima išgauti energijos. Šis sprendimas leidžia visoms trims Lietuvoje veikiančioms jėgainėms ramiai planuoti savo veiklą ir teisingai skaičiuoti energija paverčiamų atliekų kiekį, nesibaiminant baudų ar sankcijų“, – teigė Donatas Petronis.

   Įdomu tai, kad iki 2018 metų Aplinkos apsaugos departamentas pripažindavo metalą ir kitas inertines medžiagas nesant atliekų kiekio dalimi. Nors nuo jėgainės veiklos pradžios iki dabar TIPK leidimo sąlygos, reglamentuojančios leistiną atliekų kiekį, skiriamą energijai gauti, nesikeitė, tačiau, pasikeitus tai vertinančiam pareigūnui, pasikeitė ir vertinimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo išvadoje būtent darbuotojo pasikeitimą bei skirtingą teisės aktų interpretavimą ir įvardino pagrindine skirtos baudos priežastimi.

   Nuo savo veiklos pradžios UAB Gren Klaipėda švariu ir tvariu būdu energija pavertė beveik 2 milijonus tonų nepavojingų atliekų. Tai sudaro apie 15% visų Lietuvoje susidarančių komunalinių atliekų. Metalo išskirta daugiau nei 21 tūkstantis tonų arba 1%. Lietuvoje energiją iš atliekų išgaunančių jėgainių yra trys, o Europos Sąjungoje – beveik 500.

  • 2021 m. lapkričio 8 d. Ilkka Niiranen pradeda eiti pirmaujančios Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovės „Gren“ generalinio direktoriaus pareigas, į kurias oficialiai paskirtas 2021 m. liepos 8 d.

   Per paskutiniuosius 10 metų Ilkka Niiranen dirbo „Adven Group“, kur užėmė įvairias vadovaujančias pareigas bei dirbo Švedijos ir Norvegijos šalies padalinio vadovu. Ilkka Niiranen turi sukaupęs didžiulę patirtį centralizuoto šilumos ir vėsinimo paslaugų teikimo, energijos gamybos ir pramoninių energetikos sprendimų (IES) srityse, kur buvo atsakingas už pardavimų ir investicijų projektus. Be to, dirbo susijungimų ir įsigijimų, įmonių atskyrimo ir integravimo srityse.

   „Artėja momentas, kai 2022 m. pradžioje tapsime visiškai nepriklausoma bendrove. Tikiuosi, kad Ilkka atliks lemiamą vaidmenį kuriant „Gren“ strategiją, kuriai pagrindą turėtų pakloti ne vien tvirti dabartiniai „Gren“ veiklos rodikliai, bet ir nauji viliojantys augimo elementai, kurie skatins „Gren“ tapti nepriklausomu į klientą orientuotu energetikos sprendimų gyventojams ir įmonėms tiekėju,“ – šiltai pasveikindamas Ilkka Niiranen tapus „Gren“ komandos nariu, pasakė valdybos pirmininkas Matti Viljo.

   Pradėdamas eiti savo naująsias pareigas, Ilkka Niiranen pasakė: „Esu sujaudintas dėl man suteiktos garbės imtis naujų pareigų – vadovauti šiai žaliosios energetikos bendrovei. Labai laukiu susitikimo ir nekantrauju pradėti darbą su tokia kompetentinga „Gren“ komanda. Mūsų laukia įdomi kelionė, nes tapsime išties savarankiška Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrove.“

   Ilkka Niiranen turi technologijų magistro laipsnį, kurį įgijo Helsinkio technologijos universitete, kur studijavo energetikos rinkas, strategiją bei tarptautinį verslą.

  • Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovės „Gren“ naujuoju vadovu paskirtas Ilkka Niiranenas (Ilkka Niiranen). Darbą bendrovėje jis pradės 2021 m. lapkritį. Šiuo metu jis dirba įmonėje „Adven Group“, kurioje ėjo įvairias vadovaujančias pareigas, įskaitant „Adven Sweden“ vadovo pareigas.

   „Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie Ilkkos Niiraneno paskyrimą naujuoju „Gren“ vadovu. Energetikos srityje Ilkka turi daugiau kaip dešimties metų darbo patirtį, o prieš tai panašų verslą vystė kitose šalyse. Jis gerai išmano ne tik centrinio šildymo ir vėsinimo sritį, bet ir pramoninių energetikos subjektų veiklą. Jis gerai susipažinęs su Baltijos šalių energetikos rinka. Viliuosi, kad Ilkka padės „Gren“ tapti pirmaujančia Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrove“, – sakė „Gren“ valdybos pirmininkas Matti Viljo.

   Dabartinis „Gren“ vadovas Curtas Johanssonas Holmertzas (Curt Johansson Homertz) pareigas eis iki lapkričio mėnesio.

  • Nuo 2021 m. liepos 5 d. „Fortum“ šilumos ir vėsinimo paslaugų verslo padalinys Baltijos šalyse, kurį neseniai įsigijo pasaulyje pirmaujanti privataus kapitalo investicijų bendrovė „Partners Group“, savo veiklą tęsia kaip Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovė „Gren“. Bendrovė telkia dėmesį į tvarius, gamtą tausojančius energetikos sprendimus, naudodama atsinaujinančius ir vietinius išteklius. Didžiausias dėmesys skiriamas centralizuotam šilumos tiekimui, vietos bendruomenių poreikių tenkinimui ir komforto kūrimui kasdieniame gyvenime.

   Pristatydamas naująją bendrovę „Gren“, jos valdybos pirmininkas Matti Viljo sakė: „Nors šiandien rinkai pristatome naują prekės ženklą, tačiau mes esame gerai žinomi ne tik savo klientams bei partneriams, bet ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Mūsų įmonės Baltijos valstybių energetikos rinkoje veikia jau kelis dešimtmečius. Mes tęsime savo veiklą ir teiksime klientams tas pačias paslaugas bei produktus. Esame pasiryžę plėsti paslaugų ir produktų asortimentą, drauge su klientais augti bei kurti tvarius energetikos projektus.“

   „Gren“ įmonės šiandien tvariai veikia centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Naujas prekinis ženklas „Gren“ – tai pirmas žingsnis įgyvendinant strategiją tapti į klientą orientuotu nepriklausomu energetikos sprendimų gyventojams ir pramonės įmonėms tiekėju. „Partners Group“ remsis savo plataus masto patirtimi infrastruktūros platformų kūrimo srityje, sieks toliau auginti savo turimus aktyvus, įgyvendindama naujus plyno lauko investicinius projektus bei vykdydama tikslinius įsigijimus. Be to, numatoma ir daugiau iniciatyvų, pavyzdžiui, plėsti šilumos tinklus bei kurti ir siūlyti naujus šildymo bei vėsinimo sprendimus pramonės įmonėms ir gyventojams.

   Estijoje „Gren“ užtikrina švarų ir patikimą šilumos tiekimą centralizuotu būdu. Šiluma, kuria bendrovė aprūpina apie 1 900 klientų ir 72 000 galutinių vartotojų Tartu bei apie 890 klientų ir 19 000 galutinių vartotojų Pärnu miestuose, yra gaminama biomase kūrenamose kogeneracinėse jėgainėse, panaudojant vietinius atsinaujinančius energijos išteklius. Be to, iš modernių centralizuoto vėsinimo įrenginių, kuriuose naudojamas upių vanduo, šių miestų gyventojams centralizuotu būdu teikiamos ir vėsinimo paslaugos. Iš kitų paslaugų, kurias „Gren“ teikia Estijoje, reikėtų paminėti garo ir tiesioginį elektros energijos tiekimą pramonės įmonėms.

   Latvijoje, Jelgavoje patikima ir tvari šiluma, kuri iš vietinio biokuro gaminama kogeneracinėje jėgainėje, tiekiama maždaug 16 000 namų ūkių ir 173 verslo klientams, įskaitant mokyklas, visuomeninės paskirties pastatus ir įmones. Be to, šiluma tiekiama ir pavieniams šilumos punktams, iš kur ji pasiekia gyvenamųjų namų bendrijas, individualius gyvenamuosius namus ir verslo klientus. Daugpilyje konkurencingas ir efektyvias šildymo paslaugas „Gren“ teikia miesto centralizuoto šilumos tiekimo operatoriui.

   Lietuvoje tvarią šilumos energiją, kuri gaminama atliekomis kūrenamose kogeneracinėse jėgainėse ir panaudojant biokurą, „Gren“ tiekia Klaipėdos ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, Joniškio ir Švenčionių gyventojams bei įmonėms.

   „Gren“ perima visą ūkinę veiklą ir paslaugas, kurias anksčiau teikė „Fortum“ šildymo ir vėsinimo paslaugų verslo padalinys Baltijos šalyse. Šis pasikeitimas ne tik niekaip nepaveikia klientų, partnerių bei kitų suinteresuotųjų šalių, bet ir neturi jokios įtakos „Gren“ paslaugų bei produktų kainoms.

Kontaktai