Tutustu greniläisiin

Tutustu työhön ja urapolkuihin Grenissä.

Samaan aikaan perillä ja matkalla Grenillä

Kaukolämpöinsinööri Līga Benīte

Aikani Grenillä on edistänyt ammatillista kasvuani. Harjoittelijasta kaukolämpöinsinööriksi – jokainen päivä Grenillä on ollut minulle arvokas ja opettavainen.  


Līga Benīte aloitti uransa Grenillä harjoittelijana vuonna 2017. Hän oli insinööri- ja energiateollisuuteen intohimoisesti suhtautuva opiskelija, ja Gren vaikutti oikealta yritykseltä oppia lisää ja kehittää ammattitaitoaan. 

 

Līgan vilpitön kiinnostus alaan ja ahkeruus huomattiin. Harjoittelun jälkeen hänelle tarjottiin projektiassistentin roolia, jota hän voisi tehdä opiskelujensa ohella  

 

”Tämä oli ponnahduslautani. Kokeneen projekti-insinöörin assistenttina toimiminen antoi minulle kokemusta ja syvempää ymmärrystä koko prosessista. Opin esimerkiksi siitä, miten kaukolämpöjärjestelmä toimii, miten asiakkaat liitetään verkkoon ja mikä tärkeintä – miten voimme parantaa lämpöenergian tarjontaa asiakkaillemme. Tänä aikana osallistuin myös Jelgavan kaukolämpöverkon kartan parantamiseen.” 

 

Tästä projektista lähtien Līga sai vastuulleen uudenlaisia tehtäviä, jotka edistivät hänen ammatillista kasvuaan, ja Grenin tiimistä tuli olennainen osa hänen opiskeluaikaansa. Yliopistossa suoritettujen maisteriopintojensa rinnalla Līga työskenteli assistenttina Grenin biomassan CHP-laitoksella Jelgavassa äitiyslomalla olevan kollegan sijaisena. 

 

“Mielestäni se oli erittäin arvokas kokemus. Tänä aikana opin lisää muiden kollegoiden työstä, sain paremman ymmärryksen muiden Gren-yhtiöiden erilaisista prosesseista ja toiminnoista, ja olin mukana rajat ylittävissä projekteissakin.” 

  

Nykyään Līga työskentelee kaukolämpöinsinöörinä. Hänen tehtävänään on toteuttaa LeanHeat Network -ohjelma, jonka tavoitteena on optimoida Jelgavan kaupungin kaukolämpöjärjestelmää mallintamalla erilaisia tilanteita lähialueella. 

 

“Työtehtäväni on asiakkaillemme erittäin tärkeä. Minun on laskettava ja mallinnettava miten verkon lämpötilan lasku vaikuttaisi loppuasiakkaisiimme – se on haastavaa, mutta parannuksia voidaan tehdä.” 

 

Līgalle Grenin lämmin yhteishenki on teknisten yksityiskohtien ohella tärkeää. Puhuessaan suosikkimuistoistaan Līga muistelee: “Kaukolämpöverkkokarttojen ja -järjestelmien päivitysprojekti oli erityinen. Opin projekti-insinööriltä todella paljon aina asiakkaidemme tarpeiden paremmasta ymmärtämisestä verkkoyhteyksien rakentamiseen. Se projekti tuntui tiimityöltä sanan varsinaisessa merkityksessä.” 


Tämä yhteisöllisyyden, keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden tunne on Līgalle Grenin määrittelevin piirre. “Olemme enemmän kuin kollegoita. Autamme toisiamme ja ideoimme yhdessä, ja aina löytyy joku, joka ojentaa kätensä auttaakseen. Usein nauramme yhdessä. Sitä on Grenin yhteishenki.”
 

  

Niille, jotka haluavat liittyä Greniin, Ligan neuvo on yksinkertainen: “Tule avoimin ja uteliain mielin. Täällä et vain opi energiateollisuudesta; koet sen maailmanlaajuisesti. Gren ei ole vain yritys, se on yhteisö, joka opettaa ja tukee”. 

Aikani Grenillä on edistänyt ammatillista kasvuani. Harjoittelijasta kaukolämpöinsinööriksi – jokainen päivä Grenillä on ollut minulle arvokas ja opettavainen.  


Līga Benīte aloitti uransa Grenillä harjoittelijana vuonna 2017. Hän oli insinööri- ja energiateollisuuteen intohimoisesti suhtautuva opiskelija, ja Gren vaikutti oikealta yritykseltä oppia lisää ja kehittää ammattitaitoaan. 

 

Līgan vilpitön kiinnostus alaan ja ahkeruus huomattiin. Harjoittelun jälkeen hänelle tarjottiin projektiassistentin roolia, jota hän voisi tehdä opiskelujensa ohella  

 

”Tämä oli ponnahduslautani. Kokeneen projekti-insinöörin assistenttina toimiminen antoi minulle kokemusta ja syvempää ymmärrystä koko prosessista. Opin esimerkiksi siitä, miten kaukolämpöjärjestelmä toimii, miten asiakkaat liitetään verkkoon ja mikä tärkeintä – miten voimme parantaa lämpöenergian tarjontaa asiakkaillemme. Tänä aikana osallistuin myös Jelgavan kaukolämpöverkon kartan parantamiseen.” 

 

Tästä projektista lähtien Līga sai vastuulleen uudenlaisia tehtäviä, jotka edistivät hänen ammatillista kasvuaan, ja Grenin tiimistä tuli olennainen osa hänen opiskeluaikaansa. Yliopistossa suoritettujen maisteriopintojensa rinnalla Līga työskenteli assistenttina Grenin biomassan CHP-laitoksella Jelgavassa äitiyslomalla olevan kollegan sijaisena. 

 

“Mielestäni se oli erittäin arvokas kokemus. Tänä aikana opin lisää muiden kollegoiden työstä, sain paremman ymmärryksen muiden Gren-yhtiöiden erilaisista prosesseista ja toiminnoista, ja olin mukana rajat ylittävissä projekteissakin.” 

  

Nykyään Līga työskentelee kaukolämpöinsinöörinä. Hänen tehtävänään on toteuttaa LeanHeat Network -ohjelma, jonka tavoitteena on optimoida Jelgavan kaupungin kaukolämpöjärjestelmää mallintamalla erilaisia tilanteita lähialueella. 

 

“Työtehtäväni on asiakkaillemme erittäin tärkeä. Minun on laskettava ja mallinnettava miten verkon lämpötilan lasku vaikuttaisi loppuasiakkaisiimme – se on haastavaa, mutta parannuksia voidaan tehdä.” 

 

Līgalle Grenin lämmin yhteishenki on teknisten yksityiskohtien ohella tärkeää. Puhuessaan suosikkimuistoistaan Līga muistelee: “Kaukolämpöverkkokarttojen ja -järjestelmien päivitysprojekti oli erityinen. Opin projekti-insinööriltä todella paljon aina asiakkaidemme tarpeiden paremmasta ymmärtämisestä verkkoyhteyksien rakentamiseen. Se projekti tuntui tiimityöltä sanan varsinaisessa merkityksessä.” 


Tämä yhteisöllisyyden, keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden tunne on Līgalle Grenin määrittelevin piirre. “Olemme enemmän kuin kollegoita. Autamme toisiamme ja ideoimme yhdessä, ja aina löytyy joku, joka ojentaa kätensä auttaakseen. Usein nauramme yhdessä. Sitä on Grenin yhteishenki.”
 

  

Niille, jotka haluavat liittyä Greniin, Ligan neuvo on yksinkertainen: “Tule avoimin ja uteliain mielin. Täällä et vain opi energiateollisuudesta; koet sen maailmanlaajuisesti. Gren ei ole vain yritys, se on yhteisö, joka opettaa ja tukee”. 

Kestävä kehitys ja operatiivinen erinomaisuus työn keskiössä

Operatiivinen johtaja, Gren UK, Lucy Morgan

Kestävä kehitys on aina ollut Lucylle tärkeää, ja valmistuttuaan yliopistosta hän etsi aktiivisesti energia-alan työpaikkoja, joissa näkyisivät myös hänen arvonsa. Hän aloitti työskentelyn yhdessä Iso-Britannian suurimman energiayhtiön ympäristötiimissä mittaamalla, laskemalla ja raportoimalla päästöjä suurilta hiili- ja kaasulaitoksilta. “Ajattelin aluksi, että suurimman vaikutuksen voisin tehdä työskentelemällä suurilla, vanhoilla ja saastuttavilla laitoksilla niiden parantamiseksi, mutta pian tajusin, että toiminta tällä alalla oli rajoitettua vanhan teknologian ja investointipuutteen vuoksi.” Lucy vaihtoi suuntaa, ja sai työn onshore-tuuliprojektien kehittäjänä. Hän hankki suunnitteluluvan viidelle kohteelle Lounais-Skotlannissa, ja jatkoi yhden rakentamisen johtamista.

 

Tämän hankkeen jälkeen Lucy siirtyi biomassan maailmaan. Hän aloitti 30MW:n laitoksen rakennusvaiheessa Sheffieldissä, ja oli vastuussa ympäristölupien, suunnitteluluvan, kattilakemian ja ulkoisten sidosryhmien osallistamisesta. Kun laitos valmistui, Lucy siirtyi ensin operatiiviseen tiimiin Assistant Site Manageriksi, ja nousi sitten Site Manageriksi. Tässä roolissa hän johti suurta tiimiä, joka oli vastuussa päivittäisestä toiminnasta, pääomasijoitusprojekteista ja suurista seisokeista. Laitos oli uusiutuvan energian keskus, johon sisältyi kaukolämpöä, teollisuusmittakaavan akkujen varastointia ja aurinkovoimaa. Ennen lähtöään Lucy johti projektia teräksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi vetyä käyttämällä, yhdistäen Sheffieldin alueen yrityksiä kehittämään ja kokeilemaan konseptia.

 

Urallaan Lucy on myös johtanut suurta muutoshanketta, jossa kaksi suurta energiayhtiötä yhdistettiin, asiakastilejä siirrettiin järjestelmien välillä ja yhtiön alasajoa hallittiin mukaan lukien laitokset, henkilöstö ja prosessit.

 

Lucy liittyi Greniin  joulukuussa 2023 UK:n operatiivisena johtajana hallitakseen olemassa olevien varojen suorituskykyä. “Suhtaudun intohimoisesti toimintamme erinomaisuuden varmistamiseen joka puolella portfoliotamme ja etsin aina tapoja maksimoida tuloja ja vähentää kustannuksia. Haluan edistää ympäristöä, jossa ihmiset ovat vastuussa päätöksistä ja me teemme yhteistyötä sopimuskumppaneidemme kanssa rakentaaksemme kestävää ja johdonmukaista toimintaa“. 

Kestävä kehitys on aina ollut Lucylle tärkeää, ja valmistuttuaan yliopistosta hän etsi aktiivisesti energia-alan työpaikkoja, joissa näkyisivät myös hänen arvonsa. Hän aloitti työskentelyn yhdessä Iso-Britannian suurimman energiayhtiön ympäristötiimissä mittaamalla, laskemalla ja raportoimalla päästöjä suurilta hiili- ja kaasulaitoksilta. “Ajattelin aluksi, että suurimman vaikutuksen voisin tehdä työskentelemällä suurilla, vanhoilla ja saastuttavilla laitoksilla niiden parantamiseksi, mutta pian tajusin, että toiminta tällä alalla oli rajoitettua vanhan teknologian ja investointipuutteen vuoksi.” Lucy vaihtoi suuntaa, ja sai työn onshore-tuuliprojektien kehittäjänä. Hän hankki suunnitteluluvan viidelle kohteelle Lounais-Skotlannissa, ja jatkoi yhden rakentamisen johtamista.

 

Tämän hankkeen jälkeen Lucy siirtyi biomassan maailmaan. Hän aloitti 30MW:n laitoksen rakennusvaiheessa Sheffieldissä, ja oli vastuussa ympäristölupien, suunnitteluluvan, kattilakemian ja ulkoisten sidosryhmien osallistamisesta. Kun laitos valmistui, Lucy siirtyi ensin operatiiviseen tiimiin Assistant Site Manageriksi, ja nousi sitten Site Manageriksi. Tässä roolissa hän johti suurta tiimiä, joka oli vastuussa päivittäisestä toiminnasta, pääomasijoitusprojekteista ja suurista seisokeista. Laitos oli uusiutuvan energian keskus, johon sisältyi kaukolämpöä, teollisuusmittakaavan akkujen varastointia ja aurinkovoimaa. Ennen lähtöään Lucy johti projektia teräksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi vetyä käyttämällä, yhdistäen Sheffieldin alueen yrityksiä kehittämään ja kokeilemaan konseptia.

 

Urallaan Lucy on myös johtanut suurta muutoshanketta, jossa kaksi suurta energiayhtiötä yhdistettiin, asiakastilejä siirrettiin järjestelmien välillä ja yhtiön alasajoa hallittiin mukaan lukien laitokset, henkilöstö ja prosessit.

 

Lucy liittyi Greniin  joulukuussa 2023 UK:n operatiivisena johtajana hallitakseen olemassa olevien varojen suorituskykyä. “Suhtaudun intohimoisesti toimintamme erinomaisuuden varmistamiseen joka puolella portfoliotamme ja etsin aina tapoja maksimoida tuloja ja vähentää kustannuksia. Haluan edistää ympäristöä, jossa ihmiset ovat vastuussa päätöksistä ja me teemme yhteistyötä sopimuskumppaneidemme kanssa rakentaaksemme kestävää ja johdonmukaista toimintaa“. 

Haasteita, mahdollisuuksia ja kasvua Grenillä

Investment Management Director Sakari Imeläinen

“Olen innostunut aloittamaan uusia projekteja ja katsomaan, mihin ne johtavat. Toivon, että tämä jatkuu, jotta voimme todistaa Grenin jatkuvaa kasvutrendiä.” 

 

Sakari Imeläinen suoritti tekniikan opintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Opintojensa aikana hän oli harjoittelijana Fortumilla ja siirtyi myöhemmin yhtiöön liiketalousinsinööriksi. Aluksi Sakari laati ja toimitti Suomen voimalaitoksille kuukausiraportit, joissa syvennyttiin yhtiön rahoitusnäkymiin. Kahden vuoden kuluttua hän siirtyi kokonaan rahoitusalalle, ja hänestä tuli controller lämpöliiketoimintayksikköön. 

 

“Kun Fortum teki strategisen päätöksen laajentua Baltiaan ja muihin maihin, siirryin investointiosastolle projektipäälliköksi kehittämään uusia projekteja Suomessa, Baltiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Hankekehitykseen sisältyi monenlaisia tehtäviä, kuten taloudellinen mallinnus, riskien arviointi, strategioiden muodostaminen ja hankkeiden rahoituksen arviointi. Olin mukana projekteissa niiden kehitysvaiheesta lähtien, ja myöhemmin näin omin silmin, miten nykyisiä Grenin voimalaitoksia, kuten Klaipėda ja Jelgava, rakennettiin.” 

 

Yksi Sakarin uran vaikuttavimmista projekteista oli Klaipėdan yhteistuotantovoimalaitoksen rakentaminen. “Osallistuin tähän projektiin alusta asti; se oli Baltian maiden ensimmäinen Waste-toEnergy -laitos. Kiitos maajohtaja Vitalijus Zutalle ja tiimille, joka työskenteli kovasti tämän voimalaitoksen rakentamiseksi.

 

On huikea saavutus, että tämä tehdas ilmestyi Klaipėdaan, ja minulle oli erityistä olla mukana näin merkittävässä projektissa”, Sakari kertoo.

 

Sakari liittyi Grenin tiimiin vuonna 2022 työskenneltyään yli 20 vuotta Fortumilla, työn luonne oli hänelle tuttu ja mahdollisuus työskennellä Grenillä oli liian hyvä ohitettavaksi. 

 

Aluksi Grenin johtamisrakenne muistutti häntä startupista: moni asia kehittyi edelleen. “Kun tulin Grenille, huomasin olevani keskellä menestyksekkään kasvun edellyttämien toimintojen kehittämistä. Se oli miellyttävä haaste, jonka otin innostuneesti vastaan. Kun aloitimme työskentelyn, tiimissämme oli kolme henkilöä; Nyt meitä on jo yli kymmenen”, Sakari iloitsee kasvavasta tiimistä. 

 


Kysyttäessä, mikä erottaa Grenin muista energia-alan yrityksistä, Sakari toteaa, että vaikka kasvuhankkeissa on kova kilpailu ja yrityksen nimi on vielä suhteellisen tuntematon, Grenin merkittävin etu on kyky vastata nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota harkittuja ja monipuolisia ratkaisuja.

 

“Meidän on ymmärrettävä markkinoitamme, ymmärrettävä identiteettimme ja tarjottava ratkaisuja, ammattitaitoa ja kokemusta, jota meillä on. Siitä tulee mielenkiintoista, ja me onnistumme siinä”, Sakari sanoo luottavaisesti. 

“Olen innostunut aloittamaan uusia projekteja ja katsomaan, mihin ne johtavat. Toivon, että tämä jatkuu, jotta voimme todistaa Grenin jatkuvaa kasvutrendiä.” 

 

Sakari Imeläinen suoritti tekniikan opintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Opintojensa aikana hän oli harjoittelijana Fortumilla ja siirtyi myöhemmin yhtiöön liiketalousinsinööriksi. Aluksi Sakari laati ja toimitti Suomen voimalaitoksille kuukausiraportit, joissa syvennyttiin yhtiön rahoitusnäkymiin. Kahden vuoden kuluttua hän siirtyi kokonaan rahoitusalalle, ja hänestä tuli controller lämpöliiketoimintayksikköön. 

 

“Kun Fortum teki strategisen päätöksen laajentua Baltiaan ja muihin maihin, siirryin investointiosastolle projektipäälliköksi kehittämään uusia projekteja Suomessa, Baltiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Hankekehitykseen sisältyi monenlaisia tehtäviä, kuten taloudellinen mallinnus, riskien arviointi, strategioiden muodostaminen ja hankkeiden rahoituksen arviointi. Olin mukana projekteissa niiden kehitysvaiheesta lähtien, ja myöhemmin näin omin silmin, miten nykyisiä Grenin voimalaitoksia, kuten Klaipėda ja Jelgava, rakennettiin.” 

 

Yksi Sakarin uran vaikuttavimmista projekteista oli Klaipėdan yhteistuotantovoimalaitoksen rakentaminen. “Osallistuin tähän projektiin alusta asti; se oli Baltian maiden ensimmäinen Waste-toEnergy -laitos. Kiitos maajohtaja Vitalijus Zutalle ja tiimille, joka työskenteli kovasti tämän voimalaitoksen rakentamiseksi.

 

On huikea saavutus, että tämä tehdas ilmestyi Klaipėdaan, ja minulle oli erityistä olla mukana näin merkittävässä projektissa”, Sakari kertoo.

 

Sakari liittyi Grenin tiimiin vuonna 2022 työskenneltyään yli 20 vuotta Fortumilla, työn luonne oli hänelle tuttu ja mahdollisuus työskennellä Grenillä oli liian hyvä ohitettavaksi. 

 

Aluksi Grenin johtamisrakenne muistutti häntä startupista: moni asia kehittyi edelleen. “Kun tulin Grenille, huomasin olevani keskellä menestyksekkään kasvun edellyttämien toimintojen kehittämistä. Se oli miellyttävä haaste, jonka otin innostuneesti vastaan. Kun aloitimme työskentelyn, tiimissämme oli kolme henkilöä; Nyt meitä on jo yli kymmenen”, Sakari iloitsee kasvavasta tiimistä. 

 


Kysyttäessä, mikä erottaa Grenin muista energia-alan yrityksistä, Sakari toteaa, että vaikka kasvuhankkeissa on kova kilpailu ja yrityksen nimi on vielä suhteellisen tuntematon, Grenin merkittävin etu on kyky vastata nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota harkittuja ja monipuolisia ratkaisuja.

 

“Meidän on ymmärrettävä markkinoitamme, ymmärrettävä identiteettimme ja tarjottava ratkaisuja, ammattitaitoa ja kokemusta, jota meillä on. Siitä tulee mielenkiintoista, ja me onnistumme siinä”, Sakari sanoo luottavaisesti. 

Kansainvälisyyttä omassa kotikaupungissa

Mechanical Engineer Ruslans Karapkins

Olen aina ollut tiedonnälkäinen ja innossani uusista kokemuksista. Gren Pohjois-Eurooppalaisena yrityksenä tarjoaa kaiken mitä etsin urallani. Yrityksen kulttuuri ja elinvoimainen kansainvälinen ympäristö tarjoavat motivoituneille mahdollisuuden saavuttaa enemmän. 

 

Ruslans Karapkins aloitti uransa Grenissä vuonna 2016 operaattorina Jelgavan biomassan yhdistetyssä lämpö- ja voimalaitoksessa, joka on Latvian suurin bio-CHP-laitos. Hän oli juuri valmistunut yliopistosta maisteriksi voimatekniikasta ja näki työnsä mahdollisuutena oppia lisää ja kehittää itseään energiateollisuudessa. Lisäksi uusi työpaikka oli hänen kotikaupungissaan, missä hän oli asunut ja opiskellut ja missä hänen perheensä oli. “Aika CHP-laitoksen operaattorina oli erittäin arvokasta. Opin miten laitos toimii, opin laitoksen mekanismeista ja laitteista, jotka varmistavat sujuvan ja tehokkaan toiminnan. Tämä oli olennainen osa jatkouraani ajatellen.” 

 

Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2019, useiden työkiertojen ansiosta CHP-laitoksessa avautui sähköinsinöörin virka. Ruslans tunsi olevansa valmis seuraavaan askeleeseen urallaan, haki paikkaa sisäisessä kilpailussa ja sai sen. Ruslans muistelee: “Minulla oli vahva teoreettinen tausta voimatekniikasta yliopistosta, mutta vähän käytännön kokemusta. Sähköinsinööri vastaa laitoksen koko sähköisestä osasta, joten minun piti oppia erilaisia oikeudellisia näkökulmia, jotka liittyvät sähkömarkkinoihin, sekä paljon teknisiä yksityiskohtia. Aikaisempi kokemukseni operaattorina oli hyödyllinen ja nopeutti koko prosessia. Mutta arvokkain asia oli kollegoideni tuki. Aikaisempi sähköinsinööri jatkoi työskentelyä laitoksessamme ylennyksensä jälkeen, ja saatoin aina kääntyä hänen puoleensa neuvojen saamiseksi.” 

 

Syksyllä 2023 Ruslans siirtyi urallaan eteenpäin, ja otti vastaan mechanical engineer -roolin Jelgavan bio-CHP-laitoksessa. Tämä siirtymä edusti uran vaihdoksen lisäksi myös sitoutumista jatkuvaan kasvuun. Kysyttäessä, mikä motivoi häntä kasvamaan Grenissä, Ruslans vastaa epäröimättä: “Rajattomat mahdollisuudet oppimiseen ja yhteistyöhön. Kansainvälinen ympäristö tarjoaa alustan uusien taitojen ja kokemusten hankkimiseen. Työssäni kommunikoin ja teen yhteistyötä Baltian ja Suomen kollegoideni kanssa, ja lisäksi myös paikallisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Vietän myös mielelläni päivän tai kaksi yhdessä laitteistoamme huoltavien insinöörien kanssa. Se on erittäin hyvä tilaisuus oppia käytännön kokemuksesta eikä vain kirjojen kautta.” 

 

Niille, jotka pyrkivät etenemään insinöörialalla, Ruslans neuvoo: “Ole aktiivinen, osoita kiinnostusta kollegoidesi työhön ja tartu jokaiseen oppimismahdollisuuteen. Aina kun sinulla on mahdollisuus, mene ja katso miten muut kollegat työskentelevät, miten he suorittavat huoltoa eri laitteille jne. Älä pelkää kysyä kysymyksiä ja keskustella. Saat arvokasta tietoa ja kokemusta, jotka voivat olla hyödyllisiä tulevaisuudessa.” 

 

Olen aina ollut tiedonnälkäinen ja innossani uusista kokemuksista. Gren Pohjois-Eurooppalaisena yrityksenä tarjoaa kaiken mitä etsin urallani. Yrityksen kulttuuri ja elinvoimainen kansainvälinen ympäristö tarjoavat motivoituneille mahdollisuuden saavuttaa enemmän. 

 

Ruslans Karapkins aloitti uransa Grenissä vuonna 2016 operaattorina Jelgavan biomassan yhdistetyssä lämpö- ja voimalaitoksessa, joka on Latvian suurin bio-CHP-laitos. Hän oli juuri valmistunut yliopistosta maisteriksi voimatekniikasta ja näki työnsä mahdollisuutena oppia lisää ja kehittää itseään energiateollisuudessa. Lisäksi uusi työpaikka oli hänen kotikaupungissaan, missä hän oli asunut ja opiskellut ja missä hänen perheensä oli. “Aika CHP-laitoksen operaattorina oli erittäin arvokasta. Opin miten laitos toimii, opin laitoksen mekanismeista ja laitteista, jotka varmistavat sujuvan ja tehokkaan toiminnan. Tämä oli olennainen osa jatkouraani ajatellen.” 

 

Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2019, useiden työkiertojen ansiosta CHP-laitoksessa avautui sähköinsinöörin virka. Ruslans tunsi olevansa valmis seuraavaan askeleeseen urallaan, haki paikkaa sisäisessä kilpailussa ja sai sen. Ruslans muistelee: “Minulla oli vahva teoreettinen tausta voimatekniikasta yliopistosta, mutta vähän käytännön kokemusta. Sähköinsinööri vastaa laitoksen koko sähköisestä osasta, joten minun piti oppia erilaisia oikeudellisia näkökulmia, jotka liittyvät sähkömarkkinoihin, sekä paljon teknisiä yksityiskohtia. Aikaisempi kokemukseni operaattorina oli hyödyllinen ja nopeutti koko prosessia. Mutta arvokkain asia oli kollegoideni tuki. Aikaisempi sähköinsinööri jatkoi työskentelyä laitoksessamme ylennyksensä jälkeen, ja saatoin aina kääntyä hänen puoleensa neuvojen saamiseksi.” 

 

Syksyllä 2023 Ruslans siirtyi urallaan eteenpäin, ja otti vastaan mechanical engineer -roolin Jelgavan bio-CHP-laitoksessa. Tämä siirtymä edusti uran vaihdoksen lisäksi myös sitoutumista jatkuvaan kasvuun. Kysyttäessä, mikä motivoi häntä kasvamaan Grenissä, Ruslans vastaa epäröimättä: “Rajattomat mahdollisuudet oppimiseen ja yhteistyöhön. Kansainvälinen ympäristö tarjoaa alustan uusien taitojen ja kokemusten hankkimiseen. Työssäni kommunikoin ja teen yhteistyötä Baltian ja Suomen kollegoideni kanssa, ja lisäksi myös paikallisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Vietän myös mielelläni päivän tai kaksi yhdessä laitteistoamme huoltavien insinöörien kanssa. Se on erittäin hyvä tilaisuus oppia käytännön kokemuksesta eikä vain kirjojen kautta.” 

 

Niille, jotka pyrkivät etenemään insinöörialalla, Ruslans neuvoo: “Ole aktiivinen, osoita kiinnostusta kollegoidesi työhön ja tartu jokaiseen oppimismahdollisuuteen. Aina kun sinulla on mahdollisuus, mene ja katso miten muut kollegat työskentelevät, miten he suorittavat huoltoa eri laitteille jne. Älä pelkää kysyä kysymyksiä ja keskustella. Saat arvokasta tietoa ja kokemusta, jotka voivat olla hyödyllisiä tulevaisuudessa.” 

 

Menestys syntyy ahkeruudesta ja sopeutumiskyvystä

Process engineer Birutė Žiogaitė Vagonė

Birutė Žiogaitė Vagonė, prosessi-insinööri on valmistunut ympäristötekniikan opinnoista Klaipėdan yliopistosta. Hän liittyi Gren-tiimiin lähes puolitoista vuotta sitten etsien vakaata työtä ja kasvumahdollisuuksia tekniikan alalla.

 

Birutė pohtii kokemustaan Grenissä ja huomauttaa, että se eroaa hänen aiemmista rooleistaan työn erityispiirteiden vuoksi – hän työskenteli ensimmäistä kertaa energia- ja lämpöverkkojen parissa.

 

Työpäivä alkaa edellisen päivän tuotannon haasteiden analysoinnilla, jota seuraa lämmön- ja sähköntuotannon  analyysit. Jos hän huomaa ristiriitoja analyyseissa, hän tutkii syitä, konsultoi kollegoita, tekee laajempia analyysejä, tarkistaa kemikaalien kulutuksen, suunnittelee tilauksia ja parantaa laskentataulukoita.

 

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan hän opiskeli yleisieä insinööritieteitä, kuten teoreettista mekaniikkaa, fysiikkaa, materiaalinkestävyyttä ja pitkää matematiikkaa. Myöhemmin hän syventyi  puhtaampiin tuotantomenetelmiin, kemiaan ja teknologisiin prosesseihin.

 

Opinnoissa hankittua teoreettista tietoa sovellettuaan hän työskenteli käytännössä viisi vuotta teknikkona ja myöhemmin prosessi-insinöörinä autojen sähköjohtosarjoja valmistavassa yrityksessä. Tänä aikana Birutė vastasi tuotantoprosessista, vikojen analysoinnista ja parannusmahdollisuuksista. Hän jatkoi uraansa otsoniteknologian suunnitteluun erikoistuneessa yrityksessä, työskenteli teknologiainsinöörinä, analysoi asiakkaiden pyyntöjä ja toimitti teknisiä ratkaisuja.

 

Prosessi-insinöörin työ tarkoittaa jatkuvaa valvontaa, sillä prosessi voi muuttua milloin tahansa. Tarkkaavaisuus, huolellisuus, oivallus ja erilaisten tietojen yhdistäminen auttavat häntä parantamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia taitojaan. Birutėn mukaan menestys seuraa ahkeruudesta ja sopeutumiskyvystä, ja hänen työlleen Grenissä on ominaista prosessien dynaaminen luonne.

 

Kun Birutėlta kysytään hänen merkittävimmästä saavutuksestaan Grenissä, tulevista projekteista ja tavoitteista, hän kertoo, että menestyksestä puhutaan parhaiten toteutettujen projektien kautta. Työkaverit ovat parhaita arvioimaan tuloksia. Hän arvostaa rakentavaa ja kannustavaa tiimityötä Grenissä, jossa kollegat auttavat mielellään. Yrityksen kulttuuriin kuuluu, että kollegat keskustelevat usein eri aiheista, ottavat vastaan erilaisia ehdotuksia ja aloitteita sekä kokoontuvat tiiminä.

 

Niille, jotka haluavat rakentaa uraa Grenissä, Birutė neuvoo olemaan luovuttamatta ja seuraamaan tarkasti työpaikkailmoituksia. Työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Hän ehdottaa harjoittelua  mahdollisuutena tutustua yrityksen prosesseihin, olla vuorovaikutuksessa alan ammattilaisten kanssa ja saada käytännön kokemusta. Birutėn mukaan työskentely alueen yhteistuotantolaitoksessa on merkityksellistä ja jännittävää.

Birutė Žiogaitė Vagonė, prosessi-insinööri on valmistunut ympäristötekniikan opinnoista Klaipėdan yliopistosta. Hän liittyi Gren-tiimiin lähes puolitoista vuotta sitten etsien vakaata työtä ja kasvumahdollisuuksia tekniikan alalla.

 

Birutė pohtii kokemustaan Grenissä ja huomauttaa, että se eroaa hänen aiemmista rooleistaan työn erityispiirteiden vuoksi – hän työskenteli ensimmäistä kertaa energia- ja lämpöverkkojen parissa.

 

Työpäivä alkaa edellisen päivän tuotannon haasteiden analysoinnilla, jota seuraa lämmön- ja sähköntuotannon  analyysit. Jos hän huomaa ristiriitoja analyyseissa, hän tutkii syitä, konsultoi kollegoita, tekee laajempia analyysejä, tarkistaa kemikaalien kulutuksen, suunnittelee tilauksia ja parantaa laskentataulukoita.

 

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan hän opiskeli yleisieä insinööritieteitä, kuten teoreettista mekaniikkaa, fysiikkaa, materiaalinkestävyyttä ja pitkää matematiikkaa. Myöhemmin hän syventyi  puhtaampiin tuotantomenetelmiin, kemiaan ja teknologisiin prosesseihin.

 

Opinnoissa hankittua teoreettista tietoa sovellettuaan hän työskenteli käytännössä viisi vuotta teknikkona ja myöhemmin prosessi-insinöörinä autojen sähköjohtosarjoja valmistavassa yrityksessä. Tänä aikana Birutė vastasi tuotantoprosessista, vikojen analysoinnista ja parannusmahdollisuuksista. Hän jatkoi uraansa otsoniteknologian suunnitteluun erikoistuneessa yrityksessä, työskenteli teknologiainsinöörinä, analysoi asiakkaiden pyyntöjä ja toimitti teknisiä ratkaisuja.

 

Prosessi-insinöörin työ tarkoittaa jatkuvaa valvontaa, sillä prosessi voi muuttua milloin tahansa. Tarkkaavaisuus, huolellisuus, oivallus ja erilaisten tietojen yhdistäminen auttavat häntä parantamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia taitojaan. Birutėn mukaan menestys seuraa ahkeruudesta ja sopeutumiskyvystä, ja hänen työlleen Grenissä on ominaista prosessien dynaaminen luonne.

 

Kun Birutėlta kysytään hänen merkittävimmästä saavutuksestaan Grenissä, tulevista projekteista ja tavoitteista, hän kertoo, että menestyksestä puhutaan parhaiten toteutettujen projektien kautta. Työkaverit ovat parhaita arvioimaan tuloksia. Hän arvostaa rakentavaa ja kannustavaa tiimityötä Grenissä, jossa kollegat auttavat mielellään. Yrityksen kulttuuriin kuuluu, että kollegat keskustelevat usein eri aiheista, ottavat vastaan erilaisia ehdotuksia ja aloitteita sekä kokoontuvat tiiminä.

 

Niille, jotka haluavat rakentaa uraa Grenissä, Birutė neuvoo olemaan luovuttamatta ja seuraamaan tarkasti työpaikkailmoituksia. Työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Hän ehdottaa harjoittelua  mahdollisuutena tutustua yrityksen prosesseihin, olla vuorovaikutuksessa alan ammattilaisten kanssa ja saada käytännön kokemusta. Birutėn mukaan työskentely alueen yhteistuotantolaitoksessa on merkityksellistä ja jännittävää.

Onnistuneessa muutoksessa ovat hyvät tiimit avainasemassa

Head of Capital Projects, Gren UK, David Carlton

“Yli 50 vuoden urakokemuksen aikana Iso-Britannian energiateollisuudessa sekä kansainvälisten työjaksojen aikana olen nähnyt monia muutoksia.”

 

Nuorena insinöörinä keskityin tiedon ja osaamisen hankkimiseen, sekä tunnustuksen saamiseen antamalla panokseni laitosten käyttötehokkuuden, luotettavuuden, ympäristön ja kaupallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Nuorena insinöörinä minulla oli tietysti myös muita kiinnostuksen kohteita, kuten jalkapallon ja kriketin pelaaminen, musiikkikeikoilla käyminen, autojen rassaaminen ja talojen kunnostaminen. 

 

Noin 25 vuotta sitten kiinnostuin siitä, miten projektit ja ohjelmat tuovat muutoksia. Olen viettänyt lähes koko aikani sen jälkeen niiden kehittämisessä ja toteuttamisessa hiilen, kaasun, ligniitin, biomassan, hiilidioksidin talteenoton, ydinvoiman ja energianjätteen parissa. Odotan innolla tämän jatkamista Grenillä.”

 

Yksi projekti, josta Dave on erityisen ylpeä, oli hanke palauttaa sähköntoimitus sairaalaan Batticoloassa, Sri Lankan itärannikolla, vuoden 2004 joulupäivän tsunamin jälkeen. Dave pyydettiin lyhyellä varoitusajalla kokoamaan vapaaehtoisten tiimi, hankkimaan hätägeneraattorilaitteita ja muuta tarvikkeistoa lähetettäväksi Sri Lankaan, ja matkustamaan paikan päälle johtamaan työtä. Kaikki meni lähes suunnitelmien mukaan, ja Dave vietti kolme täyttä viikkoa paikan päällä, kunnes palasi Britanniaan pääsiäisen jälkeen. Tiimi osti työkaluja paikallisille työntekijöille ja jätti heille myös omansa, he lahjoittivat myös mammografialaitteen sairaalalle. Paikallisten ihmisten hymyt pysyvät Daven muistissa. Ihmiset olivat kiitollisia siitä, mitä Daven tiimi teki vaikeana aikana. Paluu Sri Lankaan on Daven toivelistan kärjessä!

 

Näissä monissa projekteissa työskentely ja niiden johtaminen ovat opettaneet Davelle paljon, ja yksi tärkeimmistä opeista on ihmisten ja tiimityön merkitys. Ihmiset tekevät työn, ja tiimi onnistuu tai epäonnistuu yhdessä. Yhdessä opitaan ja koetaan ja silloin tapahtuu myös henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, ja näistä hyötyy seuraavakin projekti.

 

Projektit tuovat muutoksia, ja hyvin suunnitellut, valmistellut, resurssoidut ja johdetut ongelmanratkaisutiimit ovat avainasemassa tuomaaan suuria muutoksia, juuri silloin kun niitä eniten tarvitaan.

 

Kaikki Daven kanssa työskennelleet tietävät, että työterveys ja työturvallisuusasiat ovat hänellä lähellä sydäntä. Dave kannustaa kaikkia kehittämään osaamistaan ja ymmärrystään näiden teemojen ympärillä. Dave uskoo, että tämä auttaa rakentamaan luottamusta ja viestintää yksilöiden välillä, sillä se tukee keskinäistä kunnioitusta toisten hyvinvointia ja niitä kohtaan, jotka tekevät työtä usein haastavissa olosuhteissa.

“Yli 50 vuoden urakokemuksen aikana Iso-Britannian energiateollisuudessa sekä kansainvälisten työjaksojen aikana olen nähnyt monia muutoksia.”

 

Nuorena insinöörinä keskityin tiedon ja osaamisen hankkimiseen, sekä tunnustuksen saamiseen antamalla panokseni laitosten käyttötehokkuuden, luotettavuuden, ympäristön ja kaupallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Nuorena insinöörinä minulla oli tietysti myös muita kiinnostuksen kohteita, kuten jalkapallon ja kriketin pelaaminen, musiikkikeikoilla käyminen, autojen rassaaminen ja talojen kunnostaminen. 

 

Noin 25 vuotta sitten kiinnostuin siitä, miten projektit ja ohjelmat tuovat muutoksia. Olen viettänyt lähes koko aikani sen jälkeen niiden kehittämisessä ja toteuttamisessa hiilen, kaasun, ligniitin, biomassan, hiilidioksidin talteenoton, ydinvoiman ja energianjätteen parissa. Odotan innolla tämän jatkamista Grenillä.”

 

Yksi projekti, josta Dave on erityisen ylpeä, oli hanke palauttaa sähköntoimitus sairaalaan Batticoloassa, Sri Lankan itärannikolla, vuoden 2004 joulupäivän tsunamin jälkeen. Dave pyydettiin lyhyellä varoitusajalla kokoamaan vapaaehtoisten tiimi, hankkimaan hätägeneraattorilaitteita ja muuta tarvikkeistoa lähetettäväksi Sri Lankaan, ja matkustamaan paikan päälle johtamaan työtä. Kaikki meni lähes suunnitelmien mukaan, ja Dave vietti kolme täyttä viikkoa paikan päällä, kunnes palasi Britanniaan pääsiäisen jälkeen. Tiimi osti työkaluja paikallisille työntekijöille ja jätti heille myös omansa, he lahjoittivat myös mammografialaitteen sairaalalle. Paikallisten ihmisten hymyt pysyvät Daven muistissa. Ihmiset olivat kiitollisia siitä, mitä Daven tiimi teki vaikeana aikana. Paluu Sri Lankaan on Daven toivelistan kärjessä!

 

Näissä monissa projekteissa työskentely ja niiden johtaminen ovat opettaneet Davelle paljon, ja yksi tärkeimmistä opeista on ihmisten ja tiimityön merkitys. Ihmiset tekevät työn, ja tiimi onnistuu tai epäonnistuu yhdessä. Yhdessä opitaan ja koetaan ja silloin tapahtuu myös henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, ja näistä hyötyy seuraavakin projekti.

 

Projektit tuovat muutoksia, ja hyvin suunnitellut, valmistellut, resurssoidut ja johdetut ongelmanratkaisutiimit ovat avainasemassa tuomaaan suuria muutoksia, juuri silloin kun niitä eniten tarvitaan.

 

Kaikki Daven kanssa työskennelleet tietävät, että työterveys ja työturvallisuusasiat ovat hänellä lähellä sydäntä. Dave kannustaa kaikkia kehittämään osaamistaan ja ymmärrystään näiden teemojen ympärillä. Dave uskoo, että tämä auttaa rakentamaan luottamusta ja viestintää yksilöiden välillä, sillä se tukee keskinäistä kunnioitusta toisten hyvinvointia ja niitä kohtaan, jotka tekevät työtä usein haastavissa olosuhteissa.