Portfoliomme

Esimerkkejä portfoliostamme

Tutustu portfolioomme. Voimalaitoksemme sijaitsevat Iso-Britanniassa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Uudistamme toimintamme vastaamaan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standardien vaatimuksia.

82*

Tuotantolaitokset

1 314 MW

Kokonaistuotantokapasiteetti

2,3 TWh

Lämmön myynti

0,7 TWh

Sähkön myynti

(*Sisältää osakkuusyhtiöiden osuuden.)

Viro

Virossa keskitymme kehittämään kestäviä energiaratkaisuja, jotka täyttävät paikalliset tarpeet ja tarjoavat mukavuutta asiakkaillemme.

Tartossa ja Pärnussa toimitamme puhdasta, luotettavaa ja miellyttävää kaukolämpöä taloyhtiöille ja yksittäisille kodeille. Kaukolämpö tuotetaan biomassaa käyttävissä yhteislämpövoimalaitoksissamme paikallisesta ja uusiutuvasta energiasta.

Voimme toimittaa lämpöä asiakkaillemme myös perinteisillä biomassa- ja kaasukäyttöisillä HOB-lämpökattiloilla sekä käyttää uudelleen paikallisen teollisuuden hukkalämpöä.

Kaukojäähdytys on uusin energiantuotantotapamme – avasimme Baltian alueen ensimmäisen jokivesipohjaisen kaukojäähdytyslaitoksen Tartoon. Kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysverkkomme on yhdistetty toisiinsa lämpöpumpuilla muodostaen integroidun energiajärjestelmän.

Biomassasta lämpöä ja sähköä Tartossa

Tarton biomassalaitoksemme tuottaa lämpöä ja sähköä paikallisella hakkeella ja turpeella – suuri osa turpeesta tulee omista turve-esiintymistämme. Laitos tuottaa kaukolämpöä noin 1 900 asiakkaalle ja 72 000 paikalliselle asukkaalle. Biomassalaitoksemme on yksi Viron tehokkaimmista ja edistyksellisimmistä järjestelmistä.

Gren Parnu

Paikallisilla biopolttoaineilla lämpöä ja sähköä Pärnussa

Pärnun biomassalaitoksemme tuottaa lämpöä ja sähköä paikallisilla biopolttoaineilla. Laitoksemme tuottaa kaukolämpöä noin 890 asiakkaalle ja 19 000 ihmiselle. Tuottamamme sähkö myydään NordPoolille ja muille suurille teollisuusasiakkaille. Olemme tuoneet markkinoille sarjan uusia ratkaisuja myös paikallisille teollisuusasiakkaille. Lisäksi toimitamme asiakkaille höyryä ja sähköä erillisen linjan kautta.

Gren Parnu

Ympäristöystävällinen kaukojäähdytyslaitos Tartossa

Grenillä on Tartossa ympäristöystävällinen ja tehokas kaukojäähdytyslaitos. Se sijaitsee Emajoen rannalla ja käyttää joen viileää vettä luonnollisena jäähdytyslähteenä.

 

DC-Parnu

Jokivesi jäähdyttää Pärnun ostoskeskusta

Pärnun kaukojäähdytyslaitoksemme käyttää Pärnun jokivettä luonnollisena jäähdytyslähteenä, ja se pystyy liittämään kaikki keskustan julkiset rakennukset verkkoonsa. Teemme yhteistyötä myös muun muassa Pärnu Keskus -ostoskeskuksen kanssa.

 

Gren Tartu

Kaukojäähdytystä ostoskeskukseen Tartossa

Aardlan kaukojäähdytyslaitoksen alkuperäinen kapasiteetti suunniteltiin palvelemaan Lõunakeskusta, joka on Etelä-Viron suurin ostos- ja vapaa-ajankeskus. Toimitamme kaukojäähdytystä ostos- ja vapaa-ajan keskukseen sekä sen lähellä oleviin rakennuksiin.

Latvia

Jelgavassa ja Daugavpilsissä keskitymme energiantuotannossa uusiutuviin energialähteisiin. Tuotamme energiaa paikallisilla resursseilla, tuemme asiakkaita ja paikallisia yhteisöjä.

Olemme kaukolämpöoperaattori Jelgavassa, ja tarjoamme kotitalouksille, julkisille rakennuksille ja yrityksille kestävää, luotettavaa lämpöä, joka on tuotettu paikallisista, uusiutuvista luonnonvaroista. 92 % Jelgavan lämmöntuotannosta on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Daugavpilsissä teemme yhteistyötä kaupungin kaukolämpöoperaattorin kanssa, joka toimittaa noin 40 % kaupungin lämmitystarpeesta. Toimitamme lämpöenergiaa myös Riikan kaukolämpöjärjestelmään.

Sähköntuotantomme perustuu pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin – biomassaan ja tuuleen – ja pieni osa maakaasuun. Myymme sähkömme NordPoolin kautta ja myös suoraan suurille teollisuusasiakkaille.

Paikallisia uusiutuvia energialähteitä kaukolämmön tuotantoon

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme Jelgavassa käyttää paikallisia uusiutuvia energialähteitä – pääasiassa haketta – tuottamaan kaukolämpöä noin 16 000 kotitaloudelle ja 173 B2B-asiakkaalle. Lajissaan Latvian suurin laitos on parantanut kaukolämmön kokonaistehokkuutta ja -varmuutta vähentäen lämmöntuotannon CO2-päästöjä 90 %. Työskentelemme uuden polttoaineen monipuolistamishankkeen parissa, joka lisää biomassaan 35 % jäteperäistä polttoainetta.

Gren Jelgava

Biomassan käyttö energian ja sähköntuotantoon Riikassa

Biomassan yhteistuotantolaitoksemme Riikassa tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisesta, uusiutuvasta energialähteestä eli hakkeesta. Lämpöenergia siirretään kaupungin kaukolämpöjärjestelmään.

Liettua

Liettuassa toimimme Akmenėssa, Joniškisissa, Kaunasissa, Klaipėdassa, Švenčionysissa, Trakaissa, Vilnassa ja Visaginasissa. Tuotamme kestäviä, puhtaita energiaratkaisuja vaarattomista yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä. Toimitamme turvallista ja tehokasta pääasiassa biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä, sekä jaamme ja toimitamme kaasua.

Klaipedassa ja Kaunasissa toimitamme kaupunkien kaukolämpöyhtiöille tavanomaisesta yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä tuotettua lämpöenergiaa sekä biopolttoaineista saatavaa energiaa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme tarjoavat kestävän ratkaisun lämmitykseen ja tekevät jätehuollosta kestävämpää. Jäte käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon eikä siten päädy kaatopaikoille. Jätteestä tuotettu sähkö myydään NordPoolille.

Akmenėssa, Joniškisissa, Švenčionysissa ja Trakaissa toimitamme asukkaille ja yrityksille tehokasta kaukolämpöä, joka on tuotettu paikallisista biopolttoaineista ja maakaasusta. Vilnassa ja Visaginasissa toimimme itsenäisinä lämmöntuottajina.

Jätteestä energiaa Klaipedassa

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme Klaipedassa on ensimmäinen Liettuassa. Se käyttää vaarattomia yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä ja biopolttoaineita lämmön tuottamiseen asukkaille ja paikallisille yrityksille. Laitoksen kattila voi polttaa jopa 255 000 tonnia jätettä ja biopolttoainetta vuodessa. Tämä puhdas ja tehokas energiantuotantomenetelmä on pitänyt yli 1,5 miljoonaa tonnia jätettä poissa kaatopaikoilta. Laitoksesta on kehittynyt johtava esimerkki energiateollisuudelle.

Jätteen käyttö lämmöntuotannossa

Jätteenpolttolaitos Liettuan Kaunasissa käyttää vaaratonta yhdyskunta- ja teollisuusjätettä lämmön tuottamiseen asukkaille ja paikallisille yrityksille. UAB Ignitis grupė on laatuaan toinen Liettuassa. Laitoksen jätepolttoainekattila voi polttaa 255 000 tonnia jätettä vuodessa. Kaunasin yhteistuotantolaitoksemme rakennettiin Liettuan kansallisen energiastrategian mukaisesti.

Iso-Britannia

Vuonna 2023 Gren osti jäte- ja biomassalaitosten verkoston, jolla on keskeinen rooli energian tuotannossa ja kaatopaikalle päätyvän jätteen vähentämisessä.

Gren aikoo investoida jopa miljardi puntaa kaukolämpöön ja paikallisiin energiajärjestelmiin. Ne toimittavat kohtuuhintaista kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa energiaa yli 200 000 kotiin ja tuhansiin yrityksiin, muun muassa Wickissä, Sheffieldissä ja Nottinghamissa. Toimitamme lämpöä ja sähköä koteihin, yrityksiin, sairaaloihin, kouluihin, maatiloille ja teollisuuteen kaikkialla Iso-Britanniassa.

Kehitämme ja toimitamme energiaratkaisuja kaukolämmöstä teollisuuden energiaratkaisuihin asiakkaiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Paikallisilla ratkaisuillamme on keskeinen rooli joustavan ja älykkään energiatulevaisuuden toteutumiseksi. Hajautetut energiaratkaisut ovat vähähiilisiä ja tehokkaita, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän valinnanvaraa ja hallintaa energiakustannuksissa.

Tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin tehokas prosessi, joka ottaa talteen ja hyödyntää sähköntuotantoprosessin sivutuotteena syntyvän lämmön. Tuottamalla lämpöä ja sähköä samanaikaisesti voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia erillisiin perinteisiin tuotantomuotoihin verrattuna.

Sähköä paikallisille yhteisöille ja yrityksille

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme tuottavat sähköä paikallisille yhteisöille ja yrityksille sekä valtakunnan verkkoon.