Gren investoi 200 miljoonaa euroa Baltian moderneimpaan Waste-to-Energy-laitokseen Aconessa, Latviassa

17.05.24

Pohjoiseurooppalainen energiayhtiö Gren ilmoittaa suunnitelmistaan investoida yli 200 miljoonaa euroa Latviaan Waste-to-Energy-jätteenpolttolaitoksen rakentamiseksi Aconeen. Uusi laitos käyttää nykyaikaisinta ja turvallisinta teknologiaa, ja sen suunnitellaan olevan toiminnassa vuonna 2029. 

Grenin toimitusjohtaja Ilkka Niiranen: “Euroopassa on yli 500 toiminnassa olevaa jätteenpolttolaitosta, jotka tarjoavat hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa, ja vähentävät kaatopaikkajätettä. Latvia on yksi viimeisistä EU:n jäsenvaltioista, joissa tällaista ratkaisua ei käytetä. Grenin kokemus Pohjois-Euroopasta, myös Baltiasta, auttaa tämän kokoluokan projektin toteuttamisessa.” 

Andris Vanags, Latvian Grenin toimintojen maajohtaja: “Riika tarvitsee kilpailukykyistä lämpöenergiaa, ja resurssimme on jäte, joka tällä hetkellä lajittelun jälkeen päätyy Latvian kaatopaikoille. Jätteenpolttohankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnassa hyödynnämme parhaita toimintamallejamme ja kokemustamme Liettuan Klaipedasta, jossa vastaava voimalaitos on toiminut menestyksekkäästi 11 vuoden ajan.” 

“Uusi laitos vahvistaa energiaomavaraisuutta ja -varmuutta sekä varmistaa jätteiden sijoittumisen muualle kuin kaatopaikoille. Hankkeessa investoidaan kansantalouteen, puhtaamman ympäristön turvaamiseen ja infrastruktuurin luomiseen jatkokehitystä varten”, Vanags lisää. 

Hankkeen mukaan uudessa laitoksessa käytetään energiantuotantoon lajiteltua, kierrätykseen soveltumatonta vaaratonta yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, joka muuten päätyisi kaatopaikalle. Myös puujätettä ja heikkolaatuista biomassaa hyödynnetään. Paikalliset yrittäjät suorittavat polttoainetoimitukset suljetuissa kuorma-autoissa, ja niiden purkaminen tapahtuu suljetussa, turvallisessa ja valvotussa tilassa, mikä estää pölyn ja hajujen pääsyn ympäristöön. 

Polttoainetta on tarkoitus käyttää 150-200 tuhatta tonnia vuodessa. Laitoksen lämpökapasiteetiksi on suunniteltu 50-70 MW ja sähkökapasiteetiksi 15-20 MW. 

Jätevoimala rakennetaan siten, ettei siitä pääse hajuja karkaamaan. Erityinen savukaasujen puhdistusjärjestelmä puhdistaa tuotantoprosessissa syntyvät savukaasut, ja takaa huomattavasti pienemmät päästöt kuin mitä nykyinen lainsäädäntö sallii. Laitos varustetaan jatkuvalla päästöjen seurantajärjestelmällä, joka varmistaa valvonnan ja suorituskykyindikaattoreiden avoimen saatavuuden yleisölle ja sääntelyviranomaisille. Waste-to-Energy-prosessin on liityttävä tehokkaisiin teollisuuden ja kotitalouksien jätevirtojen vähentämis-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmiin. Grenin rooli kiertotaloudessa on kehittää maailman johtavia energian talteenottolaitoksia ja tehdä yhteistyötä jätehuoltoyritysten, kuntien ja paikallishallinnon kanssa.