Säästlik biokütus

Gren kasutab Euroopa Liidu Taastuvenergia direktiivis määratletud säästlikkuse kriteeriumitele vastavat eestimaist biomasskütust. Energiat toodetakse hakkpuidust, mille muul moel väärindamine ei ole võimalik või mõistlik. Grenil on olemas info kasutatava materjali tarneahela ning päritolu kohta.

Grenile on väljastatud PEFC tarneahela sertifikaat nr NCS-PEFC-COC-001028, mis on sõltumatu tõendus keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest kinnipidamisest. Tarneahela sertifitseerimiseks on ettevõte rakendanud kontrollisüsteemi, mis tagab kasutatava materjali tarneahela ning päritolu info läbipaistvuse ja jälgitavuse. Kõik kütuse tarnijad omavad FSC või PEFC sertifikaati ning jagavad Greni tarnija käitumiskoodeksis toodud põhimõtteid.

Lähtuvalt Energiamajanduse korralduse seadusest avaldab Gren teabe vähemalt 20 MW nimisoojusvõimsusega biomasskütusel töötavates käitistes kasutatud kütuse päritolu, kütuse lähteaine ning sellest toodetud energiakoguse kohta. Asjakohane teave eelneva aasta koht avaldatakse hiljemalt 1. maiks.

Pärnu koostootmisjaamas kasutati 2023. aastal kohaliku päritoluga biomassi 179 251 tonni, millest toodeti:

194 420 MWh

elektrit

239 360 MWh

soojusenergiat

Pärnu Suur-Jõe katlamajas kasutati 2023. aastal kohaliku päritoluga biomassi 644 tonni, millest toodeti:

1 540 MWh

soojusenergiat

Tartu Anne katlamajas ja Tartu koostootmisjaamas kasutati 2023. aastal kohaliku päritoluga biomassi kokku 257 417 tonni, millest toodeti:

160 853 MWh

elektrit

542 900 MWh

soojusenergiat