Jäätmed energiaks

Waste-to-Energy – säästev küttelahendus

Jäätmete kasutamine ehk Waste-to-Energy on kaasaegne, puhas ja efektiivne energia tootmise meetod, mis vähendab ladestatava prügi kogust. Meie soojuse ja elektri koostootmisjaamad Leedus on tõhusa jäätmekäitluse poolest energiatööstustele eeskujuks – Kaunases ja Klaipedas varustame linna kaugkütet soojusenergiaga, mis on toodetud olme- ja tööstusjäätmetest.

Jäätmetest energia tootmine aitab leevendada kliimamuutusi

Jäätmete põletamise üks peamisi eeliseid on jäätmete mahu vähendamine. Erinevalt prügilatesse ladestamisest, kus jäätmed kogunevad ja nende alune maapind järjest suureneb, vähendab põletamine jäätmemassi kuni 90%. Lisaks saab jäätmete põletamisel toota soojus-ja elektrienergiat. Põlemisprotsessis vabanevat soojusenergiat saab kasutada elektrienergia tootmiseks.

Kaasaegsed jäätmepõletusrajatised on varustatud tehnoloogiaga, mis kontrollivad ja minimeerivad keskkonnamõjusid. Heitgaaside kontrollisüsteemid nagu pesurid ja filtrid püüavad saasteained kinni ja tagavad, et atmosfääri satuks võimalikult vähe kahjulikke aineid. Lisaks võimaldavad energia taaskasutamise süsteemid põlemisel saadud soojuse kasutamist, suurendades energia tootmise tõhusust ja jätkusuutlikkust.

Jäätmepõletus- ja kaugküttesüsteemid kujutavad endast uuenduslikku ja jätkusuutlikku lähenemist linna energiavajaduste rahuldamisele ja jäätmekäitlusele.

Jäätmepõletusrajatiste ühendamine kaugküttesüsteemidega suurendab jäätmete energiaks muundamise protsessi energiatõhusust, kuna eralduv soojus kasutatakse ära, mitte ei paisata atmosfääri. Teiseks pakub see klientidele jätkusuutlikku soojusenergiat, vähendades sõltuvust traditsioonilistest fossiilkütustest.

Selline sümbiootiline suhe jäätmete põletamise ja kaugkütte vahel on näide ringmajanduslikust lähenemisviisist, kus jäätmeid mitte ainult ei kõrvaldata, vaid nad muudetakse väärtuslikuks ressursiks.

Hoolitseme prügi eest, mida ei taaskasutata

Jäätmekäitlusjaamad toimivad sorteerimise ja ringlussevõtu käigus tekkivate jääkide töötlemisel usaldusväärsete jäätmekäitlejatena. Jäätmeenergia muundamine täiendab materjalide taaskasutamist.

Jäätmeenergia kasutamine on tänapäeval sama vajalik kui vanasti. Varem põletati jäätmeid nakkushaiguste vastu võitlemiseks.

Lisaks kasutavad jäätmeenergia rajatised jäätmetes sisalduvat energiat elektri, kütte ja jahutuse tootmiseks.

Virtuaaltuur

Tere tulemast meie jäätmeenergia virtuaalreisile Klaipeda elektrijaama.