Soojussõlm

Mis on soojussõlm?

Kaugkütteteenuse tarbijaks saamise üheks eelduseks on soojussõlme paigaldamine hoonesse. Kaasaegne automaatjuhtimisega soojussõlm on seade ökonoomseks hoone kütmiseks ning ventilatsiooni, sooja tarbevee ja muude küttesüsteemide soojuskandja parameetrite reguleerimiseks. Hoone suurusest ja vajadustest lähtuvalt, on vajalik paigaldada vastavatele parameetritele sobiv soojussõlm.
Soojussõlm eraldab soojusvahetite abil tarbimiskoha sisesüsteemid kaugküttevõrgust, tagades:

• tarbijaseadmete ohutu kasutamise;
• avariiliste võrgukatkestuste korral hoone küttesüsteemi mittetühjenemise;
• kaugküttesüsteemi kaudu õhu sattumise küttesüsteemi;
• küttesüsteemide täpsema reguleerimise.

Investeering kaasaegsesse soojussõlme annab võimaluse:

 • juhtida küttesüsteeme vastavalt tarbija soovidele;
 • säästa energiat;
 • juhtida tarbijaseadmeid sõltumata asukohast.

Kaugküttesse lülitatud hoone soojussõlme koosseisu kuuluvad (näiteks):

 • küttevee soojusvaheti;
 • soojusvaheti sooja tarbevee tootmiseks;
 • küttevee ringluspump;
 • sooja vee ringluspump;
 • küttevee regulaator koos vee, välisõhu temperatuurianduritega ning kellaga;
 • sooja vee regulaator;
 • sulgarmatuur;
 • tagasilöögiklapid;
 • sooja vee mõõtja sooja tarbeveega soojussõlmes.