Soojuse tootmise näitajad

Me toodame soojust koostootmisjaamades peamiselt hakkpuidust. Talviste tipukoormuste katmiseks kasutame vajadusel ka maagaasi ja turvast. Siit lehelt leiab Tartus ja Pärnus soojuse tootmiseks kasutatud kütusesegud ja CO2-heite näitajad 1 MWh müüdud soojuse kohta.

CO2 1 MWh müüdud soojusenergia kohta Pärnus (alates 2020, aastate lõikes)

tCO2/MWh
20230,01093
20220,01849
20210,03
20200,007

Kütusesegu Pärnus (2023 keskmine)

 

97,11%

Biokütus

2,87%

Maagaas

0,0006%

Diislikütus

0%

Turvas

Kütusesegu Pärnus (2022 keskmine)

 

96,75%

Biokütus

3,16%

Maagaas

0,094%

Turvas

Kütusesegu Pärnus (2021 keskmine)

 

90,08%

Biokütus

9,8%

Maagaas

0,12%

Turvas

Kütusesegu Pärnus (2020 keskmine)

 

97,3%

Biokütus

2,7%

Maagaas

CO2 1 MWh müüdud soojusenergia kohta Tartus (alates 2020, aastate lõikes)

tCO2/MWh
20230,022
20220,030
20210,057
20200,096

Kütusesegu Tartus (2023 keskmine)

 

90%

Biokütus

10%

Turvas ja maagaas

Kütusesegu Tartus (2022 keskmine)

 

87,84%

Biokütus

12,16%

Turvas ja maagaas

Kütusesegu Tartus (2021 keskmine)

 

87,22%

Biokütus

12,78%

Turvas ja maagaas