Kaugküte

Liitumisprotsess

 1. Kodulehel liitumisvormi täitmine või pöördumine meie müügitiimi poole
 2. Andmete täpsustamine koostöös müügitiimiga.
 3. Liitumispakkumise saamine.
 4. Liitumislepingu sõlmimine.
 5. Võrgu projekteerimine ja ehitamine vastavalt liitumislepingule.
 6. Soojussõlme ja arvesti paigaldamine.
 7. Müügilepingu sõlmimine ja hoone kaugkütte tarbimisega alustamine.

Kaugküttega liitumine Tartus

Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Tartus, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile. Hea teada!

Tartu linna sihtasutus Tartu Eluasemefond on otsustanud pakkuda laenu kaugküttega liitumiseks alates 1. augustist 2022.

Palume lähemalt tutvuda laenu saamise korraga Tartu Eluasemefondi kodulehel.

 

Kaugküttega liitumine Tartus

Nimi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kaugküttega liitumine Pärnus

Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Pärnus, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile.

Gren Parnu

Kaugküttega liitumine Pärnus

Nimi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kaugküttega liitumine Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas

Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile.

Kohtla-jarve

Kaugküttega liitumine Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas

Nimi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Andres Klaasmägi

Juhatuse liige

+372 5560 2495 [email protected]

Kõige keskkonnasõbralikum küttelahendus linnadele

Kaugküte on levinud kogu Euroopas, eriti Baltikumis, Põhjamaades, Saksamaal ja Hollandis. Grenil on enam kui 20-aastane kogemus klientide teenindamisel ja säästvate tootmisvarade ning tõhusate ja töökindlate kaugküttevõrkude arendamisel koostöös linnadega.

Kaugküte on klientidele soodne, mugav ja ohutu küttelahendus, millel on madalad hoolduskulud, ühendamiseks pole vaja teha suuri investeeringuid ja tagatud on varustuskindlus. Kaugküte aitab kindlustada klientide energiajulgeolekut.

Kaugküte on tsentraliseeritult toodetud soojuse jaotamise süsteem elamutele ja hoonetele. Kuum vesi või aur toodetakse tsentraalses katlamajas. Seejärel suunatakse see isoleeritud torustiku kaudu soojussõlmeni, kus soojusvaheti abil kantakse soojus üle hoone küttesüsteemis ringlevale kütteveele ja soojale tarbeveele. Selline tsentraliseeritud lähenemine suurendab energiatõhusust ja võimaldab soojusallikate integreerimist säästvasse küttelahendusse.

Soojuse ning elektri tootmiseks ja tarnimiseks kasutab Gren efektiivsust tõestanud tehnoloogiaid. See võimaldab suurendada klientide vastupidavust kliimamuutustele.

 

Net Zero eesmärkide saavutamine

Linnade keskkonnajalajälje vähendamiseks ja dekarboniseerimise poole liikumiseks peame kaugkütte osakaalu märkimisväärselt suurendama. Kaugküte on rahvusvaheliselt tõestatud võimalus soojusvarustuse dekarboniseerimiseks. Vähese süsinikdioksiidiheitega taastuvate energialahenduste edendamine võimaldab vähendada süsiniku emissioone.

Kaugküte võimaldab tsentraliseeritud soojussalvesti kasutamist, mis toetab soojusallikate mitmekesisust ja paindlikku soojuse tootmist. Soojussalvestus ja soojuse ning elektri koostootmine on tõhus ja vähendab energia tootmise heitmeid.

Kaugkütte soojusvarustuse tagamisel saab kasutada erinevaid tehnoloogiaid, nagu näiteks elektrijaamad, jäätmeenergia jaamad, tööstusprotsesside jääksoojus, biomassil ja biogaasil töötavad katlamajad ning soojuse ja elektri koostootmisjaamad. Lisaks saab kaugküttega integreerida ka soojuspumpasid, maasoojusallikaid, gaasikatlaid, vesiniku lahendusi (nt. kütuseelemendid), elektrikatlaid ja päikesepaneele jms.

Kõik Greni tootmisüksused kasutavad valdavalt kohalikku päritolu kütust.

Soe tuba ja vesi

Kaugküte on tõhusalt ja keskkonnasõbralikult toodetud soojus hoonete kütmiseks ja sisekliima hoidmiseks ning sooja vee saamiseks. See on puhas, mugav ja ohutu kütmisviis korter- ning eramajadele, tööstustele, avalikele ja ärihoonetele tiheasustusega piirkondades.

Pakume klientidele kaugkütteteenust Pärnu ja Tartu linnas ning Kohtla-Järve – Jõhvi piirkonnas.

 

Meie kaugküttesüsteeme on tunnustatud tõhusa kaugkütte märgisega.

Kuidas töötab kaugküte?

 • Meie kaugküttepiirkondades on soojuse allikaks:
 1. koostootmisjaamas  kohalikust kütusest – hakkpuidust – toodetud soojus (Tartus ja Pärnus);
 2. katlamajades tipukoormuste katmiseks hakkpuidust ja maagaasist toodetud soojus (Tartus ja Pärnus);
 3. tööstuste tootmis- või muudest protsessidest tekkinud jääksoojus (Tartus ja Kohtla-Järve-Jõhvi-Ahtme piirkonnas).
 • Erinevatest allikatest toodetud soojuse suuname soojusvõrku, kus soojuse kandjaks on vesi, mis omakorda kannab soojuse tarbija hoone soojussõlmeni.
 • Soojussõlmes soojusvaheti kaudu edastatakse vee soojus hoones ringlevale kütte- ja tarbeveele.
 • Hoones ringlev soe küttevesi suundub tubades asuvatesse radiaatoridesse või põrandaküttesse, mis omakorda õhkavad soojust ruumidesse ning veekraani avades voolab soovi korral soe vesi.
 • Hoone soojussõlmes jahtunud vesi suunatakse tagasi koostootmisjaama, kus see uuesti soojendatakse.

Kaugkütte eelised

Kaugkütet toodame kohalikust kütusest (hakkpuidust) kaasaegsetes koostootmisjaamades ning katlamajades, kus on kasutusel parimad tehnoloogiad. Koostootmisprotsessis kasutatakse kahe toote, elektri ja soojuse, tootmiseks sama kogus kütust. Samuti kasutame heitsoojust hoonete kütmiseks. Kohaliku kütuse ja heitsoojuse kasutamine kütteks on tänastes muutuvates oludes ülioluline. Need on usaldusväärsed kohalikud energiaallikad, mis vähendavad primaarkütuste tarbimist, sõltuvust importkütustest ning ökoloogilist jalajälge.

Kaugkütte kasutamisega on tagatud ruumi püsiv temperatuur sõltumata ilmastikust ning klient ei pea ise tegama kulutusi kütteallika rajamiseks ja hooldamiseks. Suuremate ehitiste planeerimiseks ja projekteerimiseks annab kaugküte vabamad käed, sest ei pea planeerima kütustega ja kateldega seonduvat. Kaugküttesüsteem on ohutu, sest soojuskandjaks on vesi ning puudub vajadus rajada oma katelt, mis paratamatult toob kaasa kõrgema ohu (tuli, kütused).

Kaugküttevõrk on kui energiaakumulaator, kuhu saab suunata erinevate protsesside soojust – koostootmisjaama jääksoojust, katlamajades toodetud soojust kui ka teiste tööstuste tootmis- või muudest protsessidest tekkinud jääksoojust. Soojuse ja elektri koostootmine biokütuseid kasutades on üheks soovitatavamaks energiamuundamise viisiks kogu Euroopas ja ka Eestis.

Suuremates linnades töötab ühes kaugküttevõrgus mitu erinevat energiaallikat (näiteks erineval kütusel katlamaja) – ühe kütuse hankeraskuste või suure hinnatõusu korral on kerge üle minna teisele kütusele. Samuti saab ühe suure katla avariilise seiskumise korral koormuse katta teiste katelde ja soojusallikatega. Ning kõige olulisem – varustuskindluse eest vastutab energiaettevõte mitte tarbija.

Koostootmisjaamades ja katlamajades on võimalik kasutada erinevaid ja odavaid kütuseid, mille kasutamine koduses majapidamises on ebamugav, tehniliselt ebaotstarbekas või võimatu. Erinevate energiaallikate kasutamise võimalus tagab stabiilse hinna kui üht liiki allikate hind peaks tõusma.