Gren Viru juhtpõhimõtetest

Gren Viru kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtted:

 • pakkuda klientidele esmaklassilisi, keskkonnasõbralikke ja ohutuid tooteid ning teenuseid kogu toote ja teenuse eluea jooksul;
 • olla kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas Eesti ettevõtete hulgas esimeste seas;
 • tegutseda vastutustundlikult ühiskonna liikmena ja loodusvarade kasutamisel.

Kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtete saavutamiseks lähtume oma tegevuses järgmisest:

 • tegutseme vastavuses kehtivate seaduste ja normide nõuetega ning jälgime pidevalt seadusandluses tehtud muudatusi;
 • oleme teadlikud oma äritegevusest tulenevatest tervise- ja keskkonnariskidest ning püüame viia need miinimumini;
 • loome oma töötajatele ning töövõtjatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ja kasutame selliseid töömeetodeid, et tööõnnetused oleksid välditud. Kaasame ohutu töökeskkonna loomisesse ning hoidmisesse kõik töötajad ning esitame töövõtjatele sama kõrged nõudmised ja tingimused nagu iseendale;
 • kindlustame töötajatele ja töövõtjatele vajaliku koolituse sellel tasemel, et töid tehes toimiks kõik ohutult;
 • hindame eelnevalt kõikide uute investeeringute (sh uute tootmisseadmete ehitamine, varade ostmine ja parendamine, uute käitus- ja hoolduslepingute sõlmimine) keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse aspekte ning arvestame neid äriotsuste tegemise protsessis;
 • täiustame jätkuvalt oma kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust, juurutame vastavat juhtimissüsteemi ja täiustame seda pidevalt, parendamaks tulemuslikkust;
 • teeme koostööd ametkondadega, teiste organisatsioonidega ja oluliste huvipooltega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda;
 • suhtleme kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse teemadel avatult, ausalt ja selgelt oma töötajate, klientide, töövõtjate, valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste, kogukondade ja koostööpartneritega;
 • rakendame oma tegevuses uusi tehnoloogilisi lahendusi, materjale, toorainet (sh. kütust), tootmisprotsesse ja töömeetodeid, mis aitavad säästa loodusressursse ning võimaldavad toota ja jaotada energiat efektiivselt.