Kaugküttega liitumine Pärnus

Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Pärnus, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile.

Liitumisvorm

Nimi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liitumisprotsess

  1. Liitumishuvi jagamine koos hoone andmetega (aadress, köetav pind jms) meie müügitiimiga.
  2. Liitumishuvi andmete täpsustamine koostöös meie müügitiimiga. (Hinnakalkulatsiooni tegemiseks on vajalik teada hoone köetavat pinda, hoone liitumispunkti/tehnoruumi asukohta, kas on vajadus soojussõlme hanke- ja paigaldamisteenuse järele jms)
  3. Võrgu planeerimine ja liitumishinna arvutamine.
  4. Liitumispakkumise tegemine.
  5. Liitumispakkumise vastuvõtmisel liitumislepingu sõlmimine.
  6. Võrgu projekteerimine vastavalt liitumislepingule.
  7. Võrgu ehitamine vastavalt lepingus kokkulepitud tähtajale.
  8. Soojusõlme paigaldamine liituja enda või meie poolt korraldatuna.
  9. Müügilepingu sõlmimine ja hoone ühendamine kaugkütteteenusega.

Tutvu soojuse müügi tüüptingimustega.