Kaugküttega liitumine Tartus

Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Tartus, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile.

Hea teada!

Tartu linna sihtasutus Tartu Eluasemefond on otsustanud pakkuda laenu kaugküttega liitumiseks alates 1. augustist 2022.

Palume lähemalt tutvuda laenu saamise korraga Tartu Eluasemefondi kodulehel.

Liitumisvorm

Nimi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liitumisprotsess

  1. Liitumishuvi jagamine koos hoone andmetega (aadress, köetav pind jms) meie müügitiimiga.
  2. Liitumishuvi andmete täpsustamine koostöös meie müügitiimiga. (Hinnakalkulatsiooni tegemiseks on vajalik teada hoone köetavat pinda, hoone liitumispunkti/tehnoruumi asukohta, kas on vajadus soojussõlme hanke- ja paigaldamisteenuse järele jms)
  3. Võrgu planeerimine ja liitumishinna arvutamine.
  4. Liitumispakkumise tegemine.
  5. Liitumispakkumise vastuvõtmisel liitumislepingu sõlmimine.
  6. Võrgu projekteerimine vastavalt liitumislepingule.
  7. Võrgu ehitamine vastavalt lepingus kokkulepitud tähtajale.
  8. Soojusõlme paigaldamine liituja enda või meie poolt korraldatuna.
  9. Müügilepingu sõlmimine ja hoone ühendamine kaugkütteteenusega.