Soojussõlm

 • Mis on soojussõlm?

  Kaugkütteteenuse tarbijaks saamise üheks eelduseks on paigaldada hoonesse soojussõlm. Kaasaegne automaatjuhtimisega soojussõlm on seade ökonoomseks hoone kütmiseks ning ventilatsiooni, sooja tarbevee ja muude tarbimissüsteemide soojuskandja parameetrite kujundamiseks. Hoone suurusest ja vajadustest lähtuvalt, on vajalik paigaldada vastavatele parameetritele sobiv soojussõlm.

  Soojussõlm eraldab soojusvahetite abil tarbimiskoha sisesüsteemid kaugküttevõrgust, tagades:

  • tarbijaseadmete ohutu kasutamise;
  • avariiliste võrgukatkestuste korral hoone küttesüsteemi mittetühjenemise;
  • kaugküttesüsteemi kaudu õhu sattumise küttesüsteemi;
  • küttesüsteemide täpsema reguleerimise.
 • Soojussõlm

 • Investeering kaasaegsesse soojussõlme annab võimaluse:

  • juhtida küttesüsteeme vastavalt tarbija soovidele;
  • säästa energiat;
  • juhtida tarbijaseadmeid sõltumata asukohast.
 • Kaugküttesse lülitatud hoone soojussõlme koosseisu kuuluvad (näiteks):

  • küttevee soojusvaheti;
  • soojusvaheti sooja tarbevee tootmiseks;
  • küttevee ringluspump;
  • sooja vee ringluspump;
 •  

  • küttevee regulaator koos vee, õhu (ja ruumide) temperatuurianduritega ning kellaga;
  • sooja vee regulaator koos kellaga;
  • küttevee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
  • sooja vee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
 •  

  • sulgarmatuur;
  • tagasilöögiklapid;
  • sooja vee mõõtja sooja tarbeveega soojussõlmes.
   • perioodiline ülevaatus;
   • kütteseadmete ülevaatus soojussõlme piires;
   • sooja tarbevee süsteemi seadmete ülevaatus soojussõlme piires;
   • soojussõlme juhtimisautomaatika ja -seadmete ülevaatus;
   • tõrgete ja rikete fikseerimine ja remont;
   • hooldusremondi tööd;
   • perioodiline hooldus;
   • juhtimisautomaatika ja -seadmete seadistus, remont ja vahetus;
   • soojusvahetite keemiline pesu.

   Hinnapakkumise esitamine eeldab tarbimiskoha soojussõlme eelnevat ülevaatust.

   Hoolduslepingu sõlmimisega seotud küsimuste ning täiendava informatsiooni saamiseks pöördu meie klienditeeninduse poole.

   Vaata lähemalt hinnakirja