Alates 1. novembrist 2022 kehtib Tartu kaugküttepiirkonnas uus soojuse piirhind ja müügihind

30.09.22

Konkurentsiamet kinnitas 30. septembril 2022.a. Tartu kaugküttepiirkonna uueks soojuse piirhinnaks 78,31 EUR/MWh, millele lisandub käibemaks. Hind hakkab kehtima alates 1. novembrist 2022.

Gren Tartu on aastaid töötanud ja teinud investeeringuid selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt hakkpuidust, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest, ning kasutanud nii vähe gaasi kui võimalik. Tänu sellele on soojuse hind Tartus viimased 10 aastat püsinud madala ja muutumatuna.

Aasta jooksul on kütuseturul toimunud drastilised muutused, mis on puudutanud kõiki energiatootjaid. Lisaks gaasihinna väga suurele tõusule, on kasvanud ka hakkpuidu hinnad. Uus Tartu soojuse hind jääb siiski tunduvalt madalamaks võrreldes paljude teiste Eesti asulatega, kus kasutatakse peamise kütusena näiteks gaasi. Kehtivate soojuse piirhindadega saab tutvuda Konkurentsiameti lehel.