Alates 25. novembrist 2022 kehtib Pärnu kaugküttepiirkonnas uus piir- ja müügihind

24.10.22

Konkurentsiamet kinnitas 24. oktoobril 2022.a. Pärnu kaugküttepiirkonna uueks soojuse piirhinnaks 86,57 EUR/MWh, millele lisandub käibemaks. Hind hakkab kehtima alates 25. novembrist 2022.

Gren Eesti on aastaid töötanud ja teinud investeeringuid selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt hakkpuidust, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest, ning kasutanud nii vähe gaasi kui võimalik. Tänu sellele on soojuse hind Pärnus viimased 10 aastat püsinud madala ja muutumatuna.

Aasta jooksul on kütuseturul toimunud drastilised muutused, mis on puudutanud kõiki energiatootjaid. Lisaks gaasihinna väga suurele tõusule, on kasvanud ka hakkpuidu hinnad. Uus Pärnu soojuse hind jääb siiski tunduvalt madalamaks võrreldes paljude teiste Eesti asulatega, kus kasutatakse peamise kütusena näiteks gaasi. Kehtivate soojuse piirhindadega saab tutvuda Konkurentsiameti lehel.

Hea teada! Vabariigi Valitsus on välja töötanud kaugküttehinna hüvitamise meetme. Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Hüvitusperiood on 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ning Gren Eesti müüjana väljastab arve kompenseeritud soojuse hinnaga. Tarbijad ise selleks midagi tegema ei pea.

Pärnu soojuse hinna puhul hüvitatakse 80% 6,57 EUR/MWh-st ning lõplik müügihind klientidele on 80 EUR/MWh +1,31 EUR/MWh = 81,31 EUR/MWh + km = 97,57 EUR/MWh.