Energiavarustuse katkemise ennetamisest

27.09.22

Head kliendid,

Tänasel päeval on tähelepanu keskmesse sattunud võimalike poliitiliste otsuste mõju energiavarustusele. Elutähtsa teenuse osutajana tegeleme järjepidevalt riskide ning ohtude kaardistamise ja kriisiolukordade ennetamisega:

  • Üldine elektrikatkestus

Üldise elektrikatkestuse korral on meie elektrijaamad võimelised töötama nn eraldatud saartena. See tähendab, et soojuse tootmine jätkub ja kaugküttevõrgu kaudu jõuab soojus hoone soojussõlmeni. Soojussõlm on osa hoone sisesüsteemist ja kuulub kliendile. Selleks, et soojus jõuaks hoone eluruumidesse, on soojussõlme juures vajalik elektri olemasolu. Hoonete elektrisüsteemid on erinevad ja selle tõttu soovitame me klientidel oma hoone sisesüsteemi elektri tagamise osas konsulteerida elektritöödega tegeleva ettevõttega.

Kindlasti ei tohi teha meiega kooskõlastamata ümberehitusi kaugküttetorustikus ja hoone soojussõlmes. See võib kaasa tuua hoone sisesüsteemide purunemise ja soojusvarustuse katkemise.

  • Kütuste piisavus ja tarne

Meie elektrijaamade ja katlamajade peamiseks kütuseks on kohalik hakkpuit. Oleme sõlminud kütuse tarnijatega lepingud ning selle aasta talvine vajadus on lepingutega kaetud. Lisaks oleme kriisiolukorraks varunud ka turvast.