Gren investeerib Ida-Virumaa küttevõrku 7,9 miljonit eurot

25.03.24

Energiaettevõte Gren investeerib aastatel 2024-2026 Ida-Virumaa küttevõrkude uuendamiseks üle 7,9 miljoni euro. Rahaeraldisega on kavas renoveerida olulised küttetrassid Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

“Ida-Virumaa on Grenile oluline, me usume regiooni tulevikku ja soovime sellesse investeerida. Kohtla-Järve ja Jõhvi küttetaristu on suures osas rajatud ligi 50 aastat tagasi, mõnes kohas on trasside vanus koguni 70 aastat. Selge on see, et torustik nii pika aja jooksul vananeb ja amortiseerub, mis omakorda toob kaasa soojalekked ja energiakao ning hakkab lõpuks ka varustuskindlust mõjutama,” rääkis Greni Eesti äride juht Margo Külaots. „Küttetorustikku uuendades saame lekkeid ja kadusid vähendada ning soojusenergia tarnekindlust suurendada.“

Gren omandas Kohtla-Järve ja Jõhvi kaugküttevõrgud 2022. aasta novembris ning peab nüüd lisaks investeeringute kavandamisele uusi läbirääkimisi ka mõnede munitsipaalomandis võrguosade üle võtmiseks, et need Greni taristusse liita.

Kohtla-Järve ja Jõhvi kaugküttetrasside renoveerimiseks esitas Gren toetuse taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele ning sai möödunud nädalal positiivse vastuse 2,23 miljoni euro eraldamise kohta. Greni omaosaluseks kujunes üle 5,7 miljoni euro.

„Saadud toetus võimaldab meil Kohtla-Järvel ja Jõhvis järgmise kahe aasta jooksul uuendada 11,6 kilomeetrit küttetrasse, juba tänavu maikuus alustame Kohtla-Järvel Olevi piirkonna torustiku välja vahetamisega, kus viimase kolme aasta jooksul on toimunud viisteist soojaleket,“ lisas Margo Külaots. „Sügisest käivituvad ettevalmistused teiste Kohtla-Järve kriitilisemate võrkude renoveerimiseks, samuti läheb uuendamisele torustik Jõhvi külas, kus viimase kolme aasta jooksul on toimunud 21 leket.“

Greni 2024.-2026. aastateks kavandatud investeeringud hõlmavad 3,4 kilomeetri torustiku välja vahetamist Kohtla-Järvel Olevi piirkonnas, 2,3 km Kohtla-Järve soojuselektrijaama magistraaltoru uuendamist, Pärna-Ravi-Mõisa teel ca 2,4 km torustiku välja vahetamist, Tuuslari piirkonnas ca 2 km trasside uuendamist ning Jõhvis, Jõhvi külas rajatakse 1,5 km uusi torustikke. Samuti tuuakse võimalusel torustikud välja hoonete keldritest.

Tööde teostamise ajagraafik selgub lähikuudel ning Gren vabandab juba ette kõigi ees, kellele torustike uuendamisega seotud kaevetööd ja võimalikud liikluspiirangud ebamugavusi valmistavad. Täpsetest aegadest ja piirangutest teavitab Gren kohalikke omavalitsusi ja elanikke jooksvalt.

Täpsem info:

Margo Külaots
Gren Eesti AS
E-post: [email protected]
Telefon: +372 505 2986