Gren investeerib Pärnu kaugküttesse ja valmistub sooja hinda langetama

13.02.24

Energiaettevõtte Gren kavandab Pärnus mitmeid investeeringuid, mis aitavad kaugküttevõrgus energiat säästa ja hindu stabiliseerida. Suvel langeb Pärnus toasooja hind ca 13%.

„Hinnalangetuse on võimalikuks teinud mitu olulist muutust, esiteks on üldine olukord energiaturul võrreldes viimase paari aastaga stabiilsemaks muutunud ja tänu sellele saame parema hinnaga kütuseid hankida, lisaks on Grenil Pärnus käsil mitmed investeeringud, mis peaksid samuti hindadele positiivset mõju avaldama,“ rääkis AS Greni Eesti äride juht Margo Külaots.

Investeeringutest toob Külaots esile 2023.a. lõpus valminud suitsugaaside pesuri, mis on edukalt tööle rakendunud ja aitab soojakadusid vähendada ning efektiivsust suurendada. Samuti seisab Grenil ees Suur-Jõe tänava katlamaja kaasajastamine.

„Uus pesur puhastab korstnast väljuvaid suitsugaase ning võtab sealt välja jääksoojuse, mida saame kasutada kütteks, hoides sel moel energiat kokku. Lisaks on Gren renoveerimas Suur-Jõe tänava katlamaja, mille tulemusena väheneks linna kaugküttes gaasi kasutamine, see omakorda võimaldab paremini valmis olla olukordadeks, mil gaasi hind mitmekordistub, nagu see juhtus 2022. aastal,“ märkis Margo Külaots.

Renoveerimistööde käigus uuendatakse Suur-Jõe tänava katlamajas 1995. aastal rajatud biokütuseid kasutavad katlad, nende automaatika ning kütuste etteandesüsteem.

„Kuna soojuse hinda mõjutavad lisaks kütusehindadele ka kaugküttevõrgu seisukord ja võrku tehtud investeeringud, taotlesime Keskkonnainvesteeringute Keskuselt üle 3 miljoni euro ulatuses just kaugküttevõrkude renoveerimiseks mõeldud toetusi, et Pärnu linna kaugküttetorustikku uuendada, mis aitab samuti soojakadusid vähendada. Kui veebruari lõpus või märtsi alguses positiivse vastuse saame, alustame töödega juba saabuval suvel,“ lisas Margo Külaots.

Suvine hinnalangetus oleks juba kolmas hinnalangetus viimase aasta jooksul. Viimati langetas Gren Pärnus sooja hinda möödunud aasta oktoobris, mil see langes 85,15 eurole megavatt-tunnist. Suveks kavandatav hinnalangus on suurem ning mõjutab tarbijaid rohkem – Gren prognoosib, et hind langeb ca 10-15%. Hinnalanguse täpne määr sõltub arengutest hakkpuiduturul ning selgub lähikuudel.

Gren on rahvusvaheline rohelise energia ettevõte, mis tegeleb säästvate energialahenduste väljatöötamise ja pakkumisega, et toetada kohalike kogukondade ja tööstusettevõtete vajadusi. Peamiselt kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele ning tööstuslikele energialahendustele keskendunud Gren otsib aktiivselt võimalusi oma tegevuse laiendamiseks, seda nii uute tehnoloogiate kui turgude näol. Täna tegutseb Gren lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja Suurbritannias.

Täpsem info:

Margo Külaots, Gren Eesti AS

E-post: [email protected]

Telefon: +372 505 2986