Gren investeerib Pärnu küttevõrku

4,7 miljonit eurot

22.03.24

Energiaettevõte Gren investeerib aastatel 2024-2026 Pärnu kaugküttevõrgu uuendamiseks ligi 4,7 miljonit eurot. Rahaeraldisega uuendatakse Pärnu linnas üle 3 kilomeetri küttetrasse.

“Kõnealused küttetrassid on rajatud 50 aastat tagasi ja aeg on oma töö teinud, vanemate torustike puhul esineb tihti lekkeid ning võrreldes uuemate trassidega on soojuskaod suuremad. Vahetades amortiseerunud torustiku kaasaegsema vastu, saame lekkeid ja soojakadu vähendada ning paremat tarnekindlust pakkuda, samuti vajavad uued torud vähem hooldust,” rääkis Greni Eesti äride juht Margo Külaots.

Pärnu küttetrasside renoveerimiseks esitas Gren Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse taotluse ning sai möödunud nädalal positiivse vastuse 748 750 euro eraldamiseks. Greni omaosaluseks kujunes 3 086 250 eurot ning koos käibemaksuga kujuneb investeeringute kogumaksumuseks 4 678 700 eurot.

„Esimeste renoveerimistöödega alustame juba käesoleva aasta suvel, mil uuendatakse Oja, Rohu ja Liblika tänava piirkonna küttetorustik, samuti Kiige, Kaevu ja Tulika tänava piirkond ning Laine tänava torustik, lisaks rajame koostöös Pärnu linnaga Pargi tänava läbimurde,“ täpsustas Margo Külaots.

Alates 2025. aastast alustab Gren Suur-Jõe tänava ja Rüütli tänava ning Kuninga 25 vahelise lõigu küttetrasside renoveerimist. Seejuures viiakse Suur-Jõe tänava tööd läbi mitmes etapis, esimesena renoveeritakse Kastani tn ja Tammsaare pst vaheline lõik, seejärel Suur-Jõe tn kuni Riia maanteeni ning viimasena Laia tänava ja Väike-Sepa tänava vaheline lõik. Tööd on kavas lõpetada 2026. aasta septembriks.

Margo Külaotsa sõnul mõjutavad kaugküttetrasside seisukord ja investeeringud ka toasooja hinda, mistõttu on Grenil kavas käesoleval aastal Pärnus soojahinda langetada. Suvine hinnalangetus oleks juba kolmas hinnalangetus viimase aasta jooksul.

„Viimati langetas Gren Pärnus sooja hinda möödunud aasta oktoobris, mil see langes 85,15 eurole megavatt-tunnist. Suveks kavandatav hinnalangus on suurem ning mõjutab tarbijaid rohkem – prognoosime, et hind langeb ca 10-15%., kuid hinnalanguse täpne määr sõltub arengutest hakkpuiduturul ning selgub lähikuudel,“ märkis Margo Külaots.

Lisaks peagi algavale küttetrasside uuendamisele investeeris Gren hiljuti Pärnus uude suitsugaaside pesurisse, mis on tänaseks edukalt tööle rakendunud ja aitab soojakadusid vähendada ning efektiivsust suurendada. Samuti seisab Grenil ees Suur-Jõe tänava katlamaja kaasajastamine. Renoveerimistööde käigus uuendatakse Suur-Jõe tänava katlamajas 1995. aastal rajatud biokütuseid kasutavad katlad, nende automaatika ning kütuste etteandesüsteem.

Küttetrasside uuendamise esimeste tööde ajagraafik selgub lähikuudel ning Gren vabandab juba ette kõigi ees, kellele torustike uuendamisega seotud kaevetööd ja võimalikud liikluspiirangud ebamugavusi valmistavad. Täpsetest aegadest ja piirangutest teavitab Gren kohalikke omavalitsusi ja elanikke jooksvalt.

 

Täpsem info:

Margo Külaots

Gren Eesti AS

E-post: [email protected]

Telefon: +372 505 2986