Gren investeerib Tartu küttevõrku 8,2 miljonit eurot, kaugküte laieneb Raadile

26.03.24

Energiaettevõte Gren investeerib Tartu piirkonna küttevõrku lähiaastatel 8,2 miljonit eurot. Rahaeraldisega uuendatakse küttetorustikku Tartu linnas ning laiendatakse kaugküttega liitumise võimalusi Raadil.

„Vana küttetorustiku väljavahetamine vähendab soojakadusid ja –lekkeid ning parandab tarnekindlust. Renoveerimistööd hõlmavad kolme piirkonda Tartu linnas ning ka täiesti uue kaugküttetorustiku rajamist Raadil, et luua sealsetele elanikele võimalus kaugküttega liitumiseks. Kõik neli ala saavad peagi ehitusprojektid ning lähiajal loodame neile hanked välja kuulutada,“ rääkis Greni Eesti äride juht Margo Külaots.

Tartu ja Raadi küttevõrgu uuendamiseks esitas Gren taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kust hiljuti saadi positiivne vastus nelja Tartu piirkonna projekti toetamiseks kokku 1,26 miljoni euroga. Greni omaosaluseks kujunes ligi 6,9 miljonit eurot ning projektid viiakse ellu aastatel 2024-2027. Tööde lõplik maksumus selgub pärast hangete läbi viimist.

„Raadi projekt on tänaseks valmis ja ehitusloa menetlus juba käib. Rajame üle kolme kilomeetri uut küttevõrku, mille käigus saavad Pärna allee ja Kaupmehe tänava piirkonnad uue soojatorustiku ühenduse ning seni lokaalsetel gaasikateldel põhinevat kütet kasutanud kortermajadel kui teistel piirkonna kinnistutel avaneb võimalus liituda tõhusama ja keskkonnasõbralikuma kaugküttega,“ selgitas Margo Külaots.

Tartu linnas plaanib Gren renoveerida Vaarika, Tihase, Linnu ja Lemmatsi tänava ning Tamme Puiestee soojatorustikud. Samuti uuendatakse soojatorud Sõpruse puiestee ja Pika tänava piirkonnas ning Sepakuru tänaval. Lisaks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmivatele investeeringutele, uuendab Gren Tulbi tänava renoveerimise käigus koostöös Tartu linna ja Tartu Veevärgiga ka Tulbi tänava soojatorustiku.

Margo Külaotsa sõnul aitab küttetaristu uuendamine ühtlasi soodsamat soojahinda pakkuda. Gren alandas veebruaris Tartu kaugküttevõrgus sooja hinna 59.25 eurole megavatt-tunnist. Tegemist oli kolmanda hinnalangetusega viimase aasta jooksul, enne veebruarikuist hinnalangust alandas Gren Tartus soojahinda viimati oktoobris, mil see langes 72,60 eurole megavatt-tunnist.

Tööde teostamise ajagraafik selgub lähikuudel ning Gren vabandab juba ette kõigi ees, kellele torustike uuendamisega seotud kaevetööd ja võimalikud liikluspiirangud ebamugavusi valmistavad. Täpsetest aegadest ja piirangutest teavitab Gren kohalikke omavalitsusi ja elanikke jooksvalt.

Täpsem info:

Margo Külaots

Gren Eesti AS

E-post: [email protected]

Telefon: +372 505 2986