Gren langetab Tartus ja Pärnus soojuse hindu

30.05.23

Alates 01.06.2023 alanevad soojuse hinnad Tartu ja Pärnu võrgupiirkonna klientidele. Soojuse müügihind langeb Pärnus 89,68 euroni megavatt-tunni eest ja Tartus 76,50 euroni megavatt-tunni eest, lisandub käibemaks.

Greni Eesti äride juht Margo Külaots sõnas, “Meil on heameel teatada soojuse hinna langetamisest klientidele. 2021.-2022. aasta energiakriis tõi kaasa kõrged elektri- ja gaasihinnad, mis omakorda tõstsid hakkpuidu hindu. Hakkpuit on Tartus ja Pärnus kaugküttesoojuse tootmiseks kasutatav peamine kütus. Olime olukorras, kus energia toime- ja varustuskindluse tagamiseks oli hinnatõus paratamatu. Arvestades, et varasemal kümnel aastal olime soojuse hindu peamiselt langetanud, tundus meie viimane hinnatõus väga kõrge. Tänu õigel ajal kasutusele võetud kohalikule kütusele ning tehtud investeeringutele tootmisseadmetesse ja võrku, jäid meie soojuse hinnad siiski alla piirkondadele, kus gaasi kui peamise kütuse kasutamise tõttu tõusid hinnad kolme- või isegi neljakordseks”.

„Tänastes oludes on kütuste hinnad näidanud langustrendi ja see kajastub ka uutes tarbija soojuse hindades. Tartu ja Pärnu müügihindade erinevus sõltub peamiselt tarbimistihedusest. Tartu on võrreldes Pärnuga suurem ja tarbijaid on rohkem. Kütuste hindade langedes on lootust soojuse hindu veelgi langetada“, lisas Külaots.

Soojuse hinda mõjutavad kütuste hinnad, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus ning tarbijate hulk.