Gren rajab E-Piima Paide piimatööstusele tipptehnoloogial põhineva tööstusliku jahutussüsteemi

13.12.22

Gren jätkab oma kasvustrateegia teostamist tööstuslike energialahenduste suunal. Suurepärase koostöö tulemusena rajab Gren E-Piima Paide tehasele ühe Baltimaade suurima tööstusliku jahutussüsteemi, mille installeeritud võimsus on kokku ca 6 000 kW.

Suurtehase jahutussüsteemis hakkavad jahutust tootma kõrge efektiivsusega seadmed, mis külmaainena kasutavad ammoniaaki. Ammoniaak on väga energiatõhus ning minimaalse keskkonnamõjuga aine, mille globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) loetakse nulliks. Jahutusenergia tootmisel tekkiv jääksoojus kasutatakse maksimaalselt ära, näiteks suunatakse see tehasehoone küttesüsteemi, mis vähendab oluliselt primaarkütuste tarbimist.

Randel Veerits, E-Piima Paide tehase juht: „E-Piima Paide tehase rajamise eesmärk on luua kliimaneutraalne ja parimal kaasaegsel tehnoloogial põhinev automatiseeritud piimatööstus, mille toorpiima töötlemismaht on kuni 1150 tonni päevas, ning edendada sellega E-Piima kui ka kogu Eesti piimatööstuse konkurentsivõimet. Greni tööstustele suunatud energiateenuse täislahendus võimaldab meil vähendada tehase rajamise ning opereerimisega seotud riske ning laseb meil keskenduda oma põhitegevusele.“

Kevin Vaher, Gren Grupi investeeringute juht jätkas: „Üldine olukord regioonis on tööstustele ja ka nende tarbijatele murettekitav. Neid mõjutavad kasvavad energiahinnad, varustuskindluse väljakutsed, raha laenamise kulu kasv, ebavõrdne tööstuste toetamine Euroopa ühisturul. Sellises situatsioonis on tööstustel kindlasti oluline fokuseerida oma põhiäri aluste tugevdamisele, optimeerida oma tootmist ja ärilisi protsesse ning üle vaadata tarneahelad. Greni tööstustele suunatud energiateenuse täislahendus toetab tootmisettevõtteid, luues sünergilise koosluse, mis suurendab tööstuste konkurentsivõimet. Me pakume E-Piima Paide tehasele tööstusliku jahutusenergia teenust, millega me võtame 100%-lise vastutuse nende jahutuse energiavarustuse eest.“

E-Piima Paide tehase tööstuslik jahutussüsteem on planeeritud valmis saada 2023. a aprillis.

E-Piim tootmine AS

E-Piim Tootmine AS on üks Eesti suurimaid juustu, või ja piimapulbri tootjaid ja eksportijaid ning selle enamusosalus kuulub enam kui kahesajale Eesti ja Läti piimatalunikule. Rohkem teavet: www.epiim.ee/.

Gren ja Greni energiateenus

Gren on Põhja-Euroopa energiaettevõte, mis toodab jätkusuutlikult energiat ning pakub klientidele kaugkütte- ja -jahutusteenust ning tööstuslikke energialahendusi. Greni energiateenus pakub tööstuse konkreetsele vajadusele vastavat rätseplahendust, milleks võib olla tööstusliku jahutusenergia, veepõhise soojusenergia, auru, puhastatud reovee või muu vajaliku ressursi tootmine. Gren finantseerib sellise energiaüksuse rajamist, kavandab ja ehitab selle ning teostab elukaare opereerimist. Rohkem teavet: www.gren.com/ee