Gren Tartu energiasalvesti arhitektuurivõistluse võitja on selgunud

30.05.22

Gren Tartu koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja OÜ-ga Hendrikson & Ko viisid läbi arhitektuurivõistluse, et leida parim arhitektuuriline lahendus kavandatavale energiasalvestile Tulbi tänaval Tartus. Võistlusele laekus 4 ideekavandit ning nende seast parimaks tunnustati võistlustöö “Kliiniline jahutus” arhitektuuribüroolt Kolm Koma Arhitektid.

“Meie jaoks on uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtmisel väga oluline tehnorajatiste esteetiline väljanägemine ning sobivus ümbritsevasse keskkonda. Rõõmustav on tõdeda, et arhitektuurivõistlus täitis igati oma eesmärki – võistlus oli kõrgetasemeline ning ülesanne nõudis võistlejalt põhjalikku tööd ja süvenemist energiasalvestuse tehnoloogiasse, selle asukoha spetsiifikasse ning samas arvestamist kohaliku kogukonna soovidega,” sõnas Margo Külaots, Gren Tartu juhatuse esimees.

Energiasalvesti on oma olemuselt mahuti, milles on puhas vesi, ning mille eesmärk on tagada vastavalt hooajale ja vajadustele jahutusenergia ja soojusenergia olemasolu. Salvestis toimub erinevate temperatuuridega vee kihistumine. Vee tase mahutis on konstantne ning seda juhib automaatika. Selle kasutamisel puudub müra, suits, vibratsioon, kütused jms.

„Energiasalvesti rajamise vajaduse on tinginud piirkonna kiire areng – kliinikum rajab uued korpused, ülikool rekonstrueerib olemasolevaid õppehooneid ning Ravila tänava äärde planeeritakse suurt äri- ja õppehoonete linnakut. Nimetatud suurte hoonete jahutamine on mõistlik lahendada tsentraalse jahutussüsteemi kaudu, sest see on oluliselt keskkonnasäästlikum ning ökonoomsem võrreldes lokaalsete jahutuseadetega ning energiasalvesti on vajalik lahendus jahutusüsteemi stabiilsuse tagamiseks. Lisaks saab antud salvestit kasutada kaugküttesüsteemis, mis omakorda võimaldab vähendada vene gaasi kasutamist kaugküttes. Energiasalvesti on vajalik lahendus, et tulevikus üle minna süsinikuneutraalsetele kütte ja jahutuslahendustele ning aidata kaasa Tartu linna kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmisel,” lisas Külaots.

Võistlustöö “Kliiniline jahutus” lähtub põhimõttest jahutust leiab varjust. Energiasalvesti asukoht ja lahendus koos kavandatava juurdeehitusega moodustavad ühtse terviku ja enesekindla maamärgi. Mahuti asukoht on valitud eluhoonetest võimalikult kaugel ning tagatud on olemasoleva hoone juurdeehituse võimalus. Kavandatud maapinna lohk on passiivse turvalisuse tagajana (võimalike lekete korral) ühest küljest lihtne, teisest küljest efektne lahendus, mida annab maastikuarhitektuurselt veel täpsemalt lahendada.

Energiasalvesti arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid: Margo Külaots, korraldaja esindaja ja žürii esimees; Margus Raud, korraldaja esindaja; Uku Põllumaa, arhitekt tase 7; Birte Böer, EAL esindaja ja arhitekt tase 7 ning Tõnis Arjus, Tartu LV ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt.

Võistluse preemiafond oli 10 000 EUR ning auhinnad määrati järgnevalt:

I koht (preemia 6000 EUR) „Kliiniline jahutus“ Kolm Koma Arhitektid

II koht (preemia 2000 EUR) Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ

III koht (preemia 2000 EUR) „Korall“ Molumba