Põhja-Euroopa energiaettevõte Gren siseneb Suurbritannia turule

03.05.23
  • Gren omab 82 tootmisüksust ja ca 600 km soojusvõrku.
  • Tehinguga siseneb Gren Suurbritannia kaugkütteturule, mis on üks Euroopa kiiremini arenevaid.
  • Gren toetab Suurbritannia energiasektori dekarboniseerimist.

Gren on allkirjastanud müügilepingu infrastruktuuri investeerimis- ja arendamisfondiga Equitix 11 soojus- ja elektritootmisüksuse omandamiseks Suurbritannias. Tehinguga siseneb Gren Suurbritannia kaugkütteturule, mis on üks Euroopa kiiremini arenevaid.

Gren tegutseb hetkel Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus ning omab 82 tootmisüksust ning ca 600 km soojusvõrku. Gren varustab soojusega ligikaudu 177 000 kodumajapidamist ning 600 kaubandus- ja tööstusklienti, olles energiapartner kohalikele kogukondadele. Koos omandavate varadega Suurbritannias on Greni tootmisüksuste kogu soojusvõimsus 1 076 MWth ja elektrivõimsus 152 MWe. Suurbritannias omandatavad varad on jäätmepõletusjaam, kolm biokütustel koostootmisjaama ning seitse biokütustel põhinevat katlamaja. Soojusega varustatakse tööstus-, kaubandus- ning avaliku sektori hooneid ning elekter suunatakse kohalikku elektrivõrku. Kõik tootmisüksused kasutavad energia tootmiseks kohalikke kütuseid.

Grenil on kavas Suurbritannias veelgi laieneda, suurendada juhtimismeeskonda ning rakendada oma oskusi ja teadmisi läbi omandamiste ning uute projektide arendamiste.

Ettevõtte otsust siseneda Suurbritannia turule toetas riigi ambitsioonikas eesmärk saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus. Selle eesmärgi saavutamiseks peab Suurbritannia muutma oma energiatootmist ja -varustust. Tänasel hetkel on soojusenergia osakaal 26% kogu CO2 heitmetest ning kaugküttega varustatakse ainult 2% hoonetest. Suurbritannia energiajulgeoleku ja kliimaneutraalsuse ministeeriumi (Department for Energy Security and Net Zero, DESNZ) prognoosid näitavad, et üle 18% Suurbritannia soojuse nõudlusest oleks võimalik katta lokaalsete gaasikatelde asemel tsentraliseeritud kaugküttega.

Partners Group, juhtiv investeerimisfond, mis tegutseb oma klientide nimel, omandas energiaettevõtte Gren 2021. aastal.

Ilkka Niiranen, Greni tegevjuht, sõnab: “Suurbritannia energiaturgu on ees ootamas märkimisväärsete muutuste periood ja me tahame olla nende muutuste eestvedaja. Meil on enam kui 20-aastane kogemus Baltimaades klientide teenindamisel, oleme olnud partneriks omavalitsustele, rajades jätkusuutlikke tootmisüksusi ja soojusvõrke, ning me näeme suurepärast võimalust Suurbritannias. Tahame saada üheks juhtivaks Põhja-Euroopa energiaettevõtteks, mis investeerib infrastruktuuri, aitab kaasa süsinikheitmete vähendamisele ja annab positiivse panuse meid ümbritsevasse ühiskonda. Mul on hea meel, et Greni kasv jätkub Suurbritannias Partners Groupi omanduses.”

David Daum, Partners Groupi Euroopa erainfrastruktuuri valdkonna tegevdirektor ja kaasjuht, sõnab: “ Me usume Euroopa kaugküttesektori jätkusuutlikkuse ja Gren on alates 2021. aasta investeeringust näidanud tugevaid finantstulemusi. Suurbritannia varade omandamine annab Grenile platvormi, mille kaudu oma tegevust riigis laiendada. Varad tagavad stabiilsed ja nähtavad rahavood, mida toetavad pikaajalised lepingud. Tulevikku vaadates olen kindel, et Gren rakendab oma oskusi ja teadmisi, et toetada Suurbritanniat süsinikheitmete vähendamise teekonnal.”

Lisainformatsioon:

Karita Kivi, turundus- ja kommunikatsioonijuht, [email protected], +372 5565 8961

Gren

Gren on Põhja-Euroopa energiaettevõtte, mille eesmärk on luua tuleviku energialahendusi juba täna. Me toodame jätkusuutlikult energiat ning pakume klientidele kaugkütte- ja -jahutusteenust ning tööstuslikke energialahendusi. Me tahame olla igale kliendile partneriks ning toetada neid dekarboniseerimise eesmärkide saavutamisel. Gren tegutseb hetkel Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus. Me oleme pühendunud kasvule – lisaks olemasolevale ärile otsime kasvuks uusi lahendusi ja võimalusi. Eestis toodame energiat Tartu ja Pärnu koostootmisjaamades ning pakume sealsetele klientidele kaugkütte ja -jahutuse teenust. Lisaks varustame Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna kliente soojusega ning üle Eesti pakume tööstuslikke energialahendusi. Lisainformatsioon: gren.com/ee ja LinkedIn.

Partners Group

Partners Group on juhtiv investeerimisfond. Alates 1996. aastast on ettevõte oma klientide nimel üle maailma investeerinud üle 195 miljardi USD erakapitali, kinnisvarasse, võla- ja infrastruktuurivaldkondadesse. Partners Groupi eesmärk on teenida märkimisväärset tulu, investeerides kasvutrendidesse ning muutes atraktiivsed ettevõtted ja varad turuliidriteks. Ettevõte on pühendunud ja vastutustundlik investor, luues jätkusuutlikku tulu, millel on püsiv ja positiivne mõju kõikidele sidusrühmadele. 31. detsembri 2022. aasta seisuga on Partners Groupi hallatavate varade maht üle 135 miljardi USD. Ettevõte pakub uuenduslikke erilahendusi oma klientidele – institutsionaalsetele investoritele, riiklikele investeerimisfondidele ja eraisikutele kogu maailmas. Ettevõttes töötab ligikaudu 1800 eksperti 20 kontoris üle maailma. Piirkondlikud peakontorid asuvad Baar-Zugis Šveitsis, Denveris USA-s ja Singapuris. Partners Group on noteeritud Šveitsi börsil alates 2006. aastast. Lisainformatsioon: www.partnersgroup.com, LinkedIn ja Twitter.