Valmis Greni 2023. aasta ESG aruanne

12.04.24

Gren on saanud valmis oma esimese kestlikkuse aruande, kus anname ülevaate oma keskkonnaalasest, sotsiaalsest ja üldjuhtimisega seotud jätkusuutlikkusest ning ESG strateegiast.

Gren, olles pühendunud säästva energia tootmisele kohalikest taastuvatest energiaallikatest, jäätmetest ja heitsoojusest, mängib olulist rolli energiasektori süsinikuheite vähendamises.

Töötame oma kestlikkuse eesmärkide nimel koostöös nii avaliku kui erasektori partneritega, kuid samas keskendume ka oma töötajate oskuste arendamisele ja asjatundlikkuse kasvatamisele.

Greni 2023. aasta ESG aruanne sisaldab ülevaadet ärijuhtimisest ja -strateegiast, meie väärtustest ning keskkonnaalastest, sotsiaalsetest ja üldjuhtimisega seotud eesmärkidest, mõõdikutest ja meetmetest. Keskkonnaaruandluse osa keskendub keskkonnakaitsele, loodusvarade vastutustundliku kasutamise edendamisele ja äritegevuse kahjulike mõjude leevendamisele.

Greni teenused aitavad meie klientidel vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Gren raporteerib kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt maailma säästva arengu kasvuhoonegaaside protokollile. Greni tegevus tekitab kasvuhoonegaaside heitkoguseid nii oma tegevuses (skoop 1 ja 2) kui ka kogu väärtusahelas (skoop 3).

Olles kooskõlas ettevõtete kestlikkuse aruandluse direktiiviga (CSRD) ja järgides Euroopa jätkusuutlikkuse aruandlusstandardites (ESRS) esitatud norme, on 2024. aastal valmimas ka topelt-materiaalsuse analüüs.

ESG aruanne hõlmab Greni äritegevust Eestis, Lätis, Leedus ja Ühendkuningriigis.

ESG aruanne 2023

ESG aruanne 2023