• Kaugküttega liitumine Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas

  Kui soovid liituda kaugkütteteenusega Kohtla-Järve-Jõhvi piirkonnas, ole hea täida all olev liitumisvorm ja saada see meile.

Liitumisvorm

 • Liitumisprotsess

  1. Liitumishuvi jagamine koos hoone andmetega (aadress, köetav pind jms) meie müügitiimiga.
  2. Liitumishuvi andmete täpsustamine koostöös meie müügitiimiga. (Hinnakalkulatsiooni tegemiseks on vajalik teada hoone köetavat pinda, hoone liitumispunkti/tehnoruumi asukohta jms).
  3. Võrgu planeerimine ja liitumishinna arvutamine.
  4. Liitumispakkumise tegemine.
  5. Liitumispakkumise vastuvõtmisel liitumislepingu sõlmimine.
  6. Võrgu projekteerimine vastavalt liitumislepingule.
  7. Võrgu ehitamine vastavalt lepingus kokkulepitud tähtajale.
  8. Soojusõlme paigaldamine liituja enda või meie poolt korraldatuna.
  9. Müügilepingu sõlmimine ja hoone ühendamine kaugkütteteenusega.