Centralizuotas šildymas

Centralizuotas šilumos tiekimas – ekologiškiausias šildymo sprendimas miestams ir rajonams

Centralizuotas šildymas užtikrina efektyvų kuro naudojimą ir iš esmės pagerina oro kokybę miestuose, nes sumažina smulkiųjų dalelių ir dulkių taršą. Pavyzdžiui, plečiant nekilnojamojo turto objektą, centralizuotą šildymą galima lanksčiai praplėsti be būtinybės daug papildomai investuoti į esamą šildymo sistemą. Centralizuotas šildymas yra saugus, patogus ir švarus pasirinkimas, kuris taip pat užtikrina energetinį saugumą.

Tvarus, ekonomiškas ir saugus centralizuoto šildymo sprendimas yra patogus sprendimas klientams. Minimalios techninės priežiūros išlaidos, nedidelės pradinės investicijos prijungimui ir profesionalus klientų aptarnavimas – klientams nereikia rūpintis reguliaria technine priežiūra ir patikra. Jau dabar sėkmingai teikiame centralizuoto šildymo paslaugas Baltijos šalyse.

Centralizuotas šildymas – tai sistema, kuri centriniame šaltinyje pagamintą šilumą paskirsto keliems pastatams ar gyvenamiesiems namams. Paprastai karštas vanduo arba garai gaminami centriniame įrenginyje, o paskui cirkuliuoja vamzdynu, įvairiems vartotojams tiekiančiu patalpų šildymą arba karštą vandenį. Šis centralizuotas metodas didina energijos vartojimo efektyvumą ir palengvina įvairių šilumos šaltinių integravimą į tvarų šildymo sprendimą.

Centralizuotas šildymas paplitęs kai kuriose Europos šalyse, ypač Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Vokietijoje ir Nyderlanduose. Bendrovė „Gren“ turi daugiau nei 20 metų klientų aptarnavimo, bendradarbiavimo su miestais bei miesteliais patirtį, kuria tvarų gamybos turtą ir efektyvius bei patikimus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.

„Gren“ naudoja patikrintą technologiją, kad užtikrintų švarią ir saugią šilumą ir energiją, didintų atsparumą klimato kaitai ir užtikrintų mūsų namų, pramonės ir viešųjų paslaugų ateitį.

Centralizuotas šildymas padeda siekti nulinio poveikio aplinkai tikslų

Centralizuotas šilumos tiekimas yra visuotinai patikrintas būdas šilumos sektoriuje išmetamam anglies dioksido kiekiui mažinti. Norėdami sėkmingai sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį mūsų miestuose ir miesteliuose, turėtume sustiprinti taikomas priemones. Renkantis mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius energijos sprendimus, tokius kaip centralizuotas šildymas, ir iš esmės mažinant iškastinio kuro naudojimą, nulinio poveikio aplinkai tikslas taps labiau pasiekiamas.

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai taip pat gali padėti užtikrinti sistemos lankstumą, jei prie jų prijungta centralizuota šilumos saugykla arba naudojami keli šilumos šaltiniai, leidžiantys reaguoti į paklausos pokyčius. Greta galimybių panaudoti atliekinę šilumą, tokie sprendimo būdai gali padėti padidinti visos energetikos sistemos efektyvumą ir sumažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tiekiant šilumą į šilumos tinklą, galima pasitelkti daugybę skirtingų technologijų, įskaitant jėgaines, energiją iš atliekų šilumos gamybai naudojančius įrenginius, pramoninius procesus, biomasę ir biodujas naudojančius katilus, kogeneracines jėgaines, taip pat dujomis kūrenamus įrenginius, kuro elementus, šilumos siurblius, geoterminius šaltinius, elektrinius katilus ir saulės šilumos įrenginius. Visuose „Gren“ įrenginiuose naudojamas vietinės kilmės kuras.

Gren Akmenė

UAB Gren Akmenė gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bei Papilės ir Kruopių miestelių gyventojams ir įstaigoms.

Įmonė eksploatuoja 7 katilines Akmenės rajone: 3 – Akmenėje, 1 – Naujojoje Akmenėje bei po vieną Papilėje, Ventoje ir Kruopiuose.

Gren Joniškis

UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus.

Įmonė eksploatuoja 6 katilines Joniškio rajone: 4 – Joniškyje bei po vieną Gataučiuose ir Žagarėje.

Gren Švenčionys

UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams.

Įmonė eksploatuoja 5 katilines Švenčionių rajone: po 2 Švenčionyse ir Pabradėje bei vieną Švenčionėliuose.

Gren tech

UAB Gren tech yra nepriklausoma šilumos gamintoja, tiekianti šilumą į centralizuotą tinklą Vilniuje.

Gren Trakai

UAB Gren Trakai gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Trakų rajono Trakų, Lentvario miestų vartotojams.

Įmonė eksploatuoja 7 katilines Trakų rajone: 2 Lentvaryje ir 5 Trakuose.

Karlų katilinė

UAB „Karlų katilinė“ yra nepriklausoma šilumos gamintoja, tiekianti šilumą į centralizuotą tinklą Visagine.

Klaipėdos energija

AB „Klaipėdos energija“ yra pagrindinė šiluminės energijos tiekėja Klaipėdoje.

Šiuo metu pagrindinis akcijų paketas (75.45 %) priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, 19.47 % akcijų valdo UAB Gren Lietuva, kiti akcininkai – 5.08 %.