Šiluma Akmenėje

Šilumos kainos nuo liepos 1 d. iki 31 d.

Šilumos (produkto) gamybos kainos dedamosiosMato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Šilumos(produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina ct/kWh 5,135,596,21
Pastovioji dalis ct/kWh 1,601,741,94
Kintamoji dalis ct/kWh 3,533,854,27
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina:
Pastovioji kainos dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) Eur/kW/mėn 11,6512,7014,10
Pastovioji kainos dalis (atitinkamai vartotojų grupei)Eur/kW/mėn 11,3612,3813,75
Kintamoji kainos dalis ct/kWh 3,533,854,27
Šilumos perdavimo kainos dedamosios:
Šilumos perdavimo vienanarė kaina (kainos dedamosios) atitinkamai varotojų grupei ct/kWh 1,511,651,82
Vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 0,730,800,88
Vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 0,780,850,94
Šilumos (produkto) perdavimo dvinarė kaina:
Pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidinę galią) Eur/kW/mėn 5,355,836,47
Pastovioji kainos dalis (atitinkamai vartotojų grupei) Eur/kW/mėn 4,645,065,61
Kintamoji kainos dalis ct/kWh 0,780,850,94
Mažmeninio aptarnavimo kaina (kainos dedamosios):
Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį ct/kWh 0,320,350,39
Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) Eur/mėn 2,352,84
Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) Eur/mėn 2,042,22
Kuro neatitikimo dedamoji:
Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamojict/kWh 0,800,870,96
Galutinė šilumos vienanarė kainact/kWh 7,768,459,38

Karšto vandens kainos nuo liepos 1 d. iki 31 d.

Karšto vandens kainos dedamosios Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Karšto vandens kainos skaičiavimas (su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, kitiems vartotojams) Eur/m³ 7,508,189,08
Pastovioji dedamoji Eur/m³ 0,320,350,39
Kintamoji dedamoji Eur/m³ 7,187,838,69
Karšto vandens kainos skaičiavimas (be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos, kitiems vartotojams) Eur/m³ 8,379,1310,13
Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m³1,171,281,42
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m³ 7,207,858,71
Karšto vandens kainos skaičiavimas (su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, vartotojams daugiabučiuose namuose) Eur/m³ 7,728,429,34
Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m³ 0,320,350,39
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m³ 7,408,078,95
Karšto vandens kainos skaičiavimas (be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos, vartotojams daugiabučiuose namuose) Eur/m³ 8,579,3510,37
Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m³ 1,171,281,42
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m³ 7,408,078,95

Šilumos ir karšto vandens kainos birželio 1-30 d.

Informacija

klientams

Kiekvieną mėnesį iki 10 d. vartotojams yra pateikiami mokėjimo pranešimai. Už per praeitą mėnesį suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Negavę mokėjimo pranešimo, kreipkitės į mūsų bendrovės vartotojų aptarnavimo centrą.

Sumokėti už paslaugas galima keliais būdais:

 • Nuvykti į mokėjimų priėmimo vietas.
 • Atlikti mokėjimus internetu.
 • Pasinaudoti periodinio mokėjimo pavedimo paslauga (reikalingas suderinimas su UAB Gren Akmenė).

Juridiniai asmenys už šilumą apmoka pavedimu arba grynaisiais pinigais į pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

Jeigu Jūsų bute įrengti karšto vandens skaitikliai, mokėdami už mūsų suteiktas paslaugas, Jūs turite deklaruoti suvartoto per einamąjį mėnesį karšto vandens kiekį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Karšto vandens skaitiklio rodmenis įrašykite į atitinkamą mokėjimo pranešimo vietą, o mokėdami internetu įrašykite į atitinkamus mokėjimo formos laukelius. Jeigu Jūsų bute yra keli karšto vandens skaitikliai, kiekvieno skaitiklio rodmenis įrašykite į atitinkamą eilutę. Sudarius tiesioginio debeto sutartį vartotojas turi nuspręsti, kokiu būdu bus perduodami karšto vandens skaitiklių rodmenys. Apie suvartotą karšto vandens kiekį galima pranešti telefonu vartotojų aptarnavimo centro darbuotojams arba interneto svetainės skiltyje Klauskite, nurodant vartotojo rekvizitus.

Jeigu bute neįrengti karšto vandens skaitikliai, mokestis už karštą vandenį skaičiuojamas pagal patvirtintą 92 litrų per parą vienam žmogui (esant vonioms) arba 75 litrų per parą vienam žmogui (visais kitais atvejais) normą. Šiuo atveju Jūs neturite deklaruoti sunaudoto karšto vandens, tiekėjas apskaičiuos šį kiekį pagal patvirtintus normatyvus ir jį įtrauks į Jums pateikiamą mokėjimo pranešimą.

 • Gyventojai už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti sumokėdami vienoje iš įmokų surinkimo vietų, kurių sąrašai pateikti žemiau. Jums reikia turėti su savimi mokėjimo pranešimą, kuriame reikia vieno skaičiaus po kablelio tikslumu įrašyti karšto vandens skaitiklio rodmenis į atitinkamą mokėjimo pranešimo vietą.
 • Jeigu atsitiko taip, kad negalite sumokėti visos sumos, prašome atvykti į savo tiekėjo įmonės vartotojų aptarnavimo centrą ir jums duosime tuščią sąskaitą, kurioje galėsite įrašyti tas sumas, kurias galite sumokėti. Sekantį mėnesį sumokėsite einamojo mėnesio sumas ir tai, kas liko nesumokėta praėjusį mėnesį.
 • Sumokėti už paslaugas galite pasirinkę jums patogią mokėjimo vietą:
 1. UAB „Viena sąskaita“
 2. UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“
 3. Ignitis savitarnos svetainė
 4. Sąskaitų apmokėjimo platforma „Perlas Go“
 5. Lietuvos centrinė kredito unija
 6. AB „Swedbank“
 7. AB „SEB“ banke

Ką reikia turėti norint sumokėti internetu:

 • Norint sumokėti internetu, reikia turėti banko sąskaitą ir savo banke pasirašyti internetinės bankininkystės sutartį.
 • Apie bankų teikiamas atsiskaitymo už šilumos energiją paslaugas internetu detaliai galite sužinoti Jūsų bankų internetiniuose puslapiuose arba teirautis atitinkamo banko vartotojų aptarnavimo specialistų. Su mokėjimų atlikimu jus supažindins banko darbuotojai.

Svarbu:

Labai prašome būti atidžius pildant mokėjimo formas, ypač įvedant „įmokos kodą” ir „mokėtojo kodą“ (kai kuriuose bankuose rašoma „mokėjimo sąskaitos numeris“), nes:

 • Jei nenurodysite ar neteisingai nurodysite įmokos kodą, jūsų pervestų pinigų UAB Gren Akmenė negaus. Įmokos kodas už UAB Gren Akmenė paslaugas: 495006.
 • Jei nenurodysite ar neteisingai nurodysite mokėtojo kodą, jūsų pervestus pinigus UAB Gren Akmenė gaus, bet neturės galimybės nustatyti, už kokį butą sumokėta, nes mokėtojo kodas yra individualus kiekvienam butui ir nurodomas mokėjimo pranešime.
 • Nepamirškite deklaruoti skaitiklių rodmenis. Už paslaugas atsiskaitant internetu, skaitiklių rodmenys deklaruojami atsiskaitymo formoje, kurioje yra vieta skaitiklių parodymams.

Lietuvai prisijungus prie bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA), nuo 2016-ųjų tiesioginio debeto mokėjimo paslaugos nebeliko, ją pakeitė elektroninės sąskaitos. UAB Gren Akmenė elektroninių sąskaitų paslaugos neteikia.

Kuo pakeisti Tiesioginį debetą apmokant už UAB Gren Akmenė paslaugas?

Dauguma Lietuvoje veikiančių bankų turi paslaugą, kuri suteikia galimybę nurodyti bankui automatiškai pervesti lėšas Jūsų nurodytu periodiškumu ir sąlygomis. Swedbank ši paslauga vadinasi „Periodinis mokėjimo pavedimas“, SEB banke – „Periodinis pervedimas“ ir t. t. Paprastai šia paslauga naudojamasi, kai žinoma, jog tam tikru metu turite sumokėti iš anksto žinomą pinigų sumą.

Tokią galimybę Jums suteiks mūsų siūlomas mokėjimo planas „Pastovus“.

Kas yra mokėjimo planas „Pastovus“?

Mokėjimo planas „Pastovus“ – tai atsiskaitymas už per vienerius metus suvartotą šilumą ir karštą vandenį, padalintas lygiomis dalimis 12 (dvylikai) mėnesių.

Šiuo planu gali pasinaudoti bet kuris gyventojas, kuris nori planuoti savo išlaidas ir tolygiai paskirstyti mokesčius už šilumos energiją ir karštą vandenį per metus.

Už šildymą ir šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėtina suma bus apskaičiuojama per ankstesnius metus sumokėtą sumą padalinus 12 (dvylikai) mėnesių.

Už karštą vandenį mokėtina suma bus apskaičiuojama arba skaitiklių rodmenis nuskaitant nuotoliniu būdu, jei name įrengta nuotolinio nuskaitymo sistema, arba apskaičiuojant vidutinį suvartojimą per metus.

Naudojantis pastovios įmokos ir periodinio mokėjimo pavedimo paslaugomis bendra per metus sumokama už šilumą suma nepasikeis, tačiau visa suma bus tolygiai paskirstyta metų bėgyje, todėl sumažės mokesčių už šilumos energiją našta šildymo sezono laikotarpiu. Taip pat, žinodami mėnesinio mokesčio už šildymą ir karštą vandenį dydį, galėsite aiškiau planuoti savo ūkio išlaidas.

Pastovios įmokos perskaičiavimas bus atliekamas tik kartą metuose – kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. Jei vartotojas, pasirinkęs planą „Pastovus“, per metus sumoka mažiau arba daugiau mokesčių nei jam priklauso pagal to laikotarpio realiai apskaičiuotus mokesčius už UAB Gren Akmenė paslaugas, tai rugsėjo mėnesį permoka arba nepriemoka tolygiai padalinama ateinantiems 12 mėnesių.

Tad tik kartą per metus Jums reikės atnaujinti periodinio mokėjimo pavedimo nurodymą Jūsų banke, nurodant jame naują pastovų įmokos dydį.

SVARBU. Bet kada ir be jokių kliūčių galite nutraukti periodinio mokėjimo sutartį ir nuspręsti nebesinaudoti mokėjimo planu Pastovus. Tokiu atveju sąskaitas už paslaugas turėsite apmokėti kas mėnesį kitu jums patogiu būdu.

Ką reikia daryti norint pasinaudoti periodinio mokėjimo pavedimu:

 1. Pranešti raštu UAB Gren Akmenė arba elektroniniu paštu [email protected] apie savo pageidavimą mokėti už sąskaitas naudojantis periodinio mokėjimo pavedimu;
 2. UAB Gren Akmenė atsiųs patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime bus nurodytas Jūsų asmeninis mėnesinis mokėjimo už šilumą dydis, bei kita periodinio mokėjimo sutartį sudarant reikalinga informacija;
 3. Prisijunkite naudodamiesi pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistema arba nuvykite į banko klientų aptarnavimo skyrių ir sudarykite periodinio mokėjimo sutartį.

​Daugiau informacijos jums suteiks vartotojų aptarnavimo centro darbuotojai:

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT85126 Naujoji Akmenė
Telefonas: +370 425 56721

El. paštas: [email protected]

Mažas pajamas gaunantys UAB Gren Akmenė paslaugų vartotojai gali kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo. Kompensacijos skiriamos mažas pajamas turinčioms ir Akmenės rajono savivaldybėje esančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims).

​Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas numato, kad vartotojams kompensuojama:

 1. Šildymo sezono metu išlaidų už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio, kai būsto naudingasis plotas bei suvartotos šilumos kiekis būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus;
 2. Išlaidų už karštą vandenį dalis, viršijanti 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų, kai suvartoto karšto vandens kiekis ir šilumos kiekis cirkuliacijai ne didesni už nustatytus normatyvus.

Kompensacijos skaičiavimui taikomi normatyvai:

 1. Būsto naudingo ploto šildymui per ataskaitinį laikotarpį – vienam gyvenančiam asmeniui (pirmajam iš būste gyvenančių šeimos narių) – 38 m², kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 m²;
 2. Karšto vandens kiekio per ataskaitinį laikotarpį – 1,5 m³ vienam žmogui.

Dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo prašome kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal savo deklaruotą ar registruotą gyvenamąją vietą.

Pažyma kompensacijai gauti išrašoma 3 mėnesiams arba ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia šeimos sudėtis ir šeimos (asmens) pajamos, tačiau ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio.

Kompensacijos dydis priklauso nuo šeimos pajamų, todėl, jei šeimos pajamos nepastovios, tai ir kompensacijos dydis gali keistis.

Savivaldybėje yra patvirtintas sąrašas dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, besikreipiantis dėl kompensacijos. Dokumentų sąrašą sudaro:

 1. Asmens prašymas kompensuoti būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas;
 2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai (pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje, laikini piliečio pažymėjimai ir jų kopijos, socialinio draudimo pažymėjimai ir jų kopijos, vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos);
 3. Dokumentai, liudijantys, kad nėra įsiskolinimų;
 4. Pažymos apie pajamas (visų, gaunančių pajamas, šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos);
 5. Duomenys apie būstą, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą;
 6. Policijos komisariato migracijos skyriaus, tarnybos ar pasų poskyrio (deklaravimo įstaigos) pažyma apie asmenis, deklaravusius būstą kaip gyvenamąją vietą;
 7. Kiti dokumentai, reikalingi kompensacijoms skirti ir apskaičiuoti.

Vartotojams, turintiems įsiskolinimus, kompensacija gali būti pritaikyta, jei įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį vartotojai su tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant iki 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba jei teismas yra priteisęs padengti šį įsiskolinimą.

Verta įsidėmėti, kad tuo atveju, kai skolininkas nevykdo pasirašytų įsipareigojimų 2 mėnesius iš eilės, kompensacija nebeskaičiuojama.

Jei atsitiko taip, kad jūsų šeimos pajamos nebuvo laiku pristatytos, arba tą mėnesį pajamos viršijo priskaitytą sumą, kompensacija gali būti neskirta.

Daugiau informacijos apie kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį galima rasti teisės aktuose:

 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr. IX-1675.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“, 2008-06-05, Nr. 538, Vilnius.
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms įstatymas, 2004-09-21 Nr. IX-2450.
 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas 2003-12-22, Nr. 03-116.

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikia kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) arba į skyriaus socialinį darbuotoją seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Informacija teikiama – tel. +370 425 59741.

Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugos vartotojams tiekiamos pagal sutartis. Civilinio kodekso 6.384 straipsnis nustato, kad jei abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai tokia sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų momento.

​Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija yra parengusi ir patvirtinusi standartines šilumos ir karšto vandens tiekimo sutarčių sąlygas, kurios galioja iki bus sudarytos tokios sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas.

Susipažinti su standartinėmis sutarčių sąlygomis galite internete:

Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 (Valstybės žinios, 2012-09-11, Nr. 106-5397).

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, priedas Nr. 8.

Paslaugų teikimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų ir negali prieštarauti teisės aktams ar pažeisti vartotojų teisių ir interesų.

Atsižvelgiant į tai, UAB Gren Akmenė su vartotojais pasirašomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys parengtos laikantis standartinių sąlygų ir suderintos su rajono savivaldybe.

Sudaryti ar pakeisti paslaugų teikimo sutartį reikia:

 1. Kai pasikeičia patalpų savininkas ar nuomininkas;
 2. Kai pertvarkius patalpas pasikeičia buto (patalpų) bendras naudingas plotas;
 3. Kai teismo sprendimu padalijamos nuosavybės į butą teisės;
 4. Pertvarkius šilumos ar karšto vandens tiekimo sistemą.

Fizinis asmuo, norintis sudaryti sutartį, su savimi turi turėti:

 1. Prašymą sudaryti sutartį.
 2. Asmenybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie turto nuosavybę.
 4. Turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją).
 5. Apskaitos prietaisų plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją).
 6. Patalpų inventorinius planelius.
 7. Patalpų nuomos arba panaudos sutarties (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją.

Juridinis asmuo, norintis sudaryti sutartį, su savimi turi turėti:

 1. Prašymą sudaryti sutartį.
 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimą (originalą ir kopiją).
 3. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie turto nuosavybę.
 4. Turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją).
 5. Apskaitos prietaisų plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją).
 6. Patalpų inventorinius planelius.
 7. Patalpų nuomos arba panaudos sutarties (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją.

Jei pastatas naujai pajungiamas prie šilumos tiekimo tinklų, prie visų aukščiau išvardytų dokumentų papildomai reikia turėti Pastato pajungimo prie šilumos tiekimo tinklų projektą.

Norint nutraukti sutartį reikia:

1. Kai patalpos parduodamos (arba nutraukiama patalpų nuomos sutartis):

 • pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
 • pateikti patalpų pardavimo (perdavimo) dokumentus;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

2. Kai atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

 • pateikti technines sąlygas atsijungimui;
 • pateikti atjungimo projektą;
 • pateikti darbų priėmimo aktą;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

Šilumos tiekimą ir pardavimą vartotojams reglamentuoja gausybė teisės aktų, kuriuose naudojami terminai gana painūs netgi specialistams. Kad būtų lengviau suprasti mokėjimo pranešimuose pateiktą informaciją, perskaitykite žemiau esančią informaciją. Perskaitykite ir išsaugokite ją. Jei turėtumėte papildomų klausimų, Jums pasiruošę padėti kvalifikuoti mūsų bendrovės vartotojų aptarnavimo centro darbuotojai.

 • Mokėtojo buto (kitų patalpų) naudingasis plotas (m²) – tai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nustatytas buto (patalpos) plotas. Reikalingas tik statistikai. Sąskaitoms už šilumą išrašyti nenaudojamas.
 • Mokėtojo buto (kitų patalpų) naudingasis sąlyginis plotas (m²) – tai buto plotas, kuris naudojamas paskirstant šilumą ir išrašant sąskaitas. Beveik visiems vartotojams jis sutaps su nekilnojamojo turto registre nurodytu buto plotu ir skirsis tik tuomet, jei pastate naudojamas toks šilumos paskirstymo metodas, kuris numato galimybę, kad sąlyginis šildomas plotas, gali skirtis nuo nustatytų pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.
 • Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų naudingasis sąlyginis plotas (m²) – visų pastato butų (kitų patalpų) naudingųjų sąlyginių plotų suma.
 • Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų šildomas naudingasis sąlyginis plotas (m²) – visų šildomų pastato butų (kitų patalpų) naudingųjų sąlyginių plotų suma.
 • Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys (MWh) – pastato įvade (dažniausiai šilumos punkte) įrengtо bendrо namo šilumos skaitikliо duomenys. Mokėjimo pranešime nurodoma informacija, kokie buvo skaitiklio parodymai praėjusio ir šio (atsiskaitymo) mėnesio pabaigoje, kurių skirtumas rodo name iš viso suvartotą šilumos kiekį per atsiskaitymo laikotarpį.
 • Daugiabučio namo geriamo vandens karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaiso rodmenys. Informacija apie geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš namo karšto vandens ruošimo sistemą, rodmenis, t.y. kokie buvo geriamojo vandens skaitiklio parodymai praėjusio ir šio (atsiskaitymo) mėnesio pabaigoje. Skirtumas rodo, kiek name buvo iš viso suvartota geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti per atsiskaitymo laikotarpį.
 • Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis (m³). Šiame punkte rasite informaciją apie tai, kiek pastato butų savininkai deklaravo (pranešė, kad suvartojo) karšto vandens. Atskira eilute pateikiama informacija apie karšto vandens kiekius, priskiriamus pagal normatyvus tiems vartotojams, kurių butuose neįrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, arba tais atvejais, jeigu gyventojai neįsileidžia skaitiklių rodmenų patikrinti atėjusių darbuotojų.
 1. Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti (kWh) – šilumos kiekis, priskirtas centralizuoto šildymo sistemos vartotojų butams šildyti.
 2. Šilumos kiekis, priskirtas pastato bendrosioms reikmėms (kWh) – šilumos kiekio dalis, paskirstoma visiems namo butams ir kitoms patalpoms, nepriklausomai nuo to, ar jie prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos, ar šildosi kitu būdu. Šis šilumos kiekis išskiriamas iš viso pastato šildymui suvartoto šilumos kiekio tik tuo atveju, jei tai numato pastate naudojamas šilumos paskirstymo metodas, pvz.: jei pastate yra turinčių individualią šilumos apskaitą vartotojų arba vartotojų, besišildančių kitais būdais.
 3. Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti (kWh) – karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, dauginant iš šilumos sąnaudų, reikalingų 1 m³ karšto vandens paruošti, kurios yra 51 kWh/m³ (vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika). PASTABA: 2018 m. lapkričio mėn. Valstybinė kainų ir energetikos komisija rekomendavo atsisakyti anksčiau galiojusio šilumos kiekio, priskirto geriamajam vandeniui šildyti, termino – šilumos kiekio karštam vandeniui tiekti dalis, sunaudota geriamojo vandens pašildymui iki teisės aktais nustatytos temperatūros. Šis kiekis apskaičiuojamas butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotą karšto vandens kiekį dauginant iš karšto vandens kainos kintamojoje dedamojoje nurodyto šilumos kiekio prilyginamo šalto vandens pašildymo normatyvui (kWh/m³).
 4. Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas geriamajam vandeniui šildyti (kWh) – karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, dauginant iš šilumos sąnaudų, reikalingų 1 m³ karšto vandens paruošti, kurios yra 51 kWh/m³ (vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika). PASTABA: 2018 m. lapkričio mėn. Valstybinė kainų ir energetikos komisija rekomendavo atsisakyti anksčiau galiojusio šilumos kiekio, priskirto geriamajam vandeniui šildyti, termino – šilumos kiekio karštam vandeniui tiekti dalis, sunaudota geriamojo vandens pašildymui iki teisės aktais nustatytos temperatūros. Šis kiekis apskaičiuojamas butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotą karšto vandens kiekį dauginant iš karšto vandens kainos kintamojoje dedamojoje nurodyto šilumos kiekio, prilyginamo šalto vandens pašildymo normatyvui (kWh/m³).
 5. Šilumos kiekis cirkuliacijai – faktinis (kWh) – šilumos kiekio karštam vandeniui tiekti dalis, sunaudota cirkuliuojančio karšto vandens temperatūros palaikymui ir vonios patalpų sanitarinių higienos sąlygų užtikrinimui, kartais buityje vadinama „gyvatuko mokesčiu”. Šis kiekis nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus, arba šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu.
 6. Šilumos kiekis cirkuliacijai – apmokestintas ir išdalintas vartotojams (kWh) – apmokestintas ir išdalintas vartotojams šilumos kiekis cirkuliacijai. Jis bus matomas tik tuo atveju, jei bus mažesnis už faktinį.
 7. Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) (kWh) – praėjusių metų šilumos kiekio karštam vandeniui tiekti dalis, sunaudota cirkuliuojančio karšto vandens temperatūros palaikymui ir vonios patalpų sanitarinių higienos sąlygų užtikrinimui.
 8. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis pastate (kWh) – skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade padauginto iš vandens pašildymo normatyvo (51 kWh/m³), ir šilumos kiekio, priskirto geriamajam vandeniui šildyti.

PASTABA: Jei pastate yra tik vienas (įvadinis) šilumos skaitiklis, tai jo rodmenų skirtumas (visas suvartotas šilumos kiekis pastate) yra lygus 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytų šilumos kiekių sumai.

 • Dienolaipsniai per atsiskaitymo mėnesį (parų skaičius x °C) – tai šildymo sezono trukmės paromis ir vidutinės lauko ir patalpos temperatūrų skirtumo sandauga, pvz.: kai šildymo sezono trukmė lygi 30 parų, vidutinė lauko temperatūra lygi 0 °C bei priimant sąlygą, kad patalpos temperatūra yra ne mažiau nei 18 °C, per atsiskaitymo laikotarpį buvo 30 х (18 – 0) = 540 dienolaipsnių.
 • Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² naudingojo ploto per atsiskaitymo laikotarpį kWh/m²/dienolaipsniui – vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² naudingojo (sąlyginio) ploto per atsiskaitymo laikotarpį, padalintas iš dienolaipsnių.
 • Vidutinis šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu teko namo 1 m² naudingojo ploto kWh/ m²/dienolaipsniui – vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² naudingojo (sąlyginio) ploto praėjusiais metais tą patį atsiskaitymo laikotarpį padalintas iš dienolaipsnių.
 • Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo šildomo 1 m² naudingojo sąlyginio ploto per atsiskaitymo laikotarpį kWh/m²/dienolaipsniui – vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² šildomo naudingojo (sąlyginio) ploto per atsiskaitymo laikotarpį padalintas iš dienolaipsnių.
 • Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² naudingojo (sąlyginio) ploto per atsiskaitymo laikotarpį (kWh/ m²) – tai: („Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti“ + „Šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti“) / „Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas“.

PASTABA: 2017 m. birželio 15 d. įsigaliojus naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedui ši informacija mokėjimo pranešimuose nepateikiama.

 • Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m² šildomo naudingojo (sąlyginio) ploto per atsiskaitymo laikotarpį (kWh/m²) – tai centralizuoto šildymo sistemos vartotojui priskirtas šilumos kiekis 1 m² naudingo sąlyginio ploto šildymui. Apskaičiuojamas: („Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti (kWh)“ + „Šilumos kiekis bendro naudojimo patalpoms šildyti, tenkantis tik šildomiems objektams)“ / „Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų šildomas naudingasis (sąlyginis) plotas“.

PASTABA: 2017 m. birželio 15 d. įsigaliojus naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedui ši informacija mokėjimo pranešimuose nepateikiama.

Skolų neturėsite, jei už šilumą ir karštą vandenį sąskaitoje nurodytą sumą apmokėsite iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Primename, kad gyventojams, laiku neapmokėjusiems skolos už šildymą ir karštą vandenį, yra skaičiuojami delspinigiai.

Lengviau neleisti užaugti skolai, nei ją išmokėti. Todėl, net jei dėl laikinų finansinių sunkumų negalite iškart apmokėti visos sąskaitos, mokėkite kiekvieną mėnesį po dalį reikiamos sumos.

Tačiau jeigu skola jau užaugo – nedelskite ir apsilankykite UAB Gren Akmenė vartotojų aptarnavimo centre!

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT85126 Naujoji Akmenė
Telefonas: +370 425 56721

El. paštas: [email protected]

Abejingumas susidariusiai skolai ir delsimas suteiks Jums rūpesčių ir papildomų išlaidų. Susidarius įsiskolinimui, bendrovės darbuotojai pirmiausia išsiųs jums įspėjimą. Atvykus į bendrovę, vartotojų aptarnavimo centro darbuotojai aptars iškilusias problemas ir pasiūlys priimtiną sprendimo būdą. Ar pasinaudosite mūsų siūloma galimybe geranoriškai ir taikiai išspręsti problemas, priklausys tik nuo Jūsų. Mes esame pasirengę Jums padėti, todėl prašome kreiptis nedvejojant.

UAB Gren Akmenė, spręsdama skolų mokumo problemas, vadovaujasi geranoriškumo ir šalių bendradarbiavimo principais. Tai reiškia, kad kiekvienas vartotojas, turintis įsiskolinimą dėl finansinių sunkumų, visuomet gali kreiptis į bendrovę ir mūsų darbuotojai visokeriopai Jums padės ir pasistengs suderinti tokias susidariusių skolų grąžinimo sąlygas, sudaryti tokį skolų mokėjimo grafiką, kuris atitiks Jūsų finansines galimybes ir galėsite skolą išmokėti dalimis.

Susitarę dėl skolos išmokėjimo (visos arba dalimis), pasirašę skolos grąžinimo sutartį neprarasite galimybės kreiptis į savivaldybę dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį.

Jei vartotojas nesilaiko sudaryto skolos grąžinimo grafiko arba piktybiškai nereaguoja į Jam siunčiamus įspėjimus, bendrovė dėl skolos priteisimo kreipiasi į teismą, o informaciją apie įsiskolinimą įstatymų nustatyta tvarka perduoda išorinei skolininkų administravimo informacinei sistemai (SAIS). Faktas apie Jūsų skolą SAIS bus saugomas 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo dienos, o tai apsunkins Jūsų galimybes pasiskolinti iš bankų, pirkti prekes išsimokėtinai ir panašiai.

Tik tuomet jei vartotojas nė viename skolos valdymo etape nesidomi ir nebendradarbiauja, tokios skolos išieškojimas perduodamas antstoliams.

Ilgalaikis įsiskolinimas tampa ir papildomomis išlaidomis skolininkui, nes galiausiai tenka apmokėti palūkanas, bylinėjimosi bei vykdymo administravimo (antstolinio išieškojimo) išlaidas. Be to gaištamas laikas ir sugadinama reputacija.

UAB Gren Akmenė gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Akmenės rajono Akmenės, Naujosios Akmenės, Papilės, Ventos ir Kruopių miestų ir miestelių vartotojams.

Bendrovės paslaugų kainos nustatomos laikantis apskaitos atskyrimo principų, numatytų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų metodikoje. Tai reiškia, kad bendrovės pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai tvarkomi atskirai pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški verslo subjektai.

Apskaitos atskyrimo principai išdėstyti bendrovės patvirtintame Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos apraše (toliau – RAS) – bendrovės apskaitos sistemoje, suformuotoje ir naudojamoje kainų reguliavimo tikslais.

RAS netaikoma organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams: „Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas“.

PASTABA: Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG), pateikusių prašymus, nėra. Vadovaudamasi UAB Gren Akmenė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo 5 ir 6 punktais, bendrovė, gavusi NŠG ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, rašytinį prašymą, per 15 dienų pateiks informaciją apie prisijungimo prie šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus bei bendrovės tinklapyje paskelbs informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygas.

Vadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:

 • Akmenės rajono šilumos šaltinių šilumnešio techninius parametrus (slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė);
 • Akmenės rajono šilumos šaltinių 2023 – 2024 metų šildymo sezono techninius parametrus (šilumnešio parametrų grafikai).

UAB Gren Akmenė gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija) rasite žemiau – Šilumos gamybos rodikliai.

Šilumos gamybos rodikliai

2024 balandis

2024 kovas

2024 vasaris

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 rugsėjis

2023 rugpjūtis

2023 liepa

2023 birželis

2023 gegužė

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

2022 gruodis

2022 lapkritis

2022 spalis

2022 rugsėjis

2022 rugpjūtis

2022 liepa

2022 birželis

2022 gegužė

2022 balandis

2022 kovas

2022 vasaris

2022 sausis

Efektyvus šilumos naudojimas

Šilumos taupaus naudojimo patarimai

Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

Efektyvus šilumos naudojimas

Pirkimai

Šilumai gaminti reikalingas įvairių rūšių kuras. UAB Gren Akmenė kuro ir energijos pirkimus atlieka vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“.

Planuojami pirkimai.

Atviro konkurso ir skelbiamų derybų skelbimai.

Pirkimo procedūrų ataskaitos.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el.paštu [email protected]

UAB Gren Akmenė, vykdydama pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, UAB Gren Akmenė mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, paskelbtu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Mažos vertės pirkimų aprašas.

Planuojami pirkimai.

Pirkimų ataskaitos.

Motyvuoti sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis:

 • 2023 m. vasario 28 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2023 m. vasario 28 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).
 • 2023 m. vasario 3 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2023 m. vasario 3 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).
 • 2022 m. spalio 18 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. spalio 18 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).
 • 2022 m. rugsėjo 8 d. Draudimo paslaugų pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes perkančiojo subjekto draudimo pirkimo techninė specifikacija dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir Transporto priemonių (Kasko) draudimo) neatitinka CPO pirkimo techninės specifikacijos. CPO techninėje specifikacijoje nurodyta: 4) nurodomas kiekvienos transporto priemonės draudimo galiojimo laikotarpis (nuo <…> iki <…>). Bent vienos konkretaus Užsakovo nurodytos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 12 mėn. Visų Užsakovo nurodytų transporto priemonių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pabaigos data turi būti vienoda, draudžia tik automobilius, bet nedraudžia krautuvo, nėra numatyta galimybės nutraukti pirkimo sutartį anksčiau nei 12 mėnesių – tai neatitinka perkančiojo subjekto reikalavimų ir (ar) poreikių.
 • 2022 m. rugpjūčio 18 d. Draudimo paslaugų I dalies pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir II dalies Bendrosios civilinės atsakomybės ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes perkančiojo subjekto draudimo pirkimo techninė specifikacija dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir Transporto priemonių (Kasko) draudimo) neatitinka CPO pirkimo techninės specifikacijos. CPO techninėje specifikacijoje nurodyta: „Bent vienos konkretaus Užsakovo nurodytos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 12 mėn.“ ir nėra numatyta galimybės nutraukti pirkimo sutartį anksčiau nei 12 mėnesių – tai neatitinka perkančiojo subjekto reikalavimų ir (ar) poreikių. Kitų draudimo rūšių nėra CPO kataloge.
 • 2022 m. rugpjūčio 4 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. rugpjūčio 3 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).
 • 2022 m. liepos 4 d. Krovininio mikroautobuso pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. birželio 8 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).
 • 2021 m. rugsėjo 15 d. Draudimo paslaugų pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.
 • 2021 m. rugpjūčio 25 d. Draudimo paslaugų I dalies pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir II dalies Bendrosios civilinės atsakomybės ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.
 • 2021 m. rugpjūčio 2 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2021 m. rugpjūčio 2 d. pažyma dėl CPO).
 • 2020 m. rugsėjo 11 d. Draudimo paslaugų I ir II dalių pirkimas. Išrašas iš 2020-09-11 Apklausos pažymų Nr. 2020/09/11-1 ir Nr. 2020/09/11-2 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“
 • 2020 m. liepos 7 d. Naudojimosi verslo valdymo ir apskaitos sistema paslauga (Software a service-saas) pirkimas. Išrašas iš 2020-07-01 Pirkimų komisijos protokolo Nr. 2020/07/07-01 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“
 • 2019 m. rugsėjo 9 d. Draudimo paslaugų I ir II dalių pirkimas. Išrašas iš 2019-09-18 Apklausos pažymų Nr. 2019/09/18-1 ir Nr. 2019/09/18-2 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“
 • 2019 m. liepos 29 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas. Išrašas iš 2019-08-08 Apklausos pažymos Nr. 2019/08/08-1 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el.paštu [email protected]

Gamtinių dujų pirkimų biržoje procedūrų ataskaita

Gamtinių dujų pirkimų biržoje procedūrų ataskaita

Dokumentai

Finansinės ataskaitos

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Šilumos generavimo techniniai rodikliai

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Faktinių pastebėjimų ataskaita bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Kiti dokumentai

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

Informacija apie valdymo organų narių darbo užmokestį

Skysto kuro bazės monitoringo ataskaita už 2020 metus

Kruopių katilinės monitoringo ataskaita už 2021 metus

Ventos katilinės monitoringo ataskaita už 2021 metus

Ventos katilinės monitoringo ataskaita už 2020 metus

Žalgirio katilinės monitoringo ataskaita už 2021 metų I pusmetį

Žalgirio katilinės monitoringo ataskaita už 2020 metus

Apie įmonę

Apie įmonę

UAB Gren Akmenė gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bei Papilės ir Kruopių miestelių gyventojams ir įstaigoms.

Bendrovė eksploatuoja 7 katilines Akmenės rajone: 3 – Akmenėje, 1 – Naujojoje Akmenėje bei po vieną Papilėje, Ventoje ir Kruopiuose.

Šiuo metu technologinio kuro struktūroje biokuras sudaro 76,7 procento, o gamtinės dujos 23,3 procento. Šilumos trasų ilgis, kurias bendrovė prižiūri ir kuriomis tiekia šilumą gyventojams, sudaro 20,6 kilometrų.

Šiuo metu UAB Gren Akmenė centralizuoto šilumos tiekimo veikloje dirba 38 darbuotojai.

Kontaktai

UAB Gren Akmenė

Rekvizitai

Nepriklausomybės al. 1A
LT-85126 Naujoji Akmenė
+370 425 56493
[email protected]
www.grenakmene.lt

Avarinė tarnyba

Tel. +370 425 56487
Mob. tel. +370 612 54108

Darbo laikas: I-IV 08:00 – 17:00, V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:50