Privatumo politika

Svetainės privatumo politika

Mums rūpi išorinių ir vidinių suinteresuotųjų šalių privatumas. Asmens duomenis renkame tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik tada, kai yra tinkamas teisinis pagrindas.

„Gren“ grupė, įskaitant jos dukterines įmones, yra įsipareigojusi gerbti privatumą ir laikytis taikomų duomenų privatumo įstatymų. Čia galite sužinoti daugiau, kaip tai darome.

Privatumo politika klientams

Šiame privatumo pranešime aprašoma, kaip „Gren“ tvarko Jūsų asmens duomenis. Pranešimas taikomas, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis. Šis pranešimas taip pat taikomas, jei esate verslo klientas.

Papildomą informaciją apie privatumą Jums taip pat galime teikti savo prieduose ar kituose pranešimuose apie konkrečią sistemą, produktą ar paslaugą.

„Gren“ grupė renka ir tvarko įvairius asmens duomenis, tarp jų:

 • Identifikavimo duomenis, pavyzdžiui: kontaktinius duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), demografinius duomenis (tokius kaip lytis, amžius, informacija apie kalbų mokėjimą, pilietybę bei profesinę veiklą, taip pat papildoma informacija apie tai, kuo domitės ar kokiam gyventojų segmentui priklausote) ir asmens tapatybės numerį, kai tai būtina Jūsų tapatybei nustatyti.
 • Sutarties ir sandorio vykdymo duomenis, tokius kaip informacija apie sutartis, užsakymus bei pirkimus, mokėjimų istorija, informacija apie sąskaitas, telefoninių pokalbių įrašai ir šifruotės, prenumeratos ir sutikimai, taip pat kiti su mumis sudaryti susitarimai, tarkime, pageidavimai dėl paslaugų teikimo bei susirašinėjimas su mūsų klientų aptarnavimo centru.
 • Mokėjimų bei kredito duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo kortelių ir banko sąskaitos informaciją, būtiną perkant norimus daiktus ar grąžinant pinigus, taip pat tikrinant mokumą.
 • Internetinius duomenis ir identifikatorius, kurie renkami, pasitelkiant slapukus ar panašias technologijas. Kaupiama informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis: stebima Jūsų naršymo istorija, fiksuojamas IP adresas, slapukų ID, mobiliojo prietaiso ID, taip pat informacija apie tai, kokia naršykle ar prietaisu naudojatės ir kurioje vietoje esate.
 • Apsauginius duomenis, reikalingus naudojantis mūsų paslaugomis ir padedančius apsaugoti mūsų patalpas, tokius kaip Jūsų slaptažodis bei prisijungimo duomenys, saugaus prisijungimo duomenys ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašai.
 • Techninius ir vartojimo duomenis, pavyzdžiui: duomenis, susijusius su naudojimusi prietaisais ar aplikacijomis, įskaitant elektros ir kitų komunalinių paslaugų suvartojimo bei gamybos duomenis, duomenis iš įkrovimo stočių ir išmaniųjų prietaisų, taip pat daviklių (pavyzdžiui, temperatūros) duomenis.

Jūsų asmens duomenis mes gauname iš įvairių šaltinių:

 • Šiuos duomenis pateikiate Jūs patys, užsakinėdami paslaugas ar naudodamiesi jomis, pildydami užklausų formas, dalyvaudami apklausose ar konkursuose, susikurdami paskyrą, naršydami mūsų interneto svetainėje arba kitaip bendraudami ar bendradarbiaudami su mumis;
 • Asmens duomenis gauname iš trečiųjų šalių, tokių kaip viešieji gyventojų registrai, kreditų biurai, skolų išieškojimo bendrovės, technines ar rinkodaros paslaugas teikiantys partneriai, elektros bei draudimo bendrovės ir kiti duomenų teikėjai;
 • Asmens duomenis gauname iš „Gren“ grupės bendrovių, kurios dalijasi informacija, siekdamos 6 skyriuje nurodytų tikslų.

Jūsų asmens duomenis naudojame iš anksto nustatytais tikslais, remdamiesi sudarytomis sutartimis ar Jūsų sutikimu. Rinkdami šiuos duomenis, mes vykdome teisės aktų nustatytas prievoles ar įgyvendiname savo teisėtus interesus. Jūsų asmens duomenys naudojami įvairiais tikslais.

3.1 Paslaugų teikimas ir klientų aptarnavimas

Mes renkame ir naudojame asmens duomenis, vykdydami užsakymus, tiekdami produktus ir teikdami paslaugas, taip pat aptarnaudami klientus ir administruodami mokėjimus, sutartis bei sandorius.

Kokie duomenys reikalingi paslaugoms teikti, priklauso nuo konkrečių produktų ar paslaugų. Pavyzdžiui, teikiant internetines paslaugas, gali reikėti autentifikuoti vartotoją, o teikiant paslaugas pagal elektros tiekimo sutartis, būtina tvarkyti suvartojamos elektros energijos apskaitą. Mūsų klientų aptarnavimo centras nagrinėja klientų pageidavimus bei pranešimus, tad gali pasiūlyti geriausios rūšies sutartį ir palankiausias sąlygas. Galima konsultuotis su sutartimi susijusiais klausimais telefonu, paštu, elektroniniu paštu, SMS, per pokalbių svetaines, pasitelkiant automatinius skambučius, taip pat kitais skaitmeniniais kanalais, įskaitant ir socialinės žiniasklaidos priemones.

Duomenys, reikalingi, siekiant teikti paslaugas ir aptarnauti klientus, paprastai tvarkomi, vadovaujantis sutartimi. Mes galime paprašyti Jūsų sutikimo teikti tam tikras, pavyzdžiui, vietinės reikšmės paslaugas, jei to reikalauja atitinkami teisės aktai.

3.2 Pardavimai, rinkodara ir komunikacija su suinteresuotosiomis šalimis

Net jei Jūs nesate mūsų klientas, mes galime su Jumis susisiekti, įgyvendindami rinkodaros tikslus. Jūsų sutikimo bus prašoma, kai to reikalaus įstatymai, kitais atvejais kreipsimės į Jus, realizuodami teisėtus savo interesus. Jūsų sutikimo nereikės elektroniniu paštu siunčiant automatinius reklaminius pranešimus, susijusius su profesiniais santykiais ar santykiais su klientais, taip pat naudojantis tradiciniais rinkodaros kanalais (pavyzdžiui, paštu, telefonu, siuntų pristatymu nuo durų iki durų), jei tai neprieštarauja vietos teisės aktams. Mes taip pat organizuojame loterijas ir konkursus.

3.2.1 Klientams skirta reklama

Klientams skirta reklama – tai reklama, automatiškai siunčiama elektroninio ryšio sistemos priemonėmis esamiems privatiems bei verslo klientams, nereikalaujant jų sutikimo. Taip platinti reklamą galima tose šalyse, kuriose tai teisiškai leidžiama.

Privatiems klientams, užsisakiusiems mūsų produktų ir paslaugų, reguliariai siunčiame pasiūlymus bei informaciją apie jiems aktualius produktus bei paslaugas. Teikiame tokius pranešimus ir informaciją Jūsų nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu.

Siunčiame verslo klientams (mūsų esamų ir būsimų verslo klientų bei partnerių darbuotojams, taip pat kitoms suinteresuotosioms šalims) pasiūlymus ir informaciją apie produktus, paslaugas, reklamines akcijas bei jiems aktualias, su jų profesine sritimi susijusias paslaugas. Išsiunčiame laiškus adresais, kuriuos mums nurodė klientai ar jų bendrovės, taip pat viešai prieinamais adresais.

3.2.2 Tikslinė rinkodara

Automatiniai reklaminiai pranešimai bei naujienlaiškiai siunčiami, jei esate juos užsiprenumeravę. Šioje medžiagoje gali būti pateikta informacijos apie bet kurios „Gren“ grupės bendrovės siūlomus produktus ir paslaugas, taip pat apie mūsų partnerių gaminius bei paslaugas. Sutikimus, kad būtų siunčiama reklaminė medžiaga, galime rinkti ir savo partnerių vardu.

3.2.3 Tradiciniai rinkodaros kanalai

Norėdami kreiptis į Jus dėl mūsų ir mūsų partnerių produktų ar paslaugų, taip pat galime pasitelkti tradicinius rinkodaros kanalus (paštą, telefoną, siuntų pristatymą nuo durų iki durų), jei nesate uždraudę naudotis Jūsų kontaktiniais duomenimis.

3.2.4 Kokiais duomenimis naudojamasi, siekiant optimizuoti pardavimo ir rinkodaros veiklą („Profiliavimas“)

Siekdami rinkodaros ir reklamos tikslų, mes naudojamės duomenimis, surinktais, pasitelkiant ryšius su klientais ir jų apklausas, domimės, kokius veiksmus klientai atlieka internete, taip pat renkame išvestinius duomenis, pavyzdžiui, tokius, kurie leidžia nuspėti vartotojo interesus. Sukaupę šiuos duomenis, galime pasiūlyti aktualesnę bei poreikius labiau atitinkančią reklamą ir teikti daugiau suasmenintų pasiūlymų. Išvestiniais duomenimis galima laikyti segmentus, kuriais remdamiesi, galime nuspėti, ar vartotojas gyvena priemiestyje, ar daugiabutyje; pavyzdžiui, specialaus pasiūlymo galite sulaukti, jei neseniai persikraustėte.

3.2.5 Ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis

Ryšius su suinteresuotosiomis šalimis palaikome, teikdami informaciją aktualiomis temomis ir organizuodami reklamines akcijas. Informacija tiesiogiai siunčiama elektroniniu paštu adresais, gautais iš suinteresuotųjų šalių ar bendrovių.

3.3 Produktų ir paslaugų plėtojimas

Duomenis tvarkome, kad galėtume gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų spektrą, taip pat veiksmingiau priimti verslo sprendimus ir vykdyti veiklą, atsižvelgdami į klientų atsiliepimus bei poreikius. Svarbiausia, kad, tvarkydami duomenis, stengiamės gerinti produktus ir paslaugas, taip įgyvendindami teisėtus savo interesus. Kad pasiektume šį tikslą, renkame duomenis tiesiogiai iš vartotojų, taip pat organizuojame apklausas, sudarinėjame nuomonių tyrimo grupes, teikiame anketas ir naudojamės kitomis rinkos tyrimo formomis. Taip pat, naudodamiesi surinktais duomenimis, analizuojame, ar paklausios mūsų paslaugos. Siekdami gerinti mokymo ir paslaugų kokybę, pasitelkiame telefoninių pokalbių įrašus bei šifruotes, o sistemos funkcionalumą tikriname, vertindami laikinus duomenis, sukauptus, įprastai naudojantis mūsų paslaugomis.

Siekiant gerinti produktus ir paslaugas, paprastai tvarkomi nuasmeninti, kiek tai įmanoma, duomenys. Tais atvejais, kai, atlikdami apklausas, rinksime realius Jūsų kontaktinius duomenis arba asmeniškai kalbėsimės su Jumis, mes detaliai informuosime, kur rengiamės naudoti Jūsų kontaktinius duomenis. Tikri duomenys kartais gali būti naudojami, pavyzdžiui, išbandant sistemų funkcionalumą.

3.4 Teisiniai įsipareigojimai

Tvarkome asmens duomenis, vadovaudamiesi visais teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, taip pat kovą su pinigų plovimu, reikalavimais.

3.5 Teisių gynimas ir mūsų paslaugų bei klientų apsauga

Naudojamės asmens duomenimis, siekdami apsaugoti savo ir klientų teises. Duomenys tvarkomi, įgyvendinant mūsų teisėtus interesus: užsitikrinant teisę į teisminę gynybą, išieškant skolas, tikrinant mokumą, taip pat užtikrinant informacinę saugą ir rūpinantis sukčiavimo bei pažeidimų prevencija. Asmens duomenys naudojami, siekiant apsaugoti mūsų produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, išsaugant prieigos žurnalus bei atsargines sistemos kopijas, įgyvendinant vartotojų autentifikavimo ir apsaugos nuo įsibrovimo programas.

Priėmus automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, dėl kurių Jūs galite patirti teisinių pasekmių ar kitokį reikšmingą poveikį, būsite apie tai informuoti iš anksto. Jeigu teisės aktai neleidžia priimti sprendimų, grindžiamų automatizuotu duomenų tvarkymu, arba jei tai nėra būtina sutarčiai sudaryti ar įgyvendinti, keipsimės į Jus, prašydami sutikimo tokiu būdu priimti sprendimus.

Bet kada galite pareikšti savo nuomonę ar užginčyti sprendimą, pagrįstą automatizuotu duomenų tvarkymu, ir reikalauti, kad žmogus dalyvautų, priimant sprendimus. Jūs tai galite padaryti, susisiekę su mūsų už privatumą atsakinga komanda, užpildydami privatumo užklausos formą.

„Gren“ ištrina arba nuasmenina duomenis, kai šie tampa nereikalingi, siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami. Norint sužinoti daugiau apie saugojimo trukmę, susisiekite su mumis.

Toliau nurodome, kam galime teikti Jūsų asmens duomenis:

 • „Gren“ grupės bendrovėms – grupės bendrovės gali naudotis Jūsų asmens duomenimis, kad pasiektų šioje politikoje nurodytus tikslus, įgyvendindamos teisėtus savo interesus, neprieštaraujančius taikomiems įstatymams, taip pat reklamuodamos Jums siūlomus produktus bei paslaugas.
 • Komerciniams partneriams – mes atskleidžiame asmens duomenis savo komerciniams partneriams remdamiesi teisėtu interesu, kiek tai leidžia teisės aktai. Tokių situacijų pavyzdžiai:
 • Jums įsigijus mūsų produktų ir paslaugų iš mūsų komercinio partnerio, dažnai prireikia apsikeisti šiais duomenimis, siekiant administruoti pirkimus, pavyzdžiui, identifikuoti Jūsų užsakymą ir sumokėti už pirkinius partneriams;
 • Įsigydami produktų bei paslaugų iš mūsų komercinių partnerių, Jūs sudarote sutartį su atitinkamą produktą ar paslaugą parduodančiu mūsų komerciniu partneriu. „Gren“ tiesiogiai įtraukia į sąskaitą tik tokią sumą, kuri mokėtina kaip Jūsų susitarimo su pardavėju dalis. „Gren“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis tokiam komerciniam partneriui, kai to reikia Jūsų užsakymui įvykdyti ir mokėjimui atlikti .
 • Mūsų komerciniai partneriai yra įvairios organizacijos: elektros tinklų įmonės, skolų išieškojimo, draudimo bendrovės, elektroninių produktų mažmeninės prekybos parduotuvės bei internetinės reklamos partneriai.
 • Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, gavę Jūsų sutikimą, prašymą ar pasirašę sutartį. Turime gauti Jūsų sutikimą teikti Jūsų asmens duomenis. Kai kurie produktai ir paslaugos leidžia Jums dalytis savo asmens duomenimis su kitais. Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina vykdant įsipareigojimus, vadovaudamiesi su Jumis sudaryta sutartimi arba Jūsų pateiktu prašymu, pavyzdžiui, Jūsų adresas perduodamas pašto, kurjeriams ar techninėms tarnyboms, siekiant užtikrinti, kad Jūsų užsakyti produktai būtų pristatyti ar paslaugos – suteiktos.
 • Galime teikti Jūsų asmens duomenis savo subrangovams. Teikdami paslaugas mes pasitelkiame subrangovus. Jie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų ir tvarkyti juos mūsų vardu, tačiau neturi teisės naudoti tų duomenų kitais tikslais, tik teikdami su mumis sutartas paslaugas. Sudarydami sutartis su subrangovais ir įtraukdami į jas atitinkamas nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, mes užtikriname, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, laikantis šios politikos reikalavimų. Paprastai su mumis bendradarbiauja ir asmens duomenis tvarko šie paslaugų teikėjai: telerinkodaros ir prekybos partneriai, asmenys, vykdantys su mokėjimais bei sąskaitų administravimu susijusią veiklą, IT programinės įrangos bei paslaugų tiekėjai.
 • Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, susijungimo ar įsigijimo atveju. Apsisprendus parduoti, sujungti ar kitaip reorganizuoti veiklą, asmens duomenys gali būti perduoti būsimiems ar faktiniams pirkėjams bei jų konsultantams.
 • Galime teikti Jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms, teisėsaugos institucijoms reikalaujant ir įstatymų nustatytais atvejais. Atskleisime Jūsų asmens duomenis kompetentingoms valdžios institucijoms, tokioms kaip policija, tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai. Taip pat galime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis tada, kai tai susiję su teismo procesais, kai valdžios institucijos reikalauja, remdamosi įstatymu, arba kai yra priimtas teismo sprendimas, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai bei grupės bendrovės veikia tarptautinėje rinkoje. Tai reiškia, kad duomenys gali atsidurti už Europos ekonominės erdvės ribų. Perdavus duomenis už ES ar EEE ribų, „Gren“ pasitelkia atitinkamas jų apsaugos priemones, pavyzdžiui, Europos Komisijos nurodytas standartines sutartines nuostatas.

Daugiau informacijos apie perdavimą galite sužinoti susisiekę su mumis.

Jums naudojantis mūsų paslaugomis arba apsilankius mūsų svetainėje, „Gren“, pasitelkdama slapukus ir kitas panašias technologijas, gali rinkti duomenis apie Jūsų naudojamą įrenginį. Mūsų svetainėje taip pat gali būti pasitelkiami ir trečiųjų šalių slapukai bei kitos panašios technologijos. Daugiau informacijos apie slapukų ir duomenų naudojimą galite rasti mūsų slapukų politikoje.

Toliau nurodytos teisės, kurias Jūs turite, „Gren“ tvarkant Jūsų asmens duomenis. Jei kyla klausimų dėl šių teisių ar pageidaujate jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis. Kai kurios teisės gali būti neįgyvendinamos, pavyzdžiui, jei duomenys yra su Jumis nesusiję.

 • Teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę prašyti informacijos apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, ir reikalauti pateikti Jūsų asmens duomenų kopiją.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: turite teisę reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų ištaisyti arba neišsamūs duomenys papildyti.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui. Jei šie duomenys buvo tvarkomi, pasirašius sutartį ar gavus Jūsų sutikimą, galime pateikti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: Jums prašant, duomenys bus ištrinti, jei nebeliks teisinio pagrindo juos tvarkyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą: turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 • Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įgyvendinant teisėtus „Gren“ interesus, pavyzdžiui, gerinti ir plėtoti mūsų produktus bei paslaugas, taip pat siekiant kitų 3 ir 6 dalyje nurodytų tikslų. „Gren“ gali atmesti Jūsų nesutikimą, jei įrodo, kad duomenys tokiu būdu tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti dalyvauti elektroninės rinkodaros akcijose ir klientų apklausose: jei nepageidaujate gauti „Gren“ reklaminių pranešimų, galite bet kuriuo metu jų atsisakyti, paprasčiausiai paspaudę pranešimo gale esančią nuorodą.
 • Teisė atsisakyti reklamos telefonu ir pašto reklamos: jei nepageidaujate ateityje gauti reklaminių skambučių ar pašto reklamos, galite susisiekti su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.
 • Teisė valdyti slapukų nustatymus ir atsisakyti tikslinės internetinės reklamos: galite valdyti slapukus ir keisti jų nustatymus mūsų svetainėse arba atsisakyti tikslinės internetinės reklamos, vadovaudamiesi slapukų politikoje nurodyta informacija.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikrą trumpą laikotarpį po to, kai atsisakėte reklamos ar pakeitėte nustatymus, vis dar galite gauti reklaminius pranešimus, kol bus atnaujintos sistemos. Be to, kartais galite matyti mūsų produktus ar paslaugas dėl veiksmų, kurių imasi partneriai, nors jie net nėra gavę iš mūsų jokių Jūsų asmens duomenų. Norėdami atsisakyti tokių reklamų ar pasinaudoti kitomis savo teisėmis, Jūs turėsite tiesiogiai susisiekti su tokiais reklamos partneriais.

Kaip pateikti skundą: Jeigu Jums pateikus prašymą, nevykdome jo, mes pranešime Jums to priežastis. Jeigu nesate patenkintas mūsų atsakymu arba tuo, kaip tvarkome asmens duomenis, susisiekite su mumis.

„Gren” gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Informuosime apie tokius pakeitimus interneto svetainėje arba tiesiogiai susisiekdami su Jumis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Gren“ grupė ir jos dukterinės įmonės. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis užpildydami mūsų privatumo užklausos formą.

Kitus klausimus arba pastabas dėl savo privatumo galima teikti adresu:

„Gren Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Privatumo politika konsultantams ir pardavėjams

„Gren“, kai taikytina, renka ir tvarko įvairių rūšių asmens duomenis, pavyzdžiui:

 • Asmeninius duomenis – įskaitant Jūsų kontaktinius duomenis (t.y. Jūsų vardas, pavardė, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), demografinius duomenis (t.y. Jūsų lytis, amžius, kalba, pilietybė, su darbu susijusi informacija) ir su Jūsų tapatybę nustatyti padedančią informaciją (pvz., asmens kodas, paso numeris).
 • Administracinę informaciją – trumpas Jūsų gyvenimo aprašymas, kompetencijos, informacija apie ankstesnes užduotis ar projektus, kuriuose dalyvavote, kai taikytina, asmens patikrinimo rezultatai, informacija apie kreditus, nuotraukos, įrašai apie nelaimingus įvykius, projektų laikas ir dalyvavimo duomenų tvarkymas bei informacija apie su darbu susijusią įrangą ir paslaugas, kuriomis naudojatės, dirbdami su mumis, įskaitant, pvz., įrašytus ir transkribuotus telefoninius pokalbius, mokymų, pranešimų įrašus, informacija apie Jus, kurią skelbiate vidiniais ir išoriniais kanalais.
 • Finansinius duomenis – pvz., Jūsų banko sąskaitos duomenys, kelionių ir kitos išlaidos, draudimo informacija, mokesčių mokėjimo numeriai.
 • Internetinius duomenis ir identifikatorius – duomenys, kurie renkami naudojant slapukus ar panašias technologijas, apie Jūsų naudojimąsi mūsų vidinėmis paslaugomis, Jūsų IP adresas, slapukų ID numeris, mobiliojo prietaiso ID numeris, informacija apie naršyklę, prietaisą ir vietą.
 • Duomenis apie saugumą – duomenys, kurie naudojami siekiant užtikrinti mūsų paslaugų ir mūsų patalpų saugumą, pvz., Jūsų slaptažodis ir prisijungimo duomenys, darbuotojo ID numeris, saugos žurnalai, patekimo į patalpas registracijos žurnalai, stebėjimo kamerų įrašai.

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome apie Jus, gauname iš skirtingų šaltinių:

 • Jūsų ir Jūsų darbdavio – gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų ir bendrovės, kurioje dirbate.
 • Trečiųjų šalių – gali būti, kad informacijos gauname iš trečiųjų šalių, tokių, kaip nacionalinės institucijos (pvz., policija ir kitos teisėsaugos tarnybos).
 • „Gren“ įmonių grupės bendrovių, kurios dalijasi informacija toliau 6 skyriuje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis naudosime iš anksto apibrėžtiems tikslams, remdamiesi sutartimi, sutikimu, teisiniu įsipareigojimu ir teisėtu interesu. Paprastai teisinis pagrindas duomenų tvarkymui santykiuose su tiekėju yra mūsų teisėtas interesas administruoti mūsų kontaktinių asmenų, projektų darbuotojų ar konsultantų duomenis su darbu susijusiais klausimais. Be to, mums taikomos tam tikros teisinės ir sutartinės pareigos, kurios įpareigoja mus tvarkyti asmens duomenis. Tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis gali būti reikalingas Jūsų sutikimas.

Jūsų asmens duomenis naudosime toliau nurodytais tikslais:

 • Tiekėjo ir konsultanto santykiams valdyti – asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume valdyti darbinius santykius su verslo partneriais. Tai apima ryšių su suinteresuotomis šalimis palaikymą ir renginių organizavimą.
 • Darbo užsakymams ir paskyrimams/užduotims valdyti, vertinti ir vykdyti bendrą administravimą -konsultantų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume administruoti jų darbą ir užduotis. Suteikiame konsultantams darbui reikalingas priemones, mokymus ir paslaugas, administruojame prašymus kompensuoti kelionių ir kitas išlaidas bei vedame darbo prie projektų valandų apskaitą, vykdome sutarties įgyvendinimo vertinimą ir tvarkome draudimo reikalus bei mokėjimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi valdant tiekėjo sutartį, pavyzdžiui, pasirašant informacijos neatskleidimo susitarimus.
 • Paslaugoms kurti, tobulinti ir ataskaitoms rengti – asmens duomenis tvarkome, kad galėtume tobulinti ir plėtoti savo paslaugas. Paslaugos tobulinamos, pavyzdžiui, renkant atsiliepimus tiesiogiai iš Jūsų, kai dalyvaujate apklausose ir atsakote į pateiktus klausimus; naudojantis duomenimis, gautais, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir atliekant jų analizę; naudojantis įrašytais ir transkribuotais skambučių pokalbiais mokymams ir paslaugų kokybės tobulinimui. Taip pat turime įsidiegę vidaus ataskaitų procesus, kuriems reikalingi asmens duomenys.
 • Teisiniams įsipareigojimams vykdyti – asmens duomenis tvarkome, laikydamiesi teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, vykdydami mokesčių, apskaitos, apsaugos, kovos su kyšininkavimu, kovos su pinigų plovimu, sveikatos ir saugos reikalavimus bei kitas teisines pareigas, kurios „Gren“ privalomos.
 • Saugumo, saugos ir įstatymais numatytoms teisėms užtikrinti – asmens duomenis naudojame tam, kad užtikrintume savo informacijos, patalpų, produktų, paslaugų ir darbuotojų saugumą ir apsaugą. Tai darome, vadovaudamiesi vietos įstatymais, pavyzdžiui, pildydami prieigos žurnalus ir saugodami sistemos atsargines kopijas, užkirsdami kelią atakoms, naudodami stebėjimo sistemas, nustatydami asmenų tapatybę ir autentifikuodami juos,vykdydami prieigos prie duomenų ir patalpų stebėseną (įskaitant stebėjimo kameras) ir nustatydami asmenų, atsidūrusių kritinėse situacijose, vietą. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, kad apgintume įstatymais numatytas teises, įskaitant sukčiavimo, pramoninio šnipinėjimo ir kitų nusikaltimų prevenciją ir tyrimą.

Jeigu naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, dėl kurio Jums gali būti daromas teisinis ar panašus didelis poveikis, apie tai informuosime Jus iš anksto. Jeigu automatizuoto sprendimų priėmimo galimybės nenumato teisės aktai, kurie nebūtinai privalomi sutarčiai su mumis vykdyti ar sudaryti, tuomet prašysime Jūsų sutikimo.

„Gren“ ištrina asmens duomenis arba iš įrašų pašalina asmeninę informaciją tada, kai jos nebereikia tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta. Norėdami sužinoti, kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis.

Kai taikytina, Jūsų asmens duomenis galime pateikti:

 • „Gren“ įmonių grupės bendrovėms – mūsų įmonių grupės bendrovės gali naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytais tikslais, remdamosi teisėtu interesu tokia apimtimi, kokia numato galiojantys įstatymai.
 • Jūsų darbdaviui – jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytais tikslais galime pateikti bendrovei, kurioje teisėtai dirbate, arba remdamiesi savo teisėtu interesu tokia apimtimi, kokią numato galiojantys įstatymai.
 • Įgaliotosioms trečiosioms šalims – jūsų asmens duomenis galime pateikti įgaliotosioms trečiosioms šalims, remdamiesi savo teisėtu interesu tokia apimtimi, kokia numato galiojantys įstatymai. Tokiais atvejais „Gren“ užtikrins, kad dalytis Jūsų asmens duomenimis yra išties būtina. Leidimą turinčios/ įgaliotosios trečiosios šalys gali būti, pavyzdžiui, „Gren“ klientai, kelionių agentūros, bankai, telekomunikacijų operatoriai, draudimo paslaugų teikėjai, auditoriai, konkrečių sričių konsultantai, išorės teisines konsultacijas teikiančios bendrovės, registratoriai, medicinos praktikai, patikėtiniai ar kiti trečiosiomis šalimis esantys tiekėjai.
 • Savo subrangovams – savo veikloje pasitelkiame subrangovus, kurie teikia mums savo paslaugas. Tokie subrangovai gali turėti prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos ir tvarkyti ją mūsų vardu, tačiau jiems neleidžiama naudoti asmens duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus sutartoms paslaugoms teikti. Užtikriname, kad mūsų subrangovų vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitinka šio pranešimo nuostatas, nes įtvirtiname tokių įsipareigojimų laikymąsi atitinkamais susitarimais. Paslaugų tiekėjai, kurie tvarko asmens duomenis, dažniausiai būna informacinių technologijų programinės įrangos ir aptarnavimo paslaugų teikėjai.
 • Įsigijimų ir pardavimų procesuose –nusprendę įsigyti, parduoti, susijungti su kita bendrove ar kitaip reorganizuoti savo verslą, gali būti, kad privalėsime atskleisti asmens duomenis būsimiems ar faktiniams pirkėjams ir jų patarėjams.
 • Institucijoms, teisminiuose procesuose ir reikalaujant teisės aktams – jūsų duomenis atskleisime tam tikroms kompetentingoms institucijoms, pvz., valdžios įstaigoms, atsakingoms už mokesčių surinkimą, statistinę informaciją, ar policijai, kitoms teisėsaugoms tarnyboms, tiek, kiek tai privaloma teisės aktais. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, reikalingus teisminiams procesams ar institucijos prašymu, remiantis galiojančiais įstatymais, arba teismo nurodymu arba kad įvyktų teismas ar valdžios procesas, arba kitais būdais, kai to reikalauja ar leidžia įstatymai.

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai ar „Gren“ įmonių grupės bendrovės veiklą vykdo visame pasaulyje, taigi tai reiškia, kad kartais duomenys gali būti kitoje šalyje arba gali būti perduodami į kitą šalį, įskaitant Europos ekonominei erdvei nepriklausančias valstybes. Kai asmens duomenys perduodami už ES arba EEE ribų, „Gren“ naudoja atitinkamas saugos priemones, tokias, kaip Europos Komisijos numatytos standartinės sutarčių sąlygos. Daugiau informacijos apie perdavimą galite sužinoti susisiekę su mumis.

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo praradimo ar netinkamo naudojimo, „Gren“ naudoja tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones. Turime kibernetinio saugumo valdymo modelį, kuris apibrėžia kiekvieno vaidmenį ir atsakomybę įmonių grupės lygiu. Mūsų instrukcijose pateikiama išsami informacija apie tai, kaip asmens duomenys turi būti tvarkomi „Gren“. Vykdydami informuotumo programas, įtraukiame „Gren“ darbuotojus į privatumo ir saugumo aptarimus. Kai samdome tiekėjus, kurie yra trečiosios šalys, kad jie teiktų mums paslaugas, kurioms reikalinga prieiga prie Jūsų asmens duomenų, sutartyje reikalaujame, kad jie taip pat vykdytų panašią saugumo kontrolę.

Kai naudojatės mūsų paslaugomis ar lankotės mūsų internetinėse svetainėse, „Gren“ gali rinkti duomenis apie Jūsų prietaisus, naudodama slapukus ir kitas panašias technologijas. Mūsų internetinėje svetainėje taip pat gali būti slapukų ir kitų panašių technologijų, kurias naudoja trečiosios šalys. Daugiau informacijos apie rasite mūsų slapukų politikoje.

Toliau išvardytos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis, kuriuos apie Jus tvarko „Gren“. Jeigu turite klausimų apie savo teises arba norite jomis pasinaudoti, prašome užpildyti mūsų privatumo užklausos formą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurios teisės gali būti netaikomos, pavyzdžiui, jeigu duomenys negali būti susieti su Jumis.

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis – turite teisę žinoti apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymą ir reikalauti, kad pateiktume Jums Jūsų asmens duomenų kopiją.
 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis – galite prašyti, kad informaciją, kurią apie Jus turime, būtų ištaisytume, jeigu ji nėra tiksli arba ją reikia atnaujinti.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – galite gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte ir juos pakartotinai panaudoti. Galime pateikti Jums kompiuterio skaitomu formatu susistemintą surinktų duomenų rinkinį, kai tvarkymo pagrindas yra sutartis arba sutikimas.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – Jūsų prašymu ištrinsime duomenis, jeigu jų teisėtai nebereikia.
 • Teisė atšaukti savo sutikimą – jeigu esate pateikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, turite teisę bet kada jį atšaukti.
 • Teisė nesutikti – turite teisę nesutikti, kad „Gren“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis teisėtų interesų pagrindu, pvz., produktams ir paslaugoms kurti/ tobulinti, ir kitais tikslais, kurie aprašyti pirmiau 3 ir 6 skyriuose. „Gren“ gali atmesti Jūsų prašymą, jeigu yra įtikinama priežastis tęsti duomenų tvarkymą.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Kaip pateikti skundą: Jeigu Jums pateikus prašymą, nevykdome jo, mes pranešime Jums to priežastis. Jeigu nesate patenkintas mūsų atsakymu arba tuo, kaip tvarkome asmens duomenis, susisiekite su mumis užpildydami privatumo užklausos formą.

„Gren“ pasilieka teisę keisti šį privatumo pranešimą. Apie galimus privatumo pranešimo pakeitimus bus pranešta mūsų internetinėje svetainėje arba tiesiogiai susisiekus su Jumis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Gren“ grupė ir jos patronuojamosios įmonės. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis užpildydami mūsų privatumo užklausos formą.

Kitus klausimus arba pastabas dėl savo privatumo galima teikti adresu:

„Gren Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Privatumo politika kandidatams

„Gren“ grupė, įskaitant jos patronuojamąsias įmones, įsipareigoja gerbti Jūsų privatumą ir laikytis visų galiojančių privatumą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų. Šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip „Gren“ grupė tvarko Jūsų asmens duomenis, renkamus „Gren“ grupės darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procesų metu.

Mes taip pat galime Jums teikti papildomą informaciją apie privatumą prieduose ar kituose pranešimuose apie konkrečią sistemą, produktą ar paslaugą.

„Gren“ renka ir tvarko įvairius asmens duomenis, tarp jų:

 • Asmeninius duomenis, pavyzdžiui: kontaktinius duomenis (tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), demografinius duomenis (tokius kaip lytis, amžius, kalba ir tautybė).
 • Įdarbinimui reikalingą informaciją, tokią kaip jūsų gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, per darbo pokalbį gauta informacija, per vaizdo konferencijos metu vykusį pokalbį gauta informacija, rekomendacijos iš ankstesnių darbdavių arba kitų trečiųjų šalių rekomendacijos, informacija apie Jūsų sugebėjimus, kompetencijas, įgūdžius, darbo patirtį ir išsilavinimą. Kadangi prieš sudarydami darbo sutartį, vykdome tam tikrus išankstinius veiksmus, mes taip pat galime rinkti reikiamų sveikatos patikrinimų, narkotinių medžiagų nustatymo testų, saugumo patikrinimų, psichometrinių ir gebėjimų testų rezultatus, priklausomai nuo pareigų, dėl kurių kreipiatės ir kai tai būtina įdarbinimo procedūroms.
 • Tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip tapatybę įrodantis dokumentas ir Jūsų asmens kodas.
 • Internetinius duomenis ir identifikatorius, duomenis, kurie renkami naudojant slapukus ar panašias technologijas, apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, įskaitant Jūsų IP adresą, slapukų ID numerį, mobiliojo prietaiso ID numerį.

Asmens duomenis, kuriuos apie Jus tvarkome, gauname iš skirtingų šaltinių:

 • Šiuos duomenis pateikiate Jūs patys, kai atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką, ar susiekiate su mumis kitu būdu.
 • Asmens duomenis gauname iš trečiųjų šalių, tokių kaip darbuotojų atrankos agentūros, laikino įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės, buvę darbdaviai, į kuriuos kreipiamės dėl rekomendacijų, privalomąjį sveikatos patikrinimą atliekančios medicinos įstaigos, kiti duomenų teikėjai. Mes kreipsimės į Jus dėl sutikimo rinkti tam tikrą informaciją tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai.
 • Asmens duomenis gauname iš „Gren“ grupės bendrovių, kurios dalijasi informacija, siekdamos 6 skyriuje nurodytų tikslų.

Jūsų asmens duomenis naudosime iš anksto apibrėžtiems tikslams, remdamiesi teisiniu įsipareigojimu ir teisėtu interesu. Taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis, remdamiesi Jūsų duotu sutikimu ir vadovaudamiesi teisėtu interesu (ypač, jeigu pagal įstatymus reikalaujama gauti papildomus sutikimus).

Pagrindiniai tikslai, kuriais tvarkome asmens duomenis:

 • Darbuotojų atranka ir įdarbinimas: mes naudojame Jūsų asmens duomenis norėdami su Jumis susisiekti informavimo apie kandidatavimo proceso eigą tikslais ar norėdami pasiteirauti papildomos informacijos. Jūsų asmens duomenis taip pat naudojame organizuodami ir vykdydami darbo pokalbius bei kandidatų vertinimą, teiraudamiesi rekomendacijų, visuomet laikydamiesi galiojančių įstatymų.
 • Darbuotojų įrašų sukūrimas: jums įsidarbinus „Gren“, asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte kandidatavimo į laisvą darbo vietą metu, gali būti toliau registruojami kaip darbuotojo informacija ir saugomi bei naudojami su darbo santykiais susijusiais tikslais tol, kol dirbsite „Gren“.
 • Paslaugų kūrimas, tobulinimas ir analizė: galime naudoti Jūsų asmens duomenis savo įdarbinimo procedūroms ir kitoms susijusioms paslaugoms kurti ir tobulinti bei analizuoti. Kai įmanoma, stengiamės iš naudojamų duomenų pašalinti asmeninę informaciją.
 • Mūsų paslaugų saugumas: asmens duomenys naudojami užtikrinti mūsų paslaugų ir sistemų informacijos saugumą.
 • Teisiniai įsipareigojimai: asmens duomenis tvarkome, laikydamiesi teisinių reikalavimų.

Jeigu naudosime automatizuotą sprendimų priėmimą, , dėl kurių Jūs galite patirti teisinių pasekmių ar kitokį reikšmingą poveikį, apie tai informuosime Jus iš anksto. Jeigu automatizuoto sprendimų priėmimo galimybės nenumato teisės aktai, arba jei tai nėra būtina veiksmų atlikimui ar darbo sutarties sudarymui, tuomet prašysime Jūsų sutikimo.

„Gren“ ištrina asmens duomenis arba iš įrašų pašalina asmeninę informaciją tada, kai jos nebereikia tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta. Jeigu „Gren“ priims Jus į darbą, Jūsų asmens duomenys gali būti įtraukti į Jūsų asmens bylą. Norėdami sužinoti, kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis susisiekite su mumis.

Kai taikytina, Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • „Gren“ įmonių grupės bendrovėms. Mūsų įmonių grupės bendrovės gali naudoti Jūsų asmens duomenis tais tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime, remdamiesi teisėtu interesu, tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.
 • Trečiosioms šalims. „Gren“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis įgaliotosioms trečiosioms šalims, kurios teikia „Gren“ asmens duomenų tvarkymo paslaugas šiame pranešime nurodytais tikslais. Tarp tokių trečiųjų šalių gali būti įdarbinimo konsultantai ar agentūros, testus atliekantys subjektai, informacinių technologijų programinės įrangos ir paslaugų teikėjai ir kiti, kurie padeda mums rasti reikalingų darbuotojų ir įvertinti kandidatų tinkamumą. Tokios leidimą turinčios/ įgaliotosios trečiosios šalys negali naudoti Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais. Reikalaujame, kad jie veiktų, laikydamiesi šio pranešimo nuostatų, ir kad naudotų atitinkamas priemones Jūsų asmens duomenims apsaugoti.
 • Įsigijimų ir pardavimų procesuose. Nusprendę įsigyti, parduoti, susijungti su kita bendrove ar kitaip reorganizuoti savo verslą, gali būti, kad privalėsime atskleisti asmens duomenis būsimiems ar faktiniams pirkėjams ir jų patarėjams.
 • Institucijoms, teisminių procesų metu ir reikalaujant įstatymams. Jūsų duomenis atskleisime tam tikroms kompetentingoms institucijoms, tokioms, kaip policija, ir tiek, kiek tai reikalaujama teisės aktais. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, reikalingus teisminiams procesams ar institucijos prašymu, remiantis galiojančiais įstatymais, arba teismo nurodymu arba kad įvyktų teismas ar valdžios procesas, arba kitais būdais, kai to reikalauja ar leidžia įstatymai.

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai ar įmonių grupės bendrovės veiklą vykdo visame pasaulyje, taigi tai reiškia, kad kartais duomenys gali būti kitoje šalyje arba gali būti perduodami į kitą šalį, įskaitant Europos ekonominei erdvei nepriklausančias valstybes. Kai asmens duomenys perduodami už ES arba EEE ribų, “Gren” naudoja atitinkamas saugos priemones, tokias, kaip Europos Komisijos numatytos standartinės sutarčių sąlygos. Daugiau informacijos apie perdavimą galite sužinoti susisiekę su mumis.

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo praradimo ar netinkamo naudojimo, „Gren“ naudoja tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones. Turime kibernetinio saugumo valdymo modelį, kuris apibrėžia kiekvieno vaidmenį ir atsakomybę įmonių grupės lygiu. Mūsų instrukcijose pateikiama išsami informacija apie tai, kaip asmens duomenys turi būti tvarkomi „Gren“. Vykdydami informuotumo programas, įtraukiame „Gren“ darbuotojus į privatumo ir saugumo aptarimus. Kai samdome tiekėjus, kurie yra trečiosios šalys, tam, kad jie teiktų mums paslaugas, kurioms reikalinga prieiga prie Jūsų asmens duomenų, sutartyje reikalaujame, kad jie taip pat vykdytų panašią saugumo kontrolę.

Kai naudojatės mūsų paslaugomis ar lankotės mūsų internetinėse svetainėse, „Gren“ gali rinkti duomenis apie Jūsų prietaisus, naudodama slapukus ir kitas panašias technologijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukus ir naudotis internete esančiais duomenimis, rasite mūsų slapukų politikoje.

Toliau išvardytos Jūsų teisės, kurios susijusios su asmens duomenimis, kuriuos apie Jus tvarko „Gren“. Jeigu turite klausimų apie savo teises arba norite jomis pasinaudoti, prašome užpildyti mūsų privatumo užklausos formą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurios teisės gali būti netaikomos, pavyzdžiui, jeigu duomenys negali būti susieti su Jumis.

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis – Turite teisę žinoti apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymą ir reikalauti, kad pateiktume Jums Jūsų asmens duomenų kopiją.
 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis – Galite prašyti, kad informacija, kurią apie Jus turime, būtų ištaisyta, jeigu ji nėra tiksli arba ją reikia atnaujinti.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – Galite gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte ir juos pakartotinai panaudoti. Galime pateikti Jums kompiuterio skaitomu formatu susistemintą surinktų duomenų rinkinį, kai tvarkymo pagrindas yra sutartis arba sutikimas.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – Jūsų prašymu ištrinsime duomenis, jeigu jų teisėtai nebereikia.
 • Teisė atšaukti savo sutikimą – Jeigu esate pateikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, turite teisę bet kada jį atšaukti.
 • Teisė nesutikti – Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis „Gren“ teisėtu interesu, pvz., siekiant tobulinti mūsų įdarbinimo procesą, kurie aprašyti pirmiau 3 ir 6 skyriuose. „Gren“ gali atmesti Jūsų prašymą, jeigu yra įtikinama priežastis tęsti duomenų tvarkymą.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Kaip pateikti skundą: Jeigu Jums pateikus prašymą, nevykdome jo, mes pranešime Jums to priežastis. Jeigu nesate patenkintas mūsų atsakymu arba tuo, kaip tvarkome asmens duomenis, susisiekite su mumis užpildydami privatumo užklausos formą.

„Gren“ pasilieka teisę keisti šį privatumo pranešimą. Apie galimus privatumo pranešimo pakeitimus bus pranešta mūsų internetinėje svetainėje arba tiesiogiai susisiekus su Jumis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Gren“ grupė ir jos patronuojamosios įmonės. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis užpildydami mūsų privatumo užklausos formą.

Kitus klausimus arba pastabas dėl savo privatumo galima teikti adresu:

„Gren Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius