Šiluma Joniškyje

Vartotojų dėmesiui

Birželio 10-14 dienomis dėl šiluminių tinklų hidraulinių bandymų ir katilinėje atliekamų profilaktinių darbų nebus tiekiamas karštas vanduo.
Atsiprašome uz laikinus nepatogumus.
Telefonas pasiteiravimui: +370 426 52 308


Šiuo metu už paslaugas laikinai negalima atsiskaityti naudojant „Luminor“ banką. Atsiprašome už nepatogumus ir prašome rinktis kitą apmokėjimo būdą.

Šilumos kainos nuo birželio 1 d. iki 30 d.

PavadinimasMato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamosios
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina (kainos dedamosios) ct/kWh 6,457,037,80
Pastovioji dedamoji ct/kWh 3,203,493,87
Kintamoji dedamoji ct/kWh 3,253,543,93
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina (kainos dedamosios)
Pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/mėn./kW23,1425,2228,00
Kintamoji dedamoji ct/kWh 3,253,543,93
Šilumos perdavimo kainos dedamosios
Šilumos perdavimo vienanarė kaina (kainos dedamosios)ct/kWh 3,003,273,63
Pastovioji dedamojict/kWh 1,842,012,23
Kintamoji dedamojict/kWh 1,161,261,40
Šilumos perdavimo dvinarė kaina (kainos dedamosios)
Pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/mėn./kW13,4114,6216,23
Kintamoji dedamojict/kWh 1,161,261,40
Mažmeninio aptarnavimo kaina (kainos dedamosios):
Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį ct/kWh 0,350,380,42
Mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis Eur/mėn./kW2,582,813,12
Nepadengtų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų dedamojict/kWh 0,530,580,64
Galutinė šilumos vienanarė kaina ct/kWh 10,3311,2612,49

Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) nuo birželio 1 d. iki 30 d.

PavadinimasMato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dedamoji EUR/m³ 1,321,441,60
Kintamoji dedamoji EUR/m³ 9,309,1411,25
Galutinė karšto vandens kainaEUR/m³ 10,6211,5812,85

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

PavadinimasMato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis EUR/butui per mėn.0,941,14

Šilumos ir karšto vandens kainos gegužės 1-31 d.

Šilumos ir karšto vandens kainos balandžio 1-30 d.

Informacija

klientams

 • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
 • Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
 • Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vis tiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

Už paslaugas galite sumokėti „Joniškio kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Luminor Banke”, „Medicinos banke” „Swedbanke”, loterijos „Perlas” terminaluose, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu.

Įmokos kodas mokant internetu – 192337.

Kompensavimo tvarką nustato:

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Joniškis klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Su gyventoju, norinčiu pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartys. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB Gren Joniškis Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas).

Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
 • buto inventorinė knyga;
 • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonais +370 426 52 293 ir +370 426 55 134.

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“.

Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliojusius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Visą paskirstymo metodų tekstą galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje.

UAB Gren Joniškis atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę bei šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą, šilumos punktų priežiūrą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.

Už šildymo kokybę ir racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo
šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė (prižiūrėtojas). Visais namo vidaus šilumos ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – klientai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus (namo administratorių, bendrijos pirmininką).

UAB Gren Joniškis atlieka šilumos punktų priežiūra daugiabučiams gyvenamiesiems namams pagal šiuos adresus:

 • Miesto a. 7, Joniškis;
 • Parko g. 8, Joniškis;
 • Spaudos g. 36-38, Joniškis;
 • Spaudos g. 44-46-48, Joniškis;
 • Statybininkų g. 4a, Joniškis;
 • Upytės g. 15, Joniškis.

Už ką atsako prižiūrėtojas?

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

– už reikiamą temperatūrą butuose;

– už karšto vandens temperatūrą;

– už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;

– už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;

– už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Norint pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?

 1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinę sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
 2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją
  pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos atskirai.
 3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos
  pristatymo buitiniams vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartį.

Šildymo sąnaudų analizės

2024 balandis

2024 kovas

2024 vasaris

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

2022 gruodis

2022 lapkritis

2022 spalis

2022 balandis

2022 kovas

2022 vasaris

2022 sausis

Kiti dokumentai

2023 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita

Efektyvus šilumos naudojimas

Šilumos taupaus naudojimo patarimai

Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

Efektyvus šilumos naudojimas

Pirkimai

Kuro ir energijos pirkimai

Šilumai gaminti reikalingas įvairių rūšių kuras. UAB Gren Joniškis kuro ir energijos pirkimus atlieka vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“.

Planuojami pirkimai.

Atviro konkurso ir skelbiamų derybų skelbimai.

Pirkimo procedūrų ataskaitos.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el.paštu [email protected]

UAB Gren Joniškis vykdydama pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, UAB Gren Joniškis mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, paskelbtu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Mažos vertės pirkimų aprašas

Pirkimų ataskaitos

Gamtinių dujų pirkimų biržoje procedūrų ataskaita

Gamtinių dujų pirkimų biržoje procedūrų ataskaita

Organizacijoms

UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų įmonėms ir įstaigoms.

Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, o prašymus teikia Joniškio rajono savivaldybei.

Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaroma sutartis:

Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Joniškis Realizacijos ir prevencijos skyriuje (Bažnyčios g. 4, 1-as aukštas). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
 • patalpų šiluminės dalies projektas;
 • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonais: +370 426 52 293, +370 426 55 134.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą.

Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Joniškis patvirtintoje tvarkoje.

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų maksimalus šilumos galios poreikis

MetaiMaksimalus galios poreikis, MW
20236,03
20225,6
20216,74
20205,66

Šilumnešio kokybės parametrai

2023-2024 m.

2022-2023 m.

Išteklių pirkimo planai

2024 m.

2023 m.

2022 m.

Dokumentai

Finansinės ataskaitos

2022 m.

2021 m.

Šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl reguliuojamos veiklos

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Kiti dokumentai

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Apsaugos zonų

planai

Apie įmonę

Apie įmonę

UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus.

UAB Gren Joniškis eksploatuoja Joniškio miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 66,2% UAB Gren Joniškis akcijų.

UAB Gren Joniškis įkurta 2000 m., įmonėje dirba 22 darbuotojai.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas Joniškio miesto, Joniškio rajono Žagarės miestelio ir Gataučių kaimo gyventojams, daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra. Įmonė nuolat investuoja ir modernizuoja centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, katilines ir šilumos punktus.

Administracijos darbuotojų 2023 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto) buvo 2245,84 eurai.

Kuro struktūra

Per 2023 m. išmesta 661 t. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂)

84,2 %

biokuras

15,8 %

gamtinės dujos

Suvartotos šilumos vidurkis, 2023 m.

99 kWh/m²

vartotojai, gyvenantys nemodernizuotuose daugiabučiuose

59 kWh/m²

vartotojai, gyvenantys modernizuotuose daugiabučiuose

107 kWh/m²

viešojo sektoriaus atstovai

61 kWh/m²

vartotojai, vykdantys komercinę veiklą

Kontaktai

UAB Gren Joniškis

Šiluma ir karštas vanduo

Karšto vandens kontrolė:
+370 426 52 308

Techniniai klausimai:
+370 426 52 502

Šilumos apskaita:
+370 426 52 293

Darbo laikas: I-IV 08:00 – 17:00, V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:48