Šiluma Švenčionyse

Šilumos kainos nuo vasario 1 d. iki 29 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVM Su Su 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 4,214,595,09
Kintamoji dalis ct/kWh 4,364,755,28
Iš viso ct/kWh 8,579,3410,37

Karšto vandens kainos nuo vasario 1 d. iki 29 d. (Švenčionių ir Švenčionėlių miestų vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVM Su Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš viso EUR/m³ 6,807,418,23

Karšto vandens kainos nuo vasario 1 d. iki 29 d. (Pabradės miesto vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVM Su Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš viso EUR/m³ 8,959,7610,83

Apskaitos prietaisų aptarnavimas

PavadinimasMato vnt.Be PVM Su Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš viso EUR/butui0,911,10

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo sausio 1 d. iki 31 d.

Informacija

klientams

Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
Už paslaugas galite sumokėti „Ignalinos kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu. Įmokos kodai mokant internetu: „Swedbank”- 2850; „Luminor Bankas” – 432015.

Atsiskaityti galima ir per bet kurį kitą Lietuvos banką, atlikus paprastą pavedimą. Pavedime būtina nurodyti įmonės rekvizitus ir informaciją apie patį mokėtoją, t. y. mokėtojo kodą, adresą, karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

Kompensacijų tvarką nustato:

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Švenčionys klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Gyventojai, norintys pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms turi sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį ar (ir) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus g. 16A, Švenčionys.

Sutarčių sudarymui reikalingi šie dokumentai:

  • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
  • Pažyma iš seniūnijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, jeigu klientas tuo adresu iš tiesų deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

Informacija apie sutartis ir jų pasirašymą teikiama telefonais +370 387 52 266 ir +370 387 44 783.

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimus ir atsakomybę už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Šildymo sąnaudų analizės

2023 m.

2022 m.

2021 m.

Pabradė

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

2022 gruodis

2022 lapkritis

2022 spalis

2022 gegužė

2022 balandis

2022 kovas

2022 vasaris

2022 sausis

2021 lapkritis

2021 spalis

2021 gegužė

2021 balandis

2021 kovas

2021 vasaris

2021 sausis

Švenčionys

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

2022 gruodis

2022 lapkritis

2022 spalis

2022 gegužė

2022 balandis

2022 kovas

2022 vasaris

2022 sausis

2021 lapkritis

2021 spalis

2021 gegužė

2021 balandis

2021 kovas

2021 vasaris

2021 sausis

Švenčionėliai

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

2022 gruodis

2022 lapkritis

2022 spalis

2022 gegužė

2022 balandis

2022 kovas

2022 vasaris

2022 sausis

2021 lapkritis

2021 spalis

2021 gegužė

2021 balandis

2021 kovas

2021 vasaris

2021 sausis

Efektyvus šilumos naudojimas

Šilumos taupaus naudojimo patarimai

Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

Efektyvus šilumos naudojimas

Organizacijoms

UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės įmonėms ir įstaigoms.

Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. , patvirtintomis Energetikos ministro, Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, prašymus teikia Švenčionių rajono savivaldybei.
Taisyklės

Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaromos dviejų tipų sutartys:

Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Švenčionys (Vilniaus g. 16A). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

  • prašymas sudaryti sutartį;
  • įmonės registravimo pažymėjimas;
  • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
  • patalpų šiluminės dalies projektas;
  • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonu +370 387 52 266.

Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą.

Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Švenčionys patvirtintoje tvarkoje.

Centralizuotų šilumos tiekimo sistemų maksimalios šilumos galios poreikis

MetaiMaksimalus galios poreikis, MW
202210,5
202112,41
202012,16
201915,66

Išteklių pirkimo planai

2024 m.

2023 m.

2022 m.

Išteklių pirkimo dokumentai, ataskaitos

2023 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo ataskaita

2023 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo sąlygos

2023 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo skelbimas

2022 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo sąlygos

2022 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo skelbimas

2022 m. dyzelinio krosnių kuro pirkimo ataskaita

Dokumentai

Finansinės ataskaitos

2022 m.

2021 m.

Šilumos gamybos veiklos sąnaudos

2022 m.

2021 m.

Nepriklausomo audito išvada

2022 m.

2021 m.

Nepriklausomo audito išvada dėl reguliuojamos veiklos

2022 m.

2021 m.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos

2022 m.

2021 m.

Kiti dokumentai

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Apsaugos zonų

planai

Apie įmonę

Apie įmonę

UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams. UAB Gren Švenčionys eksploatuoja Švenčionių miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 50% UAB Gren Švenčionys akcijų.

UAB Gren Švenčionys įkurta 2001 m., įmonėje dirba 26 darbuotojai.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas gyventojams, įmonėms ir įstaigoms Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose. Įmonė investavo į biokuro ir dujų katilų atnaujinimą.

Administracijos darbuotojų per 2023 m. IV-ą ketvirtį priskaičiuotas vidutinis mėn. atlyginimas 2319 eurų.

Kuro struktūra

Per 2023 m. išmesta 1484 t. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂)

76 %

smulkinta mediena

22 %

gamtinės dujos

1 %

skystas kuras

1 %

medienos granulės

Suvartotos šilumos vidurkis, 2023 m.

106 kWh/m²

buitiniai vartotojai, gyvenantys nemodernizuotuose daugiabučiuose

61 kWh/m²

buitiniai vartotojai, gyvenantys modernizuotuose daugiabučiuose

90 kWh/m²

viešojo sektoriaus vartotojai

84 kWh/m²

vartotojai, vykdantys komercinę veiklą

Kontaktai

UAB Gren Švenčionys

Rekvizitai

Vilniaus g. 16A
LT-18123 Švenčionys
+370 387 51 593
[email protected]
www.grensvencionys.lt

 

Šiluma ir karštas vanduo

Karšto vandens kontrolė:
+370 387 52488

Techniniai klausimai:
+370 387 52258

Šilumos apskaita:
+370 387 52266
+370 387 44783

Darbo laikas: I – IV: 07:00 – 16:00, V: 07:00 – 14:20
Pietų pertrauka: 11:00 – 11:40