Šiluma Švenčionyse

Šilumos kainos nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh4,214,595,09
Kintamoji dalis ct/kWh5,305,786,42
Iš visoct/kWh9,5110,3711,51

Šilumos kainos nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh4,214,595,09
Kintamoji dalis ct/kWh5,465,956,61
Iš visoct/kWh9,6710,5411,70

Kainos nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d. (Švenčionių ir Švenčionėlių miestų vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš visoEUR/m37,297,958,82

Kainos nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d. (Švenčionių ir Švenčionėlių miestų vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš visoEUR/m37,378,038,92

Kainos nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d. (Pabradės miesto vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš visoEUR/m37,728,419,34

Kainos nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d. (Pabradės miesto vartotojams)

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš visoEUR/m37,808,509,44

Apskaitos prietaisų aptarnavimas

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu Su 9% PVM Su 21% PVM
Iš visoEUR/butui0,91-1,10
  • Atsiskaitymo tvarka

   Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
   Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
   Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
   Už paslaugas galite sumokėti „Ignalinos kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu. Įmokos kodai mokant internetu: „Swedbank”- 2850; „Luminor Bankas” – 432015.

   Atsiskaityti galima ir per bet kurį kitą Lietuvos banką, atlikus paprastą pavedimą. Pavedime būtina nurodyti įmonės rekvizitus ir informaciją apie patį mokėtoją, t. y. mokėtojo kodą, adresą, karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

  • Kompensavimo tvarka

   Kompensacijų tvarką nustato:

   • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas Nr. IX-1675; Įstatymas
   • Kompensacija už būsto šildymą 2022 m. Informacija
   • Kiti poįstatyminiai aktai.

   Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Švenčionys klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

  • Sutarčių sudarymas

   Gyventojai, norintys pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms turi sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį ar (ir) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

   Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis

   Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

   Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus 16a, Švenčionys.

   Sutarčių sudarymui reikalingi šie dokumentai:

   • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
   • Pažyma iš seniūnijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, jeigu klientas tuo adresu iš tiesų deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymą teikiama telefonais +370 387 52 266 ir +370 387 44 783.

  • Šilumos kokybė

   Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimus ir atsakomybę už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297. Įsakymas

  • Susiję dokumentai

   VERT nutarimai:

   • VERT 2022-08-25 nutarimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VERT 2022-08-25 nutarimas dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VERT 2022-10-17 nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo; Nutarimas

  Pabradė

  MetaiMėnuo
  2023Balandis
  2023Kovas
  2023Vasaris
  2023Sausis
  2022Gruodis
  2022Lapkritis
  2022Spalis
  2022Gegužė
  2022Balandis
  2022Kovas
  2022Vasaris
  2022Sausis
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis

  Švenčionys

  MetaiMėnuo
  2023Balandis
  2023Kovas
  2023Vasaris
  2023Sausis
  2022Gruodis
  2022Lapkritis
  2022Spalis
  2022Gegužė
  2022Balandis
  2022Kovas
  2022Vasaris
  2022Sausis
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis

  Švenčionėliai

  MetaiMėnuo
  2023Balandis
  2023Kovas
  2023Vasaris
  2023Sausis
  2022Gruodis
  2022Lapkritis
  2022Spalis
  2022Gegužė
  2022Balandis
  2022Kovas
  2022Vasaris
  2022Sausis
  2021Gruodis
  2021Lapkritis
  2021Spalis
  2021Gegužė
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis
  • Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

   • Pirmas patarimas

   Pastatų būklė turi tiesioginės įtakos sunaudojamam šilumos kiekiui. Renovuotų daugiabučių namų sąskaitų už šilumą dydis ir sunaudotas šilumos kiekis yra daugiau nei dvigubai mažesnis už nerenovuotų namų.

   • Antras patarimas

   Daugiabutis namas nusidėvi, todėl, siekiant pratęsti jo tarnavimo laiką ir norint efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Atlikus kompleksinę namo renovaciją, daugiabutis ne tik atsinaujina, bet ir sutaupoma šiluma, kuri buvo tiesiog prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus. Apšiltinus namą ir atnaujinus pastato šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą sumažėja dvigubai.

   • Trečias patarimas

   Energetikos specialistai pastatą renovuoti rekomenduoja tuo atveju, jeigu buto kvadratiniam metrui šildyti vidutinis sunaudojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 25 kWh ir daugiau.

   • Ketvirtas patarimas

   Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuojant šilumos naudojimą: ant radiatorių sumontuojami termostatai – prietaisai, padedantys reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos kiekį. Visiškai renovuotame name pertvarkius pastato šildymo sistemą, o butuose įrengus šilumos apskaitos prietaisus arba šilumos daliklius, tuo pačiu reguliuojama ir patalpos temperatūra.

   • Penktas patarimas

   Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažėja ir pagerėja šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas.

   • Šeštas patarimas

   Taupyti energiją padeda ir tokios paprastos priemonės, kaip rūsio patalpų, laiptinių langų, durų užsandarinimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, šiaurinės buto sienos užstatymas baldais, šilumą atspindinčios plėvelės įtvirtinimas už radiatorių. Patariama neužstatyti baldais ir neuždengti užuolaidomis radiatorių bei, išeinant iš namų, visuomet uždaryti langus. Visa tai padės tausoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas už šildymą.

  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotoją apie savo teisių ir atsakymų į kylančius klausimus klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris bus parengtas Europos Komisijos inicijuotų energijos vartotojų informacijos sąraše. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

  • Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

   Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

   Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Švenčionys patvirtintoje tvarkoje. Tvarka

  • UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės įmonėms ir įstaigoms.

   Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. , patvirtintomis Energetikos ministro, Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, prašymus teikia Švenčionių rajono savivaldybei. Taisyklės

   Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaromos dviejų tipų sutartys:

   Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Švenčionys (Vilniaus g. 16A). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

   • prašymas sudaryti sutartį;
   • įmonės registravimo pažymėjimas;
   • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
   • patalpų šiluminės dalies projektas;
   • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonu +370 387 52 266.

  • Dokumentai

   Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:

   • Informacija apie šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį bei faktinį pagamintą šilumos kiekį; Informacija
   • Temperatūrinis grafikas automatizuotai šildymo sistemai; Grafikas
   • Termofikacinio vandens parametrai; Parametrai
   • Katilinių stabdymo grafikas. Grafikas

  Centralizuotų šilumos tiekimo sistemų maksimalios šilumos galios poreikis

  MetaiMaksimalus galios poreikis, MW
  202210,5
  202112,41
  202012,16
  201915,66

  Išteklių pirkimo planai

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Šilumos gamybos veiklos sąnaudos

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Nepriklausomo audito išvada

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Nepriklausomo audito išvada dėl reguliuojamos veiklos

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Reguliuojamos veiklos ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Kiti dokumentai

  • Švenčionių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti Švenčionių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą; Informacija
   • Aiškinamasis raštas; Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas; Planas
   • Žemės sklypų, patenkančių į Švenčionių miesto, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas sąrašas; Sąrašas
   • Energetikos ministro įsakymas. Įsakymas
  • Švenčionėlių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti Švenčionėlių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą; Informacija
   • Aiškinamasis raštas; Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas; Planas
   • Žemės sklypų, patenkančių į Švenčionėlių miesto, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas sąrašas; Sąrašas
   • Energetikos ministro įsakymas. Įsakymas
  • Pabradės miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti Pabradės miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą; Informacija
   • Aiškinamasis raštas; Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas; Planas
   • Žemės sklypų, patenkančių į Pabradės miesto, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas sąrašas; Sąrašas
   • Energetikos ministro įsakymas. Įsakymas
  • UAB Gren Švenčionys gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams. UAB Gren Švenčionys eksploatuoja Švenčionių miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 50% UAB Gren Švenčionys akcijų.

   UAB Gren Švenčionys įkurta 2001 m., įmonėje dirba 26 darbuotojai.

   Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas gyventojams, įmonėms ir įstaigoms Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose. Įmonė investavo į biokuro ir dujų katilų atnaujinimą.

   Administracijos darbuotojų per 2020 m. IV-ą ketvirtį priskaičiuotas vidutinis mėn. atlyginimas 1802 eurai.

  • Kuro struktūra

   Per 2022 m. išmesta 1556 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2).

  • Suvartotos šilumos vidurkis, 2022 m.