ESG

Mūsų paskirtis: kurti energiją ateičiai šiandien. Siūlome energetikos sprendimus ir tiekiame energiją vadovaudamiesi savo ESG prioritetais. Mūsų veiklos esmė ‒ aprūpinti energija žmones, verslus ir bendruomenes. Mes galvojame apie visų mūsų ir būsimų kartų bendrą ateitį.

Žaliosios energetikos sprendimai ir tvari ateitis

Gaminame švarią energiją ir siūlome tvarius energijos sprendimus – nuo centralizuoto šildymo iki pramoninių energijos sprendimų. Mūsų gaminama energija ir teikiamos paslaugos padeda klientams, bendruomenėms ir miestams siekti klimato kaitos ir anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslų.

Esame atsakinga energetikos bendrovė ir pirmaujame vietos, regiono ir pasaulio mastu, siekdami efektyviai naudoti išteklius ir sukurti neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomiką. Suvokiame iššūkius ir galimybes, susijusius su poreikiu aprūpinti miestus, bendruomenes ir įmones švaria bei įperkama energija, drauge siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį.

Energetikos sistemos iš esmės keičiasi, nes pasaulis siekia kovoti su klimato kaita ir pereiti nuo iškastinių energijos šaltinių prie atsinaujinančiųjų išteklių. Prie iššūkių prisideda ir daugelio galutinių vartotojų – nuo transporto iki pramonės – elektrifikavimas, dėl kurio labai išauga elektros energijos poreikis ir būtinybė kuo daugiau jos gaminti iš atsinaujinančiųjų šaltinių.

Mes teikiame energijos sprendimus mūsų bendrai ateičiai ir ateinančioms kartoms. Gerbiame planetą ir prisiimame atsakomybę už savo vaidmenį švelninant klimato krizę. Todėl remiame visuotinius šilumos efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo ir biologinės įvairovės apsaugos tikslus. Svarbiausia – imtis veiksmų, o ne ieškoti pasiteisinimų.

ESG ataskaita

2023 m. ESG ataskaita

Aplinkosaugos prioritetai

Mes teikiame energijos sprendimus mūsų bendrai ateičiai ir ateinančioms kartoms. Gerbiame planetą ir prisiimame atsakomybę už savo vaidmenį švelninant klimato krizę. Todėl remiame visuotinius ŠESD kiekio mažinimo ir biologinės įvairovės apsaugos tikslus. Svarbiausia – imtis veiksmų, o ne ieškoti pasiteisinimų.

Pagrindiniai tikslai

 • ŠESD kiekio sumažinimas 50 proc. iki 2035 m. (2019-ieji – baziniai metai)
 • 100 proc. tvariai išgaunamas biomasės kuras

Privalome vengti neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei. Šią pareigą vykdome efektyviai dirbdami ir naudodami pažangiausias technologijas, kad kuo mažiau pakenktume žemei, orui, vandeniui ir žmonėms. Būtent to nusipelnė mūsų planeta.

Pagrindiniai tikslai

 • Visi įrenginių išmetamų teršalų kiekiai yra mažesni už kiekius, gaunamus naudojant geriausius prieinamus gamybos būdus, jei tokie yra.

Socialiniai prioritetai

Teikiame švarius, saugius, įperkamus ir naujoviškus energijos sprendimus ir suteikiame bendruomenėms galimybę priimti tvarius sprendimus.

Pagrindiniai tikslai

 • Bent viena energijos taupymo ar kita su įmonių socialine atsakomybe susijusi informavimo kampanija per metus.
 • Strateginiai tiekėjai laikosi „Gren“ tiekėjų elgesio kodekso.

Mūsų darbuotojai įgyvendina mūsų strategiją ir tvarumo siekius – jie nuolat diegia naujoves ir stengiasi tobulėti. Turime pagarba grindžiamą įmonės kultūrą, o kurdami darbo sąlygas visų pirma galvojame apie darbo saugą. Lygiateisiškumas yra pagrindinis principas, todėl siekiame, kad mūsų darbuotojai jaustųsi visapusiškai įsitraukę.

Pagrindiniai tikslai

 • Tinkama darbuotojų pusiausvyra amžiaus ir lyties požiūriu.
 • Nė vieno diskriminacijos, priekabiavimo ir žmogaus teisių pažeidimų atvejo.
 • Nė vieno su darbu susijusio sužalojimo tiek mūsų darbuotojų, tiek rangovų gretose.
 • Darbuotojų įsitraukimo lygis daugiau kaip 80 % iki 2025 m.

Valdymo prioritetai

„Gren“ auga. Daug investuojame į dabartinę veiklą ir aktyviai ieškome galimybių už esamos veiklos ribų. Įtraukdami aplinkosaugos, socialinius ir įmonių valdymo (ASV) kriterijus į savo sprendimų priėmimo procesą, galime maksimaliai padidinti tvarumą savo socialiniams partneriams ir išvengti nereikalingos rizikos.

Pagrindiniai tikslai

 • Pirmenybė teikiama investicijoms, turinčioms teigiamą poveikį „Gren“ tvarumui.

Veiksmai

 • Įmonių tvarumo ataskaitų teikimas ir suderinamumas su ES taksonomijos reglamentu.

Esame atsparūs – esame pasirengę energijos rinkos svyravimų, klimato kaitos, socialinių ir politinių įvykių ar skaitmeninių technologijų plėtros keliamiems trikdžiams. Mūsų klientai gali pasitikėti, kad jų energijos tiekimas yra saugus. Dirbame skaidriai ir sąžiningai, visiškai netoleruojame neteisėtos ar neetiškos verslo praktikos.

Pagrindiniai tikslai

 • Gamybos prieinamumas 98 proc.
 • Nė vieno informacijos saugumo incidento, turinčio įtakos „Gren“ paslaugoms, arba dėl jų įvykusių duomenų saugumo pažeidimų.
 • Nė vieno incidento, susijusio su pinigų plovimo prevencijos (kovos su kyšininkavimu ir korupcija) politika.

Mūsų paskirtis – kurti energiją ateičiai šiandien. Siūlome energetikos sprendimus ir tiekiame energiją. Mūsų veiklos esmė ‒ aprūpinti energija žmones, verslus ir bendruomenes. Tikime, kad tai, kas yra gera aplinkai, yra gera žmonėms, visuomenei ir įmonėms. Tvaria sėkme mes vadiname tai, kas naudinga visiems. Mums svarbu skatinti savo klientus, partnerius ir visą visuomenę judėti pirmyn.
Imamės veiksmų ir neieškome pasiteisinimų. Kartu siekiame tvarios sėkmės. Šioje kelionėje mums padeda mūsų vertybės – pasitikėjimas, pagarba, orientacija į sprendimą ir dėmesys klientui.

Savo klientams – nuo butų iki namų, nuo biurų iki ištisų pramonės šakų – tiekiame ekologišką, patikimą ir nebrangią energiją. Padedame savo klientams, bendruomenėms ir miestams siekti klimato kaitos ir anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslų.

Esame atsakinga energetikos bendrovė ir suteikiame galimybę vietos, regioniniams ir pasauliniams partneriams kurti efektyviai išteklius naudojančią ir anglies dioksido požiūriu neutralią ekonomiką. Pripažįstame šį iššūkį ir džiaugiamės galimybe suteikti miestams, bendruomenėms ir įmonėms pagrindinį elementą, mažinantį jų priklausomybę nuo iškastinio kuro, – švarią ir įperkamą energiją.

Pasaulis siekia kovoti su klimato kaita ir pereiti nuo energijos, gaminamos iš iškastinio kuro, prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šiam tikslui pasiekti energetikos sistemos ėmėsi esminių pokyčių. Be to, plačiai plintant transporto ir pramonės elektrifikacijai, sparčiai didėja elektros energijos paklausa. Kuo didesnės energijos dalies gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių yra pasaulinis prioritetas.

Mes teikiame energijos sprendimus mūsų bendrai ateičiai ir ateinančioms kartoms. Gerbiame planetą ir prisiimame atsakomybę už savo vaidmenį švelninant klimato krizę. Todėl remiame visuotinius ŠESD kiekio mažinimo ir biologinės įvairovės apsaugos tikslus. Svarbiausia – imtis veiksmų, o ne ieškoti pasiteisinimų.

Mūsų prioritetas – mažinti energetikos verslo priklausomybę nuo iškastinio kuro. Stengiamės savo augimą atsieti nuo iškastinių energijos šaltinių naudojimo.

Todėl kuriame novatoriškus, specialiai pritaikytus, tvarius sprendimus bei skatiname klientus pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančiosios energijos centralizuoto šildymo ir vėsinimo srityje. Remiame ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugą stengdamiesi tvariai apsirūpinti biokuru.

Ekosistemų ir biologinės įvairovės apsauga yra labai svarbus veiksnys kovojant su biologinės įvairovės nykimu. Šilumą daugiausia gaminame iš biokuro, o 2023 m. bendradarbiaudami su savo tiekėjais pradėjome sertifikavimo programą. Iki 2025 m. planuojame naudoti 100 proc. tvariai išgaunamos biomasės ir atitikti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos metodikas.

Skatiname klientus pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančiais ištekliais grindžiamo centralizuoto šildymo ir vėsinimo. Pavyzdžiui, pradėjome teikti „Gren Industrial Energy Services“ paslaugas – sukūrėme vėsinimo sprendimą „E-Piim“ pienininkystės kompleksui Paidės mieste Estijoje.

Mūsų pareiga – vengti neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei. Vykdome šią pareigą efektyviai dirbdami ir naudodami pažangiausias technologijas, kad kuo labiau sumažintume žalą žemei, orui, vandeniui ir žmonėms.

Siekiame mažinti energijos gamybos ir tiekimo poveikį, kuo efektyviau eksploatuodami savo centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemas bei didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginius, mažindami į orą, vandenį ir dirvožemį patenkančių teršalų kiekį.

Teikiame švarius, saugius, įperkamus ir naujoviškus energijos sprendimus ir suteikiame bendruomenėms galimybę priimti tvarius sprendimus. „Gren“ gerbia visas suinteresuotąsias šalis – klientus, tiekėjus, partnerius ir valdžios institucijas. Mums svarbios jų teisės, gerovė ir saugumas.

Įgaliname ir šviečiame vietos bendruomenes, kad jos galėtų priimti geresnius ir tvaresnius sprendimus. Pirmenybę teikiame pagarbai žmogaus teisėms ir aukštiems darbo standartams savo vertės grandinėje. Siekiame griežtai laikytis Tiekėjų elgesio kodekso ir minimalių socialinių garantijų.

Mūsų darbuotojai įgyvendina mūsų strategiją ir siekius – nuolat diegiame naujoves ir siekiame tobulėti. Turime pagarba grindžiamą įmonės kultūrą, o kurdami darbo sąlygas visų pirma galvojame apie darbų saugą. Lygiateisiškumas yra pagrindinis principas, todėl siekiame, kad mūsų darbuotojai jaustųsi visapusiškai įsitraukę.

Lygybė, įvairovė ir nediskriminavimas yra pagrindiniai mūsų organizacijos principai – užtikriname saugias darbo sąlygas, kuriame patrauklią darbo patirtį ir nuolat peržiūrime bei tobuliname savo darbo kultūrą.

Siekdami tobulinti savo paslaugas ir formuoti savo tvarumo kelią, palaikome aktyvų dialogą su suinteresuotosiomis šalimis. Tai apima bendradarbiavimą su darbuotojais, santykių su tiekėjais valdymą, siekiant užtikrinti tvarią kuro kilmę, ir klientų atsiliepimus.

Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės miestai ir miesteliai yra svarbiausi mūsų partneriai kuriant tvarią aplinką žmonėms ir verslui.

Miestuose, kuriuose vykdome veiklą, remiame vietos bendruomenes vykdydami švietimo projektus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu, remiame mokyklas, vietos sporto klubus ir meno draugijas.

Prenumeruokite „Gren“ naujienas