Gamybos objektai

Norime pateikti keletą mūsų jėgainių parką sudarančių jėgainių pavyzdžių. Gamybos įmonės yra Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Visos gamybos įmonės atitinka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vadybos sistemų standartų reikalavimus.

82*

Energijos gamybos objektai

1314 MW

Bendras gamybos pajėgumas

2,3 TWh

Šilumos pardavimas

0,7 TWh

Elektros pardavimas

(*Įskaitant asocijuotų centralizuoto šilumos tiekimo įmonių dalį.)

Estija

Estijoje daugiausia dėmesio skiriame vietos bendruomenės poreikius atitinkantiems ir mūsų klientams komfortą užtikrinantiems tvarios energijos sprendimams.

Tartu ir Pernu miestuose tiekiame švarų, patikimą ir patogų centralizuotą šildymą pramonės įmonėms, gyvenamųjų namų bendrijoms ir individualiems namams. Šiluma yra gaminama mūsų biomasės kogeneracinėse jėgainėse iš vietoje gaunamų ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Šilumą klientams taip pat galime tiekti naudodami tradicines tik šilumines katilines (turinčias biomasės ir dujų katilus), taip pat pakartotinai naudodami atliekinę šilumą iš vietos pramonės įmonių, pavyzdžiui, vietos spaustuvės Tartu mieste.

Centralizuotas vėsinimas yra naujausias mūsų energijos gamybos būdas. Tartu, Estijoje, paleidome pirmąjį Baltijos regione prie upės veikiantį centralizuoto vėsinimo įrenginį. Mūsų centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai yra sujungti šilumos siurbliais ir sudaro integruotą energetikos sistemą.

„Gren Estija“ atitinka ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 vadybos sistemų standartų reikalavimus.

Biomasės naudojimas šilumai ir elektrai gaminti Tartu mieste

Mūsų biomasės jėgainė Tartu mieste gamina šilumą ir elektros energiją, naudodama vietoje susidarančias medžio drožles ir durpių briketus – didžioji dalis durpių išgaunama iš mūsų pačių durpynų. Jėgainė tiekia centralizuotą šilumą maždaug 1900 klientų ir 72 tūkstančiams vietos gyventojų. Mūsų jėgainė yra viena efektyviausių ir pažangiausių energetikos sistemų Estijoje.

Biomasės naudojimas šilumai ir elektrai gaminti Pernu mieste

Mūsų biomasės jėgainė Pernu mieste gamina šilumą ir elektros energiją, naudodama vietoje gaunamą biokurą, ir tiekia centralizuotą šilumą maždaug 890 klientų ir 19 tūkstančių žmonių. Mūsų gaminama elektros energija parduodama „NordPool“ ir kitiems stambiems pramonės klientams. Vietos pramonės klientams taip pat pristatėme keletą naujų produktų, o garą ir elektrą klientams tiekiame tiesiogine linija.

Tartu miesto centro vėsinimo įrenginys

Tartu mieste eksploatuojame ekologišką ir didelio efektyvumo centralizuoto vėsinimo įrenginį. Jis yra įrengtas prie Emajegio upės ir naudoja vėsų upės vandenį kaip natūralų vėsinimo šaltinį.
 

Pernu miesto centro vėsinimo įrenginys

Mūsų centralizuoto vėsinimo įrenginys Pernu mieste naudoja Pernu upės vandenį kaip natūralų vėsinimo šaltinį ir prie savo tinklo gali prijungti visus miesto centre esančius viešuosius pastatus. Taip pat bendradarbiaujame, pavyzdžiui, su Pernu miesto „Keskus“ prekybos centru.
 

Ardlos centralizuoto vėsinimo įrenginys Tartu mieste

Iš pradžių Ardlos centralizuoto vėsinimo įrenginio pajėgumai buvo skirti aptarnauti „Lõunakeskus“ – didžiausią prekybos ir laisvalaikio centrą pietų Estijoje. Tiekiame energiją centrui ir šalia esantiems pastatams.

Jungtinė Karalystė

2023 m. „Gren“ įsigijo atliekų ir biomasės energijos gamybos objektų tinklą, kuris atlieka svarbų vaidmenį vykdant bazinės apkrovos energijos gamybą ir mažinant sąvartynuose atsiduriančių atliekų kiekį.

„Gren“ planuoja investuoti iki 1 milijardo svarų sterlingų į centralizuoto šildymo ir vietos energijos sistemas, kurios tieks ekologišką energiją už prieinamą kainą daugiau kaip 200 tūkstančių namų ūkių ir tūkstančiams įmonių Jungtinėje Karalystėje, įskaitant Viko, Šefildo ir Notingamo miestus.

Tiekiame šilumą ir elektrą namams, įmonėms, ligoninėms, mokykloms, ūkiams ir pramonei visoje Jungtinėje Karalystėje. Kuriame ir teikiame energijos sprendimus – nuo centralizuoto šildymo iki atsinaujinančiosios ir pramoninės energijos, kad patenkintume klientų ir bendruomenių poreikius. Mūsų vietos sprendimai atlieka svarbų vaidmenį kuriant lanksčią ir išmanią energetikos ateitį. Decentralizuoti energijos sprendimai yra mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantys ir efektyvūs, naudotojams suteikiantys lankstesnį pasirinkimą ir galimybę valdyti išlaidas energijai.

Kogeneracija

Kogeneracija – tai labai efektyvus procesas, kuriam vykstant surenkama ir panaudojama šiluma, kuri yra šalutinis elektros energijos gamybos proceso produktas. Vienu metu gaminant šilumą ir elektros energiją, kogeneracija gali sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį iki 30 %, palyginti su atskirais įprastiniais gamybos būdais katilinėje ir elektrinėje.

Elektros energija vietos bendruomenėms ir įmonėms

Mūsų kogeneracinės jėgainės gamina elektros energiją vietos bendruomenėms ir įmonėms bei nacionaliniam tinklui.

Latvija

Jelgavoje ir Daugpilyje daugiausia dėmesio skiriame atsinaujinantiesiems energijos šaltiniams. Energiją gaminame naudodami vietos išteklius, remiame klientus ir vietos bendruomenes bei siekiame daryti teigiamą poveikį aplinkai.

Esame Jelgavos centralizuotos šilumos tiekėjai, todėl tiekiame namų ūkiams, viešiesiems pastatams ir įmonėms tvarią ir patikimą šilumą, pagamintą iš vietos atsinaujinančių energijos šaltinių. 92 % Jelgavos šilumos energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Daugpilyje bendradarbiaujame su miesto centralizuoto šilumos tiekimo operatoriumi, kuris patenkina apie 40 % miesto šilumos poreikių; taip pat tiekiame šilumos energiją Rygos centralizuoto šilumos tiekimo sistemai.

Daugiausia elektros energijos pagaminame iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių – biomasės ir vėjo – ir šiek tiek iš gamtinių dujų. Elektros energiją parduodame „NordPool“, taip pat ją parduodame kai kuriems dideliems pramonės klientams.

Biomasės naudojimas šilumai ir elektrai gaminti Jelgavos mieste

Mūsų kogeneracinė jėgainė Jelgavoje naudoja vietos atsinaujinančius energijos šaltinius – daugiausia medžio skiedras – ir centralizuotai tiekia šilumą maždaug 16 tūkstančių namų ūkių ir 173 verslo klientams. Didžiausia tokio tipo jėgainė Latvijoje pagerino bendrą centralizuoto šildymo efektyvumą ir saugumą, 90 % sumažindama šilumos gamybos metu išmetamo CO2 kiekį. Dirbame prie naujo kuro įvairinimo projekto, pagal kurį biomasę papildysime 35 % iš atliekų gautu kuru.

Biomasės naudojimas šilumai ir elektrai gaminti Rygoje

Mūsų biomasės kogeneracinė jėgainė Rygoje gamina elektrą ir šilumą iš vietos atsinaujinančio energijos šaltinio – medžio skiedrų. Šilumos energija perduodama į miesto centralizuoto šildymo sistemą.

Lietuva

Lietuvoje veikiame Akmenėje, Joniškyje, Kaune, Klaipėdoje, Švenčionyse, Trakuose, Vilniuje ir Visagine. Iš nepavojingų komunalinių ir pramoninių atliekų gaminame tvarius, švarius energijos produktus. Tiekiame saugią ir efektyvią centralizuotą šilumą, gaminamą daugiausia iš biokuro, taip pat skirstome ir tiekiame dujas.

Kaune ir Klaipėdoje miesto šilumos tiekimo įmonėms tiekiame šilumos energiją, pagamintą iš nepavojingų komunalinių ir pramoninių atliekų, taip pat iš biokuro pagamintą energiją. Mūsų kogeneracinės jėgainės užtikrina tvarius šilumos tiekimo sprendimus ir padeda tvariau tvarkyti atliekas. Atliekos panaudojamos šilumai ir energijai gaminti, o ne atsiduria sąvartynuose. Iš šių atliekų pagaminta elektros energija parduodama „NordPool“.

Akmenėje, Joniškyje, Švenčionyse ir Trakuose gyventojams ir įmonėms tiekiame efektyvią centralizuotą šilumą, gaminamą iš vietos biokuro ir gamtinių dujų. Vilniuje ir Visagine veikiame kaip nepriklausomi šilumos gamintojai.

Energijos gamyba iš atliekų Klaipėdoje

UAB Gren Klaipėda kogeneracinė jėgainė Klaipėdoje veiklą vykdo nuo 2013 m. ir atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Jėgainė, naudojanti nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvų energinės vertės iš atliekų išgavimą bei efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą.

Energijos gamyba iš atliekų Kaune

Jėgainė, įsikūrusi Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, veiklą vykdo nuo 2020 metų. Per metus jėgainėje sutvarkoma iki 255 tūkstančių tonų nepavojingų pramoninių ir komunalinių atliekų po antrinio rūšiavimo, kurios nebetinkamos perdirbti, bet turi energetinę vertę. Jėgainė pagamina iki 30 % Kauno miesto šilumos poreikio ir elektros energija aprūpina daugiau nei 130 tūkstančių Lietuvos namų ūkių per metus.