CEWEP paskelbė „Carsten Spohn“ apdovanojimą

2023-11-22

Absolventai ir talentingi studentai iš Europos universitetų bei jaunieji Europos atliekų tvarkymo sektoriaus profesionalai nuo šiol bus įvertinti CEWEP „Carsten Spohn“ apdovanojimu.

Apdovanojimas įvertins jų kompetenciją ir atitinkamus mokslinius tyrimus[1], taikomus praktikoje atliekų tvarkymo bei energijos gamybos iš atliekų srityje.

Apdovanojimo laimėtojams bus pasiūlyta dviejų savaičių praktika vienoje iš energijos gamybos iš atliekų jėgainių Europoje. Laimėtojai savo pageidavimus galės nurodyti prioritetine tvarka iš galimų praktikos vietų sąrašo. Laimėjusių darbų santraukos bus skelbiamos CEWEP tinklalapyje. Nugalėtojai taip pat bus kviečiami nemokamai dalyvauti kitame CEWEP kongrese.

Šio apdovanojimo komisiją sudaro akademinės bendruomenės nariai ir savanoriškai dalyvaujantys energijos gamybos iš atliekų jėgainių atstovai.

Carsten Spohn buvo CEWEP viceprezidentas ir CEWEP Vokietijos narės ITAD (Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland) generalinis direktorius. Jis buvo labai entuziastingas ir daug dėmesio skyrė energijos gamybos iš atliekų klausimams, o netikėta jo mirtis prieš metus buvo didelė netektis visai Europos energijos gamybos iš atliekų bendruomenei.

Carsten, 3 vaikų tėvas, taip pat labai aktyviai rėmė jaunus žmones, todėl jo atminimui CEWEP įsteigė „Carsten Spohn“ apdovanojimą jauniesiems talentams.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite CEWEP tinklalapyje.

[1] Darbas turėtų būti atliekamas pagal bakalauro, magistrantūros, doktorantūros tyrimus arba kaip atitinkama publikacija.

Apie CEWEP

Europos energijos gamybos iš atliekų jėgainių konfederacija (CEWEP) yra skėtinė energijos gamybos iš atliekų (EGA) jėgainių operatorių ir valdytojų asociacija, atstovaujanti daugiau nei 400 jėgainių iš 23 šalių. Jos sudaro daugiau kaip 80 % EGA pajėgumų Europoje.

CEWEP nariai yra įsipareigoję užtikrinti aukštus aplinkosaugos standartus, siekti mažo išmetamų teršalų kiekio ir moderniausiais būdais gaminti energiją iš atliekų, kurių negalima tvariai perdirbti.

„Gren Klaipėda“, „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir „Vilniaus kogeneracinė jėgainė” yra CEWEP narės.