„Gren Joniškis“ užbaigė daugiau nei 300 tūkstančių eurų vertės investicinį projektą

2023-01-16

UAB Gren Joniškis užbaigė remonto projektą ir įrengė dūmų kondensacinį ekonomaizerį Pakluonių biokuro katilinėje. Projektui paramą skyrė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Investicinio projekto vertė – 321 tūkstantis eurų.

Įrengtas dūmų kondensacinis ekonomaizeris sumažina išmetamųjų teršalų kiekį ir padidina katilo naudingo veikimo efektyvumą, o jo galingumo užteks lauko temperatūrai nukritus iki -10 °C. Iki projekto įgyvendinimo, lauko temperatūrai nukritus žemiau -5 °C, reikėdavo įjungti Centrinę katilinę, kurios kuro sąnaudos yra didesnės. Atliktos investicijos biokuro sunaudojimą sumažins iki 2,3-2,5 GWh per metus. Vidutinis metinis katilo efektyvumas padidės apie 10-16 % iki 98 %, o tarša kietosiomis dalelėmis bus mažesnė nei 50 mg/Nm3, todėl atliktos investicijos prisidės prie aplinkos išsaugojimo.

Projektui skirtas iki 199,99 tūkstančių eurų finansavimas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 437.