Paskelbta „Gren“ 2023 m. ESG ataskaita

2024-04-22

„Gren“ parengė savo pirmąją ESG ataskaitą. 2023 m. ESG ataskaitoje aprašome savo pasiekimus ir įsipareigojimus aplinkosaugos, socialinio ir valdymo tvarumo srityje bei ESG strategijos temas ir varomąsias jėgas.

Įsipareigojusi gaminti tvarią energiją iš vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių, atliekų ir perteklinės šilumos, „Gren“ atlieka svarbų vaidmenį dekarbonizuojant energetikos sektorių.

Mūsų žmonės ir geri saugos rodikliai yra esminiai mūsų sėkmės elementai, leidžiantys mums efektyviai veikti ir reikšmingai prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo. Esame įsipareigoję pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir investuojame į atsparumą galimiems energetikos rinkos veikimo sutrikimams.

Toliau bendradarbiausime su viešaisiais ir privačiaisiais pramonės partneriais įgyvendindami anglies dioksido išmetimo mažinimo projektus ir sieksime savo ESG tikslų. Taip pat, organizacijai augant, daugiausia dėmesio skirsime savo darbuotojų įgūdžiams tobulinti ir kompetencijoms ugdyti.

„Gren“ 2023 m. ESG ataskaitoje aptariamas verslas ir strategija, kaip „Gren“ kuria vertę, taip pat aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) tikslai, pagrindiniai veiklos rodikliai ir veiksmai.

Ataskaitos aplinkosaugos dalyje pateikiama informacija apie tai, kaip įsipareigojame saugoti aplinką, skatinti atsakingą gamtos išteklių naudojimą ir mažinti neigiamą savo veiklos poveikį.

Teikdami paslaugas padedame klientams mažinti jų poveikį aplinkai. „Gren“ teikia informaciją apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, vadovaudamasi Pasaulinės verslo darnios plėtros tarybos (WBCSD) Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolu. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų „Gren“ išmeta vykdydama savo veiklą (1 ir 2 sritys) ir visoje vertės grandinėje (3 sritis).

Pradėjome pirmuosius žingsnius, siekdami 2023 m. atlikti dvigubo reikšmingumo vertinimą, suderintą su Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (CSRD), ir laikytis Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartuose (ESRS) nurodytų ataskaitų teikimo standartų. Šio vertinimo rezultatai bus baigti rengti 2024 m.

Ataskaita apima mūsų veiklą Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lietuvoje.