Taupykime šilumą

2023-12-19

„Gren“ šilumos tiekėjos, vykdydamos energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, pasirašytą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, rekomenduoja šilumą taupyti.

Neabejotina, kad šilumos kiekio suvartojimą lemia pastato būklė. Kuo pastatas labiau izoliuotas, tuo optimaliau suvartoja šilumą. Kai pastatas laidus šilumai, ji per pastato sienas, duris, langus ar kitus plyšius iškeliauja į aplinką ir taip ,,šildome lauką“. Tokiu atveju, užtikrinant pastate norminę temperatūrą, į pastatą paduodama daugiau šilumos. Didesnis šilumos kiekio suvartojimas lygus didesnėms sąskaitoms.

Efektyviausiai šiluma sutaupoma pilnai renovuojant pastatą. Pilna pastato renovacija reikalauja didelių finansinių turto savininko resursų. Tai – racionaliausias sprendimas.

Daugiabučių šilumos vartotojams, nepriėmusiems sprendimo dėl pilnos pastato renovacijos, rekomenduojama priimti sprendimą dėl dalinės pastato renovacijos: atnaujinant stogo dangą, šiltinant pastato pamatus ar sienas, atnaujinant šilumos punktą bei visą šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą.

Pastato renovacija – bendraturčių bendras sprendimas, o kaip sutaupyti šilumą individualiomis pastangomis? Pateikiame keletą patarimų.

Saulėtą dieną atidenkite langus, leiskite saulės šilumai laisvai pasklisti kambaryje bei keliauti į pastato vėsesnes patalpas. Šiluma keliauja ten, kur šalčiau. Nusileidus saulei pravartu laikyti nuleistas langų žaliuzes – tokioje padėtyje jos prilygsta papildomam stiklui.

Atidžiai apžiūrėkite langus ir esant poreikiui organizuokite pastato langų varčių reguliavimo ir tarpinių keitimo darbus. Plyšius užsandarinkite izoliacinėmis medžiagomis.

Šilumą atspindintys ekranai gali 1–2 laipsniais padidinti šildomos patalpos oro temperatūrą. Ekranus galima įsigyti statybinių prekių parduotuvėje. Jie montuojami už radiatorių palei sieną.

Efektyviausia patalpas vėdinti trumpai, bet intensyviai. Šilčiau gyvensime ir geriau išvėdinsime patalpas, jei keletą minučių praversime plačiai langus arba balkono duris ir įleisime šviežio oro. Mikroventiliacijos metu vyksta nuolatinis šilumos nutekėjimas į lauką, todėl toks patalpos vėdinimas didina šilumos suvartojimą.

Prie išorinių sienų pastatyti dideli baldai sulaiko daugiau šilumos bute, tad drąsiai juos statykite prie išorinės sienos.

Jei laiptinės langai ir durys nesandarūs ar atviri – šilumos nuostoliai bus didesni. Nešildant laiptinių, dėl natūralių fizikos dėsnių į jas iš šildomų patalpų skverbiasi šiluma, todėl didėja šilumos poreikis butų šildymui.

Balkonų ir lodžijų stiklinimas sumažina šalto oro skverbimąsi į butą, todėl oro temperatūra gretimame kambaryje lieka normali ir vėjuotą dieną. Dar daugiau sutaupoma juose įrengus medines grindis bei po jomis paklojus izoliacinės medžiagos sluoksnį.

Didelė dalis paprastų šilumos taupymo priemonių yra prieinamos ir gali būti naudojamos kiekvieno būsto šeimininko. Tik bendras visų namo gyventojų siekis taupyti šilumą gali duoti džiuginantį rezultatą.