Veiklą pradeda nauja Šiaurės Europos energetikos įmonė „Gren“

2021-07-05

Nuo 2021 m. liepos 5 d. „Fortum“ šilumos ir vėsinimo paslaugų verslo padalinys Baltijos šalyse, kurį neseniai įsigijo pasaulyje pirmaujanti privataus kapitalo investicijų bendrovė „Partners Group“, savo veiklą tęsia kaip Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovė „Gren“. Bendrovė telkia dėmesį į tvarius, gamtą tausojančius energetikos sprendimus, naudodama atsinaujinančius ir vietinius išteklius. Didžiausias dėmesys skiriamas centralizuotam šilumos tiekimui, vietos bendruomenių poreikių tenkinimui ir komforto kūrimui kasdieniame gyvenime.

Pristatydamas naująją bendrovę „Gren“, jos valdybos pirmininkas Matti Viljo sakė: „Nors šiandien rinkai pristatome naują prekės ženklą, tačiau mes esame gerai žinomi ne tik savo klientams bei partneriams, bet ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Mūsų įmonės Baltijos valstybių energetikos rinkoje veikia jau kelis dešimtmečius. Mes tęsime savo veiklą ir teiksime klientams tas pačias paslaugas bei produktus. Esame pasiryžę plėsti paslaugų ir produktų asortimentą, drauge su klientais augti bei kurti tvarius energetikos projektus.“

„Gren“ įmonės šiandien tvariai veikia centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Naujas prekinis ženklas „Gren“ – tai pirmas žingsnis įgyvendinant strategiją tapti į klientą orientuotu nepriklausomu energetikos sprendimų gyventojams ir pramonės įmonėms tiekėju. „Partners Group“ remsis savo plataus masto patirtimi infrastruktūros platformų kūrimo srityje, sieks toliau auginti savo turimus aktyvus, įgyvendindama naujus plyno lauko investicinius projektus bei vykdydama tikslinius įsigijimus. Be to, numatoma ir daugiau iniciatyvų, pavyzdžiui, plėsti šilumos tinklus bei kurti ir siūlyti naujus šildymo bei vėsinimo sprendimus pramonės įmonėms ir gyventojams.

Estijoje „Gren“ užtikrina švarų ir patikimą šilumos tiekimą centralizuotu būdu. Šiluma, kuria bendrovė aprūpina apie 1 900 klientų ir 72 000 galutinių vartotojų Tartu bei apie 890 klientų ir 19 000 galutinių vartotojų Pärnu miestuose, yra gaminama biomase kūrenamose kogeneracinėse jėgainėse, panaudojant vietinius atsinaujinančius energijos išteklius. Be to, iš modernių centralizuoto vėsinimo įrenginių, kuriuose naudojamas upių vanduo, šių miestų gyventojams centralizuotu būdu teikiamos ir vėsinimo paslaugos. Iš kitų paslaugų, kurias „Gren“ teikia Estijoje, reikėtų paminėti garo ir tiesioginį elektros energijos tiekimą pramonės įmonėms.

Latvijoje, Jelgavoje patikima ir tvari šiluma, kuri iš vietinio biokuro gaminama kogeneracinėje jėgainėje, tiekiama maždaug 16 000 namų ūkių ir 173 verslo klientams, įskaitant mokyklas, visuomeninės paskirties pastatus ir įmones. Be to, šiluma tiekiama ir pavieniams šilumos punktams, iš kur ji pasiekia gyvenamųjų namų bendrijas, individualius gyvenamuosius namus ir verslo klientus. Daugpilyje konkurencingas ir efektyvias šildymo paslaugas „Gren“ teikia miesto centralizuoto šilumos tiekimo operatoriui.

Lietuvoje tvarią šilumos energiją, kuri gaminama atliekomis kūrenamose kogeneracinėse jėgainėse ir panaudojant biokurą, „Gren“ tiekia Klaipėdos ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, Joniškio ir Švenčionių gyventojams bei įmonėms.

„Gren“ perima visą ūkinę veiklą ir paslaugas, kurias anksčiau teikė „Fortum“ šildymo ir vėsinimo paslaugų verslo padalinys Baltijos šalyse. Šis pasikeitimas ne tik niekaip nepaveikia klientų, partnerių bei kitų suinteresuotųjų šalių, bet ir neturi jokios įtakos „Gren“ paslaugų bei produktų kainoms.