CEWEP

Europos energijos gamybos iš atliekų jėgainių konfederacija (CEWEP) yra skėtinė energijos gamybos iš atliekų (EGA) jėgainių operatorių ir valdytojų asociacija, atstovaujanti daugiau nei 400 jėgainių iš 23 šalių. Jos sudaro daugiau kaip 80 % EGA pajėgumų Europoje.

CEWEP nariai yra įsipareigoję užtikrinti aukštus aplinkosaugos standartus, siekti mažo išmetamų teršalų kiekio ir moderniausiais būdais gaminti energiją iš atliekų, kurių negalima tvariai perdirbti.

„Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir „Gren Klaipėda“ yra CEWEP narės.

Daugiau apie CEWEP: cewep.eu

CEWEP klimato kaitos planas

Klimato kaitos veiksmų planas

Klimato kaitos veiksmų planas (anglų kalba)

Šis dokumentas papildo pirmąjį „Klimato kaitos veiksmų planą“, kurį Europos energijos gamybos iš atliekų jėgainių konfederacija (CEWEP) paskelbė 2019 m. Jame buvo pabrėžiama, kad net ir 2035 metais pasiekus žiedinės ekonomikos dokumentų pakete nustatytus tikslus (10 % ribą į sąvartynus vežamoms atliekoms ir minimalų 65 % komunalinių atliekų perdirbimo tikslą), ir toliau teks tvarkyti atliekas, kurių negalima perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu.

Energijos gamyba iš atliekų arba atliekų deginimas atkuriant energiją yra tvarios žiedinės ekonomikos kertinis akmuo ir pagrindinis veiksnys, padedantis siekti „Europos žaliojo susitarimo“ klimato tikslų: iki 2030 m. 55 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti neutralumą klimato atžvilgiu. Šiame atnaujintame plane nagrinėjama kaip energijos gamybos iš atliekų sektorius padės Europai pasiekti klimato tikslus.