Gren Klaipėda

 

UAB Gren Klaipėda, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias, komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą.

Termofikacinė jėgainė Klaipėdoje veiklą vykdo nuo 2013 m. ir atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Jėgainė, naudojanti nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvų energinės vertės iš atliekų išgavimą bei efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą.

85 MW

šilumos energijos

20 MW

elektros energijos

255 000

tonų atliekų per metus

> 60 000

tonų šlako per metus tolimesniam panaudojimui

Virtualus turas

Kviečiame į virtualų turą po „Gren Klaipėda“ jėgainę: supažindinsime Jus su energijos gamyba iš atliekų!

UAB Gren Klaipėda jėgainėje nuolatos organizuojamos nemokamos ekskursijos moksleiviams, studentams, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms.

Dėl ekskursijų prašome kreiptis: [email protected]

Emisijos

Dioksinai ir furanai

2023 spalio 25 d.

2023 balandžio 25 d.

2022 spalio 21 d.

2022 gegužės 9 d.

2021 spalio 21 d.

2021 gegužės 25 d.

Gyvsidabris

2022 spalio 7 d.

2022 gegužės 25 d.

2021 rugsėjo 15 d.

2021 balandžio 10 d.

2020 spalio 19 d.

2020 gegužės 19 d.

Sunkieji metalai

2023 gegužės 17 d.

2022 spalio 7 d.

2022 gegužės 25 d.

2021 rugsėjo 15 d.

2021 balandžio 30 d.

Monitoringo ataskaitos

2024, I ketvirtis

2023 m.

2023, III ketvirtis

2023, II ketvirtis

2023, I ketvirtis

2022 m.

Bendrieji matavimai ir temperatūra

2024 birželis

2024 gegužė

2024 balandis

2024 kovas

2024 vasaris

2024 sausis

2023 gruodis

2023 lapkritis

2023 spalis

2023 rugsėjis

2023 rugpjūtis

2023 liepa

2023 birželis

2023 gegužė

2023 balandis

2023 kovas

2023 vasaris

2023 sausis

Priimamos

atliekos

Priimamos atliekos

Atliekų kodai:

 • 02 01 03 – augalų audinių atliekos: žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos (nepavojingos);
 • 02 01 07 – miškininkystės atliekos: miško tvarkymo liekanos (nepavojingos);
 • 02 02 03 – vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos: mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 01 – medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 05 – pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 01 – medžio žievės ir medienos atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 07 – mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 08 – perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 21 – neperdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 22 – perdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 07 02 12 – nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11: nuotekų valymo dumblas (nepavojingos);
 • 07 05 14 – kietosios atliekos nenurodytos 07-05-13: medikamentų GMTN atliekos (nepavojingos);
 • 15 01 01 – popieriaus ir kartono pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 – plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 01 – PET pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 02 – kitos plastikinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 03 – medinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 – kombinuotos pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 01 – kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) (nepavojingos);
 • 15 01 05 02 – kita kombinuota pakuotė (nepavojingos);
 • 15 01 06 – mišrios pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 09 – pakuotės iš tekstilės (nepavojingos);
 • 15 02 03 – absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02: absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai (nepavojingos);
 • 16 01 22 – kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (nepavojingos);
 • 16 01 22 01 – vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai (nepavojingos);
 • 16 01 22 02 – kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (nepavojingos);
 • 16 03 04 – neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03: netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 16 03 06 – organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 17 02 01 – medis: statybinės ir griovimo atliekos (nepavojingos);
 • 18 01 04 – atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos: žmonių tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai (nepavojingos);
 • 18 01 07 – cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06: žmonių sveikatos priežiūros priemonės, išskyrus vaistus (nepavojingos);
 • 18 01 09 – vaistai, nenurodyti 18 01 08: žmonių vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 03 – atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos gyvūnų tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai (nepavojingos);
 • 18 02 06 – cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05: mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 08 – vaistai, nenurodyti 18 02 07: gyvūnų vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 19 02 03 – iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 06 – fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05: nuotekų dumblas (nepavojingos);
 • 19 02 10 – degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09: atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 99 – kitaip neapibrėžtos atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekų (nepavojingos);
 • 19 05 01 – nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 01 – rūšiavimo atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 05 – miesto buitinių nuotekų valymo dumblas: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 14 – kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 12 07 – mediena, nenurodyta 19 12 06: mediena po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 01 – mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 02 – mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 03 – kita mediena (nepavojingos);
 • 19 12 08 – tekstilės dirbiniai: tekstilės dirbiniai po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 01 – tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 02 – tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 03 – tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 04 – kiti tekstilės gaminiai (nepavojingos);
 • 19 12 10 – degiosios atliekos: (iš atliekų gautas kuras, KAK) degiosios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11: įvairios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 01 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 02 – smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 03 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 04 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 05 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 06 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 07 – kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 08 – kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 20 02 03 – kitos biologiškai nesuyrančios atliekos: sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) (nepavojingos);
 • 20 03 07 – didžiosios atliekos: stambiagabaritinės atliekos (nepavojingos).

Šlakas ir

pelenai

Šlakas ir pelenai

UAB Gren Lietuva inicijuoti tyrimai

 • Įgyvendintas Buitinių atliekų deginimo pelenų (šlako) savybių tolygumo ir poveikio aplinkai tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas ir Aplinkos apsaugos institutas, Statybos fakulteto Statinių konstrukcijų mokslo institutas ir Termoizoliacijos mokslo institutas.
 • Įgyvendintas Komunalinių atliekų deginimo pelenų (šlakų), panaudojant automobilių kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui, vertinimo modelis. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas.
 • Vykdomas Šlako rišančiųjų savybių kitimo laike nustatymas priklausomai nuo šlako frakcijos, šlako kiekio ir grunto rūšies bei šlako mišinių (su pridėtinėmis medžiagomis ir be jų) tinkamumo apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti nustatymas. Tyrimą atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas.
 • Įgyvendinti Komunalinių atliekų deginimo pelenų ir šlako panaudojimo kelio dangai aplinkosauginiai tyrimai. Tyrimus atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas.
 • Įgyvendintas Bendrojo atliekų deginimo įrenginyje susidariusių dugno pelenų ir šlako stabilizavimas natūraliomis sąlygomis tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas.
 • Pasirašyta ir vykdoma bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl apdoroto nepavojingo šlako tiekimo, reikalingo įrengti eksperimentines dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1705 Mikutaičiai I – Vertimai ruože nuo 0,000 iki 3,770 km.

Aplinkosauginiai reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai pelenams, naudojamiems civilinėje ir statybos inžinerijoje:

 • cheminių elementų ir jų junginių išplovimo vertės neturi viršyti ribinių verčių;
 • spalvotųjų ir juodųjų metalų kiekis ≤5 %;
 • bendros organinės anglies kiekis ≤ 3 %;
 • iškaitinimo nuostolis ≤ 6 %.

Pelenų sendinimas

Apie tris mėnesius pelenai laikomi kaupuose – atvirose aikštelėse. Pelenai turi būti veikiami oro ir kritulių.

Rekomendacijos dėl pelenų panaudojimo keliuose

Komunalinių atliekų išvalyti ir frakcionuoti pelenai, tenkinantys aplinkosauginius reikalavimus, gali būti naudojami:

 • inžinerinių tinklų tranšėjų užpylimui (išskyrus geriamojo vandens tiekimo ir su metaliniais vamzdžiais);
 • pylimų iki 3,0 metrų aukščio įrengimui;
 • kvalifikuotam gruntų pagerinimui įrengiant žemės sankasą;
 • žemės sankasos įrengimui;
 • šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimui;
 • apsauginio ir šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui (tik pagrindus eksperimentiniais tyrimais bandomuosiuose ruožuose ir atliekant individualų vandens surinkimo ir nuvedimo projektavimą);
 • skaldos pagrindo sluoksnio įrengimui (taikytina tik pelenų fr. 2/6; kitų pelenų frakcijų panaudojimas galimas tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose);
 • žvyro pagrindo sluoksnio įrengimui;
 • dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui laikinuose keliuose, įrengiamuose statybos objektuose, tačiau vėliau turi būti tvarkoma užtikrinant nuostatas dėl aplinkos apsaugos (pavyzdžiui, uždengiama kitais sluoksniais);
 • asfalto mišinio AC 16 PD gamybai (tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose).

Pelenų panaudojimas padidinto drėkinimo bei vandens poveikio, periodinio užšalimo -atšilimo ciklų zonose yra ribotas ir turėtų būti vertinamas individualiai rengiant statinio techninio projekto konstrukcijų dalį.

Daugiau apie šlako panaudojimą

Reguliuojama

kainodara

Reguliuojama kainodara

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. O3E-566 nustatė UAB Gren Klaipėda šilumos gamybos bazinės kainos dedamąsias iki 2025 m. liepos 31 d.

UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. IV-20-11 nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šilumos gamybos kaina pirmiesiems metams yra išreiškiama formule 2,36 + THG, KD (ct/kWh, be pridėtinės vertės mokesčio) ir ją sudaro šios dedamosios:

– vienanarė kainos pastovioji dedamoji – 2,36 ct/kWh;

– vienanarė kainos kintamoji dedamoji – THG, KD , kuri išreiškiama formule:

THG,KD = 0,26 + (20 627,5 x pHG,b) / (251 550 000 / 100), kur pHG, b – biokuro kaina (Eur/tne).

Taryba 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. O3E-726 patvirtino, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems metams įmonėje nustatytos be pažeidimų.

UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. IV-21-07 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 2,39 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):

– vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,39 euro ct/kWh;

– vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

THG, KD = 0,28+ (20627,5 x pHG,b) / (251 550 000/100), kur pHG,b – biokuro kaina (EUR/tne).

Taryba 2021 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. O3E-805 patvirtino, kad perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems metams, dedamosios, įsigaliosiančios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., įmonėje nustatytos be pažeidimų.

UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. IV-22-04 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d.

Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 2,39 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):

– vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,39 euro ct/kWh;

– vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

THG, KD = 0,28+ (239 898 x PF) / (251 550 000/100), kur PF – vidutinė svertinė kuro kaina (Eur/MWh).

Taryba 2022 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-1401 patvirtino, kad perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios įmonėje nustatytos be pažeidimų.

UAB Gren Klaipėda direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. IV-23-02 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios ateinantiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2023 m. birželio 22 d.

Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 2,03 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):

– vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,03 euro ct/kWh;

– vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

THG, KD = 0,79+ (239 898 x PF) / (251 550 000/100), kur PF – vidutinė svertinė kuro kaina (Eur/MWh).

Taryba 2023 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. O3E-809 patvirtino, kad perskaičiuotos šilumos gamybos kainos dedamosios įmonėje nustatytos be pažeidimų.

Dokumentai

Finansinės ataskaitos

2023 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Šilumos gamybos veiklos sąnaudos

2023 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Reguliuojamos veiklos metinė atskaitomybė

2023 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties ataskaita

2023 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Kiti dokumentai

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Informacija apie valdymo organų narių darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas

Apie įmonę

Apie įmonę

UAB Gren Klaipėda, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias, komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą. UAB Gren Lietuva valdo 95% UAB Gren Klaipėda akcijų.

UAB Gren Klaipėda įkurta 2007 m., įmonėje dirba 34 darbuotojai. Investicija – 130 milijonų eurų. Jėgainės šiluminė galia – 85 MW, elektrinė – 20 MW.

Termofikacinė jėgainė Klaipėdoje veiklą vykdo nuo 2013 m. ir atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Jėgainė, naudojanti nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvų energinės vertės iš atliekų išgavimą bei efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą.

Gren Klaipeda

Kontaktai

UAB Gren Klaipėda

Rekvizitai

Kretainio g. 3
LT-94103 Klaipėda
+370 46 49 34 02
[email protected]