Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā apkopoti visbiežāk uzdotie jautājumi par mūsu produktiem un pakalpojumiem un atbildes uz tiem . Ja jums ir kāds jautājums, kas nav atbildēts šajā nodaļā, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim.

Jautājumi un atbildes

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju, kas ir pieejama mūsu mājaslapā sadaļā “Kontakti”.

Kontakti

Ar dzīvokļa īpašnieku daudzdzīvokļu dzīvojamajā  mājā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums līgums netiek slēgts.

Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visai ēkai kopumā starp SIA „Gren Jelgava” un dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu (parasti tas ir pārvaldnieks).

Gadījumā, ja dzīvoklim mainījies īpašnieks, tad SIA „Gren Jelgava” uz īpašuma tiesību apstiprinošo dokumentu pamata ( Zemeskrāmatu apliecība) veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu sagatavošanu, nomainot informāciju par īpašnieku.

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jānosūta Gren Klientu apkalpošanas centram e-pastā (var iesniegt arī personīgi Klientu apkalpošanas centrā)   Zemesgrāmatu apliecība un  Inventarizācijas lieta, kur tiks veiktas izmaiņas Klientu uzskaites un Siltumenerģijas aprēķinu sistēmā, pamatojoties uz Zemesgrāmatu nodalījuma datiem.

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir noteikts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren darbinieks, ja pastāv attiecīga vienošanās, nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz datus SIA „Gren Jelgava”.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas dzīvokļu īpašnieku kopību, pielikums. Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas par šo lēmumu informē SIA „Gren Jelgava”.

Kā veidijas maksa par apkuri? (SPRK materiāls)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredzētas tiesības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem tieši attiecīgā pakalpojuma sniedzējam.

Tieši norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju var par siltumenerģijas piegādi, ēkas apkurei nepieciešamās dabasgāzes piegādi, ūdens piegādi, kā arī par kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai.

Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai aptaujas veidā var lemt, vai viņi izvēlas tiešu norēķinu pakalpojumu, vai izvēlas saņemt vienu rēķinu par saņemto pakalpojumu mājai.

Norēķini par “Gren Jelgava” piegādāto siltumenerģiju var notikt:

 • ar vienu rēķinu mājai; Tādā gadījumā maksas par saņemto pakalpojumu starp dzīvokļu īpašumiem sadala mājas kontaktpersona, vai kāda cita kompetenta persona vai institūcija.
 • ar rēķinu katram dzīvoklim. Rēķinus sagatavo un piegādā Gren Jelgava, veicot visas mājas patērētās siltumenerģijas sadali un pakalpojumu maksas aprēķinu.

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu un sadalīšanu katram dzīvoklim. Tādēļ „Gren Jelgava” ir noteikusi maksu pakalpojumam „Rēķina sagatavošana”.

Ar 2023. gada 1. oktobri SIA Gren Jelgava

 •  maksa par tiešo norēķinu   pakalpojumu ar drukāta papīra rēķina sagatavošanu un piegādi ir 1,59 EUR + PVN.
 • Maksa tiešo norēķinu pakalpojumam ar elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā vai Gren klientu portālā mans.gren.lv  ir 1,27 EUR + PVN.

Aicinām klientus, kuri saņem SIA Gren Jelgava rēķinus par siltumenerģiju papīra formātā, izvērtēt iespēju saņemt rēķinus elektroniski e-pastā vai Gren Klientu portālā un atteikties no rēķina saņemšanas drukātā veidā.

Atteikties no papīra rēķina var:

 • rakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: [email protected];
 • sazinoties ar Gren Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 63007055 vai no Gren interneta vietnes www.gren.lv  saziņas formas;
 • kļūstot par Gren Klientu portāla mans.gren.lv lietotāju un atzīmējot portālā vēlmi atteikties no drukāta rēķina.

Nosakot maksu par „Rēķinu sagatavošanu”, ir ņemtas vērā izmaksas, kuras uzņēmumam rada tarifā neiekļautā papildus pakalpojuma – maksas sadale katram dzīvoklim – sniegšana.

Rēķina sagatavošanas maksā ir iekļautas izmaksas, kas rodas, lai veiktu:

 • kopējā mājas enerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni pa dzīvokļiem;
 • izrakstīto rēķinu administrēšanu;
 • ienākošo maksājumu apstrādi un attiecināšanu;
 • klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšana;
 • programmatūras un datu bāzu uzturēšanu un atjaunošanu.

Šī maksa noteikta pamatojoties uz Komerclikumu par papildus sniegtajiem pakalpojumiem, par ko „Gren Jelgava” Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā ir vienojusies ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību un mājas pārvaldnieku.

Rēķina sagatavošanas maksa neietver rēķina piegādes izmaksas katram klientam.

Gadījumā, ja „Gren Jelgava” izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums par rēķina sagatavošanu netiek iekasēts, jo viena rēķina sagatavošanas izmaksas mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā.

Dzīvokļu īpašnieki var lemt, vai rēķinu sagatavošanas pakalpojumu katram dzīvoklim uzticēt veikt „Gren Jelgava”, vai kādai citai kompetentai personai vai uzņēmumam.

Gren Klientu apkalpošanas centrā var vērsties, ja klientiem ir radušies jebkādi jautājumi, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Nosakot maksu par Rēķina sagatavošanu, ir ņemtas vērā izmaksas, kuras uzņēmumam rada tarifā neiekļautā tiešo norēķinu pakalpojuma sniegšana. Rēķina sagatavošanas maksā ir iekļautas izmaksas, kas rodas, lai veiktu: kopējā mājas enerģijas patēriņa sadali uz apkuri, karsto ūdeni un vasarā uz cirkulāciju, izrakstīto rēķinu administrēšanu,  ienākošo maksājumu apstrādi, iedzīvotāju konsultēšanu Klientu apkalpošanas centrā, programmatūras un datu bāzu uzturēšanu un atjaunošanu, u.c.

Šī maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 par papildus sniegtajiem pakalpojumiem, par ko „Gren Jelgava” Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā ir vienojusies ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību un mājas pārvaldnieku.

Tiešo norēķinu pakalpojuma maksa neietver rēķina piegādes izmaksas.

Tiem klientiem, kuri nav atteikušies no drukāta rēķina saņemšanas papīra formātā, par šo pakalpojumu no 2023.gada 1.oktobra ir jāmaksā par 0,32 EUR + PVN vairāk, nekā tiem klientiem, kas rēķinu saņem elektroniski vai Gren Klientu portālā- www.mans.gren.lv.

Aicinām klientus nopietni izvērtēt iespēju atteikties no rēķina saņemšanas drukātā veidā. To var izdarīt:

 • Rakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: [email protected];
 • Kļūstot par Gren klientu portāla mans.gren.lv lietotāju un atzīmējot portālā vēlmi atteikties no drukāta rēķina;

Gadījumā, ja „Gren Jelgava” izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums par rēķina sagatavošanu netiek iekasēts, jo viena rēķina sagatavošanas izmaksas mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā. Dzīvokļu īpašnieki var lemt, vai rēķinu sagatavošanas pakalpojumu katram dzīvoklim uzticēt veikt „Gren Jelgava”, vai kādai citai kompetentai personai vai uzņēmumam.

Atteikties no papīra rēķina var:

 1. rakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: [email protected];
 2. sazinoties ar Gren Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 63007055 vai no Gren interneta vietnes www.gren.lv  saziņas formas;
 3. kļūstot par Gren Klientu portāla mans.gren.lv lietotāju un atzīmējot portālā vēlmi atteikties no drukāta rēķina.

Gren piedāvā arī veikt avansa maksājumu par siltumenerģiju. Par to sākotnēji jāvienojas ar Gren klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni: 63007055.

Gren Klientu apkalpošanas centrā var vērsties, ja klientiem ir radušies jebkādi jautājumi, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados. Šis aprēķins vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sastāvdaļa. Dzīvokļu īpašniekiem, vadoties pēc „Dzīvokļa īpašuma likuma” nosacījumiem ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtību dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas apsaimniekotājam.

Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz mājas siltumpunktā uzstādītā skaitītāja rādījumiem un karstā ūdens patēriņa datiem dzīvokļos, kurus sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai pilnvarotā persona. Starpība starp kopējo patēriņu pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos patērēto kubikmetru summu tiek sadalīta proporcionāli uz pilnīgi visiem dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, neatkarīgi no karstā ūdens, dvieļu žāvētāja vai apkures pieslēguma, jo atbilstoši MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.2.1.punktam un MK 12.12.2006. noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.9.1.punktu, aprēķins par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulāciju ir attiecināms uz visiem mājas dzīvokļiem.

Maksa par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija katrā

mājā mēdz būt atšķirīga, tās apmērs var mainīties katru mēnesi. Šīs maksas apmērs galvenokārt ir atkarīgs no:

 • karstā ūdens patēriņa apjoma konkrētajā mājā, karstā ūdens piegādes uzstādītā režīma un temperatūras;
 • cik precīzi un savlaicīgi pārvaldniekam tiek iesniegti dati par karstā ūdens skaitītāju

rādījumiem dzīvokļos un par iedzīvotāju skaitu dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem, kā arī, cik pastiprināti ir uzraudzīts negodīgo iedzīvotāju dzīvokļos patērētā ūdens apjoms;

 • karstā ūdens iekšējās sistēmas cauruļvadu tehniskā stāvokļa siltumizolācijas pakāpes;

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pantu, 10.pantu, Enerģētikas likuma 18.pantu un Civillikuma 1069.pantu un 1071.pantu, individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju, un tās apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu. Tā kā individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi ir uzņēmuma pastāvīgie izdevumi, kas nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma, maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir

noteikta kā konstants ikmēneša maksājums visa gada garumā. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā. Maksa par siltumpunkta apkalpošanu ir 0.05 EUR/m².

Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99% ēku), apkure ieslēgsies automātiski saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu. Par apkures pieslēgšanas laiku var izlemt katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, vadoties pēc āra gaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Lēmums ir jāpaziņo mājas pārvaldniekam (apsaimniekotājam, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Gren Jelgava” pēc pārvaldnieka rakstiska pieteikuma nodrošina apkures pieslēgšanu 48 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure automātiski atslēgsies, iestājoties siltākam laikam saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu.

Par apkures atslēgšanu izlemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, par to paziņojot mājas apsaimniekotājam vai pārvaldniekam (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Gren Jelgava”, balstoties uz pārvaldnieka, rakstisku iesniegumu, nodrošina siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu. Gren iesaka apkuri mājās vasaras periodā neatslēgt, jo arī vasarā var gadīties vēsi un lietaini vakari, kad siltums dzīvokļos ļoti noderēs.

Iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo pārvaldnieks jeb apsaimniekotājs, un visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, t.sk. pakalpojumu nesaņemšanu iekšējās sistēmās, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.

Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā ir darba kārtībā un pārvaldnieks ir veicis apkalpošanas darbus, bet telpās joprojām nav nodrošināta vēlamā gaisa temperatūra, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja lemt par mājas siltumapgādes režīma koriģēšanu, paaugstinot temperatūru, par to informējot savu pārvaldnieku. Pēc saņemtā pārvaldnieka pieteikuma SIA „Gren Jelgava” veiks apkures un karstā ūdens padeves režīma pārregulēšanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vēlmēm.

Arī radiatora atgaisošanas nepieciešamība jāpiesaka mājas apsaimniekotājam.

Atbilstoši būvnormatīviem dzīvojamo telpu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā ir jābūt vidēji +18ºC diennaktī. Dzīvokļu īpašnieki var lemt par temperatūras režīma noteikšanu un to mainīt.

Ja dzīvoklī netiek nodrošināta komforta temperatūra, tad jāgriežas pie sava ēkas apsaimniekotāja/ pārvaldnieka. Pārvaldniekam ir pienākums veikt telpu apsekošanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas pārbaudi, lai noskaidrotu problēmas cēloni. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, pārvaldnieks pieņem lēmumu par iespējamu apmaksas pārdali starp mājas iedzīvotājiem par labu konkrētajam dzīvoklim un pieprasīt attiecīgu pārrēķinu veikt SIA „Gren Jelgava”. Pēc apsaimniekotāja rakstiska lūguma SIA „Gren Jelgava” veiks attiecīgos pārrēķinus par nesaņemto pakalpojumu dzīvoklī.

Ja dzīvoklī, atgriežot krānu, ilgstoši nav karstā ūdens, tas liecina par karstā ūdens cirkulācijas trūkumu sistēmā. Klientiem ir jāvēršas pie sava pārvaldnieka, lai risinātu karstā ūdens cirkulācijas atjaunošanu. Pārvaldnieks ir atbildīgs par mājas iekšējo tīklu uzturēšanu un apkalpošanu, kā arī par trūkumu novēršanu iekšējā mājas sistēmā.

Ja izveidojies parāds, Klients var vienoties ar SIA „Gren Jelgava” par siltumenerģijas parāda apmaksas kārtību, to veicot vairāku mēnešu laikā, ar noteiktiem ikmēneša maksājumiem. Lai noslēgtu vienošanos, nepieciešams:

 • apmaksāt vismaz 10% no parāda
 • ierasties SIA „Gren Jelgava” klientu apkalpošanas daļā Pastā ielā 47, Jelgavā, līdz ņemot personu apliecinošu dokumentu
 • aizpildīt iesnieguma veidlapu par parāda pēcapmaksu
 • ja ir saņemta, tad iesniegt izziņu par bezdarbnieka statusa vai maznodrošinātā statusa piešķiršanu.

Pirmkārt, ir jāaizpilda pielikumā esošā veidlapa un tā jānosūta vai jānogādā uz tiesu (adrese ir uz veidlapas). Tad SIA „Gren Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Pasta ielā 47, 4.stāvā var uzrakstīt iesniegumu par vienošanos slēgšanu pēc tiesas lēmuma. Vienošanās par parāda pakāpenisku apmaksu tiks sastādīta pēc tiesneša pieņemtā lēmuma saņemšanas. Ja klients nenoslēdz vienošanos vai neveic piedzītā parāda un tiesas izdevumu apmaksu, lēmums tiek nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piespiedu piedziņai.

Rēķinu apmaksa ir jāveic līdz kārtējā mēneša 25.datumam. Ja rēķina apmaksa ir veikta vēlāk vai rēķins nav apmaksāts pilnā apmērā, SIA „Gren Jelgava” saskaņā ar Civillikuma 1759.pantu par katru parāda samaksas nokavējumu aprēķina likumiskos procentus, t.i. seši procenti no simta gadā atbilstoši Civillikuma 1765.pantam.

Mājas vecākais ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, un tikai dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar Dzīvokļu īpašumu likuma nosacījumiem var lemt par aprēķinu atvieglojumu (atlaides) piešķiršanu mājās vecākajam un tās apmēru. Par pieņemto lēmumu ir jāinformē attiecīgās mājas pārvaldnieks.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir efektīvs veids, lai pārliecinātos par siltumtīklu hermētiskumu un drošību, un samazinātu iespējamos siltumtīklu bojājumus apkures sezonas laikā.

Hidrauliskās pārbaudes laikā siltumnesēja spiediens siltumtīklos ir paaugstināts. Tādēļ drošības nolūkos, uz hidrauliskās pārbaudes veikšanas laiku, siltumenerģijas piegāde klientiem tiek pārtraukta.

Lai iespējamo siltumtīklu bojājumu gadījumā, kuri varētu tikt konstatēti hidrauliskās pārbaudes laikā, apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs un nenodarītu kaitējumu ne cilvēkiem, ne videi, pirms hidrauliskās pārbaudes siltumnesēju atdzesē līdz + 45 grādiem C. Tādēļ karstā ūdens temperatūra ēkās, kuras skars hidrauliskā pārbaude, pakāpeniski samazināsies jau iepriekšējās dienas vakarā.

Ja hidrauliskās pārbaudes laikā bojājumi siltumtīklos netiks konstatēti, siltumenerģijas piegāde ēkām var tikt atjaunota pirms informatīvajā paziņojumā norādītā laika.

Gadījumā, ja kāds siltumtīklu posms hidraulisko pārbaudi neizturēs un būs nepieciešami remontdarbi, konkrēto ēku pārvaldnieki un iedzīvotāji tiks par to informēti papildus, un siltumenerģijas piegāde tiks atjaunota pēc bojājuma novēršanas.

Gadījumā, ja hidraulisko pārbaužu veikšanas laikā, iedzīvotāji novēro zaļganas krāsas ūdens noplūdes ( jo siltumnesējs ir iekrāsots ar videi un cilvēka veselībai nekaitīgu pārtikas krāsvielu), lūdzam nekavējoties ziņot Gren Klientu apkalpošanas centram pa tālruni: 63007055

Jautājumi par Klientu portālu – mans.gren

Par reģistrētu Portāla lietotāju var kļūt ikviens Gren klients, kurš saņem Gren siltumapgādes pakalpojumu un kuram ir piešķirts Gren Klienta numurs. Klients kļūst par Portāla lietotāju, izveidojot lietotāja kontu. Kontu klients izveido pats, Portālā aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo reģistrācijas formu ar atbilstošu informāciju.

Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz pogu “Reģistrēties”, kas tālāk aizvedīs uz sadaļu, kurā Klientam jāaizpilda reģistrācijas forma norādot:

 1. Klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru aptuveni 5 minūšu laikā tiks nosūtīts reģistrācijas kods;
  • Klienta e-pasta adresei jābūt unikālai;
  • Tālruņa numuram jāsatur 8 zīmes;
 2. citu lietotāja konta izveidei nepieciešamo informāciju.

Reģistrāciju var veikt tikai tad, ja Klients ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un tos apstiprinājis.

Reģistrācijas procesā Klientam ir jāautorizējas Portālā, izmantojot vienu no 3 (trīs) Dokobit servisa piedāvātajām autorizācijas iespējām:

 • SmartID,
 • ID karte vai
 • e-Paraksts mobile.
Klientu portāls

Ja dzīvokļa īpašumam ir 2 vai vairāk īpašnieki, tad pagaidām Gren klientu portālā kontu izveidot var tas īpašnieks, kura dati tiek atainoti Siltumenerģijas rēķinā.

Gren strādā pie tā, lai Portāla izveides nākamajās kārtās kontam izveidotu iespēju pievienot papildus lietotājus. Tad informāciju par konkrēto dzīvokli redzēs visi, kam to būs ļāvis reģistrētais portāla lietotājs.

Kodu kalkulators ir elektroniska autorizācijas ierīce, kas ģenerē internetbankas pieejas un autorizācijas kodus, lai pieslēgtos internetbankai un apstiprinātu darījumus internetbankā.

Kodu kalkulatori ir katras bankas vajadzībām piemērotas un atšķirīgas ierīces. Šīs banku autorizācijas iespējas nodrošināšana 3.pušu sadarbības partneriem, jeb tādiem uzņēmumiem, kā Gren, ir maksas pakalpojums.

Šis risinājums arī jau sāk neatbilst mūsdienu IT drošības standartiem.  Tā vietā aicinām   izvēlēties viedtālruņu bezmaksas lietotni Smart-ID vai citas minētās autorizēšanās iespējas mūsu portālā.

Uzdodiet savu jautājumu!

Jūsu vārds, uzvārds*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, pdf, word, excel, Max. file size: 20 MB.
  Iespēja ziņai pievienot dokumentu vai attēlu.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Pieteikties Jaunumiem no Gren