Iepirkumi

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā ielā 2, Jelgavā”

 1. Pasūtītājs: SIA “Gren Jelgava” (reģistrācijas Nr. 50003549231), juridiskā adrese: Pasta iela 47 Jelgava, LV–3001,
 1. Kontaktpersona:  Rihards Zakrepskis, tālr.: +371 20279310,
  e-pasts: [email protected].
 1. Iepirkuma procedūra:”Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā ielā 2, Jelgavā” (Iepirkuma identifikācijas NR. GJ 2024/1-SPS)
 1. Iepirkuma priekšmets: Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā ielā 2, Jelgavā (CPV kods:  45232140-5 (centrālapkures maģistrāļu pārbūve).
 1. Iepirkuma dokumenti:

Nolikums (pepildināts 01.02.2024.): PDF dokuments

Pielikumi:

ATBILDES uz jautājumiem Nr.1

 1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2024.gada 22.februārim plkst. 10.00

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas iegāde 2024.gadā” un rezultāts

 1. Pasūtītājs: SIA “Gren Jelgava” (reģistrācijas Nr. 50003549231),

juridiskā adrese: Pasta iela 47 Jelgava, LV–3001,

 1. Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Pēteris Kazulis, tālr. +371 29431218, e-pasts: [email protected]
 1. Iepirkuma procedūra: “Elektroenerģijas iegāde 2024. gadā.”,Identifikācijas Nr. GJ 2023/2-SPS-NI.
 1. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde Pasūtītāja objektu (katlu mājas, siltumpunkti, sūkņu stacijas, darbnīca, noliktava, ofiss) elektroapgādei 2024. gadā.
 1. Iepirkuma dokumenti:
 1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2023. gada 27. decembrim, plkst.11:00