Iepirkumi

   1. Pasūtītājs: SIA “Gren Jelgava” (reģistrācijas Nr. 50003549231),

   juridiskā adrese: Pasta iela 47 Jelgava, LV–3001,

   1. Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Pēteris Kazulis, tālr. +371 29431218, e-pasts: [email protected]
   1. Iepirkuma procedūra: “Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.” Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI.
   1. Iepirkuma priekšmets:Elektroenerģijas iegāde Pasūtītāja objektu (katlu mājas, siltumpunkti, sūkņu stacijas, darbnīca, noliktava, ofiss) elektroapgādei 2023. gadā.
   1. Iepirkuma dokumenti:

   Nolikums:  PDF dokuments

   Pielikumi: Word dokuments

   1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2023. gada 10. februārim, plkst.11:00