Energoefektivitāte

 • Energoefektivitāte nozīmē enerģijas lietderīgu un gudru izmantošanu.

  Lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, kādi ir ēkas siltuma zudumi, kāpēc tie rodas un kādi energoefektivitātes pasākumi būtu jāveic.

  Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai būs atšķirīgi. Gren aicina pievērst uzmanību siltuma taupīšanai un tās lietderīgai izmantošanai.

  Būtisks siltuma taupīšanas veids, kas samazinātu apkures izmaksas, ir iedzīvotāju paradumi.

  Gren iesaka vienkāršas lietas, ko apdomājot un pamainot savus ieradumus, var būtiski ietaupīt:

  • atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai citiem priekšmetiem, kas traucē radiatoru optimālu siltuma atdevi;
  • apkures sezonā telpas vēdināt īsu brīdi, bet intensīvi – pilnībā atverot logu, nevis ilgstoši turot to vēdināšanas režīmā;
  • bez vajadzības neturēt atvērtus logus un durvis kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās;
  • noblīvēt bēniņu lūkas;
  • iestiklot bēniņu un pagrabu logus;
  • nodrošināt kāpņu telpas ar dubultajām durvīm un mehāniskajiem durvju aizvērējiem;
  • noblīvēt logu spraugas, ievietojot siltinošu blīvējumu, bet vislabāk – nomainīt nekvalitatīvus un bojātus logus pret jauniem;
 • Siltuma zudumi ēkās

 • Mājas saimnieki ir mājas dzīvokļu īpašnieki, kam ir jādomā un jārūpējas par visu māju kopumā, saglabājot un taupot siltumu savā mājā.

  Otra ļoti iedarbīga siltuma taupīšanas un rēķinu samazināšanas metode ir ēku siltināšana.

  Siltināšanas rezultātā iedzīvotāji var iegūt pat uz pusi mazākus maksājumus par siltumu.

  Vidēji nerenovētai tipveida mājai siltumenerģijas patēriņš gadā uz m2 sastāda vidēji 180 kilovatstundas (kWh). Pēc kvalitatīva renovēšanas procesa siltumenerģijas patēriņš var samazināties vairāk, kā uz pusi – līdz pat 70 kWh/m2 gadā.

  Siltumenerģijas patēriņš dažādas renovācijas pakāpes mājās 2022./2023. gada apkures sezonā.

 • Padomi

  Šeit Jūs varat atrast Gren ieteikumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas taupīšanai, kā arī citus noderīgus padomus.

   

 • Kas jāzina par Legionelozi?

  Lai mazinātu iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi jeb leģionāru slimību, dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir paredzēts pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru tā izejā no siltumpunkta uz mājas karstā ūdens apgādes sistēmu ne zemāku par +55oC. Tas noteikts 2018. gada 6. marta Ministru kabineta apstiprinātajos grozījumos dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumos.

   

 • Legionelozes jeb leģionāru slimības infekcijas avots ir baktēriju saturošs ūdens. Cilvēki inficējas, ieelpojot baktērijas saturošas ūdens daļiņas, kas veidojas no sīkiem ūdens pilieniņiem. Vairākumā gadījumu inficēšanās ar legionelozi notiek tieši dzīvojamās mājās lietojot dušu. Lai mazinātu iespēju inficēties dzīves vietā, konkrēti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu baktēriju savairošanos. Legionellas baktērijas var ievērojami savairoties ūdens apgādes sistēmās temperatūras robežās no +20°C līdz +45°C, savukārt, palielinoties ūdens temperatūrai virs +50°C līdz 60°C, baktērija iet bojā. Tādēļ tika noteikts pienākums dzīvojamās mājas pārvaldītājiem turpmāk pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltumpunkta ne zemāku par +55°C.

 • Paši dzīvokļu īpašnieki arī var novērst šo baktēriju veidošanos un izplatīšanos, veicot profilaktiskos pasākumus dzīvokļu īpašumos:

  • Dušu galviņu tīrīšana no organiskā un neorganiskā aplikuma.
  • Pēc ilgstošas prombūtnes dažas minutes jānotecina ūdens krānos un dušās ikreiz pirms ūdens lietošanas, u.c.

  Vairāk informācijas brošūrā “Padomi siltuma un karstā ūdens lietošanā”

  • SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa izmaiņas Jelgavā no 2023. gada 1. oktobra. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs klientiem ir 72.39 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 1.3 % jeb 0.95 EUR  augstāks nekā šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs – 71.44  EUR/MWh (bez PVN).

   Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā resursa – šķeldas cenu paaugstināšanos. Plānots, ka siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā saglabāsies nemainīgs līdz 2023. gada beigām.

   Mainās maksa par rēķina saņemšanu papīra izdrukas veidā

   Pieaugot izmaksām no pakalpojumu sniedzējiem par siltumenerģijas rēķinu druku un  piegādi dzīvokļu īpašniekiem, SIA “Gren Jelgava” sākot ar 2023.g. 1. oktobri paaugstina maksu par papīra rēķinu sagatavošanu un piegādi:

   • Maksa par drukātu rēķinu – “Rēķina sagatavošana, drukāta un elektroniska rēķina piegāde”  būs 1,59 EUR + PVN;
   •  Maksa par elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā vai Gren klientu portālā www.mansGren.lv “Rēķina sagatavošana ar piegādi elektroniski” paliek nemanīga – 1,27 EUR bez PVN.

   Uzziniet vairāk

  • Laipni aicināti pievienoties Gren klientu portālam Mans Gren.

   Gren Klientu pašapkalpošanās portāls Mans Gren – www.mans.gren.lv ir klientu
   apkalpošanas interneta vietne, kurā vienuviet ir pieejama visa klientiem
   nepieciešamā informācija par Gren piedāvātajiem pakalpojumiem.

   Portālā reģistrētiem lietotājiem, saistībā ar noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, iespējams:
   • apskatīt mājas siltumenerģijas patēriņu;
   • apskatīt klienta rēķinus un tos arī apmaksāt tieši no portāla;
   • apskatīt savus datus un tos atjaunot, lai saziņa ar klientu būtu precīza un vienkārša;
   • iepazīties ar parādu situāciju mājā, ja tāda izveidojusies;
   • saņemt citas reģistrēto klientu priekšrocības.

   Uzziniet vairāk

  • Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā.

   Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir renovācija jeb kapitālais remonts, realizējot būvē tehniskus un funkcionālus uzlabojumus. Ēku renovācija siltumenerģijas patēriņu ļauj samazināt līdz pat 40 %, kas nozīmē ievērojamu finansiālo ietaupījumu iedzīvotājiem un mazāku resursu patēriņu enerģijas ražotājiem. Ēku renovācija pagarina ēkas dzīves ciklu jeb mūžu, uzlabo gan ēkas ārējo izskatu, gan mikroklimatu telpās, kā arī sakārto apkārtējo vidi.

   Gren apkopo informāciju par to, kādi bijuši dzīvokļu īpašnieku maksājumi par siltumu ēkās ar dažādu renovācijas pakāpi, kā arī nerenovētās ēkās Jelgavā.

   Vairāk informācijas skaitļos skatiet saitē:

   Maksas salīdzinājums ēkās ar dažādu energoefektivitāti 2022./2023. gada apkures sezonā

  • Sākot ar š.g. 1.augustu tiks paaugstināta maksa par papīra rēķina sagatavošanu drukātā veidā  un piegādi klientam pastkastē un tā būs 1,59 EUR + PVN.  Tātad papīra rēķins, ja klients izvēlas
   saņemt to pa pastu, būs par 0,32 EUR (32 eiro centiem ) bez pvn dārgāks par elektroniski piegādātu rēķinu.

   Klientiem, kas pievienosies Gren Klientu portālam mans.gren, rēķina sagatavošanas maksa paliks iepriekšējā – 1,27 EUR + PVN.

   Gren ir izveidojis digitālu klientu apkalpošanas platformu – mans.gren (www.mans.gren.lv), kurā klienti var saņemt visu nepieciešamo informāciju par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, kā arī saņemt, pārskatīt un tieši portālā apmaksāt rēķinus par siltumapgādi. Gren aicina klientus reģistrēties portālā un izmantot ērtības, ko sniedz digitālie pakalpojumi.

   Vairāk lasiet:

  • Aicinām uz Gren Atvērto durvju dienu 27. maijā no 11:00 – 15:00, Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā.

   Ielūgums

  • Tarifa un Rēķina sagatavošanas maksas izmaiņas

   Rēķina sagatavošanas maksa ir maksājums par to, ka Gren Jelgava veic dzīvokļa īpašnieka maksājamās daļas aprēķinu un uzskaiti sadalot siltumenerģijas patēriņu uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma pielikumam -metodikai „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam, kā arī veic saņemto maksājumu ievadi un apstrādi Gren norēķinu sistēmā.

   Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, siltumenerģijas uzņēmums siltuma tarifā drīkst iekļaut izmaksas, kas saistītas ar viena rēķina sagatavošanu visai daudzdzīvokļu mājai. Ja Gren Jelgava sagatavo un piegādā rēķinu par patērēto siltumenerģiju katram dzīvoklim (tas ir Tiešu norēķinu pakalpojums), tad šīs izmaksas siltumenerģijas tarifā iekļaut nedrīkst.

   Uzziniet vairāk

  • Risinājums klientu ērtībai un Rēķina sagatavošanas maksa

   Gren strādā pie klientu apkalpošanas procesu digitalizācijas. Viens no svarīgiem un sen gaidītiem risinājumiem būs Gren Klientu apkalpošanas portāls, kura ieviešana paredzama 2023.gada pirmajā pusgadā.

   Ērtības, ko klientiem piedāvās Klientu apkalpošanas portāls:

   • Rēķina saņemšana, tiklīdz rēķins ir sagatavots.
   • Nekādas kavēšanās rēķina piegādes dēļ.
   • Rēķinu arhīvs un iespēja apskatīt tos, klienta izvēlētajā laikā.
   • Iespēja rēķinu apmaksāt tieši no portāla.
   • Siltumenerģijas patēriņa pārskats un salīdzinājums ar iepriekšējiem periodiem.
   • Siltumenerģijas patēriņa datu analīze un diagrammas.
   • Mājas siltumenerģijas parādu situācijas monitorings
   • Iespēja pašam klientam aktualizēt informāciju par sevi un izvēlēties saziņas kanālus un iespējas ar Gren.
   • Tas garantēs, ka Gren nosūtītā informācija Jūs sasniegs bez kavēšanās.

   Uzziniet vairāk

  • SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa samazinājumu Jelgavā no 2023. gada 1. marta. Siltumenerģijas tarifa samazinājums ir saistīts ar kurināmo resursu izmaksu samazinājumu.

   Plānotais siltumenerģijas gala tarifs ir 90.93 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 3,4 % zemāks nekā siltumenerģijas tarifs janvārī un februārī, un  piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām martā būs 79.46 EUR/MWh (bez PVN).

   Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēro automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

   Uzziniet vairāk

  • No 2023. gada 1. janvāra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā samazinās un būs 94.15 EUR/MWh (bez PVN) jeb par 8,3 % zemāks nekā tarifs 2022. gada decembrī. Siltumenerģijas tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām no 2023. gada 1. janvāra būs 81.07 EUR/MWh (bez PVN).

   Uzziniet vairāk

  • Ēkas renovācija – tā ir iespēja samazināt apkures rēķinus pat līdz trīs reizēm.

   Efektīvākais veids, kā uzlabot ēkas energoefektivitāti un samazināt rēķinus par siltumu, ir veikt ēkas renovāciju jeb siltināšanu.

   Klientu pieredze parāda – ja mājai veikta ārējās fasādes, pagraba un bēniņu siltināšana un stāvvadu un visu radiatoru nomaiņa, kā arī uzstādīta patērētā siltuma uzskaites iespēja katram dzīvoklim, kā arī nomainītas kāpņutelpas ārējās durvis un logi,  siltuma zudumi mājā samazinās, samazinās arī siltuma patēriņš dzīvokļos un iedzīvotāji par siltumu maksā daudz mazāk.

   Kāda šī statistika ir, ja salīdzinām renovētas, daļēji renovētas un nerenovētas mājas, varat apskatīt saitē zemāk.

   Ja arī ēkas energoefektivitātes uzlabošanai tiek ņemts kredīts, jo Eiropas finansējums sedz pusi no energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamās summas un to nākas kādu laiku atmaksāt,  tas noteikti ir to vērts, ja salīdzinām apkures maksu pirms un pēc renovācijas.

   Aprēķini liecina, ka daudzdzīvokļu ēkās, kam veikta renovācija, izdevies samazināt apkures izmaksas par vismaz 30% uz 1m2.

   Renovētu māju iedzīvotājiem ir mazāki apkures rēķini, tie iegūst ievērojami lielāku komforta līmeni, estētisku mājas vidi,  kā arī tiek būtiski paildzināts ēkas kalpošanas ilgums.

  • No šā gada 1. oktobra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā ir 94.90 EUR/MWh + PVN, bet ar valsts atbalstu mājsaimniecībām tarifs ir 81,45 EUR/MWh + PVN. Siltumenerģijas tarifa palielinājums ir saistīts ar kurināmā – koksnes šķeldas un arī dabasgāzes cenu pieaugumu. Jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir zem vidējā līmeņa valstī.

   Siltuma tarifs mainīsies līdz ar šķeldas cenas izmaiņām tirgū

   Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas viedo lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa (cenas) klientiem. Noteikt vienu šķeldas cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams, jo piegādātāji nevar prognozēt cenu svārstības. Tādēļ sākot jau ar š.g. septembri šķeldas cena tiek izvērtēta katru mēnesi. Tas nozīmē, ja mainīsies šķeldas cena, mainīsies arī siltumenerģijas ražošanas izmaksas un siltumenerģijas tarifs klientiem.

   Pieejamais Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai 

   Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām un turpina strādāt pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas.

   Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs maksājumu 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un  siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro/MWh.

   Tarifs mājsaimniecībām = Tarifs – (Tarifs – 68)/2  + PVN

   Par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par patērēto siltumenerģiju . Tātad, rēķinos par oktobrī patērēto siltumenerģiju, kurus klienti saņems novembra sākumā, no maksājuma jau būs atskaitīta daļa, kuru kompensēs Valsts atbalsts.

   Ja SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir  94,90 EUR/MWh, tad mājsaimniecība Jelgavā maksās: 94,90 – (94,90 – 68)/2 = 81,45 EUR/MWh + PVN

   Ņemot vērā to, ka siltuma cena var mainīties katru mēnesi, turpmāk klientus regulāri informēsim par katra mēneša aktuālo siltumenerģijas tarifu.

   Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai grūtības norēķināties par patērēto siltumu, lūdzu, sazinieties ar Gren Klientu apkalpošanas centra speciālistiem.

  • Energoresursu taupīšanai valdība 20.09.2022. lēmusi, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim :

   • Dzīvojamās mājās ar centralizēto apkuri varēs nedaudz pazemināt gaisa un karstā ūdens temperatūru;
   • Dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina, lai ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupās gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši citādi. Bet tā nedrīkst būt zemāka par 18 °C nevienā no dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupām. Ja, izpildot šo noteikumu, kādā no mājas dzīvojamo telpu grupām gaisa temperatūra ir zemāka par 18 °C, dzīvojamās mājas pārvaldītājs nepiemēro prasību nodrošināt, lai gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C. Mājas dzīvokļu īpašnieki var lemt citādi.
   • Dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nepiemērot prasību par minimālo pastāvīgi nodrošināmo karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa – 55 °C, ja vismaz piecas darbdienas pirms ūdens temperatūras pazemināšanas dzīvojamās mājas pārvaldītājs papildus informē dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus un citas mājā dzīvojošās personas par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai.
   • Abi risinājumi ir īslaicīgi – tikai apkures sezonas laikā un par tiem jālemj dzīvokļu īpašniekiem.

   Papildu informācija:

   Ministru kabineta noteikumi Nr. 592

   Ministru kabineta noteikumi Nr. 591

    

  • Siltuma tarifa izmaiņas un Valsts atbalsts

   No šā gada 1. septembra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā ir 85.82 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas tarifa palielinājums ir saistīts ar kurināmā – koksnes šķeldas un arī dabasgāzes cenu pieaugumu. Tā kā Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā, kā kurināmo izmanto koksnes šķeldu,  jelgavnieki šoziem var justies droši, jo siltumu savos mājokļos saņems un tas būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais siltums. Jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs vidējā līmenī valstī.

   Siltuma tarifs mainīsies līdz ar šķeldas cenas izmaiņām tirgū

   Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas savukārt viedo lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa (cenas) klientiem. Vairāku apstākļu ietekmē daudzi siltuma ražošanas uzņēmumi pārorganizē savu darbību, kā kurināmo izvēloties koksnes šķeldu, tādēļ pieprasījums pēc šķeldas tirgū palielinās un šķeldas cena būtiski pieaug.

   Diemžēl noteikt vienu šķeldas cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams, jo piegādātāji nevar prognozēt cenas svārstības. Tādēļ sākot ar š.g. septembri šķeldas cena tiks izvērtēta katru mēnesi. Tas nozīmē, ja mainīsies šķeldas cena, mainīsies arī siltumenerģijas ražošanas izmaksas un siltumenerģijas tarifs klientiem.

   Pieejamais Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai 

   Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai.

   Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh.

   Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par patērēto siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Tātad, rēķinos par oktobrī patērēto siltumenerģiju, kurus klienti saņems novembra sākumā, no maksājuma jau būs atskaitīta daļa, kuru kompensēs Valsts atbalsts.

   Par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecības lietotājiem piemērotais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai tiek noteikts 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro/MWh.

   Tarifs mājsaimniecībām = (Tarifs – (Tarifs – 68)/2) + PVN

   Ja SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir  PIEMĒRAM:  85,82 EUR/MWh, tad kompensācijas apmērs ir 8,91 Eur/MWh. Līdz ar to konkrētā mājsaimniecība Jelgavā maksās: 85.82-(85.82-68)/2 = 76,91 Eur/MWh +PVN

   Ņemot vērā to, ka siltuma cena var mainīties katru mēnesi, turpmāk klientus regulāri informēsim par katra mēneša aktuālo siltumenerģijas tarifu.

   Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai grūtības norēķināties par patērēto siltumu, lūdzu, sazinieties ar Gren Klientu apkalpošanas centra speciālistiem.

   Plašāka informācija par dažādiem Valsts atbalsta veidiem iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai –  Ministru Kabineta mājas lapā: https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai .

  • Siltumenerģijas skaitītājs = Atbildības robeža ēkās siltumapgādes nodrošināšanai

   Siltumenerģijas piegādātājs nodrošina siltumnesēja padevi līdz siltumpunktam katrā mājā. Uz šīs robežas ir apstiprināts tarifs (maksa) par siltumenerģijas vienību (1 MWh), ko patērē māja.

   Tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija SPRK), un tas ir vienāds visiem lietotājiem Jelgavā – 67,63 EUR par vienu MWh (bez PVN).

   Izlietotās siltumenerģijas daudzumu fiksē siltumenerģijas skaitītāji. Mājas siltumenerģijas skaitītājs siltumpunkta ievadā uzskaita visu mājai piegādātās un izlietotās siltumenerģijas daudzumu (MWh). Šo mājai piegādāto siltumenerģijas daudzumu kopīgi ir jāapmaksā visiem mājas dzīvokļu lietotājiem katru mēnesi, piemērojot regulatora apstiprināto tarifu. Nosakot maksājamo daļu par siltumenerģiju katram dzīvoklim dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties par dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas kopējo izmaksu sadalīšanas kārtību, ņemot par pamatu MK noteikumos Nr.524 paredzētos variantus.

   Tā kā siltumenerģijas piegādātājs nodrošina siltumnesēja padevi līdz siltumpunktam katrā mājā, tad šis siltumpunkts arī ir faktiskā pušu atbildības robeža kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai un saņemšanai, kas norādīta arī ar māju noslēgtajā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā. Tātad – par visiem darbiem, kas saistīti ar kvalitatīvu pakalpojuma saņemšanu līdz ēkas siltumenerģijas skaitītājam siltumpunktā, atbild  Siltumapgādes uzņēmums, bet par visiem darbiem, kas saistīti ar kvalitatīvu siltuma piegādi dzīvokļos atbild mājas dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotā persona – apsaimniekotājs vai pārvaldnieks.

   Iegādājoties īpašumā dzīvokli, īpašnieks īpašumā parasti iegūst ne tikai atsevišķu dzīvokli, bet arī mājas (iespējams, arī tai piekrītošās zemes un palīgēku) domājamās daļas un dzīvokļa īpašnieks kļūst ne tikai par atsevišķā dzīvokļa īpašnieku, bet arī par  kopīpašnieku dzīvojamās mājas kāpņu telpai, pagrabam, mājai nepieciešamajām komunikācijām, mājas iekšējai apkures sistēmai, jumtam, liftam, pat visām mājas balkona konstrukcijām utt. Tādējādi īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu dzīvokļa īpašniekam uzliek noteiktus pienākumus arī attiecībā uz dzīvoklim piekrītošām domājamām daļām no dzīvojamās mājas. Un viens no galvenajiem pienākumiem ir uzturēt īpašumu labā tehniskā kārtībā, lai ikviens saņemtais pakalpojums būtu labākajā iespējamajā kvalitātē.

    

   Daudzdzīvokļu mājas galvenokārt būvētas pagājušā gadsimta vidū un tām noteikti kādā brīdī ir nepieciešama renovācija. Galvenie darbi, ko noteikti būtu nepieciešams veikt mājā, lai dzīvošana būtu ērta, patīkama, kvalitatīva un izmaksas saprātīgas, ir:

   • fasādes siltināšana un krāsošana
   • jumta siltināšana un seguma nomaiņa
   • logu nomaiņa dzīvokļos un koplietošanas telpās
   • pagraba pārsegumu siltināšana
   • siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija
   • ventilācijas sistēmas renovācija u.c.

   Siltumapgādes sistēmas renovācija*, par ko kopā ar mājas apsaimniekotāju var lemt un realizēt dzīvokļu īpašnieki:

   • automātiskā siltumpunkta izbūve (ja tāds vēl nav izbūvēts);
   • guļvadu un stāvvadu siltināšana;
   • stāvvadu balansēšana;
   • termostatisko vārstu uzstādīšana;
   • alokatoru (siltuma maksas sadalītāju) uzstādīšana vai individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana katrā dzīvoklī;
   • Esošās siltumapgādes sistēmas (viencauruļu) pārbūve, nemainot sistēmas darbības principu. Var

   uzstādīt termostatus un alokatorus uz katra radiatora.

   • Pārbūve uz vertikālo divcauruļu sistēmu. Ieteicams, ja siltuma augšējā sadale bēniņos. Ieguvums – vienmērīgs siltuma daudzuma sadalījums visos dzīvokļos.
   • Pārbūve uz horizontālo divcauruļu sistēmu. Priekšrocība – skaidra uzskaite

   *Visus šos darbus veic un finansē mājas dzīvokļu īpašnieki.

   Materiāls par šo tēmu